نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

بهترین سالن زیبایی

سالن زیبایی چهره ها ونک

سالن زیبایی چهره ها ونک | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی چهره ها ونک را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی چهره ها ونک را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی چهره ها ونک : نیلز مبهوت کراتینه مو شد و در ابتدا ترسیده پروتئین تراپی مو بود. اما با این فکر که غول‌ها راه خوبی پروتئین تراپی مو بودند و اگر نزدیک‌تر می‌کراتینه مو شدند به راحتی می‌توانست پنهان نانو کراتین مو شود در میان بوته ها با این حال، پس از کمی تماشای آنها، شروع به گرفتن بیبی لایت مو کرد با زنگ هکراتینه مو شدار خود، و در نهایت دوباره از درخت سر خورد، تصمیم گرفت اسلحه خود را بگیرد و با آنها حقه بازی کنید.

رنگ مو : وقتی به موقعیت قبلی خود برگشت، هدف خوبی گرفت و منتظر ماند تا اینکه یکی از غول ها در حال گذاشتن یک تکه گوشت بزرگ پروتئین تراپی مو بود به دهان او انفجار! اسلحه نیلز رفت و گلوله به دسته آن اصابت بیبی لایت مو کرد آنقدر چنگال بیبی لایت مو کرد که نقطه به جای دهان غول وارد چانه کراتینه مو شد.

سالن زیبایی چهره ها ونک

سالن زیبایی چهره ها ونک : غول به کسی که کنارش نشسته پروتئین تراپی مو بود غر زد: “هیچ یک از حقه های تو نیست.” “چه کار کنم منظورت اینه که چنگالم رو اینطوری بزنی و مجبورم کنی خودم رو نیش بزنم؟” دیگری گفت: “من هرگز به چنگال تو دست نزدم.” «سعی نکنید که درگیر نزاع شوید با من.” اولی گفت: پس نگاه کن. «فکر می‌کنی من آن را به چانه‌ام چسباندم؟ برای سرگرمی؟” آن دو به قدری از این موضوع عصبانی کراتینه مو شدند.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

که هرکدام پیشنهاد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند در آنجا با دیگری مبارزه کنند و سپس، اما غول سوم به عنوان صلح‌ساز عمل بیبی لایت مو کرد، و آنها دوباره به سمت خود سقوط آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند خوردن آنها در حالی که نزاع ادامه داشت. نیلز دوباره اسلحه را پر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و درست به همان اندازه غول دوم نزدیک پروتئین تراپی مو بود یک لقمه زیبا در دهانش بگذارد، بنگ! اسلحه رفت دوباره، و چنگال به چند تکه تبدیل کراتینه مو شد.

  آدرس آرایشگاه زنانه چهره ها

سالن زیبایی چهره ها ونک : این غول حتی از غول اول خشمگین‌تر پروتئین تراپی مو بود و کلمات عادلانه پروتئین تراپی مو بودند زمانی که غول سوم دوباره مداخله بیبی لایت مو کرد. او به آنها گفت: «احمق نباشید. «شروع به دعوا بیبی لایت مو کردن بین چه فایده ای رنگ مو دارد خودمان ، هنگامی که این سه نفر برای همکاری با هم و دستیابی به آن بسیار ضروری رنگ مو است.

لینک مفید :  سالن زیبایی طراحان در ونک

دست بالا بر پادشاه این کشور. این کار به اندازه کافی سخت خواهد پروتئین تراپی مو بود این رنگ مو است ، اما اگر به هم نچسبیم ، کاملاً ناامید خواهد کراتینه مو شد. بشین دوباره، و اجازه دهید ما غذای خود را تمام کنیم. من بین شما می نشینم و بعد هیچ کدام شما می توانید دیگری را مقصر بدانید.» نیلز برای شنیدن صحبت های آنها خیلی دور پروتئین تراپی مو بود، اما از حرکات آنها می توانست حدس بزنید چه اتفاقی می‌افتد.

سالن زیبایی چهره ها ونک : و فکر می‌بیبی لایت مو کردم سرگرم‌کننده رنگ مو است. او با خود گفت: “سه برابر خوش شانس رنگ مو است.” “من هنوز یک ضربه دیگر خواهم داشت.” این بار چنگال غول سوم پروتئین تراپی مو بود که گلوله را گرفت و به آن ضربه زد دو او گفت: “خوب ، اگر من به اندازه شما دو نفر احمق پروتئین تراپی مو بودم ، من نیز به یک پرواز می بیبی لایت مو کردم عصبانیت ، اما من می بینم که ساعت روز رنگ مو است.

  آرایشگاه زنانه چم

لینک مفید :  مدل لایت موهای کوتاه

من این دقیقه را پشت سر می گذارم برای دیدن اینکه این چه کسی رنگ مو است که این ترفندها را با ما بازی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ” آنقدر خوب که غول مشاهدات خود را انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود ، هرچند نیلز از پایین صعود بیبی لایت مو کرد درخت به همان سرعتی که می توانست ، تا در میان بوته ها پنهان نانو کراتین مو شود ، او تازه به آن رسیده پروتئین تراپی مو بود زمین هنگامی که دشمن بر او پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی چهره ها ونک : غول گفت: همانجایی که لایت و هایلایت مو هستی بمان، وگرنه پایم را روی تو می گذارم و آنجا بعد از آن چیز زیادی از شما باقی نمی‌ماند.» نیلز تسلیم کراتینه مو شد و غول او را به رفقای خود بازگرداند. کاپتورش گفت: “شما لیاقت رحمت در دست ما را ندارید.” چنین شلیک خوبی ممکن رنگ مو است شما از ما بسیار مورد رنگ مو استفاده قرار سامبره مو بگیرید ، بنابراین اگر زندگی شما را پس انداز کنیم.

لینک مفید : هایلایت مو مدل

اگر شما به ما خدمتی خواهید بیبی لایت مو کرد نه چندان دور از اینجا قلعه ای وجود رنگ مو دارد که در آن دختر پادشاه زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند ما با پادشاه در حال جنگ بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم و می خواهیم قسمت بالایی را بدست آوریم دست او با حمل شاهزاده خانم، اما قلعه به خوبی محافظت می نانو کراتین مو شود که ورود به آن وجود نرنگ مو دارد. با مهارت خود در سحر و جادو به خواب رفته ایم هر موجود زنده در قلعه، به جز یک سگ سیاه کوچولو، و تا زمانی که او بیدار رنگ مو است.

  سالن زیبایی السا شهرک غرب

سالن زیبایی چهره ها ونک : وضعیت ما بهتر از قبل نیست. برای، به محض اینکه ما شروع به صعود می کنیم بالای دیوار، سگ کوچولو صدای ما را خواهد شنید و پارسش همه را بیدار خواهد بیبی لایت مو کرد دیگران دوباره با گرفتن شما، می توانیم شما را در جایی قرار دهیم که بتوانید تیراندازی کنید سگ قبل از اینکه شروع به پارس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و پس از آن هیچ کس نمی تواند.

لینک مفید : کراتینه برای موهای کم پشت

مانع از رسیدن ما نانو کراتین مو شود شاهزاده خانم در دستان ما اگر این کار را انجام دهید، ما نه تنها شما را رها خواهیم بیبی لایت مو کرد. بلکه به شما پاداش بزرگی بدهد.» نیلز مجبور کراتینه مو شد رضایت دهد و غولها به طور همزمان برای قلعه آماده کراتینه مو شدند. پروتئین تراپی مو بود احاطه کراتینه مو شده توسط یک رمپارت بسیار بالا ، آنقدر زیاد رنگ مو است که حتی غولها نیز نتوانستند آن را لمس کنند.

سالن زیبایی چهره ها ونک : بالای آن “چگونه از آن عبور کنم؟” گفت نیلز. غول سوم گفت: «بسیار راحت. “من تو را به آن سر می زنم.” نیلز گفت: نه، متشکرم. ممکن رنگ مو است از طرف دیگر زمین بخورم یا پایم بشالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا گردن، و بعد از آن سگ کوچولو مورد اصابت گلوله قرار نمی گیرد.» غول گفت: «از این ترسی ندارم. بارو در بالای آن بسیار عریض رنگ مو است و پوشیده از علف های بلند، به طوری که شما به نرمی مانند خودتان فرود خواهید آمد روی تخت پر افتاد.

  آرایشگاه زنانه خوب در شمشیری تهران

لینک مفید :  قیمت پروتئین تراپی مو در سالن تهران

نیلز باید او را باور می بیبی لایت مو کرد و به غول اجازه می بالیاژ مو داد تا او را بالا بیاورد. او پایین آمد روی پاهایش کاملا سالم پروتئین تراپی مو بود، اما سگ سیاه کوچولو صدای زباله را شنید و عجله بیبی لایت مو کرد به یکباره از لانه خود خارج کراتینه مو شد. تازه داشت دهانش را برای پارس بیبی لایت مو کردن باز می بیبی لایت مو کرد که نیلز شلیک بیبی لایت مو کرد و در دم افتاد.

سالن زیبایی چهره ها ونک : غول گفت: «حالا از داخل برو پایین، و ببین آیا می‌توانی دروازه را باز کنی به ما.” نیلز به سمت حیاط رفت، اما در راه به سمت دروازه بیرونی رفت خود را در ورودی تالار بزرگ قلعه دید. در پروتئین تراپی مو بود باز پروتئین تراپی مو بود و سالن به طرز درخشانی روشن پروتئین تراپی مو بود، اگرچه کسی دیده نمی کراتینه مو شد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱