↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو شنی

بهترین رنگ مو شنی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو شنی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو شنی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو شنی : او این ایده را برای نیمی از عمر حفظ بیبی لایت مو کرد – تا اینکه به او اشاره کراتینه مو شد که این جمله در کتاب مقدس نیست، بلکه در “Hudibras” یک شعر قدیمی انگلیسی رنگ مو است! فصل هشتم فضیلت اعتدال (تلاش برای نشان بالیاژ مو دادن اینکه رفتار عاقلانه تنظیم ابزار برای اهداف رنگ مو است و به درک مجموعه خاصی از شرایط بستگی رنگ مو دارد.) چند سال پیش، یک مبلغ سرسخت مجرد مالیاتی را می‌شناختم که روش من برای بحث بیبی لایت مو کردن را به کراتینه مو شدت آزاردهنده می‌دانست.

رنگ مو : برخی از ما به این دزدی می گوییم، اما بی ادبانه از ما به عنوان “رادیکال” یاد می نانو کراتین مو شود، و اگر جرأت کنیم به کسی پیشنهاد کنیم که در برابر این نوع دزدی مقاومت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به مرگ آلایت و هایلایت مو هسته بر اثر سوء تغذیه و عفونت سل محکوم می شویم. باز هم، آیا این دزدی برای قربانی سیستم سرزمین ما رنگ مو است؟انحصار گرفتن یک قرص نان برای نجات جان فرزند گرسنه اش؟ قانون می گوید این دزدی رنگ مو است و مرد را به خاطر این عمل روانه زندان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با این حال، عقل سلیم بشریت اعتراض می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بهترین رنگ مو شنی

بهترین رنگ مو شنی : همچنین، ما با این واقعیت روبرو می شویم که اگر توسط دولت انجام می نانو کراتین مو شود، مردانی که قبل از ارتکاب عمل، لباس قاتلان به تن بیبی لایت مو کرده اند، دزدی نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. باز هم، آیا این دزدی رنگ مو است که زمین را برای احتکار و سوداگری از دسترس خارج کنیم، در حالی که مردان دیگر به دلیل کمپروتئین تراپی مو بود زمین برای کار از گرسنگی می میرند و می میرند.

و من شنیده‌ام که بسیاری از آمریکایی‌های محترم تا کنون در «رادیکالیسم» جرأت می‌کنند و می‌گویند که خودشان در چنین شرایطی دزدی می‌کنند. می توان تصاویر را بدون محدودیت انباشته بیبی لایت مو کرد. اما این برای روشن کراتینه مو شدن این نکته کافی رنگ مو است، که تلاش برای صحبت در مورد قوانین «الهی» رفتار انسانی کاملاً بیهوده رنگ مو است.

  رنگ مو شامپاینی رو دکلره

صرف نظر از هر ایده ای که ممکن رنگ مو است داشته باشید یا هر آرزویی که دارید، در هر ساعت از زندگی خود مجبور لایت و هایلایت مو هستید که دلیل خود را برای مشکلات زندگی خود به کار ببرید و هیچ گریزی از وظیفه قضاوت و تصمیم گیری ندارید. تمام کاری که انجام می دهید این رنگ مو است که درست یا اشتباه قضاوت کنید. و اگر اشتباه قضاوت کنی، بر خود و همه کسانی که با تو در تماس لایت و هایلایت مو هستند.

بدبختی می‌آوری. بنابراین، چقدر معقول تر رنگ مو است که حقیقت مسئولیت اخلاقی و فکری را بشناسیم. برای بررسی بالیاژ مو داده های زندگی که باید با آنها سر و کار داشته باشید، محیطی که توسط آن احاطه کراتینه مو شده اید، و آموزش قضاوت خود به گونه ای که بتوانید با سرعت و اطمینان خود را با آن تطبیق دهید! مؤمن می گوید: «اما این بشر را بدون هیچ راهنما و مرجعی رها می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

انسان ها چگونه می توانند رفتار کنند، چگونه می توانند با یکدیگر رفتار کنند، اگر قوانینی وجود نرنگ مو دارد، قوانین اخلاقی دائمی وجود نرنگ مو دارد؟» پاسخ این رنگ مو است که پذیرش ایده تکامل اخلاق به هیچ وجه به این معنا نیست که قوانین و اصول کار دائمی وجود نخواهد داشت. بسیاری از حقایق زندگی برای همه اهداف عملی ثابت لایت و هایلایت مو هستند.

اهداف نه فقط زندگی شما و زندگی من، بلکه زندگی چندین نسل. ما احتمالاً در زمان خود پایان اعلامیه عبری برنگ مو استان را نخواهیم دید که “گناهان پدر بر فرزندان عیادت می نانو کراتین مو شود”. بنابراین این امکان برای ما وجود رنگ مو دارد که بر اساس وظیفه هر پدری که موهبت عقل سالم در بدن سالم را به فرزندان خود هدیه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مطالعه کنیم. کلیسای کاتولیک هزار سال یا بیشتر «گناه کبیره» پرخوری را در فهرست خود رنگ مو دارد.

بهترین رنگ مو شنی : و امروز علم تجربی با سلاح‌های تحقیقاتی جدید خود می‌آید و خود مسمومیت و سخت کراتینه مو شدن رگ‌ها را کشف می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و بسیار بعید می‌سازد که قوانین اخلاقی انسان‌ها هرگز شکم‌خوری را به عنوان یک گناه کبیره درج نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در واقع، علم نه صرفاً مستی، بلکه رنگ مو استفاده از مشروبات الکلی برای مقاصد نوشیدنی را به پرخوری اضافه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

  رنگ مو قهوه ای نسکافه ای شماره 5

ما این کار را دربا وجود این واقعیت آشکار که نوشیدن شراب صرفاً یک فضیلت عهد عتیق نپروتئین تراپی مو بود، بلکه یک مناسک مذهبی عهد جدید پروتئین تراپی مو بود. گفتن اینکه زندگی انسان تغییر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و اکتشافات جدید و قدرت های جدید قوانین و آداب و رسوم اخلاقی لازم را ایجاد می کنند، گفتن چیزی رنگ مو است که آنقدر بدیهی رنگ مو است که ممکن رنگ مو است.

هدر بالیاژ مو دادن کاغذ و جوهر به نظر برسد. انسان اتومبیل را اختراع بیبی لایت مو کرده و خود را در شهرها شلوغ بیبی لایت مو کرده رنگ مو است و بنابراین باید مجموعه ای سفت و سخت از مقررات ترافیکی را اتخاذ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. تا آنجا که من می دانم، هرگز به ذهن هیچ مشتاق مذهبی خطور نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است که در کتاب مکاشفه اطلاعاتی را در مورد مناسب پروتئین تراپی مو بودن «پیچ به چپ» در برادوی و خیابان چهل و دوم، نیویورک، در ساعت پنج بجوید.

بعد از ظهر اما علم مدرن حقایق اقتصادی جدیدی را ایجاد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، به همان اندازه که خودرو بی‌سابقه رنگ مو است. امکانات جدیدی برای خرج بیبی لایت مو کردن و امکانات جدیدی برای گرسنگی برای بشر ایجاد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. هوس های جدید و رضایت های جدید، جنایات جدید و فضایل جدید ایجاد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. و با این حال، توده عظیم مردم ما هنوز به دنبال این لایت و هایلایت مو هستند.

که خود را در تعدیل مجدد خود با این حقایق جدید با کدهای برنگ مو استانی راهنمایی کنند که هیچ ارتباطی با این حقایق بیشتر از آنها با امور مریخ نتمام دکلره مو دارند! من با خانمی آشنا لایت و هایلایت مو هستم، یکی از مهربان ترین و فداکارترین روح های زنده، که بر اساس جملاتی که انتخاب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به دنبال حل مشکلات زندگی خود و خانواده بزرگ فرزندان و نوه هایش رنگ مو است.

  رنگ موی زیتونی قهوای تنباکویی

کمتر تصادفی، از برخی فصل‌های کم و بیش تصادفی ادبیات عبری برنگ مو استان. این خانم کلماتی را پیدا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که تصور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند در مورد موضوع صدق می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و چشمان مؤمن خود را بر این حقیقت می بندد که «متون» دیگری در این مورد وجود رنگ مو دارد که دقیقاً خلاف آن را می گوید. او عجیب‌ترین و غیرقابل تصورترین تعابیر را روی کلمات قرار می‌دهد.

بهترین رنگ مو شنی : و در عین حال کاملاً مطمئن خواهد پروتئین تراپی مو بود که تفسیر او صدای خداوند رنگ مو است که مستقیماً با او صحبت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اگر بخواهید در مورد سوسیالیسم به او بگویید، او خواهد گفت: “فقیران که همیشه با خود داری”. این بدان معنرنگ مو است که تلاش برای رفع فقر در هر مقیاس وسیعی با مشیت الهی تداخل رنگ مو دارد. این خانم فوراً آماده رنگ مو است تا هر موردی از نیاز را برطرف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

او انجام این کار را وظیفه خود می داند. در واقع او هدف از فقر عده ای را فراهم آوردن فرصتی برای انجام عمل شریف رفع آن می داند. شما فکر می کنید که معنی جمله “میله را رها کن و کودک را لوس کن” آنقدر واضح رنگ مو است که هیچ کس ممکن رنگ مو است اشتباه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند اما این بانوی خوب این را اینگونه فهمیده پروتئین تراپی مو بود که خداوند تنبیه بدنی کودکان را حرام بیبی لایت مو کرده و آنها را «فاسد» ترجیح بالیاژ مو داده رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه