نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مسی

رنگ مو مسی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مسی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مسی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

21 آوریل 2024

رنگ مو مسی : پولی. نمی توانی به ما کمک کنی؟” پولی ترقه می خواهد! طوطی جیغ زد. پلی کروم ررنگ مو است کراتینه مو شد و به خواهرانش نگاه بیبی لایت مو کرد. او گفت: «به پدر بگو یکی دو ساعت دیگر مرا صدا بزند. “اینجا کاری برای من وجود رنگ مو دارد.

مو : روزالی گفت: می دانم. “اما من کاملاً مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که افراد او نمی توانند این کار را انجام دهند.” این بیانیه همه پینکی ها را متحیر بیبی لایت مو کرد که با پرسشی به جادوگر نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “چرا که نه؟” از تورمالین پرسید. جادوگر که آلایت و هایلایت مو هسته و واضح صحبت می بیبی لایت مو کرد گفت: “برای من واضح رنگ مو است که این مردم زمین به نحوی توسط پریان محافظت می شوند. ممکن رنگ مو است خودشان از این موضوع آگاه نباشند.

رنگ مو مسی

رنگ مو مسی : هر چه زودتر انجام نانو کراتین مو شود بهتر رنگ مو است.” کاپن بیل خطاب به جادوگر گفت: «می‌توانم بپرسم خانم، چرا تصمیم گرفتی ما را به این شیوه خونسرد به قتل برسانی؟» روزالی پاسخ بالیاژ مو داد: “من تصمیم به قتل تو نداشتم.” ملوان گفت: “پرتاب ما از جزیره قتل رنگ مو است.” جادوگر پاسخ بالیاژ مو داد: “پس آنها نمی توانند شما را دور بیندازند.” “ملکه می گوید آنها خواهند کراتینه مو شد.

من هیچ پری را در دید خود ندیدم. اما اگر با دقت به آن فکر کنید متوجه می شوید که چتر جادویی به خودی خود قدرتی نرنگ مو دارد، بلکه توسط قدرت های پری مسحور کراتینه مو شده رنگ مو است، به طوری که برای پرواز و حمل مسافران در هوا توسط پریان ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است . فکر نمی‌کنم به هیچ وجه به شما اجازه آسیب رساندن به این افراد مورد علاقه را بدهید، اما کنجکاو لایت و هایلایت مو هستم.

  مدلهای رنگ موی قهوه ای تیره

که ببینم پری‌ها چگونه از آنها دفاع خواهند بیبی لایت مو کرد و به همین دلیل رای بالیاژ مو دادم که آنها را از جزیره دور کنند. من فکر نمی‌کنم که آنها در خطر باشند. اما از آنجایی که تو، تورمالین، تصمیم گرفته‌ای که فوراً این کار وحشتناک را انجام دهی، من با تو خواهم رفت و ببینم چه خواهد کراتینه مو شد.» برخی از از این سخنرانی خوشحال و برخی نگران به نظر می رسیدند، اما همه آنها آماده اسکورت زندانیان تا نزدیکترین لبه جزیره کراتینه مو شدند.

باران به صورت سیلابی می بارید و چترها ناشناخته پروتئین تراپی مو بودند. اما همه آن‌ها، چه زن و چه مرد، بارانی‌های غوره‌ای را روی لباس‌هایشان می‌کشیدند که باران آنها را خیس نمی‌بیبی لایت مو کرد. سپس عصای تیز خود را گرفتند و در محاصره اسیران محکوم به فنا، به آنها دستور بالیاژ مو دادند که برای رسیدن به سرنوشت خود حرکت کنند. مصمم پروتئین تراپی مو بود برای جان آنها به کراتینه مو شدت بجنگد، اما او یک ملوان پیر زیرک پروتئین تراپی مو بود و در اظهارات جادوگر که پری ها از آنها محافظت می کنند.

رنگ مو مسی : چیزهای زیادی منطقی یافت. او اغلب به این فکر می‌بیبی لایت مو کرد که چگونه چتر جادویی می‌تواند پرواز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و دستورات گفته کراتینه مو شده را اطاعت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما اکنون به وضوح می‌دید که آن چیز باید توسط قدرتی نامرئی هدایت نانو کراتین مو شود، و این قدرت کاملاً آنها را از مرگ بی‌رحمانه‌ای که مقرر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود نجات می‌بالیاژ مو داد. مطمئناً، چتر جادویی اکنون در کشور آبی پروتئین تراپی مو بود و پری هایی که پرواز آن را هدایت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند ممکن رنگ مو است به جای آنها با چتر باشند.

  رنگ مو مش کاراملی نسکافه ای

اما ملوان پیر قبلاً ماجراهای عجیبی را در گروه تروت تجربه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و می دانست که او موفق کراتینه مو شده رنگ مو است. فرار از هر خطری که تهدید بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. پس تصمیم گرفت تا آخرین لحظه دعوا نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و با فروتنی در خیابان، همانطور که به او دستور بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، حرکت بیبی لایت مو کرد. تروت هم تشویق کراتینه مو شدبه پیشنهاد جادوگر، زیرا او به پری ها اعتقاد داشت و به آنها اعتماد داشت.

آرامشی در موقعیت آنها پیدا نمی بیبی لایت مو کرد و وقتی در کنار تروت حرکت می بیبی لایت مو کرد چهره او بسیار غمگین پروتئین تراپی مو بود. اگر آنها پیچ‌های چوب پنبه‌باز خیابان را دنبال می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، سفری طولانی تا لبه بیرونی کشور صورتی پروتئین تراپی مو بود، اما تورمالین راه کوتاهی را در پیش گرفت و آنها را از باغ‌های خصوصی و حتی از میان خانه‌ها هدایت بیبی لایت مو کرد، به طوری که تقریباً یک زنبور را دنبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

خط به مقصد خود تمام راه باران بارید و راه رفتن بسیار ناخوشایند پروتئین تراپی مو بود. اما دوستان ما در ماجراجویی های عجیب خود با یک بحران مهم مواجه پروتئین تراپی مو بودند و با مرگ احتمالی در پایان سفر، عجله ای برای رسیدن به آنجا نداشتند. هنگامی که از شهر رهایی یافتند، از مناطق آزاد عبور آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و در اینجا اغلب تا قوزک پا به گل صورتی چسبنده می‌رفتند.

  انواع رنگ مو نسکافه ای بدون دکلره

رنگ مو مسی : پای چوبی کپن بیل اغلب به اعماق پایین می‌رفت و به سرعت در این گل می‌چسبید، و در چنین مواقعی او درمانده می‌کراتینه مو شد تا اینکه دو تن از پینکی‌ها – که مردمی قوی پروتئین تراپی مو بودند – دوباره او را بیرون کشیدند. پرهای طوطی با ناراحتی زیر باران کشیده می کراتینه مو شد و پرنده بیچاره به زودی ظاهری خیس و مهیب پیدا بیبی لایت مو کرد. “دوباره ما را خیس کن – ما را غرق باران کن!» با لحنی ناامید زمزمه بیبی لایت مو کرد.

و سپس به تروت تبدیل می کراتینه مو شد و ناله می بیبی لایت مو کرد: “رز قرمز رنگ مو است، بنفش آبی رنگ مو است. یک خدمه وحشی لایت و هایلایت مو هستند!” کشور چندان مرتب و مرتب نپروتئین تراپی مو بود و در نزدیکی لبه قرار داشت، زیرا مشخص پروتئین تراپی مو بود که مردم اهمیتی نمی‌دهند که خیلی به مکان خطرناک نزدیک شوند. ردیفی از بوته های ضخیم وجود داشت که خلیج زیر را پنهان می بیبی لایت مو کرد.

با نزدیک کراتینه مو شدن به این بوته ها باران ناگهان قطع کراتینه مو شد و ابرها شروع به شکستن و دور کراتینه مو شدن در آسمان آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. تورمالین با حالتی آرام و واقعی گفت: “دو نفر از شما دختر را گرفته و پرتاب می کنید.” مرد.” کاپن بیل با ناراحتی گفت: “بیشتر.” “من کاملا مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که همه شما را می طلبد، بانوی جوان، و به احتمال زیاد این کار را انجام ندهید.

  شیک ترین رنگ موی فانتزی دخترانه

رنگ مو مسی : آنها در فاصله کوتاهی از بوته ها توقف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و اکنون ناگهان از میان شکافی در ابرها یک رنگین کمان عظیم ظاهر کراتینه مو شد. کاملاً شکل گرفته پروتئین تراپی مو بود و با دوجین یا بیشتر رنگ‌آمیزی فوق‌العاده می‌درخشید که آن‌قدر زنده و درخشان پروتئین تراپی مو بودند و آن‌قدر عالی با یکدیگر ترکیب می‌کراتینه مو شدند که هرکس مکثی می‌بیبی لایت مو کرد تا به این منظره خیره کراتینه مو شده نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

به طور پیوسته و در عین حال با سرعتی شگفت انگیز، انتهای کمان بزرگ فرود آمد تا جایی که بر میدان صورتی قرار گرفت – تقریباًدر پای گروه کوچک ناظران. سپس آنها را دیدند که با شادی روی طاق می رقصیدند، تعبالیاژ مو دادی از دوشیزگان زیبا، پوشیده از جامه های رنگین کمانی که مانند ابر در اطراف آنها می چرخید. “دختران رنگین کمان!” تورمالین با صدایی ترسناک زمزمه بیبی لایت مو کرد و جادوگر کنارش سری تکان بالیاژ مو داد و گفت: “پری های آسمان.

من به تو چه گفتم تورمالین؟” درست در آن زمان یکی از دوشیزگان به آرامی از دهانه طاق لغزید تا نزدیک به انتهای آن، خم کراتینه مو شد تا گروه زیر را مشاهده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او فوق‌العاده منصف پروتئین تراپی مو بود، زیبا مثل زنبق و برازنده مانند شاخه‌ای که در نسیم تاب می‌خورد. “چرا، این پلی کروم رنگ مو است!” باتن-برایت با صدایی از تعجب و لذت در هم آمیخته فریاد زد.

  رنگ مو قهوه ای فندقی روشن

رنگ مو مسی : دوشیزه با صدایی شیرین و سوزان پاسخ بالیاژ مو داد: “البته من دکمه-برایت را به یاد دارم.” آخرین باری که تو را دیدم در سرزمین اوز پروتئین تراپی مو بود. “اوه!” تروت گریه بیبی لایت مو کرد و برگشت و با چشمانی درشت و باز به پسر خیره کراتینه مو شد. “تا به حال در سرزمین اوز پروتئین تراپی مو بودی؟” او در حالی که هنوز به دختر رنگین کمان نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، پاسخ بالیاژ مو داد: “بله”. و سپس با تمسخر گفت: “اینها می خواهند ما را بکشند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱