نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

بهترین سالن زیبایی

سالن زیبایی چهره ها تهران

سالن زیبایی چهره ها تهران | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی چهره ها تهران را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی چهره ها تهران را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی چهره ها تهران : به او بگویید که او باید به دیدن من بیاید، زیرا من می خواهم او را ببینم. لطفاً به محض ارسال این نامه اطمینان حاصل کنید و مرا ببخشید که زودتر ننوشتم زیرا خودم نمی نویسم. در حال حاضر دیگر وجود نرنگ مو دارد ویلیام جونز مستقیم به صد 125 لیدوس. stt دوست خوب او در همان روزی که مرد جعبه‌ای به سمت شمال حرکت بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : به بالتیمور بازگشت و بلافاصله نامه کوتاه زیر را که به صورت تمثیل‌های راه آهن زیرزمینی نوشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، از طریق پست ارسال بیبی لایت مو کرد عزیز از فرصت رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کردم و این چند خط را برایت نوشتم و به تو اطلاع بالیاژ مو دادم که امیدوارم این چند سطر تو را از همان نعمت خوب بهره مند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

سالن زیبایی چهره ها تهران

سالن زیبایی چهره ها تهران : لطفاً برای من بنویس که در چه زمانی پروتئین تراپی مو بود که واقعی پروتئین تراپی مو بود. به جریکو رفتم من خیلی مشتاقم بشنوم که میزبانی قدرتمند از آنجا می گذرد و من و شما برادرم هالی لوجا را می خوانیم، به شما اطلاع خواهم بالیاژ مو داد که فاجعه بزرگ در حال حاضر رخ دهد، اما برادرتان باقی بماند توسط شکارچیان برده شلیک کراتینه مو شده رنگ مو است.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

در راه آزادی، وسلی رهبر این حزب پروتئین تراپی مو بود. پس از دو شب سفر طاقت فرسا در فاصله حدود شصت مایلی از خانه، جوانان مشتاق آزادی مورد خیانت قرار گرفتند و در تلاش برای دستگیری آنها خونین ترین درگیری رخ بالیاژ مو داد. هم فراریان و هم تعقیب کنندگان جراحات کراتینه مو شدید ناشی از شلیک اسلحه و سایر سلاح های مورد رنگ مو استفاده در مسابقه دریافت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  سالن آرایش ابری تهران

سالن زیبایی چهره ها تهران : وسلی شجاعانه از سلاح های آتشین خود رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرد تا اینکه توسط یکی از تعقیب کنندگان تقریباً به طور مرگبار مجروح کراتینه مو شد، او با یک تفنگ سنگین محتویات را با هدف مرگبار در بازوی چپ خود تخلیه بیبی لایت مو کرد، که گوشت را از رنگ مو استخوان به مدت حدود 6 اینچ به طول برد. یکی از همراهان وسلی نیز قهرمانانه جنگید و تنها زمانی تسلیم کراتینه مو شد که به کراتینه مو شدت مجروح کراتینه مو شد و کاملاً مغلوب کراتینه مو شد.

لینک مفید : سالن آرایش گل سرخ تهرانپارس

به نظر می رسید که دو جوان (برادران سی. ماترسون) هیچ مقاومتی نشان نبالیاژ مو دادند. برای یادآوری ماجراهای این مبارزه و موفقیت وسلی هریس، تنها کافی رنگ مو است گزارشی را که در آن زمان از زبان این قهرمان جوان نوشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، در حالی که در راه آهن زیرزمینی، حتی در آن زمان در وضعیت بسیار بحرانی پروتئین تراپی مو بود، کپی کنیم.

سالن زیبایی چهره ها تهران : در واقع وحشتناک ترین وضعیت او زمانی پروتئین تراپی مو بود که او را به کمیته هوشیاری در این شهر آوردند. رکورد راه آهن زیرزمینی. 2 نوامبر 1853. – وارد: رابرت جکسون (مرد تیر خورده)، نام مستعار وسلی هریس. سن بیست و دو سال؛ رنگ تیره؛ قد متوسط ​​و قد باریک. رابرت در مارتینزبورگ، ویرجینیا متولد کراتینه مو شد و مالک آن فیلیپ پندلتون پروتئین تراپی مو بود. از پسری که همیشه رنگ مو استخدام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  ادرس آرایشگاه زنانه در میدان ولیعصر

لینک مفید : سالن زیبایی طلا سعادت آباد

در اول سال جاری، او خدمات خود را با خانم کارول، مالک هتل ایالات متحده در هارپرز فری آغاز بیبی لایت مو کرد. او در مورد خانم کارول بسیار سپاسگزارانه صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و می گوید که او با او و همه خدمتکاران مهربان پروتئین تراپی مو بود و به آنها وعده آزادی آنها را در هنگام مرگ بالیاژ مو داد. او خود را به خاطر اینکه شوهرش ورشکسته مرده رنگ مو است به آنها آزادی نبالیاژ مو داده و مسئولیت تسویه بدهی هایش را به عهده او گذاشته رنگ مو است.

سالن زیبایی چهره ها تهران : اما در حالی که خانم کارول با خدمتکاران خود بسیار مهربان پروتئین تراپی مو بود، مدیر او نیز به همان اندازه ظالم پروتئین تراپی مو بود. حدود یک ماه قبل از رفتن وسلی، ناظر، به دلایلی پیش پا افتاده، سعی بیبی لایت مو کرد او را شلاق بزند، اما مقاومت کراتینه مو شد و خودش شلاق زد. این مقاومت برده توسط ناظر به عنوان یک جرم نابخنانو کراتین مو شودنی تلقی کراتینه مو شد. در نتیجه او این اطلاعات را به صاحبش ابلاغ بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : سالن آرایش و زیبایی گیوا تهرانپارس

که همان طور که از پاسخ او به ناظر پیدرنگ مو است تأثیر مطلوبی بر ذهن او گذاشت که چیزی کمتر از دستورالعملی نپروتئین تراپی مو بود که اگر دوباره تلاش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند وسلی را اصلاح الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و رفتار سالم را دفع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، ناظر قرار کراتینه مو شد او را به زندان بیندازد و بفروکراتینه مو شد. خواه دوباره توهین الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا نه، کریسمس بعدی قرار پروتئین تراپی مو بود بدون شکست فروخته نانو کراتین مو شود.

  آرایشگاه زنانه در شریعتی

سالن زیبایی چهره ها تهران : معشوقه وسلی به اندازه کافی مهربان پروتئین تراپی مو بود که او را از قصد صاحب و سرپرستش آگاه بیبی لایت مو کرد و به او گفت که اگر می تواند به خودش کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند بهتر رنگ مو است این کار را انجام دهد. بنابراین از آن زمان وسلی شروع به تفکر بیبی لایت مو کرد که چگونه باید از عذابی که برای او برنامه ریزی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او می‌گوید: «یک دوست به نام سی. ماترسون به من گفت که می‌رود.

لینک مفید : سالن زیبایی ملکه اینستاگرام

سپس من از نوشته‌های رنگ مو استادم به خانم کارول در مورد فروش و غیره به او گفتم و من هم می‌روم. سپس به این نتیجه رسیدیم که با هم برویم. دو نفر دیگر -برادران ماترسون- پروتئین تراپی مو بودند که از نقشه ما برای فرار خبر بالیاژ مو داده کراتینه مو شد و به آسانی با ما در این عملیات ملحق کراتینه مو شدند.بنابراین یک شنبه شب، ساعت دوازده، به راه افتادیم.

سالن زیبایی چهره ها تهران : پس از طی دو روز و بیش از شصت مایل، به طور غیرمنتظره ای خود را در تری تاون، Md یافتیم. در آنجا توسط یک مرد رنگین پوست دوستانه از خطری که در آن قرار داشتیم و از شخصیت بد آن مکان نسبت به افراد رنگین پوست مطلع کراتینه مو شدیم. مخصوصاً آنهایی که به آزادی می گریختند و او به ما توصیه بیبی لایت مو کرد که هر چه سریعتر پنهان شویم.

  بهترین آرایشگاه های زنانه افسریه تهران

لینک مفید : سالن زیبایی در سعادت آباد تهران

ما بلافاصله به جنگل رفتیم و پنهان کراتینه مو شدیم. اندکی بعد که خودمان را مخفی بیبی لایت مو کردیم، مردی نزدیک کراتینه مو شد و شروع به شکافتن چوب یا ریل بیبی لایت مو کرد. سپس به مخفیگاه دیگری در بیشه‌زاری در نزدیکی انبار کشاورز نقل مکان بیبی لایت مو کردیم.

سالن زیبایی چهره ها تهران : جایی که خیلی زود دوباره با نزدیک کراتینه مو شدن سگ و پارس بیبی لایت مو کردن به سمت ما وحشت زده کراتینه مو شدیم. توجه صاحب سگ به پارس او و به جایی که ما پروتئین تراپی مو بودیم جلب کراتینه مو شد.

لینک مفید : سالن زیبایی چهره ها ونک

صاحب سگ کشاورز پروتئین تراپی مو بود. از ما پرسید کجا می رویم؟ ما به گتیزبورگ پاسخ بالیاژ مو دادیم – برای دیدن برخی از اقوام و غیره. او به ما گفت که فرار می کنیم. سپس او توصیه های دوستانه ای ارائه بیبی لایت مو کرد.

سالن زیبایی چهره ها تهران : مانند یک کویکر صحبت بیبی لایت مو کرد و از ما خورنگ مو است که برای محافظت با او به انبارش برویم. پس از اصرار زیاد، رضایت بالیاژ مو دادیم که با او برویم. “بزودی پس از اینکه ما را در انبارش گذاشتند، خودش و دخترش صبحانه خوبی برای ما آماده آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که روحیه ما را شاد بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : سالن زیبایی چهره آذین سعادت آباد

چون گرسنه پروتئین تراپی مو بودیم. به خاطر این مهربانی یک دلار به او بالیاژ مو دادیم. او بعد به ما گفت که تا شب روی چمن زار پنهان شویم، زمانی که ما در آن زمان گرسنه پروتئین تراپی مو بودیم.

  آدرس آرایشگاه زنانه نزدیک

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱