نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

بهترین سالن زیبایی

سالن زیبایی چهره های ظفر

سالن زیبایی چهره های ظفر | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی چهره های ظفر را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی چهره های ظفر را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی چهره های ظفر : او با خیال راحت ما را در جاده مان به گتیزبورگ هدایت می بیبی لایت مو کرد. همه که از سفر بسیار خسته پروتئین تراپی مو بودند، به جز خودم خوابیدند؛ من نمی توانستم بخوابم؛ احساس می بیبی لایت مو کردم که همه چیز درست نیست. حوالی ظهر شنیده کراتینه مو شد که مردان در اطراف انبار صحبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. من همراهانم را بیدار بیبی لایت مو کردم و به آنها گفتم که آن مرد به ما خیانت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

رنگ مو : هشت نفر. یکی از مردها از صاحب انبار پرسید که آیا کاه بلندی رنگ مو دارد یا خیر؟ پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: «بله.» پس سه نفر از آن‌ها در کمین آمدند، در حالی که در کمال تعجب آنها وانمود آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. یکی از مردان این سوال را از صاحب انبار پرسید که آیا سیاه‌پوستان فراری را در انبار خود نگهداری می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا خیر؟ یکی از مردها پاسخ بالیاژ مو داد که چهار رنگ مو در حال چمن زنی لایت و هایلایت مو هستند و او از آن خبر داشت.

سالن زیبایی چهره های ظفر

سالن زیبایی چهره های ظفر : سپس از ما پرسیدند که کجا می رویم. ما به گتیزبورگ گفتیم که ما در آنجا خاله و مادر داریم. آقای هاگمن، آقایی که اتفاقاً با او در ویرجینیا آشنا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودیم، بعداً از ما گذرنامه خورنگ مو استند. ما به آنها گفتیم که هیچ مجوزی نداریم و از ما خورنگ مو استه نکراتینه مو شده رنگ مو است که آنها را به جایی که آمده ایم حمل کنیم. از جانب. بعد گفتند که ما باید به قاضی برویم و اگر اجازه بدهد خوب و خوب.

  سالن زیبایی مونا یزدانی سعادت آباد

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

مردانی که همگی مسلح و طناب دار پروتئین تراپی مو بودند، دستور بستند. به آنها گفتم اگر من را ببرند باید من را مرده یا معلول ببرند. در آن لحظه یکی از دوستانم فریاد زد: “مردی که به ما خیانت بیبی لایت مو کرد کجرنگ مو است؟” در همان لحظه با جاسوسی به او شلیک بیبی لایت مو کرد (او را به کراتینه مو شدت مجروح بیبی لایت مو کرد). سپس منصفانه درگیری آغاز کراتینه مو شد. پاسبان یقه ام را گرفت، یا بهتر رنگ مو است بگویم پشت شانه ام.

سالن زیبایی چهره های ظفر : من فوراً با تپانچه به او شلیک بیبی لایت مو کردم، اما در نتیجه پرتاب دستش به سمت بالا که در حین شلیک به بازوی من برخورد بیبی لایت مو کرد، اثر بار تپانچه من بسیار تغییر بیبی لایت مو کرد. صورتش اما به کراتینه مو شدت سوخته پروتئین تراپی مو بود، علاوه بر این که شانه اش زخمی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. من دوباره به طرف تعقیب کنندگان شلیک بیبی لایت مو کردم.

لینک مفید : سالن زیبایی چهره ها تهران

اما نمی دانم کسی را زدم یا نه. سپس شمشیری را که با خودم آورده پروتئین تراپی مو بودم بیرون کشیدم و می خورنگ مو استم راهم را به سمت در ببرم که توسط یکی از افراد مورد اصابت گلوله قرار گرفتم و تمام محتویات یک بار تفنگ دو لول را در بازوی چپم دریافت بیبی لایت مو کردم. بازویی که با آن از خودم دفاع می بیبی لایت مو کردم. بار من را به زمین آورد و من نتوانستم برای خودم تلاش بیشتری کنم.

  آرایشگاه زنانه در فرمانیه تهران

سالن زیبایی چهره های ظفر : سپس به کراتینه مو شدت با اسلحه مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و غیره. در این بین دوستم کریون که از خود دفاع می بیبی لایت مو کرد به کراتینه مو شدت به صورتش مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کراتینه مو شدیدترین ضرب و شتم را تا زمانی که فتح کراتینه مو شد و گره خورد.

لینک مفید : سالن زیبایی سارای سعادت اباد

دو برادر جوان کریون بدون اینکه کمترین مقاومتی انجام دهند، ایستادند.بعد از اینکه ما را به طور منصفانه اسیر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، ما را به تری تاون بردند، جایی که در آنجا به ما خیانت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در این زمان من آنقدر خون از زخم هایم از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودم، که آنها به این نتیجه رسیدند که وضعیت من برای اعتراف به بیشتر خطرناک رنگ مو است.

سالن زیبایی چهره های ظفر : بنابراین من را در میخانه ای زندانی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که توسط مردی به نام فیشر نگهداری می کراتینه مو شد. آنجا زخم هایم را پانسمان آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سی و دو گلوله از بازویم برداشتند. سه روز دیوانه پروتئین تراپی مو بودم و آنها فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند من می میرم. در دو هفته اول، زمانی که در میخانه زندانی پروتئین تراپی مو بودم، خون زیادی جمع بیبی لایت مو کردم و در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفتم.

  آدرس آرایشگاه زنانه چهره پردازان ظفر

لینک مفید : سالن زیبایی سیتو سعادت اباد

به طوری که به افرادی که مایل به دیدن من پروتئین تراپی مو بودند اجازه بالیاژ مو داده نمی کراتینه مو شد. پس از آن، من شروع به بهپروتئین تراپی مو بود بیبی لایت مو کردم، و سپس به صورت خصوصی نگه داشته کراتینه مو شدم – شبانه روز به کراتینه مو شدت تحت نظر پروتئین تراپی مو بودم. با این حال، گاهی اوقات آشپز، یک زن رنگین پوست (خانم اسمیت)، موفق می کراتینه مو شد مرا ببیند. همچنین جیمز متیوز موفق کراتینه مو شد مرا ببیند.

سالن زیبایی چهره های ظفر : در نتیجه، وقتی زخم‌هایم خوب کراتینه مو شد، و حواسم به من رسید، شروع به برنامه‌ریزی بیبی لایت مو کردم که چگونه تلاش دیگری برای فرار انجام دهم. از یکی از دوستان، که در بالا اشاره کراتینه مو شد، خورنگ مو استم که برایم طناب بیاورد. او آن را دریافت بیبی لایت مو کرد. من آن را در مورد خودم چهار روز در جیبم نگه داشتم. در ضمن من سه میخ خریدم. جمعه شب، 14 اکتبر، ناخن هایم را در زیر طاقچه محکم بیبی لایت مو کردم.

لینک مفید : سالن زیبایی الی مر سعادت آباد

طنابم را به میخ ها بستم، کفش هایم را از پنجره به بیرون پرت بیبی لایت مو کردم، طناب را در دهانم گذاشتم، سپس با دست چاهم آن را گرفتم، به سمت پنجره رفتم، بسیار ضعیف، اما توانستم خودم را روی زمین بگذارم. . آنقدر ضعیف پروتئین تراپی مو بودم که به سختی می‌توانستم راه بروم، اما موفق کراتینه مو شدم به مکانی در سه ربع مایل از میخانه، جایی که یکی از دوستانم تصمیم گرفته پروتئین تراپی مو بود که اگر موفق به فرار کراتینه مو شدم، بروم.

  سالن آرایش و زیبایی ثمین

سالن زیبایی چهره های ظفر : در آنجا دوستم مرا پیدا بیبی لایت مو کرد و او مرا تا شب شنبه ایمن نگه داشت، زمانی که جیمز راجرز اسبی تندرو تجهیز بیبی لایت مو کرد و مرد رنگین پوستی پیدا کراتینه مو شد تا مرا به گتیزبورگ ببرد. به جای اینکه مستقیم به گتیزبورگ برویم.

لینک مفید : بهترین سالنهای زیبایی سعادت اباد

راهی متفاوت را در پیش گرفتیم تا از تعقیب کنندگان خود دوری کنیم، زیرا خبر فرار من هیجان عمومی ایجاد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. سه همراه دیگرم که دستگیر کراتینه مو شدند.

سالن زیبایی چهره های ظفر : به زندان وست مینستر فرستاده کراتینه مو شدند، در آنجا سه ​​هفته در آنجا نگهداری کراتینه مو شدند، و سپس به بالتیمور فرستاده کراتینه مو شدند و هر قطعه را به دوازده صد دلار فروختند، همانطور که در میخانه در تری تاون به من اطلاع بالیاژ مو دادند. و سی و دو گلوله از بازویم گرفته کراتینه مو شد. سه روز دیوانه پروتئین تراپی مو بودم و آنها فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند من می میرم. در دو هفته اول، زمانی که در میخانه زندانی پروتئین تراپی مو بودم.

لینک مفید : سالن زیبایی شادی سعادت آباد

خون زیادی جمع بیبی لایت مو کردم و در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفتم – به طوری که به افرادی که مایل به دیدن من پروتئین تراپی مو بودند اجازه بالیاژ مو داده نمی کراتینه مو شد. پس از آن، من شروع به بهپروتئین تراپی مو بود بیبی لایت مو کردم، و سپس به صورت خصوصی نگه داشته کراتینه مو شدم.

  بهترین آرایشگاه زنانه در نازی آباد تهران

سالن زیبایی چهره های ظفر : شبانه روز به کراتینه مو شدت تحت نظر پروتئین تراپی مو بودم. با این حال، گاهی اوقات آشپز، یک زن رنگین پوست (خانم اسمیت)، موفق می کراتینه مو شد مرا ببیند. همچنین جیمز متیوز موفق کراتینه مو شد مرا ببیند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱