نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو جدید شیک

انواع رنگ مو جدید شیک | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو جدید شیک را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو جدید شیک را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو جدید شیک : او به اوزما نزدیک کراتینه مو شد و گفت: “اعلیحضرت، این همه دردسر ناشی از شرارت خانم یوپ، غول زن پروتئین تراپی مو بود. با این حال، حتی اکنون آن زن بی رحم در قلعه خلوت خود زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و از این فکر لذت می برد که این افسون وحشتناک را بر ووت سرگردان گذاشته رنگ مو است. او به ناامیدی ما می خندد زیرا ما نمی توانیم راهی برای خلاص کراتینه مو شدن از شر میمون سبز پیدا کنیم. خیلی خوب، ما نمی خواهیم از شر آن خلاص شویم.

رنگ مو : آیا جادوی اوزما تمام کراتینه مو شده رنگ مو است؟171 172 اوزما خودش جوابش را بالیاژ مو داد. او با تأسف گفت: “شکل افسون تو، پسر بیچاره من، با بقیه فرق رنگ مو دارد. در واقع، این شکلی رنگ مو است که نمی توان آن را با هیچ جادویی که برای پری ها یا یوکوهوها می شناسند تغییر بالیاژ مو داد. غول زن شرور به خوبی آگاه پروتئین تراپی مو بود. وقتی او شکل یک میمون سبز را به شما بالیاژ مو داد.

انواع رنگ مو جدید شیک

انواع رنگ مو جدید شیک : جینجور که متوجه این موضوع کراتینه مو شد و نگاه اوزما را فهمید، پنجه میمون سبز را در دست گرفت و به آرامی آن را نوازش بیبی لایت مو کرد. به او گفت: مهم نیست. “تو رنگ بسیار زیبایی لایت و هایلایت مو هستی و یک میمون بهتر از یک پسر می تواند بالا برود و کارهای دیگری را انجام دهد که هیچ پسری هرگز نمی تواند انجام دهد.” “موضوع چیه؟” ووت پرسید که احساس غرق کراتینه مو شدن در قلبش داشت.

  رنگ مو فانتزی جدید دخترانه

که میمون سبز باید برای تمام زمان های آینده در سرزمین اوز وجود داشته باکراتینه مو شد.” ووت آهی طولانی کشید. او با شجاعت گفت: “خب، این شانس بسیار سختی رنگ مو است، اما اگر نمی توان کمکی بیبی لایت مو کرد، باید آن را تحمل کنم؛ همین. من دوست ندارم میمون باشم، اما لگد زدن علیه سرنوشتم چه فایده ای رنگ مو دارد؟” همه آنها برای او بسیار متاسف پروتئین تراپی مو بودند.

دوروتی با نگرانی از اوزما پرسید: “آیا گلیندا نتوانست او را نجات دهد؟” “نه” پاسخ پروتئین تراپی مو بود. “قدرت گلیندا در دگرگونی ها از قدرت من بیشتر نیست. قبل از اینکه قصرم را ترک کنم، به اتاق جادویی خود رفتم و پرونده ووت را با دقت مطالعه بیبی لایت مو کردم. متوجه کراتینه مو شدم که هیچ قدرتی نمی تواند میمون سبز را از بین ببرد. او ممکن رنگ مو است انتقال دهد یا خود را عوض الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

درست رنگ مو است با شخص دیگری شکل بگیرد، اما میمون سبز ما173با هیچ هنر جادویی که علم شناخته رنگ مو است نمی توان از شر آن خلاص کراتینه مو شد.” مترسک که با دقت به این توضیحات گوش بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود گفت: “اما – اینجا را ببینید.” “چه کسی با ایجاد تغییر موافقت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” ازما پرسید. “اگر ما به زور باعث می کراتینه مو شدیم که هر کس دیگری تبدیل به میمون سبز نانو کراتین مو شود.

  رنگ موی مشکی به پوست گندمی میاد

انواع رنگ مو جدید شیک : به اندازه خانم یوپ بی رحم و شرور خواهیم پروتئین تراپی مو بود. و تبادل چه فایده ای رنگ مو دارد؟” او ادامه بالیاژ مو داد “فرض کنید، برای مثال، ما جادو را انجام بالیاژ مو دادیم، و توتو را به یک میمون سبز تبدیل بیبی لایت مو کردیم. در همان لحظه ووت تبدیل به یک سگ کوچک می کراتینه مو شد.” توتو با غرغر سرزنش آمیزی گفت: لطفا مرا از جادوی خود رها کنید. “من برای هیچ چیز میمون سبز نمی شوم.” ووت گفت: “و من سگ نمی شوم.” به نظر من یک میمون سبز خیلی بهتر از سگ رنگ مو است.

توتو پاسخ بالیاژ مو داد: “این فقط یک نظر رنگ مو است.” مترسک گفت: “حالا، این یک ایده دیگر رنگ مو است.” “باید اعتراف کنید که امروز مغز من خوب کار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. چرا توتو را به سگ تبدیل به میمون سبز می نانو کراتین مو شود و میمون دوباره شکل طبیعی خودش را پیدا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” “برای اطمینان!” جینجور گریه بیبی لایت مو کرد. “این ایده خوبی رنگ مو است.” توتو گفت: «من را کنار بگذار. “من این کار را نمی کنم.” “آیا حاضر نیستی به یک میمون سبز تبدیل شوی – ببین چه رنگ زیبایی رنگ مو دارد.

تا این پسر بیچاره به شکل خودش بازگردد؟” جینجور با التماس پرسید. توتو گفت: نه. دوروتی گفت: «من از این طرح حداقل خوشم نمی‌آید، زیرا در آن صورت سگ کوچکی نداشتم.» جینجور که ووت را دوست داشت و می خورنگ مو است به او کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اصرار بیبی لایت مو کرد: “اما تو جای او یک میمون سبز می داشتی.” دوروتی مثبت گفت: من یک میمون سبز نمی‌خواهم.

  مدل مو و رنگ سال

ووت گفت: “دیگر از این حرف نزن، من از شما خواهش می کنم.” “این بدبختی خود من رنگ مو است و ترجیح می دهم به تنهایی از آن رنج ببرم تا اینکه پرنسس دوروتی را از سگش محروم کنم، یا سگ را از شکل مناسبش محروم کنم. و شاید حتی اعلیحضرت اوزما از اوز، نتواند کسی دیگر را به یک سگ تبدیل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. شکل اوزما گفت: “بله، من معتقدم که ممکن رنگ مو است.

انواع رنگ مو جدید شیک : این کار را انجام دهم.” «اما ووت کاملاً درست می‌گوید؛ ما توجیهی نداریم175به هر کسی – مرد یا سگ – شکل میمون سبز را تحمیل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. همچنین مسلم رنگ مو است که برای اینکه پسر را از لباسی که اکنون می پوکراتینه مو شد راحت کنیم، باید آن را به شخص دیگری بدهیم که مجبور رنگ مو است همیشه آن را بپوکراتینه مو شد.” دوروتی متفکرانه گفت: “تعجب می کنم.

اگر نتوانیم کسی را در سرزمین اوز پیدا کنیم که مایل به تبدیل کراتینه مو شدن به یک میمون سبز باکراتینه مو شد؟ به نظر من یک میمون فعال رنگ مو است و می تواند از درخت ها بالا برود و انجام دهد. بسیاری از چیزهای هوشمندانه، و سبز رنگ بدی برای میمون نیست – او را غیرعادی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” ووت گفت: “من از کسی نمی خواهم که این شکل وحشتناک را به خود بگیرد.” “درست نیست، می‌دانی. من مدتی رنگ مو است.

  رنگ موی زنانه کهکشانی

که میمون کراتینه مو شده‌ام، و از آن خوشم نمی‌آید. این باعث شرمساری من می‌نانو کراتین مو شود که از این جور جانور باشم، وقتی به حق تولدم رسیده‌ام. یک پسر، پس مطمئنم که این کار بدی رنگ مو است که از کسی بخواهم که جای من را بگیرد.” همه ساکت پروتئین تراپی مو بودند، زیرا می دانستند که او ررنگ مو است می گوید. دوروتی تقریباً آماده گریه بیبی لایت مو کردن از ترحم پروتئین تراپی مو بود و چهره شیرین اوزما غمگین و آشفته پروتئین تراپی مو بود.

مترسک سر پر کراتینه مو شده‌اش را مالید و نوازش بیبی لایت مو کرد تا بهتر فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، در حالی که چوب‌دار حلبی به داخل خانه رفت و شروع به روغن زدن مفصل‌های حلبی خود بیبی لایت مو کرد تا غم دوستانش باعث ننانو کراتین مو شود.176او برای گریه بیبی لایت مو کردن گریه ممکن رنگ مو است قلع را زنگ بزند، و امپراطور به بدن بسیار صیقلی خود افتخار می بیبی لایت مو کرد – اکنون برایش دو چندان عزیز رنگ مو است، زیرا برای مدتی از آن محروم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو جدید شیک : پلی کروم ده ها بار در مسیرهای باغ رقصیده پروتئین تراپی مو بود و دوباره برگشته پروتئین تراپی مو بود، زیرا به ندرت لحظه ای می ماند، با این حال صحبت های اوزما را شنیده پروتئین تراپی مو بود و موقعیت تاسف بار ووت را به خوبی درک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. اما دختر رنگین کمان، حتی در حین رقصیدن، می توانست خیلی واضح فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و رنگ مو استدلال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و ناگهان مشکل را به زیباترین شکل ممکن حل بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو استخوانی یخی پسرانه

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱