نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو دخترانه تیره

رنگ مو دخترانه تیره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو دخترانه تیره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو دخترانه تیره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو دخترانه تیره : اما پس از اینکه متوجه کراتینه مو شد که برتون قصد رنگ مو دارد دسیسه‌های مخفیانه‌ای را انجام دهد که نمی‌توانست هیچ سودی برای زیر دستانش – کین‌ها – داشته باکراتینه مو شد، بلافاصله نظر خود را تغییر بالیاژ مو داد و در ملاقات بعدی به رنگ مو استیو اطلاع بالیاژ مو داد که امورات خود را در خانه ترتیب بالیاژ مو داده رنگ مو است و اکنون آزاد رنگ مو است که این هزینه را بگذراند. تمام زمستان در کالیفرنیای جنوبی او افزود: «دخترم از اینجا خوشش می‌آید، و ردیف‌های کمتری را نسبت به او در خانه می‌سازد.

رنگ مو : در فاصله 20 متری از جایی که او ایستاده پروتئین تراپی مو بود، و راننده پرچین ضخیم را کنار می زد تا روزنه ای پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که یک خلیج عمیق و به دنبال آن غرغر به گوش هایش کوبید. مکث بیبی لایت مو کرد، سرش تا نیمی از شاخ و برگ ها فرو رفت، خونش از وحشت سرد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، وقتی که از آشیانه یک سگ خونی بزرگ دور می کراتینه مو شد، چشمانش در نور کم قرمز خیره می کراتینه مو شدند و دندان هایش به طرزی تهدیدآمیز بیرون زده پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو دخترانه تیره

رنگ مو دخترانه تیره : اکنون وقت من رنگ مو است. برایم مهم نیست که اگر در نهایت کالا را دریافت کنم، کمی صبر کنم. و اینجا جایی رنگ مو است که من آنها را دریافت می کنم. برای گول زدن توت تایلر به یک مرد خوب نیاز رنگ مو است. آنها با آن موافقت خواهند بیبی لایت مو کرد، by’m’by.” او از لاین خزید و در ضلع جنوبی پرچین ماند تا زمانی که روبروی آشیانه قرار گرفت، بنابراین از خانه و محوطه دوری بیبی لایت مو کرد. بالای بوم آلونک در زیر نور مهتاب سفید نشان می بالیاژ مو داد.

  رنگ موی قهوه ای دخترانه جدید

همانطور که بعداً به آقای برتون گفت، توت فکر بیبی لایت مو کرد که «تمام کراتینه مو شده رنگ مو است»، وقتی هیولای بزرگ با یک حرکت تند و سریع متوقف کراتینه مو شد – یک حیاط دورتر از پرچین – و صدای زنگ زنجیر نشان بالیاژ مو داد که نمی تواند جلوتر بیاید. تایلر نفسش را حبس بیبی لایت مو کرد، از پرچین جدا کراتینه مو شد و با بهترین راه رفتنش به سمت پایین خط رفت، و به دنبال آن یک سری از خلیج های خشمگین سگ شکاری. “کامبرفورد را گیج کن!” او زمزمه بیبی لایت مو کرد. «بی رحم در آن قفس پروتئین تراپی مو بود.

و برای گرفتن به شهر رفت 102این برای این رنگ مو است که من را از آشیانه دور نگه رنگ مو دارد. این دو نفر لایت و هایلایت مو هستند که من به این پسر مدیونم، و به موقع با او کنار خواهم آمد، مطمئناً سرنوشت. در این ساعت هیچ ماشینی وجود نداشت، بنابراین راننده مضطرب مجبور کراتینه مو شد هفت مایل به سمت شهر حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و در اوایل سحر به آنجا رسید. وقتی ساعت 9 ماشین آقای برتون را به باشگاهی که اربابش در آنجا زندگی می بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو دخترانه تیره : آورد، مرد در روحیه دوستانه ای نپروتئین تراپی مو بود. همانطور که او کارگزار را به دفتر می برد، اخبار خود را بازگو بیبی لایت مو کرد. “کامبرفورد!” آقای برتون گریه بیبی لایت مو کرد. “مطمئنی کامبرفورد پروتئین تراپی مو بود؟” “بله قربان؛ من او را خوب به یاد دارم. او را به دفتر و بانک خود بردید، زمانی که با او معامله داشتید. و سعی بیبی لایت مو کرد به من بگوید چگونه ماشین را اداره کنم. من! من او را بلافاصله برای یک مرد تازه وارد از شرق دیدم.

  رنگ مو بلوند پلاتینه ماسه ای روشن

و حالا او مرا از آشیانه کین بیرون انداخت و یک سگ روی من گذاشت. آه بله؛ من کامبرفورد را می شناسم. برتون با ناراحتی گفت: من هم همینطور. تایلر لحن را گرفت. “من هنوز او را انجام خواهم بالیاژ مو داد، قربان. بزار به عهده من. من نتوانستم در هواپیمای کین یک اشاره گر زیاد بگیرم. وقت نداشتم، میدونی اما شبیه غنچه رز به نظر می رسید و فکر می کنم او چیز خوبی رنگ مو دارد.

من می روم تا بفهمم. یک دوز برای سگ می‌گیرم که او را با چشمک بخواباند و بعد با احتیاط همه چیز را بررسی می‌کنم.» 103آقای برتون گفت: «به کشتی هوایی اهمیتی نمی‌دهیم. “من آنچه را که می خورنگ مو استم بدانم فهمیدم.” “چی! داری قربان؟» راننده با تعجب فریاد زد. “بله” پاسخ آرام پروتئین تراپی مو بود. “یعنی، اگر شما مثبت اندیشید که مرد کینز کامبرفورد پروتئین تراپی مو بود.” “مطمئن؟ چرا، من جانم را روی آن می گذارم.

قربان.» آقای برتون در حال پیاده کراتینه مو شدن از ماشین گفت: “سپس من سرنخ را به روش خودم دنبال خواهم بیبی لایت مو کرد.” کشف انجام کراتینه مو شده توسط تایلر نیاز به تغییر در کمپین پیشنهادی داشت. دلال وارد دفترش کراتینه مو شد، پشت میزش نشست و در یکی از تظاهرات انتزاعی عمیق خود افتاد. «منشی» جدید، با توجه به این نکته، یک لحظه آدامس او را تاملی جوید و سپس شروع به خواندن رمان بیبی لایت مو کرد و حجم آن را پشت میزش پنهان نگه داشت.

رنگ مو دخترانه تیره : آقای برتون فکر بیبی لایت مو کرد: «اگر کامبرفورد در آشیانه پروتئین تراپی مو بود، او متعهد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که از هواپیمای کین پشتیبانی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و من برای به دست آوردن دستگاه آنطور که برنامه ریزی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم خیلی دیر کراتینه مو شده ام. فکر می‌کنم احمق شرایط بهتری نسبت به من برای کور بیبی لایت مو کردن آن بچه‌های ساده ارائه بیبی لایت مو کرد و به همین دلیل کین‌ها من را رد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بیخیال. کامبرفورد من را در دو معامله شکست بالیاژ مو داد، اما ترفند سوم از آن من خواهد پروتئین تراپی مو بود.

  ترکیب رنگ مو شکلاتی طبیعی

من باید به طریقی به طرح های هواپیمای کین دست پیدا کنم. شاید آنها را در اداره ثبت اختراع پیدا کنم. سپس من همه چیز را تنظیم می کنم تا اختراع پسر 104شکست را ثابت خواهد بیبی لایت مو کرد نتیجه باید من را راضی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: کامبرفورد را از دست می دهد، کین جوان را خراب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و اوریسا را ​​برای کمک نزد من می آورد. اما تایلر نمی تواند کار را مدیریت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

من باید مردی باهوش تر از او داشته باشم و شخصاً فتنه را هدایت کنم.» منشی بیشتر روز را می خواند و می جوید. وقتی ساعت پنج «کار» را ترک بیبی لایت مو کرد، آقای برتون هنوز در فکر پروتئین تراپی مو بود. بسیار مهم رنگ مو است رنگ مو استیو اکنون با کار بر روی هواپیمای کین به خوبی پیشرفت می‌بیبی لایت مو کرد و معتقد پروتئین تراپی مو بود که می‌تواند بر تمام نواقصی که در اولین آزمایش آشکار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، غلبه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو دخترانه تیره : اکنون، آقای کامبرفورد تقریباً هر روز به آشیانه می آمد و رنگ مو استیو و اوریسا شروع به تعجب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که چگونه او برای انجام کارهای دیگر وقت پیدا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – البته به شرطی که داشته باکراتینه مو شد. در روز بازدید تایلر، او اعلام بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که این آخرین سفر او برای دیدن کینز رنگ مو است، زیرا او به شیکاگو احضار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود تا در یک جلسه مدیران شرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و از آنجا به نیویورک خواهد رفت.

  مدل رنگ موی لایت روی موی مشکی

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱