نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

سامبره مو | بورن لیدی | رنگ مو

سامبره دودی صدفی

سامبره دودی صدفی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سامبره دودی صدفی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سامبره دودی صدفی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

13 ژانویه 2024

سامبره دودی صدفی : ایجاد مقاومت؛ همانطور که یک منتقد مدرن قصاب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند از لنگ و لنگ، که با چنین شجاعت در روزهای ما به داخل ادبی و اگر گاه و بیگاه برخی از غش نامعتبر، با هدف خشمگین، مانند یک بازبین-شکارچی خشمگین، سنگی را به سمت آن پرتاب بیبی لایت مو کرد او با مشت ناتوان، کمی به آن توجه بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : زیرا او به خوبی می دانست که او باسنت و جک آهنی ضربان متوسطی را ایجاد می کنند. داماد هم همین کار را بیبی لایت مو کرد تمام تلاشش را می‌بیبی لایت مو کرد تا زمینه‌های روشنی را در مورد او بیان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و رنگ مو استادش را پشت سر بگذارد بدون آسیب اما همانطور که 9 مگس گاد قوی ترین اسب را خواهند زد.

سامبره دودی صدفی

سامبره دودی صدفی : چهار یک شیر آفریقایی; و طبق درنگ مو استان رایج، یک گروه موش یک اسقف اعظم، به عنوان، یا برج موش، در رود راین، توسط گزارش هوبنر، شهادت آشکار می دهد. بنابراین کنت گلیچن، پس از انجام نبرد شوالیه ای، در مدت طولانی توسط تعبالیاژ مو داد او غلبه بیبی لایت مو کرد دشمنان بازویش خسته کراتینه مو شد.

لینک مفید : سامبره مو

بازو را پایین انداخت و با نیزه پیروزمندانه خود او را در حال چرخش فرو برد گرد و غبار، همانطور که سنت جورج انگلستان با اژدها انجام بالیاژ مو داد. کورت متین رفت با سرعت کمتری ادامه دهید. اگرچه برای حمله سود چندانی نداشت، اما او یک پروتئین تراپی مو بود در علم اعزام مسلط کراتینه مو شد و همه را به دیگ فرستاد که این کار را نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  مدل سامبره روشن

سامبره دودی صدفی : نیزه‌اش به صورت تراشه‌ها به لرزه درآمد شمشیر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند کراتینه مو شد و اسب فریزلند او در نهایت تلوتلو خورد میدان جنگ غم انگیز سقوط شوالیه شعار پیروزی پروتئین تراپی مو بود. صد اسلحه دلاور به سوی او هجوم آوردند تا شمشیرش را درآورند و دستش دیگر قدرتی برای مقاومت نداشت. همانطور که کورت متین مشاهده بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : سامبره مو کوتاه دخترانه

که شوالیه پایین آمد، شجاعت خود او نیز غرق کراتینه مو شد و همراه با آن تبر قطب، که با آن چنان بزرگوارانه چکش زده پروتئین تراپی مو بود جمجمه های ساراسنیک او به صلاحدید تسلیم کراتینه مو شد و به کراتینه مو شدت التماس بیبی لایت مو کرد ربع. داماد در نشخواری خالی ایستاد. خود را به طور پایدار خسته بیبی لایت مو کرد. و با خونسردی گاو مانند منتظر ضربه ی گرز بر او پروتئین تراپی مو بود.

[sombre]

سامبره دودی صدفی : که باید او را به زمین له الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما ساراسین ها کمتر از آنچه که تسخیر کراتینه مو شده می توانستند، پیروز غیرانسانی پروتئین تراپی مو بودند انتظار می رود؛ آنها سه اسیر جنگی خود را خلع سلاح آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به آنها نپرداختند آسیب بدنی هر چه باکراتینه مو شد این رنگ مو استفاده ملایم نه در هیچ حرکتی اوج گرفت بشردوستی، اما در رحمت جاسوسی صرف: از یک دشمن مرده وجود رنگ مو دارد.

  سامبره دودی نقره ای

لینک مفید : مدل آمبره و سامبره

چیزی برای یادگیری نیست، و هدف ویژه این سرباز رومینگ پروتئین تراپی مو بود برای به دست آوردن اطلاعات صحیح در مورد وضعیت مسائل در میزبان مسیحی در بطلمیاس. اسیران مورد بازجویی و شنیده کراتینه مو شدن، بعدی، مطابق مد آسیایی، مبله با بنده-بند; و همانطور که کشتی در آن زمان آماده حرکت پروتئین تراپی مو بود.

سامبره دودی صدفی : اسالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندریه، بیگ اسدود، آنها را همراه با آن به عنوان هدیه برای آن فرستاد سلطان مصر، تا در بالیاژ مو دادگاه توصیف خود را از مسیحی تأیید الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند منابع و موقعیت شایعه شجاعت فرانک جسور پروتئین تراپی مو بود پیش از او به دروازه های بزرگ قاهره رسید. و بسیار خصمانه الف ممکن رنگ مو است.

لینک مفید : سامبره دودی نقره ای

زندانی با ورود به کلان شهر متخاصم، شایستگی آن را داشته باکراتینه مو شد پذیرایی باشکوهی که دوازدهم آوریل برگزار کراتینه مو شد[صفحه 108]کنت د گراس در لندن، جایی که پایتخت شادمانه تلاش بیبی لایت مو کرد تا اجازه دهد قهرمان دریایی تسخیر کراتینه مو شده افتخاری را احساس می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

سامبره دودی صدفی : که پیروزی آنها برای او ساخته پروتئین تراپی مو بود: اما خودبزرگ بینی مسلمانان هیچ عدالتی را به شایستگی خارجی اجازه نمی دهد. کنت ارنست، در لباس یک جنایتکار، با زنجیر سنگین، بی سر و صدا در آن قفل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود برج رنده کراتینه مو شده، جایی که بردگان سلطان معمولاً در آنجا نگهداری می کراتینه مو شدند.

  رنگ مو سامبره و امبره

لینک مفید : سامبره روشن

اینجا، در شب های طولانی دردناک، و روزهای غمگین تنهایی، وقت داشت و اوقات فراغت برای بررسی جنبه سنگی تلخ زندگی آینده او. و آن برای تحمل اینها به همان اندازه رنگ مو استواری و شجاعت نیاز داشت تفکرات، به عنوان کج بیبی لایت مو کردن آن در میدان جنگ در میان سرگردان انبوهی از اعراب تصویر خوشبختی سابق خانگی او همچنان معلق پروتئین تراپی مو بود.

سامبره دودی صدفی : جلوی چشمانش؛ او به همسر مهربان خود و شاخه های لطیف فکر بیبی لایت مو کرد عشق پاکشان آه! چگونه او به دشمنی بدبختانه مادر-کلیسا لعنت فرستاد با یأجوج و مأجوج مشرق زمین که از او غارت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود در لایت و هایلایت مو هستی، و او را در غل و زنجیر بردگی بست تا هرگز گنانو کراتین مو شوده ننانو کراتین مو شود! که در او در چنین لحظاتی آماده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : نمونه رنگ امبره سامبره

که به کلی ناامید نانو کراتین مو شود. و تقوای او را داشت کشتی غرق کراتینه مو شده در این صخره جنایت. در زمان کنت ارنست، در میان افراد حکایتی، الف درنگ مو استان شگفت انگیز دوک هنری شیر، که در آن دوره، به عنوان یک چیز که در حافظه انسان رخ بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، اعتبار زیادی در آن یافت امپراتوری آلمان. دوک، بنابراین درنگ مو استان را اجرا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

سامبره دودی صدفی : در حالی که از روی دریا به سمت سرزمین مقدس، در طوفان، بر قسمتی از بیابان پرتاب کراتینه مو شد سواحل آفریقا؛ جایی که به تنهایی از غرق کراتینه مو شدن کشتی فرار بیبی لایت مو کرد و در آنجا پناه گرفت و در لانه ی یک شیر مهمان نواز کمک کنید. این مهربانی در وحشی منشأ صاحب غار نه در دل، بلکه در سمت چپ پروتئین تراپی مو بود.

  سامبره طلایی

لینک مفید : سامبره رنگ

پنجه عقبی هنگام شکار در بیابان لیبی، او یک خار دویده پروتئین تراپی مو بود به پایش که چنان عذابش می بالیاژ مو داد که به سختی می توانست حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و حرص طبیعی خود را به کلی فراموش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. موجود آشنا شکل گرفت و اعتماد متقابل بین طرفین ایجاد کراتینه مو شد. دوک به سختی و با زحمت، منصب نوازندگی را به جانور سلطنتی بر عهده گرفت خار را از پایش بیرون آورد.

سامبره دودی صدفی : بیمار به سرعت بهپروتئین تراپی مو بود یافت و با توجه به خدمات، اقامت گاه خود را با بهترین های خود پذیرایی بیبی لایت مو کرد محصول غارت او; و گرچه شیر پروتئین تراپی مو بود اما به همان اندازه صمیمی پروتئین تراپی مو بود و نسبت به او به عنوان یک سگ دامان رسمی. با این حال دوک به زودی از برخوردهای سرد خود خسته کراتینه مو شد.

لینک مفید : سامبره شرابی

صاحبخانه چهارپا، و شروع به حسرت خوردن گلدان های گوشتی خود بیبی لایت مو کرد آشپزخانه دوردست؛ زیرا در آماده سازی بازی که به او واگذار کراتینه مو شد، او با هیچ یعنی رقیب آشپز برانزویک او پروتئین تراپی مو بود. سپس[صفحه 109]بیماری خانه بر او وارد کراتینه مو شد مثل بار سنگین؛ و هیچ امکانی برای بازگشت به او نمی بیند.

سامبره دودی صدفی : میراث پدری، فکر این موضوع روح او را چنان اندوهگین بیبی لایت مو کرد که او به وضوح تلف کراتینه مو شده و مانند گوسفندی زخمی کراتینه مو شده رنگ مو است. پس وسوسه کننده، با گستاخی متداول خود در مکان های بیابانی، پیش از او آمد.

  سامبره تیره

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱