نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ موی زیبا و شیک

مدل رنگ موی زیبا و شیک | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ موی زیبا و شیک را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ موی زیبا و شیک را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ موی زیبا و شیک : جادوگر گفت: «بسیار خوب،» و بدون هیچ هیاهو یا رمز و رازی، مراسم جادویی را انجام بالیاژ مو داد که ساده و مؤثر پروتئین تراپی مو بود. بنابراین، کسانی که در غار نوم کینگ نشسته پروتئین تراپی مو بودند، وقتی همه مردم اوگابو و همراه با آنها شاهزاده خانم رز ناگهان از اتاق ناپدید کراتینه مو شدند.

رنگ مو : دختر دوست‌داشتنی رنگین کمان می‌دانست که اکنون تمام توانش را برای کمک به دوستان زمینی‌اش انجام بالیاژ مو داده رنگ مو است، و بنابراین شروع بیبی لایت مو کرد به آرزوی رسیدن به آسمان خانه‌اش. او پس از گوش بالیاژ مو دادن دقیق گفت: «فکر می‌کنم که باران شروع به باریدن بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. پادشاه باران عموی من رنگ مو است، می دانید، و شاید او افکار من را خوانده باکراتینه مو شد و می خواهد به من کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مدل رنگ موی زیبا و شیک

مدل رنگ موی زیبا و شیک : مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که می توانم زندگی بی عیب و نقصی داشته باشم.” «247» همه آنها از شنیدن این موضوع و دانستن اینکه روگدو واقعاً اصلاح کراتینه مو شده رنگ مو است خوشحال پروتئین تراپی مو بودند. بتسی به شگی زمزمه بیبی لایت مو کرد: “امیدوارم او به قول خود وفا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” اما اگر او دوباره بد نانو کراتین مو شود، ما از پادشاهی نوم بسیار دور خواهیم پروتئین تراپی مو بود و کالیکو باید «خودش به نوم قدیمی توجه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند». پلی کروم در یکی دو ساعت گذشته کمی بی قرار پروتئین تراپی مو بود.

  انواع رنگ مو دخترانه

به هر حال من باید به آسمان نگاه کنم و مطمئن شوم.» پس او از جا پرید و از گذرگاه به سمت ورودی بیرونی دوید و همه به دنبال او رفتند و خود را روی یک یال کوه جمع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. مطمئناً ابرهای تیره آسمان را پر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و بارانی آلایت و هایلایت مو هسته و نم نم نم نم آمد. شگی در حالی که به بالا نگاه می بیبی لایت مو کرد، گفت: “این نمی تواند برای مدت طولانی دوام بیاورد.” افسوس، او ادامه بالیاژ مو داد.

پس از یک لحظه، “ابرها از قبل در غرب در حال شکستن لایت و هایلایت مو هستند، و – ببینید! – آیا رنگین کمان نمی آید؟” بتسی به آسمان نگاه نبیبی لایت مو کرد. او به پلی کروم نگاه بیبی لایت مو کرد، «248»چهره شاد و خندان او مطمئناً آمدن پدرش را برای بردن او به قصرهای ابری پیشگویی می بیبی لایت مو کرد. لحظه ای بعد نور خورشید کوه را فرا گرفت و رنگین کمان زیبایی ظاهر کراتینه مو شد.

پلی کروم با فریادی از خوشحالی بر روی نقطه ای از سنگ جهید و بازوهایش را دراز بیبی لایت مو کرد. رنگین کمان بی درنگ فرود آمد تا پایانش در پای او پروتئین تراپی مو بود، زمانی که با جهشی برازنده بر آن جهید و بلافاصله در آغوش خواهران درخشانش، دختران رنگین کمان، گرفت. اما پلی کروم خود را رها بیبی لایت مو کرد تا به لبه طاق درخشان خم نانو کراتین مو شود و سر تکان دهد و لبخند بزند و ده ها بوسه برای رفقای مرحومش پرتاب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “خداحافظ!” او تماس گرفت و همه آنها فریاد زدند.

  رنگ مو مش استخوانی روی موی مشکی

“خداحافظ!” در برگشت و دستانشان را برای دوست زیبایشان تکان بالیاژ مو دادند. کمان با شکوه به آرامی بلند کراتینه مو شد و در آسمان ذوب کراتینه مو شد، تا زمانی که چشمان ناظران جدی فقط ابرهای کرکی را دیدند که بر روی آبی می چرخیدند. بتسی که می‌خورنگ مو است گریه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، گفت: «از اینکه پلی‌کروم را می‌بینم خیلی متاسفم. اما من فکر می کنم که او با خواهرانش در قصرهای آسمانی بسیار خوشحال تر خواهد پروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ موی زیبا و شیک : شگی با سر تکان بالیاژ مو دادن کراتینه مو شدید پاسخ بالیاژ مو داد: «مطمئن». می‌دانی، این خانه اوست، و آن افراد سرگردان بیچاره که مانند خودمان خانه نتمام دکلره مو دارند، می‌توانند بفهمند که این برای او چه معنایی رنگ مو دارد. بتسی گفت: «یک بار، من هم خانه داشتم. اکنون، من فقط هنک پیر عزیز را دارم.» «249» «250» او دستانش را دور دوست پشمالو خود که انسان نپروتئین تراپی مو بود حلقه بیبی لایت مو کرد.

او گفت: «هی هاو!» با لحنی که نشان می بالیاژ مو داد حال و هوای او را درک می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و دوست پشمالو که انسان پروتئین تراپی مو بود با مهربانی سر کودک را نوازش بیبی لایت مو کرد و گفت: “تو در این مورد اشتباه می کنی، بتسی عزیز. من هرگز تو را ترک نخواهم بیبی لایت مو کرد.» “نه من!” برادر شگی با لحنی جدی فریاد زد. دخترک با سپاسگزاری به آنها نگاه بیبی لایت مو کرد و چشمانش در میان اشکهای آنها لبخند زد.

  رنگ مو دودی طلایی با دکلره

او گفت: «باشه. “باران دوباره می بارد، پس بیایید به غار برگردیم.” نسبتاً با هوشیاری، چون همه پلی‌کروم را دوست داشتند و دلشان برای او تنگ می‌کراتینه مو شد، سلطه‌های نوم کینگ را دوباره تصاحب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. «251» فصل 24 دوروتی خوشحال رنگ مو است وقتی همه دوباره در غار سلطنتی کالیکو نشستند، ملکه آن گفت: «خوب، نمی‌دانم بعداً چه کنیم. اگر می‌توانستم راه بازگشت به اوگابو را پیدا کنم.

فوراً ارتشم را به خانه می‌بردم، زیرا از این سختی‌های وحشتناک بیمار و خسته کراتینه مو شده‌ام.» “نمی خواهی دنیا را فتح کنی؟” بتسی پرسید. «نه؛ من نظرم را در مورد آن تغییر بالیاژ مو دادم.» ملکه اعتراف بیبی لایت مو کرد. “دنیا برای یک نفر بزرگتر از آن رنگ مو است که بتوان آن را فتح بیبی لایت مو کرد و من با مردم خودم در اوگابو خوشحالتر پروتئین تراپی مو بودم. ای کاش – آه، چقدر از صمیم قلب آرزو می‌بیبی لایت مو کردم.

این لحظه به آنجا برمی‌گشتم!» “منم همینطور!” هر افسری با لحنی پرشور فریاد زد. اکنون وقت آن رنگ مو است که خواننده بداند که در سرزمین دور اوز، فرمانروای دوست داشتنی، اوزما، دنباله رو پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. «252»ماجراهای مرد پشمالو، و تیک-توک، و تمام کسانی که ملاقات بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. روز به روز اوزما، با جادوگر شگفت انگیز اوز که در کنارش نشسته پروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ موی زیبا و شیک : به تصویر جادویی در قاب رادیومی خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که یک طرف پروتئین تراپی مو بودوار دنج حاکم را در قصر شهر زمردی اشغال بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. نکته منحصربه‌فرد در مورد این تصویر جادویی این پروتئین تراپی مو بود که هر صحنه‌ای را که اوزما می‌خورنگ مو است ببیند را نشان می‌بالیاژ مو داد، با فیگورهایی که همه در حرکت پروتئین تراپی مو بودند، درست همانطور که در حال وقوع پروتئین تراپی مو بود. بنابراین اوزما و جادوگر تمام اقدامات ماجراجویان را از زمانی که شگی با بتسی و هنک کشتی شکسته در پادشاهی رز ملاقات بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو فندقی با مش یخی

تماشا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، در آن زمان شاهزاده خانم رز، پسر عموی دور اوزما، توسط رعایای بی‌قلبش تبعید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. وقتی آن و افرادش به کراتینه مو شدت آرزو آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند به اوگابو بازگردند، اوزما برای آنها متاسف کراتینه مو شد و به یاد آورد که اوگابو گوشه ای از سرزمین اوز رنگ مو است. رو به خدمتکارش بیبی لایت مو کرد و پرسید: “آیا جادوگر نمی تواند این افراد ناراضی را به خانه قدیمی خود ببرد؟” جادوگر کوچولو پاسخ بالیاژ مو داد: “می تواند، اعلیحضرت.” اوزما با لبخند زدن به پوچ پروتئین تراپی مو بودن.

مدل رنگ موی زیبا و شیک : این اقدام گفت: “من فکر می کنم ملکه بیچاره در تلاش های نادرست خود برای فتح جهان به اندازه کافی زجر کشیده رنگ مو است.” لطفاً او را به آنجا بفرست، جادوگر، و با او افسران و پرونده‌ها.» “پرنسس رز چطور؟” جادوگر پرسید. «253» اوزما پاسخ بالیاژ مو داد: «او را با فایل‌ها به بفرستید». آنها به قدری دوستان خوبی کراتینه مو شده اند که مطمئن لایت و هایلایت مو هستم از جدایی آنها ناراضی خواهد پروتئین تراپی مو بود.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱