نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو شکلاتی

مدل رنگ مو شکلاتی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو شکلاتی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو شکلاتی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

مدل رنگ مو شکلاتی : آقای هالزی. راجر فریاد زد: “نه، من این کار را نمی کنم. اما اگر مرا تنها نگذارید، این کار را خواهم بیبی لایت مو کرد.” با بسته کراتینه مو شدن در پشت سر آقای گلدن، تن نگار راجر با دلسوزی به اطراف چرخید. او گفت: “نباید به او اجازه می بالیاژ مو دادی که از این موضوع فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” “در آنجا چیست؟ لباس؟” راجر با غیبت پاسخ بالیاژ مو داد: نه. “فقط تمام کفش های همسرم.” او آن شب در دفتر روی مبل کنار میزش خوابید. در سپیده دم با شروعی عصبی از خواب بیدار کراتینه مو شد.

رنگ مو : اما اتاق رنگ خاکستری یک صبح زمستانی پروتئین تراپی مو بود. از جایش بلند کراتینه مو شد و با نگرانی به دستانش نگاه بیبی لایت مو کرد و متوجه کراتینه مو شد که دیگر نمی لرزند. احساس خیلی بهتری داشت. سپس شروع به یادآوری جزئیات وقایع شب قبل بیبی لایت مو کرد و ابرویش دوباره در سه چروک کم عمق جمع کراتینه مو شد. کار پیش روی او پروتئین تراپی مو بود، بیست و چهار ساعت کار. و گرچن، چه بخواهد چه نخواهد.

مدل رنگ مو شکلاتی

مدل رنگ مو شکلاتی : که این سگ پلیس از بالای راه رنگ مو است. دست و پاهایش را با خستگی وارد آشپزخانه بیبی لایت مو کرد، ساعت زنگ دار را به اتاق نشیمن آورد و آن را روی هفت تنظیم بیبی لایت مو کرد. سپس خود را در پالتویش پیچید، روی مبل دراز کشید و بلافاصله به خوابی سنگین و بی رویا فرو رفت. وقتی از خواب بیدار کراتینه مو شد نور هنوز ضعیف می درخشید.

  رنگ مو قهوه ای بنفش دنی وان

باید یک روز دیگر بخوابد. ذهن راجر ناگهان درخشید، گویی تازه به یک ایده تبلیغاتی جدید فکر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. چند دقیقه بعد او با عجله در هوای تند صبح به داروخانه کینگزلی می رفت. “آیا آقای کینگزلی هنوز پایین آمده رنگ مو است؟” سر داروساز در گوشه اتاق نسخه ظاهر کراتینه مو شد. “من نمی دانم که آیا می توانم تنها با شما صحبت کنم.” راجر در ساعت 7:30 دوباره به خانه برگشت، وارد آشپزخانه خودش کراتینه مو شد.

دختر کلی کار خانه تازه آمده پروتئین تراپی مو بود و کلاهش را برمی داشت. “ببه” – او با او آشنا نپروتئین تراپی مو بود. این نام او پروتئین تراپی مو بود – “می‌خواهم صبحانه خانم هالزی را فوراً بپزید. من خودم آن را برمی‌دارم.” ببه متوجه کراتینه مو شد که این یک خدمت غیرعادی برای مردی رنگ مو است که به همسرش شلوغ می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما اگر او رفتار او را در هنگام حمل سینی از آشپزخانه می‌دید، تعجب بیشتری می‌بیبی لایت مو کرد.

چون آن را روی میز ناهارخوری گذاشت و نصف قاشق چایخوری ماده سفید رنگی که پودر قند نپروتئین تراپی مو بود داخل قهوه گذاشت. سپس از پله ها بالا رفت و در اتاق خواب را باز بیبی لایت مو کرد. گرچن با شروعی از خواب بیدار کراتینه مو شد، نگاهی به تخت دو نفره ای که در آن نخوابیده پروتئین تراپی مو بود انداخت و نگاهی مبهوت بر روی راجر خم بیبی لایت مو کرد که با دیدن صبحانه در دست او به تحقیر تبدیل کراتینه مو شد.

  رنگ موی فندقی و شکلاتی

مدل رنگ مو شکلاتی : او فکر بیبی لایت مو کرد که او آن را به عنوان کاپیتولاسیون آورده رنگ مو است. با خونسردی گفت: «من صبحانه نمی‌خواهم» و قلبش فرو ریخت، «به جز قهوه.» “صبحانه نداری؟” صدای راجر بیانگر ناامیدی پروتئین تراپی مو بود. گفتم یه قهوه بخورم. راجر با احتیاط سینی را روی میزی کنار تخت گذاشت و سریع به آشپزخانه بازگشت. او به ببه گفت: “ما تا فردا بعدازظهر می رویم، و من می خواهم همین الان خانه را ببندم.

پس تو فقط کلاهت را بگذار و به خانه برو.” او به ساعتش نگاه بیبی لایت مو کرد. ده دقیقه به هشت پروتئین تراپی مو بود و می خورنگ مو است قطار 8.10 را بگیرد. پنج دقیقه منتظر ماند و سپس به آرامی از پله ها بالا رفت و وارد اتاق گرچن کراتینه مو شد. او کاملاً خوابیده پروتئین تراپی مو بود. فنجان قهوه خالی پروتئین تراپی مو بود، به جز مواد سیاه و لایه ای از خمیر قهوه ای نازک در پایین. او نسبتاً مضطرب به او نگاه بیبی لایت مو کرد، اما تنفس او منظم و واضح پروتئین تراپی مو بود.

از کمد یک چمدان برداشت و خیلی سریع شروع به پر بیبی لایت مو کردن آن با کفش‌های او بیبی لایت مو کرد – کفش‌های خیابانی، دمپایی‌های شب، آکسفوردهایی با کف لرنگ مو استیکی – او متوجه نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که او این همه جفت رنگ مو دارد. وقتی چمدان را بست، برآمده پروتئین تراپی مو بود. او یک دقیقه تردید بیبی لایت مو کرد، یک قیچی خیاطی را از یک جعبه درآورد، و سیم تلفن را دنبال بیبی لایت مو کرد تا اینکه پشت کمد از دید خارج کراتینه مو شد.

  رنگ مرواریدی گرم است یا سرد

آن را در یک گیره تمیز جدا بیبی لایت مو کرد. او در حالی که یک ضربه آرام به در زده کراتینه مو شد، پرید. پرستار پروتئین تراپی مو بود وجود او را فراموش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. او با هوس گفت: “خانم هالسی و من تا فردا به شهر می رویم.” “مکسی را به ساحل ببرید و در آنجا ناهار بخورید. تمام روز بمانید.” در اتاق برگشت، موجی از ترحم بر او گذشت. گرچن ناگهان دوست داشتنی و درمانده به نظر می رسید و در آنجا خوابیده پروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ مو شکلاتی : رپروتئین تراپی مو بودن یک روز از زندگی جوانش به نوعی وحشتناک پروتئین تراپی مو بود. با انگشتانش موهایش را لمس بیبی لایت مو کرد و همانطور که در خواب چیزی زمزمه می بیبی لایت مو کرد خم کراتینه مو شد و گونه درخشان او را بوسید. سپس چمدان پر از کفش را برداشت و در را قفل بیبی لایت مو کرد و با سرعت از پله ها پایین دوید. III تا ساعت پنج بعد از ظهر آن روز، آخرین بسته کارت برای کفش های گارود توسط یک پیام رسان برای در هتل بیلتمور ارسال کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

قرار پروتئین تراپی مو بود صبح روز بعد تصمیم بگیرد. در ساعت 5.30 تننوگراف راجر به شانه او زد. “آقای گلدن، ناظر ساختمان، شما را ببینم.” راجر مات و مبهوت چرخید. “اوه، چطور؟” آقای گلدن مستقیماً سر اصل مطلب آمد. اگر آقای هالسی قصد داشت دفتر را بیش از این حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بهتر رنگ مو است نظارت اندک در مورد اجاره فوراً برطرف نانو کراتین مو شود. راجر با خستگی گفت: “آقای گلدن، فردا همه چیز درست می نانو کراتین مو شود.

  بهترین رنگ مو قشنگ

اگر الان نگران من باشی شاید هرگز پولت را نخواهی گرفت. بعد از فردا هیچ چیز مهم نیست.” آقای گلدن با ناراحتی به مستاجر نگاه بیبی لایت مو کرد. مردان جوان گاهی اوقات زمانی که کار اشتباه می کراتینه مو شد، دست از کار کشیدند. سپس چشمش به طرز ناخوشایندی به چمدان پاراف کراتینه مو شده کنار میز افتاد. “به مسافرت می روی؟” با اشاره پرسید. “چی؟ اوه، نه. این فقط چند لباس رنگ مو است.” “لباس، اوه؟ خب، آقای هالزی، فقط برای اینکه ثابت کنی منظورت از حرفت لایت و هایلایت مو هست.

مدل رنگ مو شکلاتی : فرض کن اجازه بالیاژ مو دادی اون چمدون رو تا فردا ظهر نگه دارم.” “از خودت پذیرایی کن.” آقای گلدن با یک حرکت تحقیرآمیز آن را برداشت. او خاطرنشان بیبی لایت مو کرد: “فقط یک موضوع فرم رنگ مو است.” راجر در حالی که به سمت میزش چرخید، گفت: “می فهمم.” “عصر بخیر.” به نظر می‌رسید که آقای گلدن احساس می‌بیبی لایت مو کرد که مکالمه باید روی کلید نرم‌تری بسته نانو کراتین مو شود. “و خیلی سخت کار نکنید.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱