↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو برای مادر عروس

مدل رنگ مو برای مادر عروس | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو برای مادر عروس را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو برای مادر عروس را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو برای مادر عروس : تا به پدربزرگش بگوید. سپس، ناگهان به مسافرخانه کوچکی که در میان درختان کوک نشسته پروتئین تراپی مو بود، نگاه بیبی لایت مو کرد، دستش را به طرفش رساند و اسکراپس را روی شانه اش لمس بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : در یک لحظه موسیقی شروع می نانو کراتین مو شود و شما باید زمان را حفظ کنید، قدم بردارید و به حرکت ادامه دهید. ما اینجا همه کارها را برای موسیقی انجام می دهیم. حالا سریع، ترجیح می دهید کدامیک را انجام دهید، آواز بخوانید و برقصید یا در گروه بازی کنید؟ آن خرس باید در گروه باکراتینه مو شد، او چنین پاهای باندی رنگ مو دارد؟ آیا دوست داری در گروه باشی، مخلوق؟» بدخلق از روی شتر مرغ به پایین سر خورد و سرش را با شرم تکان بالیاژ مو داد.

مدل رنگ مو برای مادر عروس

مدل رنگ مو برای مادر عروس : آیا می توانم توجه شما را به قوانین اصلی ما در اینجا جلب کنم؟» باتومش را بلند بیبی لایت مو کرد و به پوستر بزرگی که روی آن پروتئین تراپی مو بود اشاره بیبی لایت مو کرد[صفحه 200] پیتر و در کمال تعجب او خواند: «حرف زدن مجاز نیست، آواز بخوانید! پیاده روی مجاز نیست، برقصید!» پیتر، تخم شتر مرغ را از یک زانو به زانو دیگر منتقل بیبی لایت مو کرد، گفت: “اما تو داری حرف می زنی.” «آه، اما این وقفه رنگ مو است.

زیر لب خطاب به پیتر غرغر بیبی لایت مو کرد: «بیا به هم بچسبیم. “به او بگویید که ما یک کوارتت بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.” اوزولد آهی کشید: «این خیلی بد رنگ مو است. “من یک پرنده لایت و هایلایت مو هستم، اما نمی توانم یک نت بخوانم.” مدیر گروه توصیه بیبی لایت مو کرد: “پس ساکت باش و برقص.” “اما اینجا را نگاه کن!” بی صبرانه پیتر را وارد کن ما نمی خواهیم آواز بخوانیم و برقصیم، فقط می خواهیم از شهر شما عبور کنیم.

ما خیلی عجله داریم و زمانی برای حضور در یک نمایش نداریم.» مدیر گروه گفت: “بگو “آه!”[صفحه 201] توجهی به سخنان پیتر نیست. با یک چنگال کوک بر روی نرده ای که جلوتر از او پروتئین تراپی مو بود، منتظر شروع آنها پروتئین تراپی مو بود. پیتر با بالا انداختن یک ابرو به اسکراپس نگاه بیبی لایت مو کرد و در حالی که اسکرپس در حالی که روی پاهایش می پرید و به چشم های دکمه آویزان او چشمک می زد.

  مدل رنگ مو جدید بدون دکلره

هر دو با صدای بلند “آه” ترکیدند، بداخلاق و اوزولد چنان کراتینه مو شدید به هم ملحق کراتینه مو شدند که کلاه مدیر گروه از بین رفت. او تایید بیبی لایت مو کرد: “خیلی خوب رنگ مو است” و کلاهش را تا حدودی عصبی برداشت. “و اکنون شما هماهنگ لایت و هایلایت مو هستید. هنگامی که موسیقی شروع می نانو کراتین مو شود، به هر جایی که می خواهید بروید، چه کاری را انجام دهید[صفحه 202] می‌خواهی، اما مطمئن باش که قدم بردار و یادت باکراتینه مو شد که آواز بخوانی.

نه صحبت، وگرنه دستگیر می‌شوی.» «اومپا! اومپا! این غریبه ها چه کسانی لایت و هایلایت مو هستند؟» در خیابان مرمری در حال رقصیدن پروتئین تراپی مو بود، یک ملکه کوچک با موهای کوتاه، با دامن بسیار کوتاه و تونیکی که سرتاسر آن با کمانچه و شاخ گلدوزی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. روی سر او یک طبل توخالی و یک گربه تام تام در کنارش پروتئین تراپی مو بود که در حال دویدن در حال تلق و قنق زدن پروتئین تراپی مو بود.

مدیر گروه با تعظیم پاسخ بالیاژ مو داد: “مسافران، جازمای عزیزم.” در حالی که ملکه با کنجکاوی به مسافران خیره کراتینه مو شد و آنها با کنجکاوی به عقب خیره کراتینه مو شدند، صدای بلند یک طبل از دور به صدا درآمد. فوراً از هر خانه، مردانی با لباس‌های همجنس‌باز مانند و با تونیک‌های گلدوزی کراتینه مو شده مانند ملکه راهپیمایی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

مدل رنگ مو برای مادر عروس : فقط به جای طبل، روی سرشان بندهای روشن می‌پوشیدند. “این یک بازی رنگ مو است!” پیتر زمزمه بیبی لایت مو کرد، در حالی که اومپا با عجله خود را در راس گروه قرار بالیاژ مو داد و همه اهالی آهنگساز ایستاده پروتئین تراپی مو بودند و با انگشتان پا به کراتینه مو شدت اشاره بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. وقتی باتوم خود را بلند بیبی لایت مو کرد، گروه به یک راهپیمایی پر جنب و جوش دست زد و کل جمعیت شروع به رقصیدن در هر جهت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ بلوند مرواریدی خیلی روشن

برخی از زنان و دختران به سمت بازار می رقصیدند و دستورات خود را با قافیه می خواندند، برخی دیگر شروع به جارو بیبی لایت مو کردن سنگفرش ها آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و حمل می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.[صفحه 203] در مورد مکالمات طولانی در آهنگ در حالی که آنها جاروب می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. هرکس کاری انجام می بالیاژ مو داد و آن را با موسیقی انجام می بالیاژ مو داد. واقعاً کاملاً همجنس‌گرا پروتئین تراپی مو بود و با تکان بالیاژ مو دادن بال‌هایش مهمتر از همه، اوتریک در زمان مناسبی با موسیقی شروع به دویدن بیبی لایت مو کرد.

بدخلق تماشای ملکه، که درست جلوتر پروتئین تراپی مو بود، سر خورد و با مهارت در کنار هم حرکت بیبی لایت مو کرد. در مورد اسکرپس، او به سادگی از خودش پیشی گرفت. پیتر، از نقطه نظر خود در پشت شترمرغ، تمام اجرا را با علاقه زیاد تماشا بیبی لایت مو کرد، دقیقاً انگار در یک رژه سیرک رنگ مو است. به نظر می‌رسید که ساکنان شهر تیون همگی در آپارتمان‌ها زندگی می‌کنند و دیوارهای خانه‌هایشان با خطوط، نت‌ها و مقیاس‌ها پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ مو برای مادر عروس : در حالی که تمام خیابان‌ها با تابلوهای موسیقی مشخص کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. درختان، به جای برگ، نت های موسیقی داشتند و هنگامی که باد از میان آنها می گذشت، آهنگ های نقره ای را می نواختند که با موسیقی گروه ترکیب ناخوشایندی نداشت. پرندگان آوازخوان در شاخه‌ها بال می‌زدند و پیتر، قانون منع صحبت بیبی لایت مو کردن را کاملاً فراموش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

عبوس را صدا زد تا به آنها نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. «اگر حرفی برای گفتن دارید، آن را با قافیه بخوان. آیا می خواهید بازی ما را خراب کنید؟ و ما را از زمان دور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟» ملکه با تکان بالیاژ مو دادن چوب طبل برای پیتر تاب بیبی لایت مو کرد.[صفحه 204] پیتر بسیار قرمز کراتینه مو شد و در حالی که سعی می‌بیبی لایت مو کرد به یک پاسخ قافیه بیاندیکراتینه مو شد، موسیقی دوباره شروع کراتینه مو شد.

  رنگ مش روی موی قهوه ای روشن

اسکرپس که به سمت جازما می‌رفت، با شادی شعار می‌بالیاژ مو داد: “شما واقعا ملت بامزه ای لایت و هایلایت مو هستید، و آیا باید مکالمه خود را بخوانیم؟ ملکه در حالی که سه قدم به سمت ررنگ مو است و چهار قدم به سمت چپ برداشته پروتئین تراپی مو بود، با کراتینه مو شدت سری تکان بالیاژ مو داد و با تحسین به دختر تکه تکه نگاه بیبی لایت مو کرد و آواز خواند: دختر بمان، تو خیلی همجنسگرا لایت و هایلایت مو هستی، دوست دارم تمام روز به تو نگاه کنم.

خدمتکار من در انتظار تو باشی و با هارمونی کهنه زندگی کن!» پیتر مشتاقانه منتظر پروتئین تراپی مو بود تا اسکرپس پاسخ دهد. شهر تیون خیلی بامزه پروتئین تراپی مو بود که تقریبا می ترسید اسکرپس ماموریت مهم خود را فراموش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما اسکرپس، با وجود تمام سرگیجه‌اش، عمیقاً به اوزما وابسته پروتئین تراپی مو بود و به کراتینه مو شدت نگران برنامه‌های روگدو برای سقوط او پروتئین تراپی مو بود. بنابراین با لگد زدن به پاشنه های خود.

مدل رنگ مو برای مادر عروس : با هوس باز خواند: «و اعلیحضرت به این معنرنگ مو است برای رقص حضور در یک ملکه. خدمتکار منتظر، نه برای من، من دختر تکه تکه لایت و هایلایت مو هستم، اما من کار نمی کنم، وای! اسکراپس با چرخاندن چرخ دستی، چند قدمی روی دستانش راه رفت، سپس سمت ررنگ مو است به سمت بالا آمد و رقصید[صفحه 205] دوستانه در کنار جازما. پیتر با خودش خندید و امیدوار پروتئین تراپی مو بود که تمام این مزخرفات را به خاطر بیاورد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه