نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

لایت و هایلایت مو

رنگ مو مشکی با هایلایت زیتونی

رنگ مو مشکی با هایلایت زیتونی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مشکی با هایلایت زیتونی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مشکی با هایلایت زیتونی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

7 مارس 2024

رنگ مو مشکی با هایلایت زیتونی : که به خاطر جاه طلبی و حسادت حرفه ای و نق زدن همسر و دخترانش هدایت می نانو کراتین مو شود. قتلی انجام کراتینه مو شده رنگ مو است و روزنامه ها به دلیل دستگیر نکراتینه مو شدن جنایتکار سرزنش می کنند. یک قاچاقچی که تحت تعقیب و قلدری قرار می گیرد تا خودش را مجرم جلوه دهد. در آخرین لحظه که پرونده در دست هیئت منصفه رنگ مو است.

رنگ مو : من زنی را در جزیره بلکول می شناسم که سی و هشت بار داخل و خارج کراتینه مو شده رنگ مو است. و از طریق یکی از دوستانم متوجه کراتینه مو شدم که پسر جوان هفده ساله ای که در زندان پیتسبورگ از او پرستاری و مراقبت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، هرگز معنای آزادی را ندانسته رنگ مو است. از اصلاح‌طلب تا ندامتگاه مسیر زندگی این پسر پروتئین تراپی مو بود تا این که بدنش شکسته، قربانی انتقام‌جویی اجتماعی کراتینه مو شد.

رنگ مو مشکی با هایلایت زیتونی

رنگ مو مشکی با هایلایت زیتونی : این تجارب شخصی با بالیاژ مو داده‌های گسترده اثبات می‌شوند که شواهدی قاطع از بیهودگی زندان‌ها به‌عنوان ابزاری برای بازتمام دکلره مو دارندگی یا اصلاح تمام دکلره مو دارند. سیستم زندان ( از «رستاخیز» ) نوشته لئو تولستوی (صفحات 88 و 110 را ببینید ) درست مثل این رنگ مو است که مشکلی ایجاد کراتینه مو شده باکراتینه مو شد: یافتن بهترین و مطمئن ترین وسیله برای تباه بیبی لایت مو کردن بیشترین تعبالیاژ مو داد مردم!

  لایت پر موی کوتاه

لینک مفید : لایت و هایلایت مو

فکر بیبی لایت مو کرد نهلودوف، در حالی که از اعمالی که در زندان ها و ایستگاه های توقفگاه ها انجام می کراتینه مو شد، آگاهی یافت. هر سال صدها هزار نفر را به بالاترین سطح فاسد می آوردند، و هنگامی که کاملاً فاسد می کراتینه مو شدند، آزاد می کراتینه مو شدند تا بیماری اخلاقی را که در زندان گرفتار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند پخش کنند. در زندان‌های تومن، اکاترینبورگ، تومسک، و در ایستگاه‌های توقف، نهلودوف دید که به نظر می‌رسید.

رنگ مو مشکی با هایلایت زیتونی : جامعه هدفی را که برای خود تعیین بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، چقدر موفقیت آمیز پروتئین تراپی مو بود. مردان ساده معمولی که جامعه دهقانی روسی را در دست تمام دکلره مو دارند و اخلاق مسیحی این مفهوم را از دست بالیاژ مو داد، و زندان جدیدی را تشکیل بالیاژ مو داد، زندانی که اساساً بر این ایده بنا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که هرگونه خشم یا تجاوز به انسانها، اگر سودآور به نظر برسد، قابل توجیه رنگ مو است.

پس از زندگی در زندان، این افراد با تمام وجود خود آگاه کراتینه مو شدند که، با قضاوت بر اساس آنچه برای خودشان اتفاق می‌افتد، تمام آن قوانین اخلاقی احترام و همدردی با دیگران که کلیسا و معلمان اخلاق موعظه می‌کنند، در زندگی واقعی کنار گذاشته کراتینه مو شدند. و بنابراین آنها نیز نیازی به رعایت این قوانین نتمام دکلره مو دارند. نهلودوف این تأثیر زندگی در زندان را در تمام زندانیانی که می شناخت متوجه کراتینه مو شد.

  مدل رنگ مو هایلایت دخترانه جدید

او در طول سفر خود آموخت که ولگردهایی که به باتلاق فرار می کنند، رفقا را متقاعد می کنند تا با آنها فرار کنند و سپس آنها را می کشند و از گوشت آنها تغذیه می کنند. او مرد زنده ای را دید که متهم به این کار پروتئین تراپی مو بود و به این عمل اعتراف بیبی لایت مو کرد. و وحشتناک ترین چیز این پروتئین تراپی مو بود که این یک مورد انفرادی آدم خواری نپروتئین تراپی مو بود، بلکه آن چیز مدام تکرار می کراتینه مو شد.

تنها با پرورش رذیلت‌های خاصی که در این مؤسسات انجام می‌کراتینه مو شد، می‌توان روسی را به وضعیت این ولگردها رساند که بر جدیدترین تعلیم نیچه برتری داشت و هر چیزی را مجاز و حرام نگه می‌داشت و این آموزه را ابتدا در بین محکومان گسترش بالیاژ مو داد. و سپس در میان مردم به طور کلی. تنها توضیح آنچه انجام می کراتینه مو شد این پروتئین تراپی مو بود که هدف آن پیشگیری از جنایت، ایجاد ترس، اصلاح مجرمان، و انجام «انتقام قانونی» با آنها پروتئین تراپی مو بود.

همانطور که در کتاب ها گفته کراتینه مو شد. اما در واقعیت چیزی شبیه به این نتایج حاصل نکراتینه مو شد. به جای اینکه رذیله متوقف نانو کراتین مو شود، فقط دورتر گسترش می یابد. به جای ترساندن، جنایتکاران تشویق کراتینه مو شدند (بسیاری از ولگردها به میل خود به زندان بازگشتند). به جای اصلاح، هر نوع رذیلت به طور سیستماتیک القا کراتینه مو شد. در حالی که میل به انتقام، به دور از پروتئین تراپی مو بودن با تدابیر دولت تضعیف کراتینه مو شد.

  انواع رنگ مو روشن با شماره

به مردمی که طبیعی نپروتئین تراپی مو بود القا کراتینه مو شد. “پس چرا این کار انجام کراتینه مو شد؟” نهلودوف از خودش پرسید و جوابی پیدا نبیبی لایت مو کرد. از مزامیر او از بلندای پناهگاه خود به پایین نگاه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است تا صدای آه زندانی را بشنود. برای از دست بالیاژ مو دادن کسانی که به مرگ منصوب کراتینه مو شده اند. تصنیف بدبختی و آهن نوشته جورج کارتر (چند سال پیش مجله قرن چندین شعر از یکی از زندانیان ندامتگاه ایالتی مینه سوتا دریافت بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو مشکی با هایلایت زیتونی : پس از تحقیقات مشخص کراتینه مو شد که شاعر جوان انگلیسی از گرسنگی به دزدی سوق بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است. متعاقباً عفو او صادر کراتینه مو شد) چهره های بی حال و زانوهای لرزان، چشمانی که با نفرت یک ضعیف می درخشند، لب هایی که کفرهایشان را زمزمه می کنند، قلب های قاتل که تاریک منتظرند: اینها کسانی لایت و هایلایت مو هستند که اواخر مرد پروتئین تراپی مو بودند، برای نگه داشتن گاوآهن یا شمشیر مناسب رنگ مو است.

اگر دعایی ممکن رنگ مو است این دیوار نفوذ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به این رفقای من رحم کن، پروردگارا! شاعران از زندگی در لیسه می سرایند در آیات لطیف و لطیف; از اشک ها و عذاب های متعدد – آنها اندکی از آنچه می خوانند می دانند. از این سکوت، پرشور آکوردی عمیق تر و وحشی تر به نظر می رسد. اگر صدا از طریق رنده باریک شنیده نانو کراتین مو شود.

  انواع رنگ مو بدون دکلره برای پوست گندمی

به این رفقای من رحم کن، پروردگارا! هارک، آن ناله نسیم دور، سوراخ بیبی لایت مو کردن دروازه بسته، مملو از خاطرات عذاب آور از چشمانی که شعله ور می شوند و لب هایی که جفت می شوند. آه به عزیزان ویرانه اندوهی که هرگز نمی تواند قلمش را ثبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اگر واقعاً دلسوز باشی، به این رفقای من رحم کن، پروردگارا! در حال ارسال اینها گروهایی لایت و هایلایت مو هستند.

که دست سرنوشت رنگ مو است جاروهای بی دقت از روی صفحه شطرنجی. شما می دانید که اگر بازی مستقیم باکراتینه مو شد، به این رفقای من رحم کن، پروردگارا! توسط کنکو هوشی (صفحه 135 را ببینید ) تا زمانی که مردم، بدحکومت، از گرسنگی رنج می برند، جنایتکاران هرگز ناپدید نخواهند کراتینه مو شد. مجازات کسانی که از گرسنگی رنج می برند و مجبور به زیر پا گذاشتن قوانین لایت و هایلایت مو هستند.

رنگ مو مشکی با هایلایت زیتونی : بسیار ناخوشایند رنگ مو است. لباس قرمز نوشته یوژن بریو (نمایشنامه‌نویس فرانسوی، متولد 1858؛ نویسنده مجموعه‌ای از درام‌های قدرتمند که منابع فساد در زندگی اجتماعی، سیاسی و تجاری فرانسه را افشا می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مضمون این نمایشنامه قانون به‌عنوان دامی برای پاهای فقرا و بی‌دوستان رنگ مو است. شخصیت اصلی یک وکیل بالیاژ مو دادگستری دولتی رنگ مو است.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱