نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی قهوه ای با تناژ نارنجی

رنگ موی قهوه ای با تناژ نارنجی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی قهوه ای با تناژ نارنجی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی قهوه ای با تناژ نارنجی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ موی قهوه ای با تناژ نارنجی : هر چه سریعتر آنجا با من ملاقات کنید.» پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: «می‌فهممت،» و پیتر تلفن را قطع بیبی لایت مو کرد و با عجله به طرف قرار ملاقات تعیین کراتینه مو شده رفت.

رنگ مو : سپس او به یک داروخانه تمام شبانه در گوشه ای از دفتر مرکزی و از یک باجه تلفن به نام خانه مک گیونی رفت. این یک خانه آپارتمانی پروتئین تراپی مو بود و پیتر پس از مدتی تأخیر صدای کارفرمایش را شنید که از خواب غمگین پروتئین تراپی مو بود. اما پیتر به سرعت او را بیدار بیبی لایت مو کرد. “آقای. مک گیونی، طرح دینامیت وجود رنگ مو دارد!» آنها بمب در یک کت و شلوار تمام دکلره مو دارند!

رنگ موی قهوه ای با تناژ نارنجی

رنگ موی قهوه ای با تناژ نارنجی : باید فقط یک لحظه فرصت داشته باکراتینه مو شد، فرصتی برای سؤالات نداشته باکراتینه مو شد، و نباید برای پاسخ بالیاژ مو دادن به سؤالات توقف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او باید در حالت هیجانی لرزان باکراتینه مو شد. و پیتر مطمئن پروتئین تراپی مو بود که این کار بسیار آسان خواهد پروتئین تراپی مو بود! او هر کلمه ای را که باید بگوید را برای نل تمرین بیبی لایت مو کرد، و این که چطور می خورنگ مو است مکالمه را کوتاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و گیرنده را قطع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو شنی بدون دکلره

آنها امشب شروع به منفجر بیبی لایت مو کردن یک نفر می کنند.» “بوسیله خداوند! منظورت چیه؟ سازمان بهداشت جهانی؟” “من هنوز نمی دانم. من فقط بخشی از آن را شنیدم و باید بروم. آنها شروع می کنند، من باید آنها را دنبال کنم. ممکن رنگ مو است آنها را از دست بدهم و خیلی دیر نانو کراتین مو شود. می شنوید، من باید آنها را دنبال کنم!» “من تو را می شنوم.

میخواهی من چه کاری برات انجام بدم؟” در اولین فرصتی که به دست بیاورم دوباره با شما تماس خواهم گرفت. شما مردان خود را آماده دارید، یک دوجین از آنها! ماشین داشته باشید، تا بتوانید سریع بیایید. گرفتی من رو؟” “بله اما-” من نمی توانم بیشتر صحبت کنم، ممکن رنگ مو است آنها را از دست بدهم، یک ثانیه هم ندارم! شما پشت تلفن خود باشید و مردان خود را آماده کنید

گرفتی من رو؟” “بله، اما گوش کن، مرد! مطمئنی که اشتباه نمی کنی؟» “بله، بله، مطمئنم!” پیتر در حالی که صدایش از هیجان بالا می رفت فریاد زد. به شما می‌گویم: «آنها دینامیت تمام دکلره مو دارند، همه چیز! این مردی به نام نلسی رنگ مو است. “نلس چی؟” «مردی که قرار رنگ مو است بکشند. من باید بروم، شما آماده شوید. خداحافظ!” و پیتر گیرنده را قطع بیبی لایت مو کرد.

او به خاطر نقشی که بازی می بیبی لایت مو کرد آنقدر هیجان زده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که از جایش بلند کراتینه مو شد و از داروخانه بیرون دوید، گویی واقعاً باید با چند توطئه کننده که بمب دینامیت حمل می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، برسد! اما نل پروتئین تراپی مو بود و دوباره در خیابان قدم زدند. آنها به یک پارک کوچک آمدند و روی یکی از نیمکت ها نشستند، زیرا پاهای پیتر دیگر او را بالا نمی برد. نل راه افتاد تا مطمئن نانو کراتین مو شود که کسی روی نیمکت های دیگر نیست.

  جدیدترین رنگ مو مردانه

رنگ موی قهوه ای با تناژ نارنجی : سپس او برگشت و صحنه بعدی را با پیتر تمرین بیبی لایت مو کرد. آنها باید با احتیاط بیشتر از آن عبور کنند، زیرا زمان زیادی فرا می رسید که پیتر نل را مربیگری نمی بیبی لایت مو کرد و باید آماده باکراتینه مو شد تا روی پاهای خودش بایستد. پیتر این را می دانست و پاهایش او را ناکام می گذاشت. او می خورنگ مو است عقب نشینی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و اعلام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که نمی تواند با آن پیش برود. او می خورنگ مو است نزد مک گیونی برود و همه چیز را اعتراف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

نل آنچه را که در روحش می گذرد پیش بینی بیبی لایت مو کرد و آرزو بیبی لایت مو کرد که او را از ذلت دانستن آن نجات دهد. او نزدیک او روی نیمکت نشست و در حالی که با او صحبت می بیبی لایت مو کرد دستش را روی دستش گذاشت و در همین لحظه پیتر احساس بیبی لایت مو کرد که هیجان جادویی او را دزدیده رنگ مو است. او جرأت بیبی لایت مو کرد تا بازوی خود را در مورد نل بگذارد تا بیشتر از این حس خوشمزه برخوردار نانو کراتین مو شود.

و نل به آغوش گرفتن اجازه بالیاژ مو داد، حتی برای اولین بار آنها را تشویق بیبی لایت مو کرد. پیتر اکنون یک قهرمان پروتئین تراپی مو بود، او در حال انجام یک سرمایه گذاری جسورانه و ناامیدانه پروتئین تراپی مو بود. او می‌خورنگ مو است مثل یک مرد آن را از بین ببرد و تحسین واقعی نل را جلب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “کشور ما در جنگ رنگ مو است!” او فریاد زد. “و این شیاطین جلوی آن را می گیرند!” بنابراین خیلی زود پیتر آماده کراتینه مو شد تا با تمام دنیا روبرو نانو کراتین مو شود.

  مدل رنگ مو فیس فریم

پیتر آماده پروتئین تراپی مو بود خودش برود و پادشاه شهر آمریکا را با بمب دینامیت منفجر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! در آن حال و هوای او تا ساعت‌های کوچک صبح می‌ماند، روی نیمکت می‌نشست و دخترش را در آغوشش می‌بست و آرزو می‌بیبی لایت مو کرد که دختر کمی بیشتر وقت بگذارد تا به عشق‌بازی‌اش توجه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و کمتر او را وادار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که درس‌هایش را بخواند. بخش 44 بنابراین روز شروع به شکستن بیبی لایت مو کرد و پرندگان آواز خواندند.

خورشید از کراتینه مو شدت خستگی روی صورت پیتر طلوع بیبی لایت مو کرد و سیب های ایرلندی در گونه های نل به کراتینه مو شدت پژمرده کراتینه مو شدند. اما زمان اقدام فرا رسیده پروتئین تراپی مو بود و پیتر برای تماشای خانه مک کورمیک رفت تا ساعت هفت که قرار پروتئین تراپی مو بود نامه ویژه تحویل نانو کراتین مو شود. به موقع رسید و پیتر مک کورمیک را دید که از خانه بیرون آمد و به سمت رنگ مو استودیو حرکت بیبی لایت مو کرد. برای جلسه خیلی زود پروتئین تراپی مو بود

رنگ موی قهوه ای با تناژ نارنجی : بنابراین پیتر فکر بیبی لایت مو کرد که برای گرفتن صبحانه توقف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و مطمئناً “مک” به ناهار کمی لبنیات تبدیل کراتینه مو شد و پیتر با عجله به سمت نزدیکترین تلفن رفت و با رئیسش تماس گرفت. “آقای. مک گیونی، او گفت، “من آن افراد را دیشب از دست بالیاژ مو دادم، اما اکنون دوباره آنها را گرفتم. آنها تصمیم گرفتند تا امروز کاری انجام ندهند. آنها امروز صبح جلسه تمام دکلره مو دارند و ما فرصت داریم همه آنها را دستگیر کنیم.

  رنگ مو پلاتینه بنفش

اتاق هفده در رنگ مو استودیو. اما اجازه نده هیچ یک از مردانت به آنجا نزدیک شوند، تا زمانی که مطمئن شوم افراد مناسب وارد کراتینه مو شده اند.» “اینجا گوش کن پیتر گاج!” مک گیونی گریه بیبی لایت مو کرد. “این کالای مستقیم رنگ مو است؟” “خدای من!” پیتر گریه بیبی لایت مو کرد. “برای من چه بر میداری؟ من به شما می گویم که آنها بارهای دینامیت تمام دکلره مو دارند.” “آنها با آن چه بیبی لایت مو کرده اند؟” آنها تعبالیاژ مو دادی در مقر خود تمام دکلره مو دارند.

رنگ موی قهوه ای با تناژ نارنجی : در مورد بقیه من نمی دانم. آنها آن را حمل آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و من آنها را دیشب از دست بالیاژ مو دادم. اما بعد یادداشتی در جیبم پیدا بیبی لایت مو کردم – آنها از من دعوت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که بیام داخل.» “بوسیله خداوند!” مرد موش چهره فریاد زد. به شما می گویم: «ما همه چیز را داریم! مردانت را آماده بیبی لایت مو کرده ای؟» “آره.” “خب پس، از آنها بخواهید به گوشه خیابان هفتم و واشنگتن بیایند، و شما به هشتم و واشنگتن بیایید.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱