نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

بهترین سالن زیبایی

سالن زیبایی هیبو

سالن زیبایی هیبو | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی هیبو را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی هیبو را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی هیبو : ویلیام پیرس. اما تعبالیاژ مو داد کمی از مسافران نسبت به ویلیام پیرس از لانگ گرین، خود را قوی‌تر در رابطه با اربابان خود بیان آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. او گفت: “من از جان هیکول، یک کشاورز، حدود پنجاه ساله، سر خاکستری و بسیار سخت ویسکی می نوکراتینه مو شد – همیشه یک شیطان بزرگ – بد دانه پروتئین تراپی مو بود، فرار بیبی لایت مو کردم. او صاحب پانزده سر پروتئین تراپی مو بود، او صاحب سه تا از من رنگ مو است.

رنگ مو : برادران، زن رنگ مو دارد، شیطان بزرگ، سر سرخ، خدمتکارانش، به آنها غذا نمی بالیاژ مو داد، مگر با نان ذرت، وقتی آماده می کراتینه مو شد دعوا می بیبی لایت مو کرد و فحش می بالیاژ مو داد، او و شوهرش هم دعوا می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. برده ای، مردی فریبکار، که در یک موقعیت، زمانی که بقیه برده ها به خود کمک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند تا مرغی را تهیه کنند و حدود نیمه شب آن را پخته و خوردند، به تماشا گذاشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی هیبو

سالن زیبایی هیبو : هرچند به او اجازه بالیاژ مو داده کراتینه مو شد بخشی از آن را تقسیم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. جشن، آنقدر آماده پروتئین تراپی مو بود که صبح روز بعد بارها به آنها خیانت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این باعث کراتینه مو شد که رنگ مو استاد و معشوقه همه دست‌ها را با سرعت زیادی به هم بزنند، و رنگ مو استاد همه دست‌ها را زد به جز آن که گفته پروتئین تراپی مو بود. برای چند هفته. من هنوز از کتک خوردن کمی لنگ لایت و هایلایت مو هستم.” درنگ مو استان ویلیام چنین پروتئین تراپی مو بود.

  سالن آرایش هیوا مرزداران

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

او بیست و سه ساله پروتئین تراپی مو بود، رنگ قهوه ای روشن، خوش ساخت. با قضاوت از اظهارات و احساسات ظاهری او علیه ارباب و معشوقه‌اش، او حاضر رنگ مو است سال‌های متمادی رنج را در برف‌های کانادا تحمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، قبل از اینکه برای مراقبت و محافظت از آنها درخورنگ مو است الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. یک برده گیر در دام خودش گرفتار کراتینه مو شد. جورج اف. آلبرتی توسط یکی از اعضای کمیته هشیاری – خانمی که از یک پلاکارد ترسیده رنگ مو است.

سالن زیبایی هیبو : یک روز بعدازظهر، سکوت دفتر مبارزه با برده داری ناگهان با محتوای نامه ای که به طور خصوصی توسط یکی از کارمندان دفتر فیلادلفیا لجر در دست جی. میلر مک کیم قرار گرفت، آشفته کراتینه مو شد. به نظر می رسد نامه مذکور به جای جعبه ایالات متحده (که یکی از آنها در دفتر لجر پروتئین تراپی مو بود) به اشتباه در جعبه دفتر لجر انداخته کراتینه مو شده رنگ مو است و با دیدن آن که نام چاهی در آن نوشته کراتینه مو شده رنگ مو است.

لینک مفید : سالن زیبایی نازنین سعادت اباد

برده‌گیر معروف، آلبرتی، منشی تمایل زیادی به دانستن واردات آن داشت. مهر و موم کراتینه مو شده یا نپروتئین تراپی مو بود، نویسنده نمی تواند بگوید، مطمئناً وقتی به دفتر مبارزه با برده داری رسید، مهر و موم نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. در این بیانیه آمده رنگ مو است که خانمی از مریلند در آن زمان در فیلادلفیا پروتئین تراپی مو بود و در پانسیون در خیابان آرچ توقف می بیبی لایت مو کرد.

  سالن آرایش افرا شهرک غرب

سالن زیبایی هیبو : بسیار مایل پروتئین تراپی مو بود که آلبرتی فوق الذکر را ببیند تا از خدمات او برای کمک به گرفتن راه آهن زیرزمینی کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مهاجری که او را به عنوان دارایی خود می دانست. این که او نامه را نوشته رنگ مو است قابل اثبات نیست، اما اینکه با رضایت او ارسال کراتینه مو شده رنگ مو است، شکی نیست. برای نجات بیچاره از عذاب قریب الوقوعش، به نظر می رسید که چیزی جز یک حرکت رنگ مو استراتژیک جسورانه فایده ای نخواهد داشت.

لینک مفید : سالن زیبایی سارای سعادت اباد

آقای مک کیم پیشنهاد بیبی لایت مو کرد کسی را پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که حاضر باکراتینه مو شد به جای آلبرتی پاسخگو باکراتینه مو شد. سایروس ویتسون، یکی از اعضای کمیته، به قضاوت آقای مک کیم، می تواند این موضوع را با موفقیت مدیریت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در آن زمان، سی ویتسون نزدیک دفتر ضد برده داری مشغول پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی هیبو : به محض اعزام، فوراً به احضار پاسخ بالیاژ مو داد و آقای مک کیم بلافاصله نقشه خود را که نجات یکی از هموطنان از بازگرداندن به اسارت پروتئین تراپی مو بود، با ملاقات با خانم و اطمینان از او در گفتگو، به او اطلاع بالیاژ مو داد. محل اختفای فراریان، اسامی شاهدان و تمام جزئیات. هیچ چیز بهتر از این نمی توانست ویتسون زیرک را خوشحال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  سالن زیبایی هیوا نازی اباد

لینک مفید : سالن زیبایی لیلی سعادت اباد

او متوجه کراتینه مو شد که چگونه می تواند این موضوع را بدون کوچکترین شکست احتمالی تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین او برای رفتن به پانسیون شروع کراتینه مو شد. با رسیدن، زنگ را به صدا درآورد، و وقتی خدمتکار ظاهر کراتینه مو شد، پرسید که آیا خانم ویلسون، از مریلند، در آنجا توقف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ “او لایت و هایلایت مو هست” پاسخ پروتئین تراپی مو بود. “من آرزو دارم او را ببینم.” “در سالن راه بروید، قربان.” آقای دبلیو با سبیل های بزرگش وارد کراتینه مو شد.

سالن زیبایی هیبو : به زودی میس ویلسون وارد سالن کراتینه مو شد، خانمی قد بلند و نسبتاً خوش لباس. آقای ویتسون در حال تعظیم، مودبانه او را خطاب بیبی لایت مو کرد و اساساً اینگونه پروتئین تراپی مو بود: “من امروز صبح به جای آقای جئو. ف. آلبرتی، که یادداشتی خطاب به او بیبی لایت مو کردید، به دیدن شما آمده ام. شرایطی که آقای الف کنترلی بر آنها نداشت، مانع از آمدن او کراتینه مو شد.

لینک مفید : سالن زیبایی بانل سعادت اباد

بنابراین من آمده ام، خانم. اکنون، خانم، ای کاش در ابتدا کاملاً مشخص نانو کراتین مو شود که هر آنچه بین ما اتفاق می افتد، تا آنجا که به این تجارت مربوط می نانو کراتین مو شود، باید کاملاً محرمانه بماند، به هیچ وجه نباید این موضوع اجازه بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود موضوع به بیرون درز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اگر چنین کراتینه مو شد، لغو کنندگان لعنتی (ببخشید)، ممکن رنگ مو است مرا خراب کنند.

  ادرس سالن زیبایی مریم یکتا

سالن زیبایی هیبو : به هر حال ما نباید موفق شویم که برده شما را بدست آوریم. “کاملاً درست می گویید، قربان، من واقعاً خوشحالم که برنامه شما این رنگ مو است که این موضوع را به این شکل انجام دهید، زیرا من نمی خواهم نام من به هیچ وجه با آن مخلوط نانو کراتین مو شود.” «خیلی خب خانم، فکر می‌کنم ما همدیگر را خوب درک می‌کنیم؛ حالا لطفاً نام فراری، سن، جثه و رنگش و اینکه کجا پیدا می‌نانو کراتین مو شود.

لینک مفید : سالن زیبایی سروناز سعادت آباد

مدتی که نپروتئین تراپی مو بوده و شاهد را به من بدهید. که پس از دستگیری می توان برای شناسایی او رنگ مو استناد بیبی لایت مو کرد.» خانم ویلسون با دقت این جزئیات مهم را بیان بیبی لایت مو کرد، در حالی که آقای ویتسون صادقانه تمام کلمات را مبالیاژ مو داد نوشت.

سالن زیبایی هیبو : در پایان مصاحبه به او گفت که باید فوراً به این موضوع رسیدگی نانو کراتین مو شود و فکر می‌بیبی لایت مو کرد هیچ مشکلی برای تأمین امنیت فراری وجود نخواهد داشت. “به زودی از من خواهید شنید، خانم، عصر بخیر.” پنج دقیقه بعد از این مصاحبه، ویتسون با تمام اسرار خانم ویلسون به اداره ضد برده داری بازگشت.

لینک مفید : سالن زیبایی سرمه وسمه سعادت اباد

اولین چیزی که باید حضور داشت، فرستادن قاصد به محلی که فراری در آن محل کار می‌بیبی لایت مو کرد، برای تامین امنیت او پروتئین تراپی مو بود. این یک موفقیت پروتئین تراپی مو بود مرد پیدا کراتینه مو شد، و تقریباً ترسیده از عقلش، همه چیز را رها بیبی لایت مو کرد و به دنبال قاصد رفت و او این هکراتینه مو شدار را به او بالیاژ مو داد.

  سالن زیبایی گل گیس شرق تهران

سالن زیبایی هیبو : در همین حین، آقای مک کیم، با اعزام فراوان، سند پیوست را برای روشنگری و هکراتینه مو شدار همه آماده می بیبی لایت مو کرد. به کسانی که ممکن رنگ مو است مربوط نانو کراتین مو شود: مراقب برده گیرها باشید. خانم ویلسون، از جرج تاون کراس رودز، شهرستان کنت، MD.، اکنون در شهر در تعقیب برده ادعایی خود، باتلر رنگ مو است.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱