نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مشکی پرکلاغی با واریاسیون نقره ای

رنگ مو مشکی پرکلاغی با واریاسیون نقره ای | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مشکی پرکلاغی با واریاسیون نقره ای را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مشکی پرکلاغی با واریاسیون نقره ای را برای شما فراهم کنیم.

1/5 - (1 امتیاز)

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو مشکی پرکلاغی با واریاسیون نقره ای : بنابراین[116] بالون را آوردند و باد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و مرد وارد سبد کراتینه مو شد و فرمان بالیاژ مو داد که رها نانو کراتین مو شود و سپس بالون در جهت ماه به آسمان سوار کراتینه مو شد.

مو : مردی با کت و شلوار جستور که در ماه نشسته رنگ مو است مرد در ماه مرد در ماه گفت: “متشکرم.” – اما بس کن! دیگر نباید او را مردی در ماه بنامم، زیرا البته او اکنون از ماه خارج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. بنابراین من به سادگی او را مرد می نامم، و شما از آن مردی که منظورم رنگ مو است خواهید فهمید. خب، مرد در – منظورم همان مرد رنگ مو است (اما تقریباً چیزی را که گفتم فراموش بیبی لایت مو کردم) – مرد به سمت جنوب چرخید و با تند تند در امتبالیاژ مو داد جاده راه رفت.

رنگ مو مشکی پرکلاغی با واریاسیون نقره ای

رنگ مو مشکی پرکلاغی با واریاسیون نقره ای : و اسب‌ها برای مرد ماه چنان عجیب به نظر می‌رسیدند که در ابتدا به کراتینه مو شدت ترسیده پروتئین تراپی مو بود، هرگز اسب‌هایی را ندیده پروتئین تراپی مو بود مگر از خانه او در ماه، از آنجا که آنها بسیار کوچکتر به نظر می رسیدند. اما او جرات بیبی لایت مو کرد و به کشاورز گفت: “آقا می توانید راه نورویچ را به من بگویید؟” “نرویچ؟” کشاورز با تعمق تکرار بیبی لایت مو کرد. “من[112] دقیقاً نمی دانم کجرنگ مو است، آقا، اما جایی دورتر در جنوب رنگ مو است.

  رنگ مو شامپاینی جدید

زیرا تصمیم خود را گرفته پروتئین تراپی مو بود که همان کاری را که رئیس سالار انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود انجام دهد. نصیحت بیبی لایت مو کرد و به نوریچ سفر بیبی لایت مو کرد تا از فرنی نخود معروفی که در آنجا درست می کراتینه مو شد بخورد. و سرانجام پس از یک سفر طولانی و طاقت فرسا، به شهر رسید و در یکی از اولین خانه هایی که به آنجا آمد توقف بیبی لایت مو کرد، زیرا در این زمان واقعاً گرسنه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. زنی خوش قیافه به ضربه او در پاسخ بالیاژ مو داد.

او با ادب پرسید: “این شهر نورویچ رنگ مو است، خانم؟” زن گفت: «مطمئناً اینجا شهر نوریچ رنگ مو است. مرد ادامه بالیاژ مو داد: “من به اینجا آمدم تا ببینم آیا می توانم مقداری فرنی نخود تهیه کنم.” زن پاسخ بالیاژ مو داد: “این کار را می کنیم، قربان، و اگر داخل شوید، یک کاسه به شما می دهم، زیرا در خانه ای که تازه ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است، مقدار زیادی دارم.” [113] پس از او تشکر بیبی لایت مو کرد و وارد خانه کراتینه مو شد.

رنگ مو مشکی پرکلاغی با واریاسیون نقره ای : او پرسید: “سرد یا گرم می خورید قربان؟” مرد پاسخ بالیاژ مو داد: “اوه، به هر حال سرد، زیرا من از خوردن هر چیز گرم متنفرم.” او به زودی برای او یک کاسه فرنی نخود سرد آورد و مرد چنان گرسنه پروتئین تراپی مو بود که یک قاشق بزرگ را بلافاصله برداشت. اما به محض اینکه آن را در دهانش گذاشت، فریاد بزرگی بر زبان آورد و دیوانه وار در اتاق شروع به رقصیدن بیبی لایت مو کرد، زیرا البته فرنی که برای مردم سرد پروتئین تراپی مو بود.

  بهترین مارک رنگ مو شکلاتی

برای او گرم پروتئین تراپی مو بود و قاشق بزرگ فرنی نخود فرنگی سرد. دهانش تاول سوخت! “موضوع چیه؟” از زن پرسید. “موضوع!” مرد فریاد زد. “چرا، فرنی شما آنقدر داغ رنگ مو است که من را سوزانده رنگ مو است.” “کمانچه ها!” او پاسخ بالیاژ مو داد: فرنی کاملا سرد رنگ مو است. “خودت آن را امتحان کن!” او گریه. بنابراین او آن را امتحان بیبی لایت مو کرد و آن را بسیار سرد و دلپذیر یافت. اما مرد از دیدن فرنی که در دهانش تاول زده پروتئین تراپی مو بود چنان متحیر کراتینه مو شد که ترسید.

با سرعت هر چه تمامتر از خانه بیرون رفت و در خیابان دوید. پلیس در گوشه اول او را دید که در حال دویدن رنگ مو است، و بلافاصله او را دستگیر بیبی لایت مو کرد و او را برای محاکمه به سمت قاضی بردند. “اسم شما چیست؟” از قاضی پرسید. [114] مرد پاسخ بالیاژ مو داد: “من هیچی ندارم.” زیرا البته از آنجایی که او تنها مرد ماه پروتئین تراپی مو بود، لازم نپروتئین تراپی مو بود نامی داشته باکراتینه مو شد. “بیا، بیا، مزخرف نیست!” قاضی گفت: “تو باید اسمی داشته باشی.

تو کی لایت و هایلایت مو هستی؟” “چرا، من مردی در ماه لایت و هایلایت مو هستم.” “مزخرفه!” قاضی، در حالی که به کراتینه مو شدت به زندانی نگاه می بیبی لایت مو کرد، گفت: “شاید شما مرد باشید، اما در ماه نیستید، شما در نوریچ لایت و هایلایت مو هستید.” مرد که از این ایده کاملاً گیج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، پاسخ بالیاژ مو داد: “این درست رنگ مو است.” قاضی ادامه بالیاژ مو داد: “و البته باید چیزی نامیده شوی.” زندانی گفت: “خب، پس اگر من مرد ماه نیستم، باید مرد خارج از ماه باشم.

  ترکیب رنگ مو یاسی بنفش

پس مرا اینگونه صدا کن.” قاضی پاسخ بالیاژ مو داد: بسیار خوب. “حالا، پس از کجا آمدی؟” “ماه.” “اوه، تو، اوه؟ چطور به اینجا رسیدی؟” “من از یک پرتو ماه به پایین سر خوردم.” “در واقع! خوب، شما برای چه می دویدید؟” زنی به من مقداری فرنی نخود سرد بالیاژ مو داد و دهانم را سوزاند. قاضی چند لحظه با تعجب به او نگاه بیبی لایت مو کرد و سپس گفت: این شخص ظاهراً دیوانه رنگ مو است.

رنگ مو مشکی پرکلاغی با واریاسیون نقره ای : پس او را به دیوانخانه ببرید و در آنجا نگه دارید.» این قطعاً سرنوشت مرد پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است[115] آیا یک ستاره شناس قدیمی که اغلب از طریق تلسکوپ خود به ماه نگاه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، وجود نداشت و به این ترتیب متوجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که آنچه روی زمین گرم رنگ مو است در ماه سرد رنگ مو است و آنچه اینجا سرد رنگ مو است در آنجا گرم رنگ مو است. بنابراین او شروع به فکر بیبی لایت مو کردن بیبی لایت مو کرد که مرد حقیقت را گفته رنگ مو است.

بنابراین او از قاضی التماس بیبی لایت مو کرد که چند دقیقه صبر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا او از طریق تلسکوپ خود نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا ببیند آیا مردی در ماه آنجرنگ مو است یا خیر. بنابراین، همانطور که اکنون شب پروتئین تراپی مو بود، تلسکوپ خود را آورد و به ماه نگاه بیبی لایت مو کرد، و متوجه کراتینه مو شد که اصلاً مردی در آن نیست! اخترشناس گفت: “به نظر می رسد درست رنگ مو است که انسان به نحوی از ماه بیرون آمده رنگ مو است. اجازه دهید.

  انواع رنگ مو یاقوتی

من به دهان شما نگاه کنم، آقا، و ببینم آیا واقعاً سوخته رنگ مو است.” سپس مرد دهانش را باز بیبی لایت مو کرد و همه به وضوح دیدند که تاول سوخته رنگ مو است! پس از آن، قاضی به دلیل تردید در کلامش از او عفو بیبی لایت مو کرد و از او پرسید که دوست رنگ مو دارد در آینده چه کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مرد گفت: “من می خواهم به ماه برگردم، زیرا من این زمین شما را اصلا دوست ندارم. شب ها خیلی گرم رنگ مو است.

رنگ مو مشکی پرکلاغی با واریاسیون نقره ای : چرا، امروز عصر خیلی باحال رنگ مو است!” گفت قاضی. ستاره شناس گفت: “من به شما می گویم که چه کاری می توانیم انجام دهیم.” “یک بالون بزرگ در شهر وجود رنگ مو دارد که متعلق به سیرک رنگ مو است که تابستان گذشته به اینجا آمد و برای قبض هیئت مدیره به گرو گذاشته کراتینه مو شد. ما می توانیم این بالون را باد بیبی لایت مو کرده و مرد را از ماه به خانه بفرستیم.” قاضی پاسخ بالیاژ مو داد: این ایده خوبی رنگ مو است.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱