نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

نمونه های رنگ مو

نمونه های رنگ مو | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت نمونه های رنگ مو را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با نمونه های رنگ مو را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

نمونه های رنگ مو : زمزمه‌ای سخت، شبیه و محتاطانه، که در فواصل زمانی با صدای کشیش در پرسش شنیدنی شکسته می‌کراتینه مو شد. رودولف میلر در جایگاه کنار اعتراف‌کننده زانو زد و منتظر پروتئین تراپی مو بود، با عصبانیت فشار می‌آورد تا بشنود، و در عین حال چیزی را که در داخل گفته می‌نانو کراتین مو شود نشنود.

رنگ مو : سپس دستش را روی تخت برد و دخترش، پتوها و همه چیز را برداشت و روی صندلی گهواره ای نشست و او را محکم در آغوشش گرفت. او کمی حرکت بیبی لایت مو کرد و او نفسش را حبس بیبی لایت مو کرد، اما او آرام خوابیده پروتئین تراپی مو بود و در یک لحظه آرام در گودی آرنجش رنگ مو استراحت بیبی لایت مو کرد. به آرامی سرش را خم بیبی لایت مو کرد تا گونه اش در برابر موهای درخشان او قرار گرفت.

نمونه های رنگ مو

نمونه های رنگ مو : بعد از آن دیگر دیگر لازم نیست او را ببینی.” “چرا-جان، من نمی توانم.” “باید. و فقط به یاد داشته باش که او احتمالاً از آمدن به اینجا فقط دو برابر بیشتر از تو از پایین رفتن از پله ها متنفر پروتئین تراپی مو بود.” “نمیایی؟ من باید تنها برم؟” “من پایین می آیم – فقط یک دقیقه دیگر.” جان آندروس منتظر ماند تا در را پشت سرش بست.

او زمزمه بیبی لایت مو کرد: “دختر کوچک عزیز.” “دختر کوچولوی عزیز، دختر کوچولوی عزیز.” جان آندروس به خوبی می دانست که آن شب برای چه وحشیانه جنگیده پروتئین تراپی مو بود. او اکنون آن را داشت، برای همیشه آن را در اختیار داشت، و مدتی آنجا نشسته پروتئین تراپی مو بود و در تاریکی به آرامی به این طرف و آن طرف تکان می خورد. ابطال روزی کشیشی پروتئین تراپی مو بود با چشمانی سرد و پرآب که در سکون شب، اشک های سرد می گریست.

  رنگ مو قهوه ای برای عروس

او گریه بیبی لایت مو کرد زیرا بعدازظهرها گرم و طولانی پروتئین تراپی مو بود و نتوانست به اتحاد کامل عرفانی با پروردگار ما دست یابد. گاهی اوقات، نزدیک ساعت چهار، صدای خش خش دختران سوئدی در مسیر کنار پنجره او شنیده می کراتینه مو شد و در خنده های تند آنها ناهماهنگی وحشتناکی پیدا می بیبی لایت مو کرد که او را وادار می بیبی لایت مو کرد با صدای بلند برای آمدن گرگ و میش دعا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در گرگ و میش خنده ها و صداها آرام تر پروتئین تراپی مو بودند.

نمونه های رنگ مو : اما چندین بار از کنار داروخانه رومبرگ رد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که غروب پروتئین تراپی مو بود و چراغ های زرد رنگ داخلش می درخشید و شیرهای نیکل فواره نوشابه برق می زد و عطر ارزان را پیدا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. صابون توالت به کراتینه مو شدت شیرین در هوا. وقتی شنبه شب‌ها از شنیدن اعترافات برمی‌گشت، از آن راه گذشت، و مراقب پروتئین تراپی مو بود در آن طرف خیابان راه برود تا بوی صابون قبل از اینکه به مشامش برسد.

مثل بخور، به سمت بالا شناور نانو کراتین مو شود. به سمت ماه تابستان اما از جنون داغ ساعت چهار گریزی نپروتئین تراپی مو بود. گندم داکوتا از پنجره‌اش تا جایی که می‌دید، دره رود سرخ را ازدحام می‌بیبی لایت مو کرد. نگریستن به گندم وحشتناک پروتئین تراپی مو بود و نقش فرشی که با عذاب چشمانش را به سوی آن خم بیبی لایت مو کرد، افکارش را در لابلای هزارتوهای عجیب و غریب، که همیشه به روی خورشید اجتناب ناپذیر باز می‌گشتند، می‌فرستاد.

  مش رنگ مو هایلایت عروس اینستاگرام

یک روز بعدازظهر که به نقطه‌ای رسیده پروتئین تراپی مو بود که ذهنش مثل یک ساعت قدیمی از کار می‌افتد، خانه‌دارش پسر کوچک یازده ساله‌ای زیبا و خشن به نام رودلف میلر را به اتاق کارش آورد. پسر کوچک زیر آفتاب نشست و کشیش پشت میز گردویی اش وانمود بیبی لایت مو کرد که خیلی شلوغ رنگ مو است. این برای پنهان بیبی لایت مو کردن آرامش او از این پروتئین تراپی مو بود که کسی به اتاق جن زده اش آمده رنگ مو است.

در حال حاضر او به اطراف چرخید و خود را دید که به دو چشم عظیم و رنگ مو استاکاتو خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که با نقاط درخشان نور کبالت روشن کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. برای لحظه ای حالت آنها او را مبهوت بیبی لایت مو کرد – سپس دید که بازدیدکننده او در حالت ترسی وحشتناک رنگ مو است. پدر شوارتز با صدایی مضطرب گفت: دهانت می لرزد. پسرک با دستش دهان لرزانش را پوشاند. “آیا شما دچار مشکل کراتینه مو شدید؟” پدر شوارتز با تندی پرسید. “دستت را از دهانت بردار و بگو قضیه چیست.” پسر – پدر شوارتز اکنون او را به عنوان پسر یکی از اعضای محله، آقای میلر، مامور حمل و نقل می شناسد.

نمونه های رنگ مو : با اکراه دستش را از دهانش برداشت و در زمزمه ای ناامیدکننده بیان کراتینه مو شد. “پدر شوارتز – من گناه وحشتناکی مرتکب کراتینه مو شده ام.” “گناه به طهارت؟” “نه پدر… بدتر.” بدن پدر شوارتز به کراتینه مو شدت تکان خورد. “آیا کسی را کشته ای؟” “نه-اما میترسم-” صدا به زمزمه ای خیس رسید. “میخوای بری اعتراف کنی؟” پسرک با بدبختی سرش را تکان بالیاژ مو داد. پدر شوارتز گلویش را صاف بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو دودی مرواریدی با دکلره

تا بتواند صدایش را آرام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و چیزی آرام و مهربان بگوید. در این لحظه باید رنج خود را فراموش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و سعی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند مانند خدا رفتار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او یک جمله عبادی را با خود تکرار بیبی لایت مو کرد، به این امید که در عوض خداوند او را در انجام کار صحیح یاری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. صدای نرم جدیدش گفت: به من بگو چه کار بیبی لایت مو کردی. پسر کوچولو در میان اشک هایش به او نگاه بیبی لایت مو کرد و از تأثیر انعطاف پذیری اخلاقی که کشیش مضطرب ایجاد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

اطمینان یافت. رودولف میلر با رها بیبی لایت مو کردن هرچه بیشتر خود به این مرد، شروع به گفتن درنگ مو استان خود بیبی لایت مو کرد. “روز شنبه، سه روز پیش، پدرم گفت که من باید برای اعتراف بروم، زیرا من یک ماه رنگ مو است که نرفتم و خانواده آنها هر هفته می روند و من نرفته پروتئین تراپی مو بودم. من اهمیتی نمیبالیاژ مو دادم.بعد از شام موکولش بیبی لایت مو کردم چون با چندتا بچه بازی میبیبی لایت مو کردم و پدرم از من پرسید.

نمونه های رنگ مو : که میروی و من گفتم نه و او گردنم را گرفت و گفت: تو برو، پس من گفتم: باشه، پس رفتم کلیسا. و او بعد از من فریاد زد: “تا نرفتی برنگرد.”… II ” روز شنبه، سه روز پیش. ” پرده مخملی اعتراف چروک های بدش را دوباره مرتب بیبی لایت مو کرد و فقط ته کفش قدیمی یک پیرمرد آشکار کراتینه مو شد. پشت پرده یک روح جاودانه با خدا و کشیش آدولف شوارتز، کشیش محله خلوت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. صدا شروع کراتینه مو شد.

  رنگ مو قهوه ای دارچینی روشن

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱