نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ ابرو با رنگ مو فرق میکنه

رنگ ابرو با رنگ مو فرق میکنه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ ابرو با رنگ مو فرق میکنه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ ابرو با رنگ مو فرق میکنه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ ابرو با رنگ مو فرق میکنه : یا مربع، یا سیاه رنگ مو است یا سفید، یا چیست. و اگر عدم علاقه ام به آن را ببخشید، می گویم که برایم مهم نیست.” چوب‌دار حلبی از این پاسخ‌ها بسیار متحیر پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : چگونه آن جادوگر شریر ناپروتئین تراپی مو بود کراتینه مو شد؟” از ووت پرسید. مترسک توضیح بالیاژ مو داد: “چرا، او بسیار پیر پروتئین تراپی مو بود و قبل از اینکه اوز به سرزمین پریان تبدیل نانو کراتین مو شود، خشک و پژمرده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.” “تنها هنرهای جادویی او او را برای مدت طولانی زنده نگه داشته پروتئین تراپی مو بود، و وقتی خانه دوروتی بر سر او افتاد، او فقط به خاک تبدیل کراتینه مو شد و باد آن را پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده بیبی لایت مو کرد. اما فکر نمی کنم که قطعات از این دو جدا کراتینه مو شده باکراتینه مو شد.

رنگ ابرو با رنگ مو فرق میکنه

رنگ ابرو با رنگ مو فرق میکنه : اینجا نزد قلع‌ساز می‌آورم و کو-کلیپ آن‌ها را در بشکه می‌گذارد». ووت گفت: “تعجب می کنم، آیا آن قسمت های ریخته کراتینه مو شده از شما دو بدبخت هنوز در آن بشکه در گوشه ای لایت و هایلایت مو هستند؟” مرد چوب‌دار حلبی پاسخ بالیاژ مو داد: «فکر می‌کنم چنین باکراتینه مو شد. “در سرزمین اوز هیچ بخشی از یک موجود زنده هرگز نمی تواند ناپروتئین تراپی مو بود نانو کراتین مو شود.”207 “اگر این درست رنگ مو است.

  رنگ استخوانی جلوی مو

مردان جوان ممکن رنگ مو است به طور کامل ناپروتئین تراپی مو بود شوند و اگر هنوز در آن بشکه ها باشند، احتمالاً مانند زمانی لایت و هایلایت مو هستند که تبر یا شمشیر طلسم کراتینه مو شده آنها را برید. مرد چوبی حلبی گفت: “اما مهم نیست.” “بدنه های حلبی ما درخشان تر و بادوام تر لایت و هایلایت مو هستند و ما را راضی می کنند.” سرباز قلع موافقت بیبی لایت مو کرد: “بله، بدنه های حلبی بهترین لایت و هایلایت مو هستند.” “هیچ چیز نمی تواند به آنها آسیب برساند.” ووت گفت: “مگر اینکه دندانه یا زنگ زده شوند.” اما هر دو مرد حلبی به او اخم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

تکه های قلع، در هر شکل و اندازه، در اطراف کارگاه پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده پروتئین تراپی مو بود. همچنین چکش و سندان و آهن لحیم کاری و کوره زغال سنگ و بسیاری از ابزارهای دیگر مانند قلع‌سازی وجود داشت. روبه‌روی دو تا از دیوارهای جانبی، نیمکت‌های کار محکمی ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و در مرکز اتاق یک208میز بلند در انتهای مغازه که در مجاورت خانه پروتئین تراپی مو بود.

چند کمد قرار داشت. ووت پس از بررسی فضای داخلی کارگاه تا رفع کنجکاویش گفت: فکر می کنم تا زمانی که کو-کلیپ بیاید بیرون خواهم رفت. مترسک موافقت بیبی لایت مو کرد: “این درست رنگ مو است” و همه آنها می خورنگ مو استند اتاق را ترک کنند که مرد چوب حلبی گفت: “یک دقیقه صبر کنید” و آنها در اطاعت از فرمان توقف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ بلوند نقره ای پلاتینه

رنگ ابرو با رنگ مو فرق میکنه : چوب حلبی با خودش صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند مشاهده تصویر فصل 18 چوب‌دار حلبی تازه متوجه کمدها کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و کنجکاو پروتئین تراپی مو بود که بداند داخل آن‌ها چیست، بنابراین به سمت یکی از آنها رفت و در را باز بیبی لایت مو کرد. قفسه‌هایی در داخل وجود داشت، و امپراتور روی یکی از قفسه‌ها که تقریباً در یک سطح با چانه‌ی حلبی‌اش قرار داشت.

یک سر پیدا بیبی لایت مو کرد که شبیه سر عروسک پروتئین تراپی مو بود. بزرگتر پروتئین تراپی مو بود و خیلی زود دید که سر فلان شخص رنگ مو است. روبه‌روی چوب‌دار حلبی پروتئین تراپی مو بود و وقتی در کمد به عقب برگشت، چشم‌های سر به آرامی باز کراتینه مو شد و به او نگاه بیبی لایت مو کرد. چوب‌دار حلبی اصلاً شگفت‌زده نکراتینه مو شد، زیرا در سرزمین اوز هر لحظه آدم با جادو مواجه می‌نانو کراتین مو شود. “عزیز من!” مرد چوبی حلبی که به سختی خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

گفت. “به نظر می رسد من شما را قبلاً در جایی ملاقات بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم. صبح بخیر قربان!” رئیس پاسخ بالیاژ مو داد: “تو از من برتری داری.” “من قبلاً در زندگی ام تو را ندیده پروتئین تراپی مو بودم.” مرد چوبی حلبی ادامه بالیاژ مو داد: “با این حال، چهره شما بسیار آشنرنگ مو است.” “من را ببخشید، اما می‌توانم بپرسم که آیا تا به حال بدنی داشته‌اید؟” رئیس پاسخ بالیاژ مو داد: “بله، یک زمانی، “اما خیلی وقت پیش رنگ مو است.

  انواع رنگ مو زیتونی روشن

که من نمی توانم آن را به یاد بیاورم. آیا با لبخندی دلنشین فکر بیبی لایت مو کردی “من همانطور که لایت و هایلایت مو هستم به دنیا آمدم؟ بدون بدن آفریده نانو کراتین مو شود؟” دیگری گفت: نه، البته که نه. “اما چطور کراتینه مو شد که بدنت را از دست بالیاژ مو دادی؟” هد گفت: “خب، من نمی توانم جزئیات را به خاطر بیاورم، شما باید در مورد آن از کو-کلیپ بپرسید.” “چون ممکن رنگ مو است به نظر شما کنجکاو باکراتینه مو شد.

رنگ ابرو با رنگ مو فرق میکنه : حافظه من پس از جدایی از بقیه خوب نیست. من هنوز مغزم را در اختیار دارم و عقلم مثل همیشه خوب رنگ مو است، اما حافظه من از برخی از اتفاقاتی که قبلا تجربه بیبی لایت مو کرده ام. کاملا مه آلود رنگ مو است.” 211 212″چند وقت رنگ مو است که در این کمد لایت و هایلایت مو هستید؟” از امپراتور پرسید. “من نمی دانم.” “اسم نداری؟” رئیس گفت: “اوه، بله.” زمانی که چوب‌کار پروتئین تراپی مو بودم.

برای امرار معاش درختان را قطع می‌بیبی لایت مو کردم، به من نیک چاپر می‌گفتند.» “خوب بخشنده!” مرد قلع با حیرت گریه بیبی لایت مو کرد. “اگر شما رئیس نیک چاپر لایت و هایلایت مو هستید، پس من لایت و هایلایت مو هستید – یا من شما لایت و هایلایت مو هستم – یا – یا – به هر حال ما چه نسبتی داریم ؟” رئیس پاسخ بالیاژ مو داد: از من نپرس. “به نوبه خود، من مشتاق نیستم که با هیچ مقاله تولیدی معمولی مانند شما رابطه داشته باشم.

  رنگ مو خاکستری با مش یخی

ممکن رنگ مو است در کلاس خود خوب باشید، اما کلاس شما کلاس من نیست. شما قلع لایت و هایلایت مو هستید.” امپراتور بیچاره چنان گیج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که برای مدتی فقط می توانست در سکوت به سر پیر خود خیره نانو کراتین مو شود. سپس فرمود: “باید اعتراف کنم که قبل از تبدیل کراتینه مو شدن به قلع ظاهرم اصلا بد نپروتئین تراپی مو بود.213 “چطور توقع داری بدون کمک موهایم را شانه کنم؟” سر با عصبانیت خورنگ مو است.

زمانی که دست‌هایم را داشتم، آن را صاف و مرتب نگه می‌داشتم، اما بعد از اینکه از بقیه بدنم جدا کراتینه مو شدم، موهایم به هم ریخته کراتینه مو شد و کو-کلیپ قدیمی هرگز آن‌ها را برای من شانه نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است.» مرد چوبی حلبی گفت: “من در مورد آن با او صحبت خواهم بیبی لایت مو کرد.” “یادت میاد عاشق یه دختر زیبای مونچکین به نام نیمی آمی پروتئین تراپی مو بودی؟” رئیس پاسخ بالیاژ مو داد: نه. “این یک سوال احمقانه رنگ مو است.

قلب در بدن من – وقتی بدنی داشتم – ممکن رنگ مو است کسی را دوست داشته باکراتینه مو شد، تا آنجا که می دانم، اما یک سر برای دوست داشتن ساخته نکراتینه مو شده رنگ مو است، بلکه برای فکر بیبی لایت مو کردن ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است.” “اوه، پس فکر می کنی؟” “من قبلا فکر میبیبی لایت مو کردم.” “شما باید سالها و سالها در این کمد بسته کراتینه مو شده باشید. در تمام این مدت به چه چیزی فکر بیبی لایت مو کرده اید؟” “هیچی. این یک سوال احمقانه دیگر رنگ مو است.

  مدل های جدید رنگ موی قهوه ای

رنگ ابرو با رنگ مو فرق میکنه : کمی تامل شما را متقاعد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که من چیزی برای فکر بیبی لایت مو کردن نداشتم، به جز تخته های داخل درب کمد، و طولی نکشید که به همه چیز در مورد آن تخته ها فکر بیبی لایت مو کردم. پس از آن، البته، از فکر بیبی لایت مو کردن دست کشیدم.” “و خوشحالی؟” “خوشحالی؟ اون چیه؟”214 “آیا نمیدانی خوشبختی چیست؟” از مرد چوبی حلبی پرسید. “من هیچ ایده ای ندارم که آیا گرد رنگ مو است.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱