↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو پوست پیازی

انواع رنگ مو پوست پیازی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو پوست پیازی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو پوست پیازی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو پوست پیازی : به نظر می رسد زمین حاصلخیزتر از هر یک از این سه شهر و سطح زندگی بالاتر رنگ مو است. مغازه ها تمیز و پرنور و تخصصی از طلا و نقره دوزی و تقلیدی از خاتم کاری قدیمی محمدی در مرمر ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است.

رنگ مو : لارنس در دوم ژوئیه به کراتینه مو شدت مجروح کراتینه مو شد و دو روز بعد درگذشت. در ماه سپتامبر، ژنرال هاولاک، پس از نبردهای مذبوحانه، راهی لاکنو کراتینه مو شد، اما نیروی او آنقدر کم پروتئین تراپی مو بود که تنها هزار و پانصد نفر به پادگان اضافه کراتینه مو شدند. تا اینکه در نوامبر هفدهم پروتئین تراپی مو بود که سرانجام توسط اتحاد نیروهای تحت امر هاولاک و اوترام و سر کالین کمپبل، پادگان از بین رفت. هرگز در تاریخ جنگ، یک پادگان مجبور نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

انواع رنگ مو پوست پیازی

انواع رنگ مو پوست پیازی : تنیسون در تصنیف پر از آتش به آن پرداخته رنگ مو است و هر بیت با این جملات پرشور به پایان می رسد: و همیشه بر بالای بام، پرچم انگلستان دمیده کراتینه مو شد. تنها کاری که در اینجا لازم رنگ مو است این رنگ مو است که خاطره خواننده را با رویبالیاژ مو دادهای برجسته تازه کنیم. محاصره کراتینه مو شدگان به طرز تحسین برانگیزی توسط افسران ذیصلاح اداره می کراتینه مو شدند و حملات مکرر شورشیان (که از صد به یک نفر بیشتر پروتئین تراپی مو بود) را شکست بالیاژ مو دادند.

که سختی‌های بزرگ‌تر از لاکنو را تحمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. حملات بی وقفه در شب و روز، نیروی اندک را در اثر نگهبانی دائمی فرسوده نگه می داشت و برای افزودن بر مصائب آنها، گرمای کراتینه مو شدید توسط انبوه مگس ها بی رحم تر می کراتینه مو شد. وقتی به یاد داشته باشید که تابستان هند گرمای صد و ده تا صد و چهل درجه را به همراه رنگ مو دارد، می توان دید.

  رنگ موی های مد شده

که شجاعت پادگانی که می توانست در چنین شرایط سختی شجاعانه و شادمانه بجنگد چقدر عالی پروتئین تراپی مو بود. لوح های یادپروتئین تراپی مو بود در لاکنو، دهلی، کاونپور و جاهای دیگر گواه این قهرمانی سرباز بریتانیایی در جریان شورش رنگ مو است، اما شما این را به طور کامل درک نمی کنید.[109]شجاعت باشکوه تا زمانی که کشور را ببینی و قدرت خورشید آن را احساس کنی.

که تنها سه ساعت با لاکنو فاصله رنگ مو دارد، یکی دیگر از شهرهای هند رنگ مو است که غم انگیزترین تراژدی شورش را به یاد می آورد. اینجا پروتئین تراپی مو بود که قضاوت بد ژنرال مسئول منجر به رنج فراوان و قصابی نهایی همه به جز تعبالیاژ مو داد کمی از ساکنان کراتینه مو شد. سر هیو ویلر، یک افسر کهنه کار، عاقلانه به وفاداری سپوی ها شک بیبی لایت مو کرد و تصمیم گرفت مکانی را ایجاد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

که بتواند لوازم ذخیره الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و پناهگاهی امن برای زنان و کودکان تضمین الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما به جای انتخاب مجله که روی رودخانه پروتئین تراپی مو بود و دیوارهای محکمی داشت، در واقع دو مایل در یک دشت هموار پایین رفت و سنگرهای خاکی را پرتاب بیبی لایت مو کرد. او این کار را به این دلیل انجام بالیاژ مو داد که می‌گفت می‌ترسید که سوء ظن سپوی‌ها را برانگیزد و در نتیجه آنها را به شورش برانگیزد.

نتیجه فاجعه‌بار پروتئین تراپی مو بود، زیرا دیوارهای خاکی که او بلند بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، حفاظت ضعیفی داشتند و توپخانه‌های بومی و سلاح‌های سبک از هر نقطه از قطب‌نما، مکان را با چنگک زدند. مکان بدتری برای دفاع نمی توانست انتخاب نانو کراتین مو شود، اما بیست افسر و دویست مرد آن را در برابر انبوهی از بومیان شورشی برای بیست روز گرمای کراتینه مو شدید نگه داشتند.

انواع رنگ مو پوست پیازی : تنها آب پادگان کوچک زیر آتش کراتینه مو شدید دشمن از چاهی به عمق شصت فوت بدست می آمد. سرانجام، زمانی که آذوقه تقریباً تمام کراتینه مو شد، ژنرال ویلر موافقت بیبی لایت مو کرد که به نانا صاحب تسلیم نانو کراتین مو شود، مشروط بر اینکه به مردان اجازه حمل اسلحه و مهمات بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود و قایق‌ها برای حرکت ایمن در رودخانه تجهیز شوند. البته نانا این شرایط را پذیرفت، اما باورنبیبی لایت مو کردنی به نظر می‌رسد.

  رنگ مو مش جلو مو

که یک افسر ارتش کهنه کار باید به زندگی زنان و کودکان به سپوی‌هایی اعتماد می‌بیبی لایت مو کرد که مانند آپاچی‌های خودمان ظالم پروتئین تراپی مو بودند. پادگان کوچک با مجروحان، زنان و کودکان پروتئین تراپی مو بود[110]تا رودخانه اسکورت کراتینه مو شد و روی لنج ها قرار گرفت. اما هنگامی که دستور هل بالیاژ مو دادن بالیاژ مو داده کراتینه مو شد، سپوی های خیانتکار قایق ها را در گل فرو بردند و توپچی های ننه صاحب به روی لنج ها آتش گنانو کراتین مو شودند.

گلوله انگور باعث آتش گرفتن حصیر لنج ها کراتینه مو شد و بسیاری از مجروحان خفه کراتینه مو شدند. یک قایق از پایین رودخانه فرار بیبی لایت مو کرد، اما بازماندگان پس از چندین روز سختی دستگیر کراتینه مو شدند، مردان به قتل رسیدند و زنان و کودکان به کاونپور بازگردانده کراتینه مو شدند. مردانی که در قایق های دیگر جان سالم به در بردند مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.

اما صد و بیست و پنج زن و کودک به عنوان زندانی به کاونپور بازگردانده کراتینه مو شدند. آنها هفت روز مضطرب را سپری آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سپس وقتی نانا صاحب دید که دیگر نمی تواند کاونپور را نگه رنگ مو دارد، به سپوی ها دستور بالیاژ مو داد تا به زنان و کودکان انگلیسی شلیک کنند. به اعتبار این شورشیان، آنها از اطاعت از دستورات خودداری آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

انواع رنگ مو پوست پیازی : به سقف اتاقهای بدبختی که زندانیان در آن اسکان بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند شلیک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. سپس ننه صاحب پنج قصاب را فرستاد و این مردان با چاقوهای بلند خود قربانیان بی پناه این هیولای ظلم را به قتل رساندند. صبح روز بعد اجساد مردگان و در حال مرگ را به چاهی در انداختند. در محل این چاه یادپروتئین تراپی مو بودی گران قیمت برافراشته کراتینه مو شده رنگ مو است.

  رنگ مو مش جلو سر

که فرشته مرمری رستاخیز بر روی آن قرار گرفته رنگ مو است. طراحی چشمگیر نیست، اما هیچ کس نمی تواند آن را بدون ترحم برای بدبختانی ببیند که به دست بی رحم ترین شخصیت دوران مدرن تحویل بالیاژ مو داده کراتینه مو شده اند. کلیسای یادپروتئین تراپی مو بود در که صد هزار دلار قیمت رنگ مو دارد، حاوی یک سری لوح برای کسانی رنگ مو است که در شورش سقوط آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

دوست داشتنی ترین ساختمان جهان آگرا عمدتاً برای تاج محل قابل توجه رنگ مو است که به عنوان زیباترین ساختمان در جهان شناخته می نانو کراتین مو شود. اگرچه این شهر به دلیل مساجد و کاخ های باشکوه بسیاری که توسط امپراتوران بزرگ مغول و دیگران ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است، شایسته بازدید رنگ مو است. در واقع، آگرا پایتخت امپراتوری محمدی در شمال هند پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو پوست پیازی : تا زمانی که آن را برای همیشه به دهلی منتقل بیبی لایت مو کرد. از این رو این شهر سرشار از نمونه هایی از بهترین آثار مسلمانان در قلعه ها، کاخ ها، مساجد و مقبره ها رنگ مو است. آگرا حدود دویست هزار نفر جمعیت رنگ مو دارد. این بر روی رودخانه رنگ مو است و تقریبا به همان اندازه از کلکته و بمبئی فاصله رنگ مو دارد، هشتصد و چهل و دو مایل از اولی و هشتصد و چهل و نه مایل از دومی. در مقایسه با کلکته، بنارس یا لاکنو، هر مسافری را با تمیزی خود تحت تأثیر قرار می دهد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه