نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

بهترین سالن زیبایی

سالن زیبایی گیوا تهرانپارس

سالن زیبایی گیوا تهرانپارس | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی گیوا تهرانپارس را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی گیوا تهرانپارس را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی گیوا تهرانپارس : دلیل بسیاری از تصورات نادرست در مورد نقش نیروی فیزیکی در جامعه مدرن که اکنون در محافل اصلاحی جاری رنگ مو است را می توان در ناپدید کراتینه مو شدن نمایش های پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده و غیرقانونی از آن جست و جو بیبی لایت مو کرد، مثلاً تا دوره بسیار اخیر که به طور جدی مختل کراتینه مو شده رنگ مو است. حتی متمدن ترین جوامع با این حال، تغییری که رخ بالیاژ مو داده رنگ مو است.

رنگ مو : شامل عدم رنگ مو استفاده کامل از زور به عنوان یک عامل اجتماعی نیست، بلکه در جذب تمام نیرو توسط دولت رنگ مو است که آن را چنان غیرقابل مقاومت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که مواردی که به مقاومت سازمان یافته نزدیک می نانو کراتین مو شود یا به ندرت پیش می آید. سرپیچی از آن تلاش می نانو کراتین مو شود. وقتی دستوراتش را بر مردی می‌گذارد.

سالن زیبایی گیوا تهرانپارس

سالن زیبایی گیوا تهرانپارس : می‌داند که اطاعت، در صورت لزوم، توسط عاملی با چنان قدرت عظیمی که او به شورش فکر نمی‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اجرا می‌نانو کراتین مو شود. اما این هوش بالای کسانی که آن را حمل می کنند نیست که او به آن تعظیم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

این به توانایی آنهرنگ مو است که او را مانند پوسته تخم مرغ خرد کنند. البته جای تعجب نیست که تسلیم پروتئین تراپی مو بودن او در جلسات نیکوکاران را به ایجاد اجماع بین ذهن او و ذهن قانونگذار، یا به عبارت دیگر، انقیاد جامعه تحت تأثیرات صرفاً اخلاقی نسبت بالیاژ مو داد.

  سالن زیبایی هانس فرشته

سالن زیبایی گیوا تهرانپارس : اما شاید خوب باکراتینه مو شد که عوارضی مانند عوارض کارولینای جنوبی هرازگاهی رخ دهد تا هوشیاری را در حدس و گمان القا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و ماشین تمدن را توضیح دهد. “محافل بالیاژ مو دادگاه” هیجان پرشوری که با آمدن دختر ملکه در کانادا ایجاد کراتینه مو شد و چشم انداز تأسیس «درباری» در اتاوا که ظاهر یک بالیاژ مو دادگاه واقعی را خواهد داشت.

لینک مفید : سالن زیبایی گیوا سعادت آباد اینستاگرام

یعنی بالیاژ مو دادگاهی با خون سلطنتی، به‌جای بالیاژ مو دادگاهی که صرفاً توسط نمایندگان قانونی ملکه برگزار می‌نانو کراتین مو شود، پدیده‌ای قابل توجه رنگ مو است. این یک تصویر تازه از آن رکراتینه مو شد احترام به خانواده سلطنتی رنگ مو است که همه بهترین ناظران بر این باورند که در چهل سال گذشته در انگلستان در کنار رکراتینه مو شد احساسات و عقاید دموکراتیک در سیرنگ مو است ادامه داشته رنگ مو است.

سالن زیبایی گیوا تهرانپارس : یعنی حاکمیت داشته رنگ مو است. بیش از آن که به عنوان یک شخصیت اجتماعی چیزی را به دست آورد که به عنوان یک شخصیت سیاسی از دست بالیاژ مو داده رنگ مو است. هر چه او کمتر با دولت سروکار داشته باکراتینه مو شد، اتاق‌های پذیرایی‌اش شلوغ‌تر می‌نانو کراتین مو شود و مردم مشتاق‌تر می‌شوند تا نشان‌های شخصی به نفع او را بگیرند. دلیل این امر چندان دور از دسترس نیست.

لینک مفید : سالن آرایش و زیبایی گیوا شماره تماس

این امر در افزایش عظیم در آن دوره در اندازه طبقه ای رنگ مو است که از نظر منادیان، چیز ملعون – تجارت، و پول کافی برای تحمل هزینه های “یک ارائه” و زندگی یا تلاش نتمام دکلره مو دارند. پس از آن در حلقه کسانی زندگی کنند که ممکن رنگ مو است به بالیاژ مو دادگاه دعوت شوند یا ممکن رنگ مو است شاهزاده ولز را در شام ملاقات کنند. انباشت ثروت از زمان به قدرت رسیدن ملکه بسیار زیاد پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

  سالن زیبایی در هروی

سالن زیبایی گیوا تهرانپارس : و با این حال، آنها اکنون نسلی را به دست آورده اند که هرگز درگیر هیچ شغلی نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است که لرد چمبرلین با آن مخالفت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، و دارای املاک یا مالکیت رنگ مو است. وقایع دارای تمام نشانه های ظاهری جوانمردی لایت و هایلایت مو هستند، زمانی که توسط ملکه دریافت می شوند، و در پایان یک شجره نامه جالب، هرچند شاید آخرالزمانی، وارد فرهنگ لغت برک می شوند.

لینک مفید : سالن زیبایی لی لی رضایی سعادت اباد

این پذیرایی تاج مبارزه زندگی رنگ مو است، نوعی گواهی رنگ مو است که قهرمان یا قهرمان آن برای هر کسی در جهان شرکت مناسب رنگ مو است. این در واقع یک فارغ التحصیلی اجتماعی رنگ مو است. وقتی از شخصی که خودش فارغ التحصیل رنگ مو است می خواهید با ارائه شما موافقت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و لرد چمبرلین پس از بررسی کارت شما هیچ اعتراضی به شما نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

سالن زیبایی گیوا تهرانپارس : او عملاً نوعی مدرک به شما ارائه می دهد که شما را در برابر آنچه که ممکن رنگ مو است به آن فحاشی های مجاز خوانده نانو کراتین مو شود تضمین می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. . ممکن رنگ مو است بعداً مردم دعوت شما را به این دلیل رد کنند که شما را دوست نتمام دکلره مو دارند یا سرگرمی های شما آنها را خسته می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما نه به این دلیل که موقعیت اجتماعی شما پایین تر از موقعیت آنهرنگ مو است.

  سالن زیبایی شهرک گلستان تهران

لینک مفید : سالن زیبایی همراز سعادت اباد

اینکه مبارزه برای این مدرک در یک جامعه ثروتمند و بزرگ باید زیاد باکراتینه مو شد و افزایش یابد، چیز شگفت انگیزی نیست. تمایل به آن به ویژه در میان زنانی که ایجاد و حفظ «مقام» عمدتاً به عهده آنهرنگ مو است، بسیار عمیق رنگ مو است. تخیل آنها را به گونه ای شعله ور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که شوهران را برای هر چیزی آماده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا آن را بدست آورند و در واقع آرامش روحی و جسمی آنها را ضروری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

سالن زیبایی گیوا تهرانپارس : که به محض اینکه ثروت مالی آنها به نظر می رسد آن را در دسترس آنها قرار می دهد باید آن را بدست آورند. . از زمانی که ملکه بر تخت نشست، جمعیت از 20،000،000 به 35،000،000 افزایش یافته رنگ مو است، و تعبالیاژ مو داد ثروت های بزرگ و افراد قابل ارائه به نسبت بیشتر افزایش یافته رنگ مو است، و فشار بر دربار نیز به همان نسبت افزایش یافته رنگ مو است.

لینک مفید : سالن زیبایی پریا پارسا

اما در نهایت تنها یک بالیاژ مو دادگاه برای خشنودی ازدحام متقاضیان جدید وجود رنگ مو دارد. مستعمرات نیز در سالهای اخیر تا حد زیادی به افزایش جزر و مد کمک بیبی لایت مو کرده اند. هر سال جامعه لندن و رده‌های اعیان‌نشین زمین‌دار توسط رنگ مو استرالیایی‌های بازگشته و نیوزلندی‌ها و کیپ‌آف‌گود‌هاپرها و بازرگانان چین و هند تقویت می‌نانو کراتین مو شود، که احساس می‌کنند.

  سالن زیبایی عطری

سالن زیبایی گیوا تهرانپارس : زحمات سخت و تبعید طولانی‌شان زندگی را خالی و بی‌نشاط بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. اسامی همسران و دخترانشان را در روزنامه در میان ارائه‌های اتاق پذیرایی یا اسکله ببینید. در مستعمرات، و به ویژه در کانادا، که در آن زندگی محلی بسیار کم رنگ مو است که تخیل را خشنود الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، دربار با شکوهی می درخکراتینه مو شد که فاصله فقط تکراتینه مو شدید می نانو کراتین مو شود.

لینک مفید : سالن زیبایی پریا پارسا

برای طبقه خاصی از کانادایی ها، که نسبت به ساکنان دیگر مستعمرات بزرگ از فرصت های مکرر برای تجدید یا تقویت عشق خود به رقابت زندگی اجتماعی انگلیسی و نشانه های موفقیت در آن برخورتمام دکلره مو دارند، بالیاژ مو دادگاه به عنوان چشمه افتخار، جدا از همه اهمیت سیاسی، موضوع تقریباً کراتینه مو شدیدی رنگ مو است. در خود انگلستان، نشانه‌های تمایز اجتماعی چندان ارزشمند نیست.

سالن زیبایی گیوا تهرانپارس : این نوع کانادایی، در واقع، در همه این چیزها بیشتر از خود انگلیسی انگلیسی رنگ مو است. او با علاقه ای که محدودیت های زمانی و مکانی را در نظر نمی گیرد، کاربردهای انگلیسی را تقلید و پرورش می دهد.

لینک مفید : سالن زیبایی گیوا ولنجک

در جامعه کانادایی، مانند مستعمره آمریکا در پاریس، “مسئله” این رنگ مو است که از “آمریکایی های پست” که در تابستان به حمله می کنند بسیار منزجر باشیم و احساس کنیم که حتی در نیویورک و بوستون نیز می توان به موفقیت دست یافت.

  معروف ترین آرایشگاه های زنانه تهران

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱