نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو بدون دکلره جدید

مدل رنگ مو بدون دکلره جدید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو بدون دکلره جدید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو بدون دکلره جدید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو بدون دکلره جدید : راگ مارتین جونز به خانه آمده پروتئین تراپی مو بود. هیچ عضوی از خانواده اش آنجا نپروتئین تراپی مو بود تا او را ملاقات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به این دلیل ساده که او تنها عضوی از خانواده اش پروتئین تراپی مو بود که زنده مانده پروتئین تراپی مو بود. در سال 1913 والدین او به جای اینکه در این دنیا از هم جدا شوند، با هم به تایتانیک رفته پروتئین تراپی مو بودند ، و بنابراین ثروت هفتاد و پنج میلیونی مارتین-جونز توسط یک دختر بسیار کوچک در دهمین سالگرد تولد او به ارث رسیده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : خورشید ستاره‌هایی از نور بر روی سینه‌پوش‌هایشان ساخته پروتئین تراپی مو بود، مانند تصویر خانه گیلاس‌های آلمانی در سدان. اما اکنون کشیش کلمات ناروا و دل شکسته ای را زمزمه می بیبی لایت مو کرد و پسر به کراتینه مو شدت ترسید. وحشت ناگهان از پنجره باز وارد کراتینه مو شد و فضای اتاق تغییر بیبی لایت مو کرد. پدر شوارتز به سرعت روی زانوهایش افتاد و اجازه بالیاژ مو داد بدنش روی صندلی بنشیند. “اوه خدای من!” با صدای عجیبی فریاد زد و تا زمین پژمرده کراتینه مو شد.

مدل رنگ مو بدون دکلره جدید

مدل رنگ مو بدون دکلره جدید : زیرا او باید فهمیده پروتئین تراپی مو بود که رودلف این کار را انجام بالیاژ مو داده رنگ مو است تا همه چیز را در اعترافات زیباتر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و با گفتن سخنی درخشان و غرورآمیز ظلم اعترافاتش را روشن الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در لحظه‌ای که او عزت بی‌نظیری را تأیید بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، یک قلم نقره‌ای در جایی به نسیم می‌پیچید و صدای ترش چرم و درخشش خارهای نقره و گروهی از سوارکاران در تپه‌ای سرسبز کم ارتفاع منتظر سپیده‌دم پروتئین تراپی مو بودند.

  رنگ مو مشکی نقره ای

سپس ظلم انسانی از لباس های کهنه کشیش برخرنگ مو است و با بوی ضعیف غذاهای کهنه در گوشه و کنار درآمیخت. رودولف فریاد تندی کشید و وحشت زده از خانه فرار بیبی لایت مو کرد – در حالی که مرد فرو ریخته کاملاً بی حرکت آنجا دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود، اتاقش را پر می بیبی لایت مو کرد، آن را با صداها و چهره ها پر می بیبی لایت مو کرد تا جایی که پر از اکولالیا کراتینه مو شد، و با صدایی ثابت و تیز زنگ زد.

خنده بیرون پنجره، سیروکو آبی روی گندم می لرزید، و دخترانی با موهای زرد در جاده هایی که مزارع را محدود می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، قدم می زدند و برای مردان جوانی که در صف های بین دانه کار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، چیزهای بی گناه و هیجان انگیزی خطاب می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. پاها زیر ژینگوم بدون نشرنگ مو استه شکل گرفته پروتئین تراپی مو بود و لبه های گردن لباس گرم و مرطوب پروتئین تراپی مو بود. پنج ساعت پروتئین تراپی مو بود که زندگی بارور گرم بعد از ظهر سوخته پروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ مو بدون دکلره جدید : سه ساعت دیگر شب می‌کراتینه مو شد، و در سرتاسر زمین این دختران بلوند شمالی و مردان جوان بلندقد از مزرعه‌ها در کنار گندم، زیر ماه دراز کشیده پروتئین تراپی مو بودند. راگز مارتین-جونز و روابط عمومی W-LES کشتی مجستیک در یک صبح آوریل با پرواز به بندر نیویورک آمد. او در یدک‌کش‌ها و کشتی‌های لاک‌پشت‌دار بو می‌کشید، به یک قایق تفریحی جوان چشمکی می‌زند.

  رنگ موی نسکافه ای طلایی بدون دکلره

و با یک سوت خروش‌آور دستور بالیاژ مو داد که یک قایق گاو از سر راهش برود. سپس با هیاهوی یک خانم تنومند نشسته در اسکله خصوصی خود پارک بیبی لایت مو کرد و با رضایت اعلام بیبی لایت مو کرد که به تازگی از شربورگ و ساوتهمپتون با محموله ای از بهترین افراد جهان آمده رنگ مو است. بهترین مردم دنیا روی عرشه ایستادند و برای روابط ضعیف خود که روی اسکله منتظر دستکش هایی از پاریس پروتئین تراپی مو بودند با احمقانه دست تکان بالیاژ مو دادند.

طولی نکشید که یک سورتمه بزرگ، مجستیک را با قاره آمریکای شمالی وصل بیبی لایت مو کرد و کشتی شروع به تخلیه این بهترین مردم جهان بیبی لایت مو کرد – که معلوم کراتینه مو شد گلوریا سوانسون، دو خریدار از لرد و تیلور، وزیر دارایی گررنگ مو استارک لایت و هایلایت مو هستند. پیشنهادی برای تامین مالی این بدهی، و یک پادشاه آفریقایی که تمام زمستان تلاش می بیبی لایت مو کرد در جایی فرود آید و به کراتینه مو شدت احساس دریازدگی می بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو بدون دکلره جدید : هنگامی که جریان مسافران به سمت اسکله می‌رفت، عکاسان با اشتیاق کار می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. با ظاهر کراتینه مو شدن یک جفت برانکارد مملو از دو شهروند غرب میانه ای که در شب آخر خود را در حالت هذیان نوشیده پروتئین تراپی مو بودند، صدای تشویق کراتینه مو شدیدی به گوش رسید. عرشه به تدریج خالی کراتینه مو شد، اما وقتی آخرین بطری بندیکتین به ساحل رسید، عکاسان همچنان در جایگاه خود باقی ماندند.

  رنگ ریشه موی مش شده

و افسر مسئول تخلیه بار هنوز در پای باند ایستاده پروتئین تراپی مو بود و ابتدا به ساعت خود و سپس به عرشه نگاه می بیبی لایت مو کرد، گویی قسمت مهمی از محموله هنوز در کشتی رنگ مو است. بالاخره از ناظران روی اسکله صدای بلندی بلند کراتینه مو شد “آه-هه!” همانطور که آخرین همراهان از عرشه B شروع به پایین آمدن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. ابتدا دو خدمتکار فرانسوی آمدند.

که سگ‌های کوچک و بنفش را حمل می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به دنبال آن دسته‌ای از باربران، نابینا و نامرئی زیر دسته‌های بی‌شمار و دسته‌های گل تازه آمدند. خدمتکار دیگری به دنبال آن کودک یتیمی با چشمان غمگین با طعم فرانسوی را هدایت می بیبی لایت مو کرد و افسر دوم در حالی که سه سگ گرگ عصبی نوررنگ مو استنی را کنار می کشید.

با بی میلی آنها و خود او نزدیک کراتینه مو شد. یک مکث سپس کاپیتان، سر هوارد جورج جادوگر، در راه آهن ظاهر کراتینه مو شد، با چیزی که ممکن رنگ مو است انبوهی از خز روباه نقره ای زیبا در کنارش ایستاده باکراتینه مو شد. راگز مارتین جونز پس از پنج سال اقامت در پایتخت های اروپا، در حال بازگشت به سرزمین مادری خود پروتئین تراپی مو بود! راگز مارتین جونز سگ نپروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ مو بدون دکلره جدید : او نیمی دختر و نیمی گل پروتئین تراپی مو بود و در حالی که با کاپیتان سر هوارد جورج جادوگر دست می بالیاژ مو داد، طوری لبخند می زد که انگار یکی جدیدترین و تازه ترین جوک دنیا را به او گفته رنگ مو است. همه مردمی که هنوز اسکله را ترک نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، آن لبخند را در هوای آوریل می لرزیدند و برای دیدن به اطراف چرخیدند. او به آرامی از باند پایین آمد.

  نمونه رنگ مو با قهوه

کلاه او که آزمایشی گران قیمت و غیرقابل درک پروتئین تراپی مو بود، زیر بغلش له کراتینه مو شد، به طوری که موهای ناچیز پسرش، موهای محکوم، تلاشی ناموفق داشت که کمی در باد بندر پرتاب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. چهره‌اش شبیه ساعت هفت صبح عروسی پروتئین تراپی مو بود، مگر اینکه یک مونوکل مضحک را در چشم آبی روشن کودکانه فرو برده پروتئین تراپی مو بود. در هر چند قدم مژه‌های بلندش مونوکل را کج می‌بیبی لایت مو کرد و او می‌خندید.

خنده‌ای بی حوصله و شاد، و جایگزین عینک نابغه چشم دیگرش می‌کراتینه مو شد. ضربه زدن! صد و پنج پوند او به اسکله رسید و به نظر می رسید از شوک زیبایی او تاب می خورد و خم می کراتینه مو شد. چند باربر بیهوش کراتینه مو شدند.

مدل رنگ مو بدون دکلره جدید : یک کوسه بزرگ و احساساتی که کشتی را از آنطرف تعقیب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، یک بار دیگر او را دید و یک جهش ناامیدانه بیبی لایت مو کرد و سپس با دل شکسته به اعماق دریا بازگشت.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱