نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

بهترین سالن زیبایی

سالن زیبایی هیبو زعفرانیه

سالن زیبایی هیبو زعفرانیه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی هیبو زعفرانیه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی هیبو زعفرانیه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی هیبو زعفرانیه : دوست تو، توماس گرت NB ما امیدواریم که همه فردا در شهرستان چستر باشند. این بردگان از مریلند، آخرین کسانی پروتئین تراپی مو بودند که هریت تابمن خلبان آنها را از زندان اسارت بیرون آورد، و آنها “از مصیبت بزرگ گذشتند.” رنگ مو استفن، شوهر، برده جان کایگر پروتئین تراپی مو بود که به او اجازه نمی‌بالیاژ مو داد با همسرش زندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند (اگر چیزی به نام داشتن یک برده وجود داشت.) او هشت مایل دورتر زندگی می‌بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : وقت خود را اجیر می‌بیبی لایت مو کرد، خود را حفظ می‌بیبی لایت مو کرد. و از فرزندانش مراقبت بیبی لایت مو کرد (تا زمانی که به خدمت صاحبشان رسیدند) و سالیانه ده دلار برای اجاره او پرداخت بیبی لایت مو کرد. او متعلق به الجزیره پیرسی پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی هیبو زعفرانیه

سالن زیبایی هیبو زعفرانیه : هم مادر و هم پدر می خورنگ مو استند فرزندان خود را از چنگ او رهایی دهند. آن‌ها هوش زیادی داشتند که نمی‌توانستند بارهای سنگینی را که به این ترتیب تحمیل می‌کراتینه مو شد.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

بدون احساس فشار سنگین تحمل کنند. هریت تابمن که در همسایگی آنها به خوبی آشنا پروتئین تراپی مو بود و از وضعیت آنها اطلاع داشت و اطمینان داشت که حقیقت آنها ثابت خواهد کراتینه مو شد، به عنوان مسافرانی که در راه آهن زیرزمینی پروتئین تراپی مو بودند، آنها را در نزدیکی ویلمینگتون، حداقل تا توماس گرت، خلبان می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بدین ترتیب پدر و مادر به همراه فرزندانشان و مرد جوانی به نام جان در راه خود با هریت برای «موسی» خود کمک و آسایش یافتند.

  بهترین آرایشگاه های زنانه شرق تهران

سالن زیبایی هیبو زعفرانیه : زن فقیری که با حالتی حساس از بالتیمور فرار می بیبی لایت مو کرد، به طور اتفاقی مهمانی هریت را در ایستگاه ملاقات بیبی لایت مو کرد و با آنها به راه افتاد. آنها با لباس، غذا و کمک های مادی مورد تشویق قرار گرفتند و به سمت کانادا حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. یادداشت های گرفته کراتینه مو شده در آن زمان بسیار مختصر پروتئین تراپی مو بود. ظاهراً در آن روزها عاقلانه تلقی می کراتینه مو شد.

لینک مفید : سالن زیبایی بانوان سعادت آباد تهران

تا قبل از سال 1859، گزارش های کاملی را که معمولاً منشی پروتئین تراپی مو بود، حفظ نکنیم. ضبط اوراق و نامه های جان براون، با نام ها و نقشه ها به طور کامل، به ما هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داد که چنین اسناد و مدارکی مکاتباتی که در رابطه با راه آهن زیرزمینی حفظ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، ممکن رنگ مو است توسط یک گروه اوباش طرفدار برده داری دستگیر نانو کراتین مو شود.

سالن زیبایی هیبو زعفرانیه : برای یک سال یا بیشتر پس از نبرد هارپرز فری، همانطور که بسیاری به یاد تمام دکلره مو دارند، روحیه اوباش آن زمان در تمام شهرهای اصلی شمالی و همچنین جنوب (“برای نجات اتحادیه.”) حتی در بوستون، الغا، بسیار خشن پروتئین تراپی مو بود. جلسات به کراتینه مو شدت توسط اوباش مورد حمله قرار گرفت. در این دوره، نویسنده برخی از مهم ترین نکات در گریزها و روایت های فراریان را حذف بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

  سالن زیبایی شیما بهمنش گیشا

لینک مفید : سالن زیبایی سارای سعادت اباد

کتاب‌ها و اوراق برای مدت طولانی فرستاده می‌کراتینه مو شدند و در این مدت سوابق صرفاً روی کاغذهای شل نگهداری می‌کراتینه مو شد. * * * * * ورود از مریلند، 1860. جری میلز، و همسر، دایانا، پسر، کورنلیوس، و دو دختر، مارگارت، و سوزان. پدر این خانواده شصت و پنج ساله پروتئین تراپی مو بود و روزهای کاری او ظاهراً نزدیک به پایان پروتئین تراپی مو بود. مادر پنجاه و هفت ساله پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی هیبو زعفرانیه : پسر بیست و هفت; دختران هفده و پانزده ساله پیرمرد برای سال‌های خود باهوش پروتئین تراپی مو بود، اما شواهدی داشت که نشان می‌بالیاژ مو داد کار سخت زیادی توسط برده‌داری از او کشیده کراتینه مو شده رنگ مو است. دایانا گفت که او مادر دوازده فرزند پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. پنج نفر به کانادا فرار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، سه نفر در قبر پروتئین تراپی مو بودند و سه نفر او را همراهی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. یکی در مریلند رها کراتینه مو شد.

لینک مفید : سالن زیبایی لالیک سعادت آباد

طبق شهادت پیرمرد و همراهش، آنها روزهای سختی را سپری بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، به ویژه در زمان دیوید اسنایولی، که با این حال، چندین سال قبل از فرار آنها “توسط خداوند حذف کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود”. اما این تغییر هیچ مزیتی برای آنها نداشت، زیرا بردگی را در دست معشوقه خود، بیوه، بهتر از ارباب خود نمی دیدند.

  آرایشگاه زنانه زرگنده تهران

سالن زیبایی هیبو زعفرانیه : میسترس اسنایولی می گفتند که صمیمی و خسیس پروتئین تراپی مو بود و همیشه با برده غیر دوست پروتئین تراپی مو بود. “او هرگز فکر نمی بیبی لایت مو کرد که شما به اندازه کافی کار می کنید.” به دلیل سختی قلب او مطمئن پروتئین تراپی مو بودند که او مدتی توبه خواهد بیبی لایت مو کرد، اما نه تا زمانی که بتواند برده نگه رنگ مو دارد. این باور عموماً با بردگان سرگرم می کراتینه مو شد که برده دار باید پاسخگوی اعمال شیطانی خود در دنیایی دیگر باکراتینه مو شد.

لینک مفید : آدرس سالن زیبایی ترگل سعادت آباد

هنری به عنوان برده ای که در معرض هوس ها و هوس های اربابش پروتئین تراپی مو بود، تصمیم گرفت که دیگر نمی تواند تحمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مردی که بر او تسلط داشت، ناتانیل دیکسون نام داشت و در شرکت سامرست، نزدیک نیوتاون زندگی می بیبی لایت مو کرد.

سالن زیبایی هیبو زعفرانیه : این دیکسون به حق خود برای شلاق زدن و آزار هنری آنچنان که صلاح می‌داند راضی نپروتئین تراپی مو بود، اما تهدید بیبی لایت مو کرد که او را می‌فروکراتینه مو شد، زیرا گراز را می‌فروکراتینه مو شد. در این زمان، هنری حدوداً بیست و چهار سال داشت، اما مردی که از نظر جسمی مهم‌تر پروتئین تراپی مو بود، به ندرت دیده می‌کراتینه مو شد. شجاعت از صفات بارز او پروتئین تراپی مو بود. این تهدید فقط باعث تحریک کامل او کراتینه مو شد.

لینک مفید : سالن زیبایی گیوا شعبه ولنجک

  سالن آرایش پاسداران

او هیچ دوستی نداشت به جز دوستانی که در شرایط مشابه با خودش پروتئین تراپی مو بودند، با این وجود تصمیم داشت فروخته ننانو کراتین مو شود. چگونه او باید از این سرنوشت فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند در ابتدا خود را نشان نبالیاژ مو داد.

سالن زیبایی هیبو زعفرانیه : همه چیز بسیار غم انگیز به نظر می رسید. بردگی را برای او مرگ می دانست. و از آنجایی که اربابش او را تهدید بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، به او به عنوان بزرگترین دشمن خود می نگریست و به جای اینکه به یک برده ادامه دهد.

لینک مفید : سالن زیبایی سارا سعادت اباد

زندگی در باتلاق ها را با حیوانات وحشی ترجیح بالیاژ مو داد. درست یک سال قبل از زمانی که راه شمال را طی بیبی لایت مو کرد، و مصمم پروتئین تراپی مو بود که دیگر برده نباکراتینه مو شد، به باتلاق گریخت و به خلوت‌ترین نقطه‌ای که می‌توانست بیابد – به مکان‌هایی که تقریباً غیرقابل نفوذ پروتئین تراپی مو بودند، رفت. درختان و زیر درختان متراکم پروتئین تراپی مو بودند. این برای هنری بهتر پروتئین تراپی مو بود، او می خورنگ مو است امنیت را به دست آورد.

سالن زیبایی هیبو زعفرانیه : او آرزوی شرکت نداشت. او برنامه‌های خود را به برادر عزیزی که متعهد می‌کراتینه مو شد گهگاهی به او غذا می‌بالیاژ مو داد، اعلام بیبی لایت مو کرد. هنری دوازده ماه را در این راه سپری بیبی لایت مو کرد و دید که هیچ انسانی جز برادرش نیست. برادرش هر از گاهی با وفاداری برای او غذا می برد. هوای زمستان سال 1859 بسیار سخت پروتئین تراپی مو بود، اما تحمل آن به اندازه رنگ مو استادش ناتانیل دیکسون سخت نپروتئین تراپی مو بود.

  سالن زیبایی مرجان کریمی سعادت اباد

لینک مفید : سالن زیبایی ملکه شادلی

وصیت رنگ مو استاد قدیمی هنری به او حق آزادی می بالیاژ مو داد، اما وارثان گفته پروتئین تراپی مو بودند که باطل خواهد کراتینه مو شد. این عمل علاوه بر صحبت از فروش، در راندن او به جنگل تأثیر داشت.

سالن زیبایی هیبو زعفرانیه : او برای مدتی در گودال درختی پنهان کراتینه مو شد که به سختی با او همراه کراتینه مو شد، با این حال حاضر پروتئین تراپی مو بود هر چیزی را تحمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا اینکه به ارباب خود بازگردد. او سرانجام توانست فرار خود را جبران الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و برای کمک و همدردی به کمیته آمد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱