نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

بهترین سالن زیبایی

سالن زیبایی فهیمه جردن

سالن زیبایی فهیمه جردن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی فهیمه جردن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی فهیمه جردن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی فهیمه جردن : طبق قرار حاضر کراتینه مو شدند. فرآیند پاکسازی به طور کامل انجام کراتینه مو شد و هیچ حیوان موذی باقی نماند تا درنگ مو استان رنجی را که ایجاد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند بگوید. بی درنگ مسافران از هر جهت راحت کراتینه مو شدند.

رنگ مو : روح آزادی به نظر می رسید مانند “آتش خاموش در رنگ مو استخوان ها” می سوزد. ظاهر این مردان به تنهایی نشان دهنده مردانگی و توانایی طبیعی شگفت انگیز آنها پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی فهیمه جردن

سالن زیبایی فهیمه جردن : کمیته بررسی بسیار مایل پروتئین تراپی مو بود که درنگ مو استان آنها را بدون لحظه ای تأخیر بشنوند. از آنجایی که هری از آنجایی که بیشترین رنج را متحمل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، قهرمان این مهمانی پروتئین تراپی مو بود، و در عین حال مردی باهوش پروتئین تراپی مو بود، ابتدا از او خورنگ مو استه کراتینه مو شد تا اظهارات خود را در مورد اینکه از دوران جوانی تا کنون با او در زندان پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، بیان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. حدوداً چهل و شش سال داشت.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

بنا به حسابش، قدش شش فوت کامل، و از نظر ظاهری عضلانی بسیار ناهموار، و در قیافه اش آثار رنگ مو استحکام آشکار پروتئین تراپی مو بود. او گفت که در کارولینای شمالی برده به دنیا آمده و سه بار فروخته کراتینه مو شده رنگ مو است. او اولین بار در سه سالگی کودکی، بار دوم در سیزده سالگی و بار سوم و آخرین بار به جسی مور فروخته کراتینه مو شد که از دست او فرار بیبی لایت مو کرد.

سالن زیبایی فهیمه جردن : قبل از اینکه به دست مور بیاید، او هیچ رنگ مو استفاده بسیار سختی را تجربه نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، حداقل چیزی کراتینه مو شدیدتر از این که به دست برده‌های معمولی افتاده باکراتینه مو شد، بنابراین دوره جوانی اولیه او علاقه چندانی به ثبت نداشت. جزئیات در واقع تنها زمانی می‌توانست برای توجه کوتاه به برخی از وقایع برجسته‌تر اسارت او در نظر بگیریم.

لینک مفید : سالن زیبایی عسل در سعادت آباد

کمیته بررسی بازجویی های خود را به آخرین مسئول وظیفه او محدود بیبی لایت مو کرد. “مور چطور به سراغت آمد؟” یکی از پرس و جوها پروتئین تراپی مو بود هری گفت: “او من را از مردی به نام تیلور، نه یا ده سال پیش خرید، او تا آنجا که می‌توانست بد پروتئین تراپی مو بود، بدتر از این نمی‌توانست باکراتینه مو شد. او حدود پنجاه سال داشت. سن، وقتی او را ترک بیبی لایت مو کردم، مردی با قیافه قرمز ررنگ مو است، پیرمردی شکم گنده.

سالن زیبایی فهیمه جردن : حدود دویست و چهل پوند وزن رنگ مو دارد، مشروب سخت می نوکراتینه مو شد، درست مثل مار زنگی رنگ مو است، همان قدر که وقتی صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند صلیب و خرچنگ به نظر می رسد. او ریچموند را به دلیل اینکه ذرت را شخم نزده شلاق زد، این همان چیزی پروتئین تراپی مو بود که وانمود می بیبی لایت مو کرد که او را شلاق زده رنگ مو است.

لینک مفید : سالن زیبایی آرایش دائم

صد ضربه شلاق، و سپس هر دو پا را تا رنگ مو استخوان شکافتند، و هر دو پای او را شکافتند، و سپس رنگ مو استاد چاقوی خود را گرفت و در بسیاری از جاها به او فرو بیبی لایت مو کرد؛ پس از آن که این کار را انجام بالیاژ مو داد، او را در انبار ذرت کوبید. او برای مدت طولانی قادر به کار نپروتئین تراپی مو بود، زمانی که تا حدودی بهپروتئین تراپی مو بود یافت، دوباره مشغول به کار کراتینه مو شد.

سالن زیبایی فهیمه جردن : رنگ مو استاد در حال چاقو زدن یک برده ما دیگر چیزی را در مورد ریچموند ثبت نبیبی لایت مو کردیم، اگرچه قسمت چهارم آنچه هری روایت بیبی لایت مو کرد روی کاغذ نیامد. این گزارش بسیار کسالت‌آور پروتئین تراپی مو بود و تمایل به شنیدن روایت هری از خودش آنقدر زیاد پروتئین تراپی مو بود که نمی‌توان به تاخیر بیشتر اعتراف بیبی لایت مو کرد. بنابراین هری خود را به رنج ها و ماجراهایی که زندگی او را مشخص بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود محدود بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : سالن زیبایی بانوان سعادت آباد تهران

او به طور خلاصه این حقایق را بیان بیبی لایت مو کرد: “با من رفتار بدی کراتینه مو شده رنگ مو است. یک روز ما در حال خاکبرداری پروتئین تراپی مو بودیم و رنگ مو استاد گفت ما به اندازه کافی کار نبیبی لایت مو کردیم. چطور کراتینه مو شد که آن روز دیگر کاری انجام نکراتینه مو شد؟” رنگ مو استاد به من گفت. من به او گفتم که کار بیبی لایت مو کردم.

سالن زیبایی فهیمه جردن : او با حالت طوفانی تر “سؤال را زمزمه بیبی لایت مو کرد. سپس صحبت بیبی لایت مو کردم و گفتم: “ماسا، نمی دانم چه بگویم.” ماسا فوراً چاقوی خود را در گردنم فرو بیبی لایت مو کرد و باعث کراتینه مو شد که من تلو تلو بخورم. ماسا مست پروتئین تراپی مو بود. سپس مرا به خانه رنگ موان (کلبه‌های برده‌ها) برد. سپس اسلحه‌اش را گرفت، ناظر را صدا بیبی لایت مو کرد و به او گفت که بیاورد. چند طناب. در حالی که او رفته پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سالن زیبایی آرایش دائم

گفتم: “ماسا، حالا می خواهی من را ببندی و تکه تکه ام کنی، همان طور که می گذارم تفنگت را برداری و به من شلیک کنی تا مرا ببندی بیهوده مرا تکه تکه کن. با عصبانیت کراتینه مو شدید گفت: برو. من پریدم و او اسلحه اش را گذاشت و هر دو لوله را به سمتم کوبید، سپس سگ هایش را روی من گذاشت، اما همانطور که عادت داشتم خیلی از آنها را درست کنم.

سالن زیبایی فهیمه جردن : به آنها غذا بدهم، و غیره آنها دنبال من نمی آیند. من مستقیماً به سمت جنگل ادامه بالیاژ مو دادم. ارباب و ناظر من اسب‌ها را در آغوش گرفتند و سعی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند مرا پایین بیاورند، اما چون سگ‌ها دنبال من نمی‌آمدند، نتوانستند کاری از پیش ببرند. آخرین آگوست یک سال پیش پروتئین تراپی مو بود. شیطان در او پروتئین تراپی مو بود و چهار تن از غلامان، یک مرد و سه زن را تازیانه زد و کتک زد و گفت که اگر فقط بتواند مرا بگیرد، به من نمی زند.

لینک مفید : سالن زیبایی الی مر سعادت آباد

مرا به درختی می بست و هر دو بشکه را در من خالی می بیبی لایت مو کرد. در یک درخت توخالی در جنگل من با هیچ چیز زندگی می بیبی لایت مو کردم، ممکن رنگ مو است بگویید، و همچنین چیزی. من نان و گوش بریان و تتر داشتم. هفت ماه در گودی درخت صنوبر بزرگ ماندم. بقیه اوقات در غار ماندم. از سرما و برای خوردن چیزی به کراتینه مو شدت متحمل کراتینه مو شدم.

سالن زیبایی فهیمه جردن : یک بار برایم زغال گرفتم و در درختم آتش درست بیبی لایت مو کردم تا مرا گرم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و دوست داشت مرا بککراتینه مو شد، بنابراین مجبور کراتینه مو شدم آتش را خاموش کنم. یک بار مار آمد کنار درخت، سرش را در گودی فرو بیبی لایت مو کرد و داشت داخل می کراتینه مو شد، تبر را برداشتم و او را به دو نیم بیبی لایت مو کردم. این یک موکاسین برگ صنوبر پروتئین تراپی مو بود، سمی ترین نوع مارهایی که ما داریم.

لینک مفید : سالن زیبایی فرشته جردن

وقتی در جنگل پروتئین تراپی مو بودم، تمام فکرم این پروتئین تراپی مو بود که چگونه به یک کشور آزاد بروم.” متعاقباً در بازگشت به تاریخ گذشته خود به این واقعیت اشاره بیبی لایت مو کرد که در مناسبتی بسیار قبل از وجود غار و درخت، که قبلاً متوجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، هنگام رنج بردن از زیر دست این رنگ مو استاد وحشی، به دنبال محافظت در جنگل رفت و بیست و هفت ماه اقامت بیبی لایت مو کرد.

سالن زیبایی فهیمه جردن : در یک غار، قبل از اینکه خودش را تسلیم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا اسیر نانو کراتین مو شود. جرم او در این مورد صرفاً به این دلیل پروتئین تراپی مو بود که او تمایل داشت همسرش را ببیند و از مزرعه اربابش “دزدی” بیبی لایت مو کرد و برای دیدن او به فاصله پنج مایلی به محل زندگی او رفت. برای این جنایت بزرگ، اربابش او را تهدید بیبی لایت مو کرد که صد ضربه شلاق خواهد زد و او را تیرباران خواهد بیبی لایت مو کرد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱