نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مش استخوانی روی موی مشکی

رنگ مو مش استخوانی روی موی مشکی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مش استخوانی روی موی مشکی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مش استخوانی روی موی مشکی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو مش رنگ مو استخوانی روی موی مشکی : به این ترتیب علمی پروتئین تراپی مو بود که توسط متعصبان و متعصبان از اروپا تبعید کراتینه مو شد[صفحه 541]مسیحیان گمراه، که توسط محمدیان به جایگاه سابق خود بازگردانده کراتینه مو شدند.

رنگ مو : جایی که تحت نظارت بطلمیوس فیلادلفوس، اراسیستراتوس جانشین او کراتینه مو شد و پس از او رنگ مو استرابون بریتوس، رنگ مو استرابون لمپساکوس، لیکن تروآس، آپولونیوس ممفیس و بسیاری از فیلسوفان برجسته دیگر. در این دوره پروتئین تراپی مو بود که پزشکان شروع به عمل جراحی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که برای اولین بار با شهرت فراوان در مکتب اسالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندریه تدریس می کراتینه مو شد و در آنجا آمونیکوس و سوستراتس، ملقب به لیتوتومیست، برای اولین بار با این عمل مهم متمایز کراتینه مو شدند.

رنگ مو مش رنگ مو استخوانی روی موی مشکی

رنگ مو مش رنگ مو استخوانی روی موی مشکی : اما چه ایمانی می‌توانیم به چنین اتهام پوچ، که احتمالاً از حسادت یا تعصب برخرنگ مو استه رنگ مو است، داشته باشیم. اگرچه جانشین او اراسیستراتوس به جرم مشابهی متهم کراتینه مو شد، و در دوران جدیدتر موندینی، که اولین کسی پروتئین تراپی مو بود که کالبد شکافی انسان را مجدداً معرفی بیبی لایت مو کرد، در معرض اتهام مشابهی قرار گرفت. این هروفیلوس پروتئین تراپی مو بود که مدرسه مشهور اسالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندریه را تأسیس بیبی لایت مو کرد.

در حالی که علم پزشکی به این ترتیب در یونان و مصر شکوفا کراتینه مو شد، به ندرت در رم شناخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، جایی که اولین پزشکی که جرأت انجام آن را گرفت آرشاگاتوس از پلوپونسوس پروتئین تراپی مو بود. در ابتدا این ماجراجوی جسور با رنگ مو استقبال خوبی روبرو کراتینه مو شد، اما عملیات او مردمی را شوکه بیبی لایت مو کرد که دائماً در صحنه های ترسناک چشمان خود را پر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و خون آنها را مشاهده می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ مرواریدی هفت

گلادیاتورهایی که در عرصه خود جریان تمام دکلره مو دارند یا زیر تبر لیکتورها جریان می یابند! تمرین‌کننده بی‌احتیاط توسط مردم سنگسار کراتینه مو شد، و صد و پنجاه سال گذشت تا پزشک دیگری را به بازدید از کشور ناسپاس وادار بیبی لایت مو کرد، و همچنین تا زمان پمپی و سزار پروتئین تراپی مو بود که هیچ پزشک جرأت نبیبی لایت مو کرد به ملاقات این کشور ناسپاس برود.

شهر ابدی.» اولین آنها پروتئین تراپی مو بود که با ارائه درسهای بلاغت، که پس از سخنرانی در مورد فیزیک، در اولین مدرسه پزشکی که او در رم تأسیس بیبی لایت مو کرد، شروع به کار بیبی لایت مو کرد. روی همین نیمکت‌ها پروتئین تراپی مو بود که آوفیدیوس و نیکو، آرتونیوس و نیسراتوس در هنر شفابخشی آغاز کراتینه مو شدند، در حالی که آسکلپیادس شاگرد مشهور خود، تمیسون، بنیان‌گذار فرقه متدیست‌ها یا سولیدیست‌ها را تشکیل بالیاژ مو داد.

رنگ مو مش رنگ مو استخوانی روی موی مشکی : ما همچنین مدیون سلسوس دانشمندی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم که به درستی سیسرون پزشکی نامیده می نانو کراتین مو شود . در دوران تراژان و آدریان، حرفه پزشکی به شهرت و شکوه فراوانی دست یافته پروتئین تراپی مو بود، و در زمان ام. آنتونینوس، و مارکوس اورلیوس، جهان مدیون زحمات باشکوه جالینوس کراتینه مو شد – اما روزهای درخشان هنر شفابخش با ستاره روم در حال غرق کراتینه مو شدن پروتئین تراپی مو بود.

افق تاریک بربریت، و آثار این رنگ مو استادان فاخر در حرم طالع بینی، سحر و جادو و الهیات شرقی قربانی کراتینه مو شد. از این دوره، خرافات شرقی را می‌یابیم که با آداب و رسوم اولیه مسیحیت آمیخته کراتینه مو شده رنگ مو است، زمانی که به قول اسپرنگل، «توضیح تمثیلی کلمات و حتی متون مقدس توسط یهودیان تا آنجا انجام کراتینه مو شد که آن را نهایت کمال یادگیری انسان جوهر هر علمی و تنها روشی رنگ مو است که بدون مطالعات پرزحمت و در حالت تعمق بیهوده.

  رنگ مو مشکی با هایلایت نسکافه ای

درجه ای از خرد به دست می آید که از دسترس همه انسان های دیگر خارج رنگ مو است. بدین ترتیب رنگ مو است که در قرن اول عصر ما علم کابالا پدید آمد، بافتی از تمام واهی های زرتشت، فیثاغورث و یهودیان، و به مرور زمان، به شرم عقل بشری، به قلمرو دانش هجوم آورد. و ارتباط نزدیکی با پزشکی پیدا بیبی لایت مو کرد.» در آغاز قرن دوم کلیسا، آکیبا اثری به نام جزیراک منتشر بیبی لایت مو کرد و سیمئون بن ایشائی کتاب خود را با عنوان سوهان نوشت که در آن تلاش‌های کابالیستی آنها به دنبال اثبات وجود یک موجود برتر پروتئین تراپی مو بود که ده فرشته از او سرچشمه می‌گرفت.

که جهان اول را تشکیل بالیاژ مو داد، که در آن سه انتزاع شخصیت‌یافته – دانش، هوش و خرد – وجود داشت. ! آنقدر متحد، آنقدر ساخته کراتینه مو شده، که هر اتفاقی ممکن رنگ مو است در آخر بیفتد[صفحه 540]از این دنیاها قبلاً در تخیل وجود داشته رنگ مو است. از این تئوری بر این باور پروتئین تراپی مو بود که عمل فیزیک این رنگ مو است که تمام قدرت های جهان های برتر را به عمل بیاورد. مشکلی که فقط توسط یک پزشک کابالیست که با تقوا و تفکرش موفق کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو مش رنگ مو استخوانی روی موی مشکی : خود را شایسته ارتباط با عامل آسمانی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، حل می بیبی لایت مو کرد. حقایق و مشاهدات ثبت کراتینه مو شده توسط تجربه طولانی اکنون بالیاژ مو داده های بیهوده و تحقیرآمیز تلقی می کراتینه مو شدند و همه دانش های زمینی تحقیر می کراتینه مو شدند. آناتومی بدتر از بی فایده تلقی می کراتینه مو شد و آموزه های تثبیت کراتینه مو شده مکاتب مختلف حرف مرده ای پروتئین تراپی مو بود. واژه‌های کلدانی، فنیکی، عبری با دلالت‌های عرفانی به‌عنوان مصادیق نمادین علم معرفی کراتینه مو شدند.

  رنگ مو دخترانه فانتزی اینستاگرام

هیچ زبانی که قابل درک باکراتینه مو شد، قابل فهم تلقی نمی‌کراتینه مو شد، و هر نظامی که بتواند آزمون عقل را تحمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به‌عنوان غیرقانونی محکوم کراتینه مو شد. بدین ترتیب، شغل بی حد و حصر برای پیشه وری کشیشان باز کراتینه مو شد. اعتقاد بر این پروتئین تراپی مو بود که رسولان تنها با تکان بالیاژ مو دادن دستان خود از قدرت شفا برخوردار پروتئین تراپی مو بودند و فرزندانی که خود نام برده می‌کراتینه مو شدند وانمود می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که دارای همان صفات الهی لایت و هایلایت مو هستند.

و نه تنها راهبانی که با روغن‌ها و مرهم‌های مختلف درمان کراتینه مو شده‌اند. اما بقایای فانی آنها در دست جانشینان رهبانی آنها ارزشمند کراتینه مو شد. زمانی که رنگ مو استخوان‌های قالب‌گیری آنها به‌عنوان یادگاری گرانبها به‌صورت عمده و خرده فروخته می‌کراتینه مو شد، مقبره‌ها و سایه‌های آن‌ها میزبان زائران را به گله در اطراف زیارتگاه‌هایشان آورد. مطالعه پزشکی که با شکوه و جلال روم ویران کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو مش رنگ مو استخوانی روی موی مشکی : در مصر احیا کراتینه مو شد، جایی که زنون قبرس دوره‌های سخنرانی را در اسالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندریه ارائه بیبی لایت مو کرد، مدرسه‌ای که اندکی پس از آن رو به زوال رفت و با آکادمی‌های زمانی مشهور یونان در گمنامی فرو رفت. امپراتوری روم تجزیه کراتینه مو شد، ایران پناهگاهی برای فلسفه فراری کراتینه مو شد، و نسطوریان یک مدرسه پزشکی در ادسا در بین النهرین تأسیس آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، در حالی که فرقه های دیگر که به همان اندازه تحت ستم ارتدوکس ظاهری پروتئین تراپی مو بودند.

  مدل رنگ مو قرمز یاقوتی

به شهر دشوندی سابور پناه بردند، جایی که تعبالیاژ مو دادی از دانش‌آموزان عرب برای فراگیری عقاید خود هجوم آوردند و بنابراین ما منشأ مکتب مشهور بغبالیاژ مو داد را تحت حمایت خلفای آنها داریم. این تجدید علم به زودی به سواحل اروپا منتقل کراتینه مو شد و خلیفه الحکم مدرسه ای را در کوردووا تأسیس بیبی لایت مو کرد که بیش از جلد داشت و سویل، تولدو، ساراگوسا و کویمبرا از نمونه درخشان پیروی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱