نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی بلوند پلاتینه خیلی روشن پادینا

رنگ موی بلوند پلاتینه خیلی روشن پادینا | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی بلوند پلاتینه خیلی روشن پادینا را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی بلوند پلاتینه خیلی روشن پادینا را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی بلوند پلاتینه خیلی روشن پادینا : علاوه بر این، قلعه او در لبه بیابان قرار رنگ مو دارد، بنابراین او ممکن رنگ مو است راهی برای عبور از آن بداند. “گلیندا یک جادوگر خوب رنگ مو است، نه؟” از کودک پرسید.

رنگ مو : و این باعث می کراتینه مو شد وزن آن بسیار سبک تر از هوا باکراتینه مو شد، بدون اینکه به سختی به سمت آسمان بلند نانو کراتین مو شود. “بیا، دوروتی!” جادوگر فریاد زد. “عجله کن، وگرنه بالون پرواز خواهد بیبی لایت مو کرد.” دوروتی که نمی خورنگ مو است سگ کوچکش را پشت سر بگذارد، پاسخ بالیاژ مو داد: “من نمی توانم توتو را جایی پیدا کنم.” توتو به میان جمعیت دویده پروتئین تراپی مو بود تا سر یک بچه گربه پارس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و دوروتی بالاخره او را پیدا بیبی لایت مو کرد.

رنگ موی بلوند پلاتینه خیلی روشن پادینا

رنگ موی بلوند پلاتینه خیلی روشن پادینا : او را بلند بیبی لایت مو کرد و به سمت بادکنک دوید. او در چند قدمی آن پروتئین تراپی مو بود و اوز دستانش را دراز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود تا به او کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند وارد سبد نانو کراتین مو شود، وقتی، کرک! طناب ها رفت و بالون بدون او به هوا بلند کراتینه مو شد. “برگرد!” او جیغ زد. “من هم میخواهم بروم!” اوز از سبد گفت: «نمی‌توانم برگردم، عزیزم». “خداحافظ!” “خداحافظ!” همه فریاد زدند.

همه نگاه ها به سمت جایی که جادوگر در سبد سوار پروتئین تراپی مو بود، چرخید و هر لحظه دورتر و دورتر به آسمان بالا می رفت. و این آخرین باری پروتئین تراپی مو بود که هر یک از آنها از اوز، جادوگر شگفت‌انگیز دیده پروتئین تراپی مو بودند، اگرچه او ممکن رنگ مو است به سلامت به اوماها رسیده باکراتینه مو شد، و با توجه به آنچه می‌دانیم اکنون آنجا باکراتینه مو شد. اما مردم با محبت از او یاد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

به یکدیگر گفتند: اوز همیشه دوست ما پروتئین تراپی مو بود. وقتی اینجا پروتئین تراپی مو بود، این شهر زیبای زمرد را برای ما ساخت، و حالا رفته رنگ مو است، مترسک حکیم را رها بیبی لایت مو کرده تا بر ما حکومت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» با این حال، روزهای زیادی از دست بالیاژ مو دادن جادوگر شگفت‌انگیز غمگین پروتئین تراپی مو بودند و تسلی نمی‌گرفتند. فصل هجدهم دور به جنوب دوروتی از مرگ امیدش برای بازگشت دوباره به خانه به کانزاس به کراتینه مو شدت گریه بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو شکلاتی با مش دودی

اما وقتی همه چیز را در نظر گرفت خوشحال کراتینه مو شد که با بالون بالا نرفته رنگ مو است. و او همچنین از دست بالیاژ مو دادن اوز متاسف کراتینه مو شد و همراهانش نیز همینطور. مرد چوب حلبی نزد او آمد و گفت: واقعاً باید ناسپاس باشم اگر نتوانم برای مردی که قلب دوست داشتنی ام را به من بالیاژ مو داد سوگواری کنم. دوست دارم کمی گریه کنم.

چون اوز رفته، اگر مهربانانه اشک هایم را پاک کنی تا زنگ نزنم.» او پاسخ بالیاژ مو داد: “با کمال میل” و بلافاصله یک حوله آورد. سپس چوب‌دار حلبی برای چند دقیقه گریه بیبی لایت مو کرد و با دقت به اشک‌ها نگاه بیبی لایت مو کرد و آنها را با حوله پاک بیبی لایت مو کرد. وقتی کارش تمام کراتینه مو شد، با مهربانی از او تشکر بیبی لایت مو کرد و با قوطی روغن نگین دارش کاملاً روغن کاری بیبی لایت مو کرد تا از اتفاقات ناگوار محافظت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مترسک اکنون فرمانروای شهر زمرد پروتئین تراپی مو بود و اگرچه جادوگر نپروتئین تراپی مو بود، مردم به او افتخار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها گفتند: «زیرا شهر دیگری در تمام جهان نیست که توسط یک مرد پر کراتینه مو شده اداره نانو کراتین مو شود.» و تا آنجا که می دانستند، کاملاً درست می گفتند. صبح روز بعد از اینکه بالون با اوز بالا رفت، چهار مسافر در اتاق تاج و تخت ملاقات آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و درباره مسائل صحبت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

مترسک روی تخت بزرگ نشست و بقیه با احترام جلوی او ایستادند. حاکم جدید گفت: «ما چندان بدشانس نیستیم، زیرا این کاخ و شهر زمرد متعلق به مرنگ مو است و ما می توانیم هر کاری که بخواهیم انجام دهیم. وقتی به یاد می آورم که مدت کوتاهی پیش در مزرعه ذرت یک کشاورز بر روی تیری پروتئین تراپی مو بودم و اکنون فرمانروای این شهر زیبا لایت و هایلایت مو هستم.

  رنگ موی قهوه ای با تناژ نارنجی

رنگ موی بلوند پلاتینه خیلی روشن پادینا : از سهم خود کاملاً راضی لایت و هایلایت مو هستم. مرد چوبی حلبی گفت: «من نیز از قلب جدیدم راضی لایت و هایلایت مو هستم. و واقعاً این تنها چیزی پروتئین تراپی مو بود که در تمام دنیا آرزو داشتم.» شیر با متواضعانه گفت: «به سهم خودم، از دانستن این موضوع راضی لایت و هایلایت مو هستم که بدانم مانند هر جانوری که تا به حال زندگی بیبی لایت مو کرده‌ام، شجاع لایت و هایلایت مو هستم، اگر نه شجاع‌تر». مترسک ادامه بالیاژ مو داد: “اگر دوروتی فقط از زندگی در شهر زمرد راضی پروتئین تراپی مو بود.

همه ما با هم خوشحال می کراتینه مو شدیم.” دوروتی فریاد زد: “اما من نمی خواهم اینجا زندگی کنم.” من می خواهم به کانزاس بروم و با عمه ام و عمو هنری زندگی کنم. “خب، پس، چه کاری می توان انجام بالیاژ مو داد؟” از مرد چوبی پرسید. مترسک تصمیم گرفت فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و آنقدر فکر بیبی لایت مو کرد که سوزن ها از مغزش بیرون زدند.

بالاخره گفت: چرا میمون‌های بالدار را صدا نمی‌زنید و از آن‌ها نمی‌خواهید که شما را به صحرا ببرند؟» “من هرگز به آن فکر نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم!” دوروتی با خوشحالی گفت. «این فقط موضوع رنگ مو است. من فوراً برای کلاه طلایی می روم. وقتی آن را به اتاق تخت آورد، کلمات جادویی را به زبان آورد، و به زودی گروه میمون های بالدار از پنجره باز به داخل پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در کنار او ایستادند.

شاه میمون در حالی که در مقابل دختر کوچک تعظیم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، گفت: “این دومین بار رنگ مو است که با ما تماس می گیرید.” “چه آرزویی داری؟” دوروتی گفت: “می خواهم با من به کانزاس پرواز کنی.” اما شاه میمون سرش را تکان بالیاژ مو داد. او گفت: «این کار کراتینه مو شدنی نیست. ما به تنهایی متعلق به این کشور بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم و نمی توانیم آن را ترک کنیم.

  رنگ مو مش برای موهای کوتاه

تا به حال یک میمون بالدار در کانزاس وجود نداشته رنگ مو است، و فکر می کنم هرگز وجود نخواهد داشت، زیرا آنها به آنجا تعلق نتمام دکلره مو دارند. ما خوشحال خواهیم کراتینه مو شد که به هر نحوی که بتوانیم به شما خدمت کنیم، اما نمی توانیم از صحرا عبور کنیم. خداحافظ.” و با تعظیم دیگری، شاه میمون بال های خود را باز بیبی لایت مو کرد و از پنجره به پرواز درآمد و به دنبال آن همه گروهش.

دوروتی با ناامیدی آماده گریه پروتئین تراپی مو بود. او گفت: “من جذابیت کلاه طلایی را بی هدف هدر بالیاژ مو دادم. زیرا میمون های بالدار نمی توانند به من کمک کنند.” “مطمئنا خیلی بد رنگ مو است!” مرد چوبی مهربان گفت. مترسک دوباره به فکر فرو رفت و سرش چنان هولناک بیرون آمد که دوروتی از ترکیدن آن می ترسید.

او گفت: «بیایید سربازی را که سبیل‌های سبز رنگ مو دارد صدا کنیم و از او راهنمایی بخواهیم.» بنابراین سرباز احضار کراتینه مو شد و با ترس وارد اتاق تاج و تخت کراتینه مو شد، زیرا تا زمانی که اوز زنده پروتئین تراپی مو بود هرگز به او اجازه بالیاژ مو داده نکراتینه مو شد دورتر از در بیاید. مترسک به سرباز گفت: «این دختر کوچولو می خواهد از صحرا عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ موی بلوند پلاتینه خیلی روشن پادینا : او چگونه می تواند این کار را انجام دهد؟» سرباز پاسخ بالیاژ مو داد: “نمی توانم بگویم، زیرا هیچ کس تا به حال از صحرا عبور نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است، مگر اینکه خود اوز باکراتینه مو شد.” “آیا کسی نیست که به من کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” دوروتی با جدیت پرسید. او پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: «گلیندا ممکن رنگ مو است. “گلیندا کیست؟” از مترسک پرسید. “جادوگر جنوب. او از همه جادوگران قدرتمندتر رنگ مو است و بر ها حکومت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه