↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی شکلاتی شامپاینی

رنگ موی شکلاتی شامپاینی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی شکلاتی شامپاینی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی شکلاتی شامپاینی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی شکلاتی شامپاینی : آنها زیر صخره ای کم ارتفاع نشسته پروتئین تراپی مو بودند تا بتوانم به آنها نگاه کنم. در اطراف مهمانی سگ ها، بازوها، بقایای آهو و شترمرغ خوابیده پروتئین تراپی مو بودند. و نیزه های بلندشان در چمن گیر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : در ارتفاع چند صد فوتی از دشت، تکه‌هایی از کنگلومرا در چندین نقطه به سنگ جامد چسبیده پروتئین تراپی مو بود. آنها از نظر سختی و از نظر ماهیت سیمان شبیه توده هایی پروتئین تراپی مو بودند که هر روز در برخی از سواحل تشکیل می شوند. من شک ندارم که این سنگریزه‌ها در دوره‌ای که تشکیلات آهکی بزرگ در زیر دریای اطراف رسوب می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، به شیوه‌ای مشابه جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ موی شکلاتی شامپاینی

رنگ موی شکلاتی شامپاینی : ممکن رنگ مو است باور کنیم که اشکال دندانه دار و ضربه خورده کوارتز سخت هنوز اثرات امواج یک اقیانوس باز را نشان می دهد. در کل از این صعود ناامید کراتینه مو شدم. حتی منظره هم ناچیز پروتئین تراپی مو بود؛ دشتی مثل دریا، اما بدون رنگ زیبا و طرح کلی مشخص. با این حال، صحنه بدیع پروتئین تراپی مو بود و کمی خطر، مانند نمک برای گوشت، به آن لذت می بخشید. این خطر بسیار کم پروتئین تراپی مو بود.

مسلم پروتئین تراپی مو بود، زیرا دو همراه من آتش خوبی زدند – کاری که وقتی گمان می رود هندی ها نزدیک لایت و هایلایت مو هستند هرگز انجام نمی نانو کراتین مو شود. با غروب آفتاب به محل بیواک خود رسیدم و با نوشیدن زیاد ماته و کشیدن چندین سیگار، به زودی رختخوابم را برای شب آماده بیبی لایت مو کردم. باد بسیار کراتینه مو شدید و سردی می‌وزید، اما من هرگز راحت‌تر نخوابیدم. 10 سپتامبر . -صبح که نسبتاً قبل از طوفان ریزش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودیم.

در جاده تعبالیاژ مو داد زیادی آهو و در نزدیکی کوه یک گواناکو دیدیم. دشتی که در مقابل سیرا قرار رنگ مو دارد، توسط خندق‌های کنجکاو عبور می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که یکی از آنها حدود بیست فوت عرض و حداقل سی پا عمق داشت. در نتیجه ما موظف پروتئین تراپی مو بودیم قبل از اینکه بتوانیم یک پاس پیدا کنیم، یک مدار قابل توجه ایجاد کنیم. ما شب را در پستا ماندیم، گفتگو، همانطور که عموماً اتفاق می افتاد.

  رنگ مو مش استخوانی روی موی مشکی

درباره سرخپوستان پروتئین تراپی مو بود. قبلاً یک مکان عالی برای رنگ مو استراحت پروتئین تراپی مو بود. و سه چهار سال پیش در آنجا دعواهای زیادی درگرفت. راهنماي من هنگام كشته کراتینه مو شدن بسياري از سرخپوستان حضور داشت: زنان به بالاي خط الراس فرار كردند و به کراتینه مو شدت با سنگهاي بزرگ جنگيدند. بسیاری از آنها خود را نجات می دهند. 11 سپتامبر . – همراه با ستوانی که آن را فرماندهی می بیبی لایت مو کرد به سمت پست سوم رفت.

فاصله را پانزده لیگ می نامند. اما این فقط حدس و گمان رنگ مو است و به طور کلی بیش از حد گفته می نانو کراتین مو شود. جاده بر فراز دشتی خشک و چمنزار جالب نپروتئین تراپی مو بود. و در دست چپ ما در فاصله کم و بیش چند تپه کم ارتفاع وجود داشت. ادامه آن از نزدیک پستا عبور بیبی لایت مو کردیم. قبل از رسیدن به گله بزرگی از گاوها و اسبها برخورد بیبی لایت مو کردیم که پانزده سرباز از آنها محافظت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ موی شکلاتی شامپاینی : اما به ما گفته کراتینه مو شد که بسیاری گم کراتینه مو شده اند. راندن حیوانات در دشت ها بسیار دشوار رنگ مو است. زیرا اگر در شب یک پوما یا حتی یک روباه نزدیک نانو کراتین مو شود، هیچ چیز نمی تواند مانع از پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شدن اسب ها در هر جهت نانو کراتین مو شود. و طوفان نیز همین اثر را خواهد داشت. پس از مدت کوتاهی، افسری بوئنوس آیرس را با پانصد اسب ترک بیبی لایت مو کرد و وقتی به ارتش رسید زیر بیست اسب داشت.

اندکی بعد در ابر غبار متوجه کراتینه مو شدیم که گروهی از سوارکاران به سمت ما می آیند. زمانی که همراهان دور من آنها را هندی می دانستند، با موهای بلندشان که پشت سرشان می چرخید. سرخپوستان عموماً دور سر خود فیله تمام دکلره مو دارند، اما هرگز هیچ پوششی نتمام دکلره مو دارند. و موهای سیاهشان که بر روی صورت‌های تیره‌شان می‌وزد.

  رنگ موی زنانه خاص

وحشی پروتئین تراپی مو بودن ظاهرشان را تا حدی غیرمعمول افزایش می‌دهد. معلوم کراتینه مو شد که آنها یک مهمانی از قبیله دوست برنانتیو پروتئین تراپی مو بودند که برای نمک به یک سالینا می رفتند. هندی ها نمک زیادی می خورند، فرزندانشان آن را مانند شکر می مالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این عادت بسیار متفاوت از گائوچوهای اسپانیایی رنگ مو است که با داشتن همین نوع زندگی، به ندرت چیزی می خورند.

طبق گفته پارک مونگو [2]، این افرادی لایت و هایلایت مو هستند که با غذای گیاهی زندگی می کنند، میل غیرقابل غلبه ای به نمک تمام دکلره مو دارند. سرخپوستان در حالی که با تاخت کامل عبور می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، سرشان را با شوخ طبعی به ما تکان می‌بالیاژ مو دادند، گروهی از اسب‌ها را جلوی خود می‌راندند و قطاری از سگ‌های لاغر را دنبال می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

دو روز در این پست ماندم و منتظر سربازانی پروتئین تراپی مو بودم که ژنرال روزاس لطف بیبی لایت مو کرد آنها را بفرستد تا به زودی به بوئنوس آیرس سفر کنم. و او به من توصیه بیبی لایت مو کرد که از فرصت اسکورت رنگ مو استفاده کنم. صبح برای تماشای کشور و بررسی زمین شناسی به تپه های مجاور رفتیم. پس از شام، سربازان خود را به دو گروه تقسیم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا مهارت خود را با بولاس آزمایش کنند.

دو نیزه به فاصله بیست و پنج گز از هم در زمین گیر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، اما هر چهار پنج بار فقط یک بار اصابت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در هم می پیچیدند. توپ ها را می توان پنجاه یا شصت یارد پرتاب بیبی لایت مو کرد، اما با اطمینان کمی. با این حال، این در مورد یک مرد سوار بر اسب صدق نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. زیرا وقتی سرعت اسب را به نیروی بازو اضافه می کنند.

  رنگ مو شرابی بدون دکلره روی موی مشکی

رنگ موی شکلاتی شامپاینی : می گویند که می توان آنها را تا فاصله هشتاد یارد چرخاند. به عنوان دلیلی بر قدرت آنها، می توانم اشاره کنم که در جزایر فالکلند، زمانی که اسپانیایی ها تعبالیاژ مو دادی از هموطنان خود و همه انگلیسی ها را به قتل رساندند، یک جوان دوستدار اسپانیایی در حال فرار پروتئین تراپی مو بود که یک مرد بلندقد به نام لوچیانو، با تاخت کامل به دنبال او آمد و فریاد زد که متوقف نانو کراتین مو شود و گفت که فقط می خواهد با او صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

درست زمانی که اسپانیایی در آستانه رسیدن به قایق پروتئین تراپی مو بود، لوسیانو توپ ها را پرتاب بیبی لایت مو کرد: آنها با ضرباتی به پاهای او زدند که او را به پایین پرتاب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و او را برای مدتی بی احساس آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. مرد، پس از صحبت های لوسیانو، اجازه فرار یافت. او به ما گفت که پاهایش با چاقوهای بزرگ مشخص کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، جایی که بند آویخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، گویی با شلاق شلاق زده پروتئین تراپی مو بود.

وسط روز دو مرد رسیدند که از پست بعدی بسته ای آوردند تا برای ژنرال بفرستند: به طوری که علاوه بر این دو نفر، مهمانی ما امروز عصر از راهنما و خود من، ستوان و چهار سربازش تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. دومی موجودات عجیبی پروتئین تراپی مو بودند. اولی یک رنگ مو جوان خوب. نیمه دوم هند و رنگ مو؛ و دو غیر توصیفی دیگر.

یعنی یک معدنچی قدیمی شیلیایی به رنگ ماهاگونی و دیگری تا حدی یک ملاتو. اما دو نفر از این قبیل، با این عبارات نفرت انگیز، من هرگز ندیده پروتئین تراپی مو بودم. شب، وقتی دور آتش می‌نشستند و با ورق بازی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، من بازنشسته کراتینه مو شدم تا چنین صحنه‌ای از سالواتور روزا را ببینم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه