نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی سیاه و صورتی

رنگ موی سیاه و صورتی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی سیاه و صورتی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی سیاه و صورتی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ موی سیاه و صورتی : ژنرال گفت: “او شش هفته حقوق معوقه به من بدهکار پروتئین تراپی مو بود و من از از دست بالیاژ مو دادن او متنفرم.” مترسک گفت: “پس باید برو و او را پیدا کن.” “من!” ژنرال با نگرانی کراتینه مو شدید فریاد زد.

مو : تصاویر نیز روی دیوارها پروتئین تراپی مو بود و کاخ زیرزمینی کاملاً موزه ای از اشیاء کمیاب و کنجکاو و گران قیمت پروتئین تراپی مو بود. اوزما پس از اولین بررسی عجولانه اتاق‌ها به این فکر بیبی لایت مو کرد که کدام یک از زیور آلات متعددی که در آن‌ها وجود داشت، تغییرات خانواده سلطنتی Ev رنگ مو است. هیچ چیزی برای راهنمایی او وجود نداشت، زیرا همه چیز بدون جرقه ای از زندگی به نظر می رسید.

رنگ موی سیاه و صورتی

رنگ موی سیاه و صورتی : که پشت سر او بسته می‌کراتینه مو شد و در تمام اتاق‌های باشکوه به نظر می‌رسید که شخص دیگری وجود نداشت. روی مانتل‌ها و روی بسیاری از قفسه‌ها و براکت‌ها و میزها، زیورآلاتی با هر توصیفی که ظاهراً از انواع فلزات، شیشه، چینی، سنگ و مرمر ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، قرار داشت. گلدان‌ها و مجسمه‌های انسان و حیوانات و بشقاب‌ها و کاسه‌های تراشیده‌کراتینه مو شده و موزاییک‌هایی از جواهرات گرانبها و بسیاری چیزهای دیگر وجود داشت.

بنابراین او باید کورکورانه حدس بزند. و برای اولین بار دختر متوجه کراتینه مو شد که وظیفه او چقدر خطرناک رنگ مو است و چقدر احتمال رنگ مو دارد که آزادی خود را در تلاش برای رهایی دیگران از اسارت پادشاه نوم از دست بدهد. جای تعجب نیست که پادشاه حیله گر به خوبی با بازدیدکنندگانش می خندید، در حالی که می دانست به راحتی ممکن رنگ مو است به دام بیفتند.

  رنگ مو قهوه ای دارچینی تیره

اما اوزما که این سرمایه گذاری را انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، آن را رها نمی بیبی لایت مو کرد. او به یک شمعدان نقره ای که ده شاخه داشت نگاه بیبی لایت مو کرد و فکر بیبی لایت مو کرد: “شاید این ملکه ایو و ده فرزندش باشند.” بنابراین او آن را لمس بیبی لایت مو کرد و کلمه “Ev” را با صدای بلند به زبان آورد، همانطور که پادشاه نوم در هنگام حدس زدن به او دستور بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود انجام دهد. اما شمعدان مثل قبل ماند.

سپس او به اتاق دیگری سرگردان کراتینه مو شد و یک بره چینی را لمس بیبی لایت مو کرد و فکر بیبی لایت مو کرد که ممکن رنگ مو است یکی از بچه هایی باکراتینه مو شد که او به دنبالش می گشت. اما باز هم ناموفق پروتئین تراپی مو بود. سه حدس؛ چهار حدس؛ پنج، شش، هفت، هشت، نه و ده درست بیبی لایت مو کرد و باز هم یکی از آنها درست نپروتئین تراپی مو بود! دختر کمی لرزید و حتی زیر نور گلگون رنگ پرید. در حال حاضر فقط یک حدس باقی مانده رنگ مو است و سرنوشت خود او به نتیجه بستگی رنگ مو دارد.

رنگ موی سیاه و صورتی : او تصمیم گرفت عجله نداشته باکراتینه مو شد و یک بار دیگر در تمام اتاق ها قدم زد و با جدیت به زیور آلات مختلف خیره کراتینه مو شد و سعی بیبی لایت مو کرد تصمیم بگیرد که کدامیک را لمس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سرانجام با ناامیدی تصمیم گرفت این کار را کاملاً به شانس واگذار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. رو به درگاه اتاقی کراتینه مو شد، چشمانش را محکم بست و سپس، پارچه های سنگین را کنار زد، کورکورانه در حالی که بازوی ررنگ مو استش را دراز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود جلو رفت.

  رنگ موی بلوند دودی سفید

آلایت و هایلایت مو هسته و آلایت و هایلایت مو هسته به جلو خزید تا اینکه دستش با جسمی روی میز گرد کوچکی برخورد بیبی لایت مو کرد. او نمی دانست چه چیزی رنگ مو است، اما با صدای آلایت و هایلایت مو هسته کلمه “Ev” را تلفظ بیبی لایت مو کرد. بعد از آن اتاق ها کاملا خالی از زندگی پروتئین تراپی مو بود. نوم کینگ زینت جدیدی پیدا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. زیرا در لبه میز ملخ زیبا قرار داشت که به نظر می رسید از یک زمرد تشکیل کراتینه مو شده رنگ مو است. این تنها چیزی پروتئین تراپی مو بود که از اوزمای اوز باقی مانده پروتئین تراپی مو بود.

در اتاق تاج و تخت درست آن سوی قصر، پادشاه نوم ناگهان به بالا نگاه بیبی لایت مو کرد و لبخند زد. “بعد!” با صدای دلنشینش گفت. دوروتی، مترسک و مرد چوب‌دار حلبی که در سکوت مضطرب نشسته پروتئین تراپی مو بودند، هرکدام شروعی از ناامیدی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به چشمان یکدیگر خیره کراتینه مو شدند. “آیا او شکست خورده رنگ مو است؟” از Tiktok پرسید. پادشاه کوچک با خوشحالی پاسخ بالیاژ مو داد: “به نظر می رسد.” “اما این دلیل نمی نانو کراتین مو شود که یکی از شما موفق ننانو کراتین مو شود.

ممکن رنگ مو است نفر بعدی به جای یازده، دوازده حدس بزند، زیرا اکنون دوازده نفر لایت و هایلایت مو هستند که به زیور آلات تبدیل کراتینه مو شده اند. خوب، خوب! کدام یک از شما بعد می رود؟” دوروتی گفت: من می روم. مرد چوبی حلبی پاسخ بالیاژ مو داد: “اینطور نیست.” “به عنوان فرمانده ارتش اوزما، این افتخار من رنگ مو است که او را دنبال کنم و تلاش کنم تا او را نجات دهم.” مترسک گفت: پس تو برو. “اما مواظب باش دوست قدیمی.” مرد چوبی حلبی قول بالیاژ مو داد: “من خواهم بیبی لایت مو کرد.” و سپس به دنبال پادشاه نوم تا در ورودی قصر رفت و صخره پشت سر او بسته کراتینه مو شد.

  رنگ مرواریدی چه تناژی دارد

رنگ موی سیاه و صورتی : می خندد در یک لحظه پادشاه به تاج و تخت خود بازگشت و لوله خود را دوباره روشن بیبی لایت مو کرد، و بقیه گروه کوچک ماجراجویان خود را برای یک انتظار طولانی دیگر مستقر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها از شکست دخترشان، حاکم، و دانستن این که او اکنون زینتی در کاخ نوم کینگ رنگ مو است، بسیار ناامید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند – مکانی وحشتناک و وحشتناک با وجود تمام شکوه و عظمتش.

بدون رهبر کوچکشان نمی‌دانستند که بعداً چه کنند، و هر یک، تا سربازی که می‌لرزید ارتش، شروع به ترس آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که او به زودی بیشتر زینتی باکراتینه مو شد تا مفید. ناگهان نوم کینگ شروع به خندیدن بیبی لایت مو کرد. “ها، ها، ها! او، او، او! هو، هو، هو!” “چه اتفاقی افتاده رنگ مو است؟” مترسک پرسید. پادشاه در حالی که اشک شوق را از چشمانش پاک می بیبی لایت مو کرد.

رنگ موی سیاه و صورتی : پاسخ بالیاژ مو داد: “چرا دوستت، مرد چوب حلبی، به خنده دارترین چیزی که می توانی تصور کنی تبدیل کراتینه مو شده رنگ مو است.” “هیچ کس هرگز باور نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که بتواند چنین زیور آلات سرگرم کننده ای بسازد. بعد!” آنها با قلب های غرق کراتینه مو شده به یکدیگر خیره کراتینه مو شدند. یکی از ژنرال ها از کراتینه مو شدت ناراحتی شروع به گریه بیبی لایت مو کرد. “برای چی گریه می کنی؟” مترسک پرسید که از چنین نمایش ضعفی خشمگین کراتینه مو شد.

  رنگ مش روی مو کوتاه

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱