نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو شامپاینی فانتزی

رنگ مو شامپاینی فانتزی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو شامپاینی فانتزی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو شامپاینی فانتزی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو شامپاینی فانتزی : پاهای جلویی: سپس به لازو ضربه می زند، به طوری که سه به هم متصل کراتینه مو شده اند سپس روی گردن اسب می نشیند و لگام محکمی را بدون ذره به فک پایین می بندد: این کار را با عبور بالیاژ مو دادن یک بند باریک از سوراخ چشم در انتهای افسار انجام می دهد و چندین بار هم فک و هم زبان را گرد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. . اکنون دو پایه جلویی با یک بند چرمی محکم به هم گره خورده اند که با یک گره لغزنده بسته کراتینه مو شده رنگ مو است.

رنگ مو : به من اطمینان بالیاژ مو داده کراتینه مو شد که تعبالیاژ مو داد زیادی سنگ گرد کوچک، با رنگ‌های مختلف، که هر کدام دارای یک سوراخ رنگ مو استوانه‌ای کوچک لایت و هایلایت مو هستند، در آنجا یافت می‌شوند. قبلاً هندی‌ها آنها را برای ساختن گردنبند و دستبند جمع‌آوری می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – سلیقه‌ای که ممکن رنگ مو است مشاهده کنم که در همه ملل وحشی و همچنین صیقلی‌ترین ملت‌ها مشترک رنگ مو است.

رنگ مو شامپاینی فانتزی

رنگ مو شامپاینی فانتزی : رودخانه، عریض، عمیق و سریع، در پای صخره‌ای پرتگاه صخره‌ای پیچید: کمربند چوبی مسیر آن را دنبال بیبی لایت مو کرد و افق به موج‌های دوردست دشت چمن ختم می‌کراتینه مو شد. وقتی در این محله پروتئین تراپی مو بودم، چندین بار نام سیرا د لاس کوئنتاس را شنیدم: تپه ای که مایل ها به سمت شمال فاصله داشت. این نام به معنای تپه ای از مهره ها رنگ مو است.

  انواع رنگ موی قهوه ای کاپوچینویی

نمی‌دانستم از این درنگ مو استان چه بفهمم، اما با ذکر آن در دماغه امید خوب برای دکتر اندرو اسمیت، او به من گفت که یافته‌های مربوط به سواحل جنوب شرقی آفریقا، در حدود صد مایلی به سمت شرق رودخانه سنت جان، چند بلور کوارتز با لبه‌های آن‌ها بر اثر ساییدگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند کراتینه مو شده و با شن مخلوط کراتینه مو شده در ساحل دریا. قطر هر کریستال حدود پنج خط و طول آن از یک اینچ تا یک اینچ و نیم پروتئین تراپی مو بود.

بسیاری از آنها کانال کوچکی داشتند که از یک انتها به انتهای دیگر امتبالیاژ مو داد یافته پروتئین تراپی مو بود، کاملاً رنگ مو استوانه‌ای شکل، و به اندازه‌ای که به آسانی یک نخ درشت یا یک تکه کتگوت ظریف را می‌پذیرفت. رنگ آنها قرمز یا سفید مات پروتئین تراپی مو بود. بومیان با این ساختار در کریستال ها آشنا پروتئین تراپی مو بودند. من این شرایط را ذکر بیبی لایت مو کردم زیرا، اگرچه در حال حاضر هیچ جسم متبلور شناخته کراتینه مو شده ای وجود نرنگ مو دارد که این شکل را به خود بگیرد.

ممکن رنگ مو است برخی از مسافران آینده را به بررسی ماهیت واقعی چنین سنگ هایی سوق دهد. در مدت اقامت در این رنگ مو استانسیا با آنچه از سگ های شبان کشور دیدم و شنیدم سرگرم کراتینه مو شدم. [3] هنگام سواری، ملاقات با گله بزرگ گوسفند که توسط یک یا دو سگ محافظت می نانو کراتین مو شود، در فاصله چند مایلی از هر خانه یا مردی امری عادی رنگ مو است. اغلب به این فکر می بیبی لایت مو کردم که چگونه یک دوستی اینقدر محکم برقرار کراتینه مو شده رنگ مو است.

  مدل مو با رنگ فانتزی

روش آموزش عبارت رنگ مو است از جدا بیبی لایت مو کردن توله سگ در حالی که خیلی جوان رنگ مو است از عوضی و عادت بالیاژ مو دادن آن به همراهان آینده اش. روزی سه یا چهار بار میش را برای مکیدن چیز کوچک می‌گیرند و در آغل برایش لانه‌ای از پشم می‌سازند. معاشرت با سگ های دیگر و یا با فرزندان خانواده به هیچ وجه مجاز نیست. علاوه بر این، توله سگ به طور کلی اخته رنگ مو است. به طوری که وقتی بزرگ کراتینه مو شد.

به ندرت می تواند احساسات مشترکی با بقیه هم نوعان خود داشته باکراتینه مو شد. از این آموزش، هیچ تمایلی به ترک گله نرنگ مو دارد، و همانطور که سگ دیگری از ارباب خود، انسان دفاع خواهد بیبی لایت مو کرد، این گوسفندان نیز چنین خواهند بیبی لایت مو کرد. مشاهده این که وقتی به گله نزدیک می‌شویم، چگونه سگ بلافاصله پارس می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و گوسفندها همه در عقب او بسته می‌شوند، گویی به دور قدیمی‌ترین قوچ می‌نشینند، جالب رنگ مو است.

رنگ مو شامپاینی فانتزی : همچنین به این سگ ها به راحتی آموزش بالیاژ مو داده می نانو کراتین مو شود که گله را در ساعت خاصی از عصر به خانه بیاورند. دردسرسازترین عیب آنها، در جوانی، تمایل آنها به بازی با گوسفند رنگ مو است. زیرا در ورزش خود گاهی اوقات بی رحمانه به سوژه های فقیر خود تاخت و تاز می کنند. تقریباً گزارش مشابهی از این سگ ها ارائه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

  رنگ موی زیتونی طلایی روشن بدون دکلره

سگ چوپان هر روز برای عده ای به خانه می آید گوشت، و به محض اینکه به او بالیاژ مو داده می نانو کراتین مو شود، مانند شرمساری از خود دور می نانو کراتین مو شود. در این مواقع سگ های خانه بسیار ظالم لایت و هایلایت مو هستند و کمترین آنها به غریبه حمله می کنند و به تعقیب می پردازند. با این حال، در دقیقه ای که دومی به گله رسید، دور می نانو کراتین مو شود و شروع به پارس بیبی لایت مو کردن می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

و سپس همه سگ های خانه خیلی سریع به پاشنه خود می روند. به روشی مشابه، یک دسته کامل از سگ های وحشی گرسنه به ندرت (و برخی به من گفتند هرگز) جرأت نمی کنند به گله ای که حتی یکی از این شبانان وفادار از آنها محافظت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند حمله کنند. به نظر من کل این گزارش یک نمونه عجیب از انعطاف پذیری محبت در سگ رنگ مو است.

و با این حال، چه وحشی و چه تحصیلبیبی لایت مو کرده، نسبت به کسانی که غریزه معاشرت خود را برآورده می کنند، احساس احترام یا ترس رنگ مو دارد. زیرا ما به هیچ وجه نمی‌توانیم بفهمیم که سگ‌های وحشی توسط یک سگ وحشی با گله‌اش رانده می‌شوند، به جز این که آن‌ها، از روی برخی تصورات گیج‌کننده، در نظر می‌گیرند که آن‌هایی که به این ترتیب مرتبط لایت و هایلایت مو هستند.

قدرت می‌یابند، گویی در کنار همنوع خود لایت و هایلایت مو هستند. F. Cuvier مشاهده بیبی لایت مو کرده رنگ مو است که همه حیواناتی که به آسانی وارد اهلی کراتینه مو شدن می شوند، انسان را عضوی از جامعه خود می دانند و بنابراین غریزه معاشرت خود را برآورده می کنند. در مورد فوق، سگ چوپان گوسفند را به عنوان برادر همکار خود رتبه بندی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و در نتیجه اعتماد به نفس پیدا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو مسی روشن

و سگ‌های وحشی، اگرچه می‌دانند که هر گوسفند سگ نیست، اما خوردن آن خوب رنگ مو است، اما تا حدی با دیدن آن‌ها در گله‌ای با یک سگ شبان در سرشان، با این دیدگاه موافقت می‌کنند. یک روز غروب یک «دومیدور» (تسلیم کننده اسب ها) آمد تا چند اسب را بشالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. من مراحل مقدماتی را شرح خواهم بالیاژ مو داد، زیرا معتقدم که توسط سایر مسافران ذکر نکراتینه مو شده رنگ مو است.

گروهی از اسب‌های جوان وحشی رانده می‌شوند به داخل دخمه یا محوطه بزرگ چوب‌ها، و در بسته می‌نانو کراتین مو شود. ما فرض می کنیم که یک مرد به تنهایی باید اسبی را بگیرد و سوار نانو کراتین مو شود، اسبی که تا به حال هرگز افسار یا زین حس نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. تصور می‌کنم، به جز یک گائوچو، چنین شاهکاری کاملا غیرممکن خواهد پروتئین تراپی مو بود. گاوچو یک کلت بزرگ را انتخاب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو شامپاینی فانتزی : و همانطور که جانور به دور سیرک می دود، لازو خود را به گونه ای پرتاب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که هر دو پای جلویی را بگیرد. اسب فوراً با یک شوک کراتینه مو شدید غلت می‌خورد و در حالی که روی زمین تقلا می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، گائوچو در حالی که لازو را محکم نگه داشته، دایره‌ای می‌سازد تا یکی از پاهای عقب را دقیقاً در زیر جنازه بگیرد و به آن دو نزدیک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  مدل مو رنگ و مش زنانه

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱