نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

بهترین سالن زیبایی

سالن زیبایی عطرین

سالن زیبایی عطرین | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی عطرین را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی عطرین را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی عطرین : او هم متعلق به قابیل پروتئین تراپی مو بود که به گفته خودش مدام از فروش و غیره صحبت می بیبی لایت مو کرد. درجه خوبی از چنگال را با خود آورد. او کمیته را راضی بیبی لایت مو کرد که کاملاً به آزادی اعتقاد رنگ مو دارد و ایمان خود را با کارهای خود ثابت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است ، زیرا با تعقیب کنندگان تماس گرفت و آنها را با رنگ مو استفاده از یک چاقوی زشت فراری بالیاژ مو داد و آن را در یکی از آنها فرو بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : ایجاد وحشت بسیار. نتیجه این پروتئین تراپی مو بود که او رها کراتینه مو شد تا سفر راه آهن زیرزمینی خود را بدون آزار بیشتر دنبال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هیچ چیز در ظاهر جان وجود نداشت که بتوان تصور بیبی لایت مو کرد که او مردی تشنه به خون یا بد رنگ مو است، اگرچه مردی با قدرت عضلانی غیر معمول رنگ مو است.

سالن زیبایی عطرین

سالن زیبایی عطرین : شش فوت ارتفاع، و کاملا سیاه، با وضوح مهر بر چهره او. اما وقتی توضیح بالیاژ مو داد که چگونه توسط مردی به نام جان بی اسلید، از شرکت هارفورد، به بردگی درآمده رنگ مو است.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

و چگونه، به نحوی، حق آزادی خود را پیدا بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، و درست زمانی که زمان به پایان رسیدن دوران طولانی او فرا رسید. اسلید گفت که در شرف فروش او پروتئین تراپی مو بود، برای او دعا بیبی لایت مو کرد – پس از این تحریک، به اندازه کافی واضح پروتئین تراپی مو بود که بفهمیم جان چگونه از چاقوی خود رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرد. جان هیلیس یک کشاورز زمین زیر نظر یک خانم بیوه (خانم لوئیزا لو کانت) از ناحیه نیو مارکت، مریلند پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی عطرین : او به معشوقه اشاره بیبی لایت مو کرد که دوست رنگ مو دارد آب را دنبال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و در آب نیز مانند خشکی در امان خواهد پروتئین تراپی مو بود و ناراضی رنگ مو است. بیوه درنگ مو استان معقول جان را شنید و هیچ چیز بدی در آن ندید، بنابراین رضایت بالیاژ مو داد که او روی یک اسکله کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. نام این کاردستی “مجستیک” پروتئین تراپی مو بود. جان امیدوار تمام تلاش خود را بیبی لایت مو کرد تا راضی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و وقتی فهمید که “مجستیک” قرار رنگ مو است.

لینک مفید : سالن بانک زیبایی سعادت آباد

به فیلادلفیا سفر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، خوشحال کراتینه مو شد. به محض ورود، چشمان جان باز کراتینه مو شد و دید که او به خانم لو کانت چیزی بدهکار نیست، اما او تا حد زیادی مدیون سال‌ها تلاش بی‌تجربه‌اش رنگ مو است. بنابراین، او نمی توانست رضایت دهد که نزد او برگردد. او از فکر بیبی لایت مو کردن به همسر و فرزندان فقیرش که در سه چهارم مایلی نیو مارکت به دست خانم هریت دین سپرده پروتئین تراپی مو بود، ناراحت پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی عطرین : اما تصور نقشه‌هایی برای او آسان‌تر پروتئین تراپی مو بود تا اینکه خطر بازگشت به مریلند را متحمل نانو کراتین مو شود. بنابراین او در آزادی ماند. چارلز راس آشکارا بر این عقیده پروتئین تراپی مو بود که او آزاد به دنیا آمده رنگ مو است، اما او و همه برادران و خواهرانش به طور غیرقانونی توسط مردی به نام راجرز، کشاورز، ساکن در نزدیکی گرینزبورو، در شهرستان کارولین، در زندان برده کراتینه مو شده رنگ مو است.

لینک مفید : سالن زیبایی هرانوش

دلایل بسیار خوبی توسط چارلز برای اتهامی که او علیه راجرز مطرح بیبی لایت مو کرد ارائه کراتینه مو شد، و این امر به اثبات این واقعیت نزدیک کراتینه مو شد که “مردان رنگین پوست هیچ حقوقی نتمام دکلره مو دارند که مردان سفیدپوست ملزم به رعایت آن باشند” در مریلند. اگرچه او فقط بیست و سه سال داشت، اما موضوع آزادی خود را کاملاً سنجیده پروتئین تراپی مو بود و به نظر می رسید که در برابر برده داری قاطعانه ایستاده پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی عطرین : ویلیام جانسون متعلق به مردی به نام جان باسلی، کشاورز پروتئین تراپی مو بود که در نزدیکی گان پودر گردن، مریلند زندگی می بیبی لایت مو کرد. یک روز صبح، به طور غیرمنتظره ای به ویلیام، پوست گاوی وحشتناکی به او بالیاژ مو داد، که بر خلاف نقشه های رنگ مو استاد، او را به دکترین لغو فوری ایمان آورد، و او فکر بیبی لایت مو کرد که از آن ساعت باید کاری علیه نظام انجام دهد. اگر چیزی بیشتر از رفتن به کانادا نباکراتینه مو شد.

لینک مفید : سالن زیبایی پریا کوی فیروز

این عزم آنقدر قوی پروتئین تراپی مو بود که چند هفته بعد خود را در راه آهن زیرزمینی دید. از او یک برادر و یک خواهر به جا گذاشت. مادرش مرده پروتئین تراپی مو بود و از محل نگهداری پدرش چیزی نمی دانست.

سالن زیبایی عطرین : ویلیام نوزده ساله، قهوه ای رنگ، باهوش و خوش قیافه پروتئین تراپی مو بود. ادوارد وود اهل درامرزتاون، شهرستان آکوماک، ویرجینیا پروتئین تراپی مو بود. مردی که “به سختی مینوشید و بسیار خرچنگ پروتئین تراپی مو بود” و قبل از رفتن ادوارد یازده سر برده داشت. ادوارد یک همسر و سه فرزند به جا گذاشت، اما میل کراتینه مو شدید به آزادی، که از اوایل دوران کودکی اشتیاق حاکم بر وجود او پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : آدرس سالن زیبایی ترگل سعادت آباد

ماندن را برای او غیرممکن بیبی لایت مو کرد، اگرچه شکستن این روابط بسیار سخت پروتئین تراپی مو بود. برده داری هر ساعت او را در هم می کوبید، و او احساس می بیبی لایت مو کرد که دیگر نمی تواند تسلیم نانو کراتین مو شود. کورنلیوس فولر و همسرش هریت با هم از شهرستان کنت در مریلند فرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها متعلق به رنگ مو استادان جداگانه پروتئین تراپی مو بودند. گفته کراتینه مو شد که کورنلیوس متعلق به املاک دیدن پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی عطرین : همسرش به قاضی چمبرز که آنر در چسترتاون زندگی می بیبی لایت مو کرد. هریت گفت: “او مردی برای آزادی نیست، به تو برکت بده.” او بیش از هر مرد دیگری در آن قسمت از کشور برده داشت؛ او گاهی می‌فروکراتینه مو شد، و تعبالیاژ مو داد زیادی را رنگ مو استخدام می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : سالن زیبایی کیمیا رضایی

اگر نصف شما را می‌کشت، آنها را به هر اربابی اجیر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» کورنلیوس و هریت مجبور کراتینه مو شدند دخترشان کیتی را که سیزده ساله پروتئین تراپی مو بود ترک کنند. جان پینکت و انسال کانن با ماشین‌های راه آهن زیرزمینی در نیو مارکت، شهرستان دورچستر، مریلند سوار کراتینه مو شدند. جان مردی جوان قد بلند، بیست و هفت ساله، دارای ذهنی فعال و سیاه رنگ پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی عطرین : او دارایی مری براون، بیوه‌ای پروتئین تراپی مو بود که بر عشق برده‌داری مستحکم پروتئین تراپی مو بود. با این باور که یک برده کاری نرنگ مو دارد که خسته نانو کراتین مو شود یا آرزوی آزادی خود را داشته باکراتینه مو شد. او یکی از خواهران جان را به جورجیا فروخت و قبل از فرار جان، هنوز 9 سر برده در اختیار داشت. او یکی از اعضای کلیسای متدیست در شرق نیو مارکت پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سالن زیبایی سارای سعادت اباد

از برخی حرکات که از نظر جان بسیار مشکوک به نظر می رسید، او را به بازار جنوبی اختصاص بالیاژ مو دادند، بنابراین او تصمیم گرفت به دنبال مسکنی در کانادا باکراتینه مو شد. او تحصیلات درجه یک در مزرعه ذرت داشت، اما کتاب یاد نگرفت. جان تا زمان فرار از درگیر کراتینه مو شدن با همسر خودداری بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. انسال بیست و پنج ساله پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی عطرین : خوش رنگ، و به نظر مقاله ای خوش اخلاق و خوش رفتار پروتئین تراپی مو بود. او از دست کیتی کانن، یکی دیگر از بیوه ها که صاحب 9 خانه پروتئین تراپی مو بود، فرار بیبی لایت مو کرد. انسال شهادت می‌دهد.

لینک مفید : سالن زیبایی سی مای سعادت آباد

گاهی با بردگانش خوب رفتار می‌بیبی لایت مو کرد». او به دلیل اینکه پولی برای خدماتش دریافت نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، فرار بیبی لایت مو کرد. به این ترتیب که از رنگ مو استخدام خود محروم کراتینه مو شد. به این نتیجه رسید که اگر بتواند فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، کاری برای ماندن نرنگ مو دارد. مسافری غول پیکرتر از فرد نامبرده در بالا به ندرت از جاده عبور بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱