نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو شامپاینی

مدل رنگ مو شامپاینی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو شامپاینی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو شامپاینی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

مدل رنگ مو شامپاینی : این کار برای کارگر باهوش کار سختی نپروتئین تراپی مو بود، و به زودی نوزاد دالی روی تخته دراز کشید و در آفتاب قرار گرفت تا خشک نانو کراتین مو شود. سپس با خاکی که باقی مانده پروتئین تراپی مو بود، شروع به ساختن تصویری از خود بسی بلیتزوم بیبی لایت مو کرد. این کار چندان آسان نپروتئین تراپی مو بود، زیرا او متوجه کراتینه مو شد که نمی تواند ردای ابریشمی دختر ارباب را از گل رس معمولی بسازد.

رنگ مو : که بسیار شبیه گوزنی پروتئین تراپی مو بود که در جنگل‌های جنگلی می‌شناخت، به داخل برزی رفت و به سمت کمان پوره زیبای نسیله، که مادر رضاعی او پروتئین تراپی مو بود، رفت. او با مهربانی و محبت به او سلام بیبی لایت مو کرد و با علاقه به درنگ مو استان ملاقات بسی بلیتزوم گوش بالیاژ مو داد. او گفت: “و حالا به من بگو، آیا به بچه های پولدار اسباب بازی بدهم؟” او پاسخ بالیاژ مو داد: “ما از جنگل چیزی از ثروت نمی دانیم.” “به نظر من یک کودک مانند یک کودک دیگر رنگ مو است.

مدل رنگ مو شامپاینی

مدل رنگ مو شامپاینی : سپس با صدا زدن به مردان مسلح خود، او با خوشحالی از آنجا دور کراتینه مو شد و کلاوس را رها بیبی لایت مو کرد تا کارش را از سر بگیرد. او فکر بیبی لایت مو کرد: “اگر بخواهم فرزندان پولدار و فقیر را هم تامین کنم”، “در تمام سال لحظه ای خالی نخواهم داشت! اما آیا درست رنگ مو است که به ثروتمندان بدهم؟ مطمئناً باید به نسیل بروم. و در مورد این موضوع با او صحبت کنید.” پس وقتی گوزن اسباب‌بازی را تمام بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو نسکافه ای روشن دودی

زیرا همه آنها از یک گل ساخته کراتینه مو شده اند، و ثروت مانند یک لباس رنگ مو است که ممکن رنگ مو است پوشیده نانو کراتین مو شود یا از بین برود و کودک بدون تغییر باقی بماند. اما پری ها نگهبان لایت و هایلایت مو هستند. از بشریت، و بچه های فانی را بهتر از من بشناسید. بیایید ملکه پری را صدا کنیم.” این کار انجام کراتینه مو شد و ملکه پری ها کنار آنها نشست و شنید که کلاوس دلایل خود را برای این فکر بیبی لایت مو کرد که بچه های پولدار می توانند بدون اسباب بازی های او کنار بیایند.

و همچنین آنچه پوره گفته پروتئین تراپی مو بود. ملکه اعلام بیبی لایت مو کرد: “نسیل درست می گوید.” “زیرا، چه فقیر و چه ثروتمند، اشتیاق یک کودک برای اسباب بازی های زیبا طبیعی رنگ مو است. قلب ریچ بسی ممکن رنگ مو است به اندازه مایری فقیر غمگین باکراتینه مو شد؛ او می تواند به همان اندازه تنها و ناراضی و به همان اندازه همجنس گرا و شاد باکراتینه مو شد. من فکر می کنم. ای دوست کلاوس، وظیفه شمرنگ مو است که همه بچه های کوچک را خوشحال کنید.

مدل رنگ مو شامپاینی : چه شانس زندگی در کاخ ها و چه در کلبه ها را داشته باشند.» کلاوس پاسخ بالیاژ مو داد: “کلام شما عاقلانه رنگ مو است، ملکه منصفانه، و قلب من به من می گوید که آنها به همان اندازه عاقل لایت و هایلایت مو هستند. از این پس همه کودکان می توانند خدمات من را مطالبه کنند.” سپس در برابر پری مهربان تعظیم بیبی لایت مو کرد و با بوسیدن لب های سرخ نسیل به دره خود بازگشت.

  رنگ مو تنباکویی طلایی روشن

در نهر توقف بیبی لایت مو کرد تا بنوکراتینه مو شد و پس از آن روی ساحل نشست و تکه‌ای از خاک رس مرطوب را در دست گرفت در حالی که فکر می‌بیبی لایت مو کرد چه نوع اسباب‌بازی باید برای بسی بلیتزوم بسازد. او متوجه نکراتینه مو شد که انگشتانش خاک رس را به شکلی در می آورند تا اینکه با نگاهی به پایین متوجه کراتینه مو شد که ناخودآگاه سرش را تشکیل بالیاژ مو داده رنگ مو است که شباهت کمی به پوره نسیل رنگ مو دارد!

یک دفعه علاقه مند کراتینه مو شد. با جمع آوری مقدار بیشتری از خاک از بانک، آن را به خانه خود برد. سپس با کمک چاقوی خود و کمی چوب موفق کراتینه مو شد خاک رس را به شکل پوره اسباب بازی درآورد. با ضربات ماهرانه موهای بلند و تکان بالیاژ مو دادن روی سرش درست بیبی لایت مو کرد و بدن را با لباسی از بلوط پوشاند، در حالی که دو پایش که در پایین لباس بیرون آمده پروتئین تراپی مو بود با صندل پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

اما خاک رس نرم پروتئین تراپی مو بود و کلاوس متوجه کراتینه مو شد که باید به آرامی با آن برخورد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا کار زیبایش را خراب نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او فکر بیبی لایت مو کرد: “شاید پرتوهای خورشید رطوبت را بیرون بککراتینه مو شد و باعث سخت کراتینه مو شدن خاک رس نانو کراتین مو شود.” بنابراین او تصویر را روی تخته ای صاف گذاشت و آن را در تابش خیره کننده خورشید قرار بالیاژ مو داد. با انجام این کار، او به سمت نیمکت خود رفت و شروع به نقاشی گوزن اسباب بازی بیبی لایت مو کرد و خیلی زود آنقدر به این کار علاقه مند کراتینه مو شد.

  مدل رنگ مو شیر عسلی

مدل رنگ مو شامپاینی : که تمام پوره سفالی را فراموش بیبی لایت مو کرد. اما صبح روز بعد، هنگامی که روی تخته پروتئین تراپی مو بود متوجه آن کراتینه مو شد، متوجه کراتینه مو شد که خورشید آن را به سختی سنگ پخته رنگ مو است، و آنقدر قوی پروتئین تراپی مو بود که بتوان با خیال راحت از آن رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرد. کلاوس حالا پوره را با دقت بسیار شبیه نسیل نقاشی بیبی لایت مو کرد و به آن چشمانی آبی عمیق، دندان‌های سفید، لب‌های گلگون و موهای قهوه‌ای مایل به قرمز بالیاژ مو داد.

او لباس را سبز با برگ بلوط رنگ بیبی لایت مو کرد و وقتی رنگش خشک کراتینه مو شد کلاوس خودش با اسباب بازی جدید مجذوب کراتینه مو شد. البته به اندازه نسیل واقعی دوست داشتنی نپروتئین تراپی مو بود. اما با توجه به موادی که از آن ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، کلاوس فکر بیبی لایت مو کرد که بسیار زیبا رنگ مو است. روز بعد وقتی بسی سوار بر دستمال سفیدش به خانه اش آمد، کلاوس اسباب بازی جدید را به او هدیه بالیاژ مو داد.

چشمان دختر کوچولو در حین بررسی این تصویر زیبا از همیشه درخشان تر پروتئین تراپی مو بود، و بلافاصله آن را دوست داشت و آن را به سینه خود نزدیک بیبی لایت مو کرد، همانطور که مادر با فرزندش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. – اسمش چیه کلاوس؟ او پرسید. حالا کلاوس می‌دانست که پوره‌ها دوست نتمام دکلره مو دارند فانی‌ها از آنها صحبت کنند، بنابراین نمی‌توانست به بسی بگوید که این تصویری از نسیل رنگ مو است که او به او بالیاژ مو داده رنگ مو است.

  رنگ مو کرم نخودی

اما از آنجایی که این یک اسباب‌بازی جدید پروتئین تراپی مو بود، در ذهنش جستجو بیبی لایت مو کرد تا نام جدیدی آن را بخواند، و اولین کلمه‌ای که به آن فکر بیبی لایت مو کرد، تصمیم گرفت خیلی خوب عمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. به بسی گفت: «عزیزم به این میگن دالی. بسی با محبت بوسید گفت: “من عروسک را بچه ام خواهم خواند.” “و من از آن مراقبت خواهم بیبی لایت مو کرد و از آن مراقبت خواهم بیبی لایت مو کرد، همانطور که پرستار از من مراقبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مدل رنگ مو شامپاینی : بسیار متشکرم، کلاوس، هدیه شما من را بیشتر از همیشه خوشحال بیبی لایت مو کرده رنگ مو است!” سپس او سوار کراتینه مو شد و اسباب‌بازی را در آغوشش گرفت و کلاوس با دیدن شادی او فکر بیبی لایت مو کرد که عروسکی دیگر بهتر و طبیعی‌تر از اولی خواهد ساخت. او خاک رس بیشتری از نهر آورد، و با یادآوری اینکه بسی عروسک را بچه خود نامیده پروتئین تراپی مو بود، تصمیم گرفت این یکی را به شکل یک کودک درآورد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱