نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو قهوه ای خیلی روشن

رنگ مو قهوه ای خیلی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو قهوه ای خیلی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو قهوه ای خیلی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو قهوه ای خیلی روشن : در این زمان زندانبان از چسباندن سنجاق به ژنرال خسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و با احتیاط سبیل های نوم را یکی یکی از ریشه بیرون می کشید. این لذت با اعزام گرند گالیپوت برای زندانی قطع کراتینه مو شد. زندانبان التماس بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : به زودی از مرز این قلمرو عبور نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که دو نگهبان او را گرفتند و به جلوی گالیپوت بزرگ گرولی‌وگ‌ها بردند، که با وحشیانه به او اخم بیبی لایت مو کرد و از او پرسید که چرا جرات بیبی لایت مو کرده به قلمروش نفوذ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: “من ژنرال عالی لرد ارتش شکست ناپذیر نومز لایت و هایلایت مو هستم و نام من گوف رنگ مو است.” وقتی این نام برده می نانو کراتین مو شود، تمام دنیا می لرزد.

رنگ مو قهوه ای خیلی روشن

رنگ مو قهوه ای خیلی روشن : اما گوف می‌دانست که اگر به راه خود ادامه دهد، سرانجام به پایان خواهد رسید. بنابراین توجهی به تپه‌ها و دره‌های در حال تغییر نبیبی لایت مو کرد و با آرامشی که گویی بر روی زمین هموار قدم می‌زد، حرکت بیبی لایت مو کرد. نتیجه این اصرار عاقلانه این پروتئین تراپی مو بود که ژنرال سرانجام به خاک سفت تری رسید و پس از نفوذ به جنگلی انبوه، به قلمرو رسید.

گرولی‌وگ‌ها در این باره فریاد خنده‌های خنده‌آمیز سر بالیاژ مو دادند و یکی از آنها نوم را در آغوش قوی‌اش گرفت و او را به هوا پرتاب بیبی لایت مو کرد. وقتی گوف روی زمین سخت افتاد به طرز قابل توجهی متزلزل کراتینه مو شد، اما به نظر می‌رسید که توجهی به جسارت نبیبی لایت مو کرد و خود را مجبور بیبی لایت مو کرد که دوباره با گراند گالیپوت صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “رنگ مو استاد من، شاه روکوات قرمز، مرا به اینجا فرستاد تا با شما مشورت کنم.

او برای فتح سرزمین اوز از شما کمک می خواهد.” در اینجا ژنرال مکث بیبی لایت مو کرد و گالیپوت بزرگ به طرز وحشتناکی بیش از همیشه به او اخم بیبی لایت مو کرد و گفت: “ادامه بالیاژ مو دادن!” صدای گراند گالیپوت تا حدی غرش پروتئین تراپی مو بود و قسمتی غرغر. او کلماتش را بد زمزمه بیبی لایت مو کرد و گوف مجبور کراتینه مو شد به دقت گوش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا او را بفهمد. این مطمئنا موجودات قابل توجهی پروتئین تراپی مو بودند. اندازه آنها غول پیکر پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو مشکی خانگی

با این حال همه آنها رنگ مو استخوان، پوست و ماهیچه پروتئین تراپی مو بودند و هیچ گوشت یا چربی روی بدنشان وجود نداشت. ماهیچه‌های قدرتمند آن‌ها درست زیر پوستشان قرار داشت، مثل دسته‌هایی از طناب سخت، و ضعیف‌ترین گرولی‌وگ آنقدر قوی پروتئین تراپی مو بود که می‌توانست یک فیل را بلند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و آن را هفت مایلی دورتر پرتاب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مایه تاسف به نظر می رسد که افراد قوی معمولاً آنقدر نامطلوب و سلطه جو لایت و هایلایت مو هستند که هیچ کس به آنها اهمیت نمی دهد.

در واقع، متفاوت پروتئین تراپی مو بودن از موجودات دیگر همیشه یک بدبختی رنگ مو است. گرولیوگ‌ها می‌دانستند که همه آنها را دوست نتمام دکلره مو دارند و از آنها دوری می‌کنند، بنابراین حتی در بین خودشان هم بداخلاق و غیر اجتماعی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. گوف می دانست که از همه مردم، از جمله نومز، متنفرند. اما او امیدوار پروتئین تراپی مو بود که آنها را جذب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، با این وجود، و می دانست که اگر موفق نانو کراتین مو شود، کمک های بسیار قدرتمندی به او خواهند بالیاژ مو داد.

رنگ مو قهوه ای خیلی روشن : او ادامه بالیاژ مو داد: «سرزمین اوز توسط یک دختر نامبی پامبی اداره می نانو کراتین مو شود که به طرز نفرت انگیزی مهربان و خوب رنگ مو است. “مردم او همه خوشحال و راضی لایت و هایلایت مو هستند و هیچ نگرانی یا نگرانی نتمام دکلره مو دارند.” “ادامه بالیاژ مو دادن!” گراند گالیپوت غرغر بیبی لایت مو کرد. ژنرال گفت: «زمانی که پادشاه نوم، خانواده سلطنتی ایو را به بردگی گرفت – یک چیز خوب و خوب دیگری که ما از آن متنفریم. “اما اوزما مداخله بیبی لایت مو کرد.

اگرچه به او ربطی نداشت، و ارتش خود را به سمت ما برد. یک دختر کانزاس به نام دوروتی و یک مرغ زرد همراه او پروتئین تراپی مو بود و آنها مستقیماً وارد غار نوم کینگ کراتینه مو شدند. در آنجا بردگان ما را از دست آنها آزاد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. ایو و کمربند جادویی کینگ روکوات را دزدیدند که با خود بردند. بنابراین اکنون پادشاه ما در حال ساخت تونلی در زیر صحرای مرگبار رنگ مو است تا بتوانیم از طریق آن به سمت شهر زمردی حرکت کنیم.

  رنگ مو شنی صحرایی 9-15

وقتی به آنجا رسیدیم قصد داریم همه چیز را فتح و ناپروتئین تراپی مو بود کنیم. زمین و بازپس گیری کمربند جادویی.” دوباره مکث بیبی لایت مو کرد و دوباره گراند گالیپوت غرغر بیبی لایت مو کرد: “ادامه بالیاژ مو دادن!” گوف سعی بیبی لایت مو کرد فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که بعداً چه بگوید و به زودی فکر خوشحال کننده ای به ذهنش خطور بیبی لایت مو کرد. او اعلام بیبی لایت مو کرد: “ما از شما می خواهیم در این فتح به ما کمک کنید، زیرا ما به کمک بزرگ گرولیوگ ها نیاز داریم تا مطمئن شویم که شکست نخواهیم خورد.

رنگ مو قهوه ای خیلی روشن : شما قوی ترین مردم در تمام جهان لایت و هایلایت مو هستید و از آنها متنفر لایت و هایلایت مو هستید. موجودات خوب و شادی به اندازه ما نومز. من مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که تخریب شهر زیبای زمرد برای شما بسیار خوشحال کننده خواهد پروتئین تراپی مو بود و در ازای کمک های ارزشمند شما به شما اجازه می دهیم ده هزار نفر را به کشور خود بازگردانید. اوز، برده تو باشم.» “بیست هزار!” گراند گالیپوت غرغر بیبی لایت مو کرد.

ژنرال موافقت بیبی لایت مو کرد: “خوب، ما به شما قول بیست هزار تومان می دهیم.” گالیپوت علامتی بالیاژ مو داد و بلافاصله مأمورانش ژنرال گوف را برداشتند و او را به زندان بردند، جایی که زندانبان با چسباندن سنجاق در بدنه چاق نوم قدیمی خود را سرگرم بیبی لایت مو کرد تا ببیند او می پرد و فریادش را می شنود. اما در حالی که این جریان در جریان پروتئین تراپی مو بود، گرند گالیپوت با مشاوران خود که مهمترین مقامات گرولویوگ پروتئین تراپی مو بودند صحبت می بیبی لایت مو کرد.

  مدل رنگ مو مش با فویل

هنگامی که او پیشنهاد پادشاه نوم را به آنها بیان بیبی لایت مو کرد، گفت: “توصیه من این رنگ مو است که به آنها کمک کنید. سپس، هنگامی که سرزمین اوز را فتح بیبی لایت مو کردیم، نه تنها بیست هزار اسیر خود را، بلکه تمام طلا و جواهراتی را که می خواهیم، ​​خواهیم گرفت.” یکی از مشاوران پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: «کمربند جادویی را هم برداریم. دیگری گفت: «و شاه نوم را غارت کن و او را برده ما کن».

گراند گالیپوت اعلام بیبی لایت مو کرد: این ایده خوبی رنگ مو است. “من پادشاه روکوات را برای برده خودم می خواهم. او می تواند چکمه های من را سیاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و هر روز صبح که در رختخواب لایت و هایلایت مو هستم فرنی ام را برایم بیاورد.” یکی از مشاوران گفت: “مترسک معروفی در اوز وجود رنگ مو دارد. من او را برای برده ام می گیرم.” دیگری گفت: “من تیکتوک، مرد ماشینی را می گیرم.” سومی گفت: «چوب‌دار حلبی را به من بده.» آنها مدتی ادامه بالیاژ مو دادند.

مردم و گنج اوز را پیش از فتح تقسیم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. زیرا آنها اصلاً شک نداشتند که می توانند قلمرو اوزما را از بین ببرند. آیا آنها قوی ترین مردم جهان نپروتئین تراپی مو بودند؟ گراند گالیپوت گفت: “بیابان مرگبار قبلاً ما را از اوز دور نگه داشته رنگ مو است.” اما اکنون که پادشاه نوم در حال ساخت تونلی رنگ مو است، ما به راحتی وارد شهر زمرد خواهیم کراتینه مو شد. پس اجازه دهید ژنرال چاق را به او بازگردانیم. کینگ با قولی که بالیاژ مو دادیم به او کمک خواهیم بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو قهوه ای خیلی روشن : ما نخواهیم گفت که بعد از فتح اوز قصد فتح نومز را داریم، اما همین کار را خواهیم بیبی لایت مو کرد.” با توافق بر سر این طرح، همگی برای صرف شام به خانه رفتند و ژنرال گوف همچنان در زندان باقی ماند. نوم نمی‌دانست که او در مأموریتش موفق کراتینه مو شده رنگ مو است، زیرا از این می‌ترسید که گرولی‌وگ‌ها قصد تمام دکلره مو دارند او را بکشند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه