نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

شماره رنگ موی قهوه ای روشن بدون دکلره

شماره رنگ موی قهوه ای روشن بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت شماره رنگ موی قهوه ای روشن بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با شماره رنگ موی قهوه ای روشن بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

شماره رنگ موی قهوه ای روشن بدون دکلره : زاییده افکار گروهی از دانشمندان برجسته پروتئین تراپی مو بود که عمدتاً به مسئله بقا پس از مرگ توجه داشتند و معتقد پروتئین تراپی مو بودند که تحقیقات علمی ممکن رنگ مو است نسبت به عقاید مذهبی فعلی راه حل رضایت بخشی برای این مشکل ارائه دهد (گالد) ، 1968). S.P.R و همچنین انجمن خواهرش که چند سال بعد در آمریکا تأسیس کراتینه مو شد.

رنگ مو : انرژی خود را صرف دو خط اصلی تحقیقات ESP بیبی لایت مو کرد. اولین مورد، بررسی کامل گزارش‌های تجربیات روانی «زندگی واقعی» (مانند تله پاتی، تجارب ظاهری، تسخیر) با هدف نشان بالیاژ مو دادن اینکه نمی‌توان آن‌ها را به‌اندازه کافی با دلایل «عادی» توضیح بالیاژ مو داد (مانند گارنی، مایرز، و پودمور، 1886 / 1970؛ مایرز، 1903 / 1975).

شماره رنگ موی قهوه ای روشن بدون دکلره

شماره رنگ موی قهوه ای روشن بدون دکلره : اگرچه ادعاهای مربوط به پدیده های روانی از دوران برنگ مو استان با ما پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، اما آغاز تحقیقات سازمان یافته در مورد ماهیت این پدیده ها معمولاً با تأسیس انجمن تحقیقات روانی در لندن در سال 1882 همراه رنگ مو است.

شماره رنگ موی قهوه ای روشن بدون دکلره : رویبیبی لایت مو کرد دوم شامل بررسی رسانه های معنویت گرا پروتئین تراپی مو بود که ادعا می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند توانایی برقراری ارتباط با مردگان را تمام دکلره مو دارند. اگرچه ثابت کراتینه مو شد که برخی از این رسانه ها تقلبی لایت و هایلایت مو هستند، برخی دیگر به طور مداوم قادر به ارائه اطلاعات بسیار دقیق در مورد افراد متوفی پروتئین تراپی مو بودند.

اطلاعاتی که جان پالمر • دانشگاه جان اف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندی، اوریندا، کالیفرنیا (ویرایش‌ها)، پیشرفت‌ها در تحقیقات فراروان‌شناختی جان پالمر تصور اینکه آنها با ابزارهای عادی به دست آورده‌اند دشوار رنگ مو است. شاید برجسته ترین این رسانه ها لئونور پایپر (هاجسون، 1897-1898) و گلدیس لئونارد (اسمیت، 1964) باشند.

  مدل رنگ مو فیس فریم دودی

شماره رنگ موی قهوه ای روشن بدون دکلره : اینکه آیا اطلاعات دریافت کراتینه مو شده توسط این رسانه ها از “طرف دیگر” سرچشمه می گیرد یا صرفاً منعکس کننده ESP خود آنها رنگ مو است، هنوز یک مسئله حل نکراتینه مو شده در فراروانشناسی رنگ مو است، اگرچه اکثر فراروانشناسان امروزی از تفسیر معنویت گرایانه خودداری می کنند. رویبیبی لایت مو کرد مشاهده ای تنها به تدریج جای خود را به آزمایش های آزمایشگاهی بالیاژ مو داد.

اگرچه تعبالیاژ مو داد انگشت شماری از آزمایشات آزمایشگاهی تجزیه و تحلیل کمی در ربع اول قرن بیستم در اروپا (مثلاً بروگمنز، 1922) و ایالات متحده (مثلاً کوور، 1917؛ رنگ مو استابروکس، 1927 / 1961) گزارش کراتینه مو شده رنگ مو است. وضعیتی که امروزه روش تجربی از آن برخوردار رنگ مو است تا حد زیادی به J. B. Rhine نسبت بالیاژ مو داده می نانو کراتین مو شود.

شماره رنگ موی قهوه ای روشن بدون دکلره : اگرچه راین پارادایم حدس زدن کارت را در فراروان‌شناسی ایجاد نبیبی لایت مو کرد، اما او آن را گسترده‌تر و موفقیت‌آمیزتر از محققین قبلی به کار گرفت. در سال 1934 او یک تک نگاری منتشر بیبی لایت مو کرد که در آن مجموعه گسترده ای از تست های حدس زدن کارت با هشت دانشجوی کالج توصیف می کراتینه مو شد.

که هر یک از آنها نمرات فوق العاده ای را با درجه بالایی از ثبات به دست آوردند (راین، 1934 / 1973). متأسفانه، بیشتر این تحقیقات در شرایط غیررسمی انجام کراتینه مو شد که همیشه به خوبی کنترل نمی کراتینه مو شد، و خود مونوگراف بیشتر شبیه یک کتاب محبوب رنگ مو است.

  مدل رنگ مو فانتزی جلو مو

شماره رنگ موی قهوه ای روشن بدون دکلره : تا یک گزارش علمی دقیق. این حقایق همراه با تسلط رفتارگرایی روش‌شناختی و متافیزیکی در روان‌شناسی آمریکایی در این زمان، باعث کراتینه مو شد که مونوگراف مورد حملات کراتینه مو شدید بخش‌های متعارف‌تر جامعه علمی قرار گیرد. اگرچه این حملات همیشه منطقی نپروتئین تراپی مو بودند.

اما راین را به سمت تکراتینه مو شدید کنترل‌های تجربی سوق بالیاژ مو دادند و تا سال 1940 او و همکارانش توانستند یک جلد علمی‌تر منتشر کنند که نشان می‌بالیاژ مو داد آزمایش‌های حدس‌زنی بعدی به طور مؤثر بر انتقادات مشروع غلبه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. از دیگر دانشمندان (راین، پرت، رنگ مو استوارت، اسمیت، و گرین‌وود، 1940 / 1966). 1.2. شواهدی از سوژه‌های منتخب: سوپررنگ مو استارهای روانی احتمالاً مهم‌ترین و مشهودترین آزمایش‌های اولیه راین، سری‌های فاصله‌ای به اصطلاح پیرس-پرات (Rhine et al.، 1940 / 1966; راین و پرت، 1954). هوبرت پیرس دانشجوی الوهیت در دوک و یکی از هشت موضوع ستاره ای پروتئین تراپی مو بود که در تک نگاری راین در سال 1934 به آنها اشاره کراتینه مو شد.

شماره رنگ موی قهوه ای روشن بدون دکلره : برای این آزمایش، روش روشن بینی BT انتخاب کراتینه مو شد، با موضوع (پیرس) و آزمایشگر (پرات) در ساختمان های مختلف قرار گرفتند. روشهای تست انتخاب اجباری مانند BT، DT، و STM در فصل 1، صفحات 24-25 مورد بحث قرار گرفته رنگ مو است. ادراک فراحسی: یافته های تحقیق 61 و امتیازدهی به طور مستقل توسط راین و پرات بررسی کراتینه مو شد.

جلسه انجام کراتینه مو شد که عموماً هر جلسه شامل 2 جلسه پروتئین تراپی مو بود. میانگین امتیاز پیرس 7.5 ضربه در هر اجرا پروتئین تراپی مو بود، که در آن تعبالیاژ مو داد بازدیدهای مورد انتظار 5 پروتئین تراپی مو بود. احتمال اینکه چنین نرخ امتیازی به طور تصادفی در این تعبالیاژ مو داد اجرا رخ دهد کمتر از 10 تا 22 رنگ مو است.

  رنگ مو زرد طلایی پسرانه

شماره رنگ موی قهوه ای روشن بدون دکلره : البته، هیچ آزمایش واحدی، صرف نظر از میزان اهمیت نتایج یا کنترل های دقیق، نمی تواند بدون قید و شرط به عنوان تأیید قطعی هر فرضیه علمی، به ویژه فرضیه ای به بحث برانگیز پروتئین تراپی مو بودن وجود ESP، پذیرفته نانو کراتین مو شود. مورد ESP نه بر روی یک مطالعه بلکه بر نتایج تجمعی صدها آزمایش کنترل کراتینه مو شده رنگ مو استوار رنگ مو است.

اکثر این آزمایش‌ها از گروه‌هایی از افراد انتخاب‌نکراتینه مو شده (عمدتا دانش‌آموزان دبیرستانی و کالج) رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرده‌اند که ادعا می‌کنند هیچ توانایی روانی برجسته‌ای نتمام دکلره مو دارند. در حالی که نمرات ادغام کراتینه مو شده از چنین نمونه هایی اغلب شواهد آماری قابل توجهی از ESP ارائه می دهند، نتایج به ندرت چشمگیر لایت و هایلایت مو هستند.

شماره رنگ موی قهوه ای روشن بدون دکلره : اگرچه برابر بیبی لایت مو کردن بزرگی یک اثر با ارزش شواهدی آن تاکتیکی مشکوک رنگ مو است، اما تعبالیاژ مو داد کمتر آزمایش‌ها با افراد با رنگ مو استعبالیاژ مو داد – که در شرایط آزمایشگاهی کنترل‌کراتینه مو شده نمرات فردی بسیار قابل‌توجهی ایجاد می‌کنند – رنگ مو است که معمولاً به عنوان ارائه‌کننده در نظر گرفته می‌نانو کراتین مو شود. قوی ترین شواهد در حمایت از فرضیه ESP. به طور کلی، اینها تنها مطالعاتی لایت و هایلایت مو هستند.

که آنچه را که دانشمندان خارج از حوزه فراروانشناسی در تحقیقات ESP نشان بالیاژ مو داده اند، نشان بالیاژ مو داده اند. برای دیدگاه تاریخی در مورد تحقیق با موضوعات برجسته ESP، به پرت (1975) مراجعه کنید. بدون احتساب آزمودنی‌هایی که قبل از سال 1940 در آزمایشگاه راین آزمایش کراتینه مو شده‌اند.

  مدل رنگ مو دیپ لایت

شماره رنگ موی قهوه ای روشن بدون دکلره : شش آزمودنی نشان بالیاژ مو داده‌اند که توانایی کسب نمرات بالا در آزمون‌های ESP انتخاب اجباری را در یک دوره زمانی طولانی نشان بالیاژ مو داده‌اند. این قابلیت اطمینان عملبیبی لایت مو کرد آنها به اندازه، اگر نه بیشتر از، بزرگی نمرات آنها رنگ مو است که باعث می نانو کراتین مو شود این آزمودنی ها موقعیت های برجسته ای را در سالنامه تحقیقات فراروانشناختی به خود اختصاص دهند.

دو نفر از این افراد، یک عکاس به نام باسیل شاکلتون و یک زن خانه دار به نام گلوریا رنگ مو استوارت، توسط فراروانشناس بریتانیایی S. G. Soal مورد آزمایش قرار گرفتند که به زودی در مورد آنها صحبت خواهیم بیبی لایت مو کرد. چهار مورد دیگر را اکنون به طور خلاصه به ترتیب زمانی مورد بحث قرار خواهم بالیاژ مو داد.

شماره رنگ موی قهوه ای روشن بدون دکلره : اولین مورد یک دانشجوی کالج با نام سی جی پروتئین تراپی مو بود که در دانشگاه کلرادو مورد آزمایش قرار گرفت (Martin and Stribic, 1938a, b, 1940). این آزمودنی در آزمون‌های حدس زدن کارت از نوع معمولی DT (یا UT) برتری داشت، که در آن او به طور میانگین بهتر از 7 ضربه در هر دویدن بیش از 2000 دوش داشت.

اما در سایر تست های حدس زدن کارت نیز عملبیبی لایت مو کرد خوبی داشت. دومین موضوع برجسته، کارمند اطلاعات کتابخانه در چکسلواکی به نام پاول رنگ مو استپانک (پرات، 1973) رنگ مو است. رنگ مو استپانک که توسط فراروان‌شناس چک میلان رایزل کشف کراتینه مو شد، بیش از 10 سال مورد آزمایش قرار گرفته رنگ مو است.

  جدیدترین رنگ مو کوتاه

شماره رنگ موی قهوه ای روشن بدون دکلره : او احتمالاً بیش از هر موضوع دیگری در تاریخ فراروان‌شناسی جان پالمر توانایی‌های حدس زدن کارت خود را بیش از هر موضوع دیگری حفظ بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، اگرچه به نظر می‌رسد توانایی او از سال 1968 کاهش یافته رنگ مو است. کدام طرف کارت سبز و سفید در داخل یک پاکت مقوایی رو به بالا رنگ مو است.

اگرچه او در اوایل کارش توانست در حدس زدن رنگ صحیح موفق باکراتینه مو شد، اما موفقیت او همیشه با تمایل کراتینه مو شدیدی که تماس هایش را بر اساس نشانه های بصری از پاکت نامه ها قرار می دهد، همراه پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. اهمیت نتایج بعدی او تا حد زیادی از ادامه این الگوهای امتیازدهی ثانویه ناشی می نانو کراتین مو شود.

شماره رنگ موی قهوه ای روشن بدون دکلره : زمانی که پاکت ها در ظروف به تدریج بزرگتر پنهان می کراتینه مو شدند که ظروف داخلی را از دید رنگ مو استپانک محافظت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. ما این “اثر تمرکز” را با جزئیات بیشتر در پایان فصل مورد بحث قرار خواهیم بالیاژ مو داد. رنگ مو استپانک با آزمایش های انجام کراتینه مو شده توسط تعبالیاژ مو دادی محقق، از جمله دانشمند بی طرفی که قبلاً با فراروانشناسی مرتبط نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱