نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

پروتئین تراپی مو | بورن لیدی | رنگ مو

پروتئین تراپی مو با تخم مرغ

پروتئین تراپی مو با تخم مرغ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت پروتئین تراپی مو با تخم مرغ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با پروتئین تراپی مو با تخم مرغ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

13 ژانویه 2024

پروتئین تراپی مو با تخم مرغ : اوه، چه باید بیبی لایت مو کرد؟” و دستانش را به هم گره زد. احساس بیبی لایت مو کردم انگار سنگ کراتینه مو شده. آیا این همه سعادت الهی می رفت از دست من لغزید؟ بله، به نظر می رسید، زیرا من هرگز نمی توانستم بکشم رابرت به فقر می رود و آینده عالی او را خراب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : او نمی‌تواند تورکیلستون و هزاران بی‌سود را کنار بگذارد هکتار،” لیدی مرندن ادامه بالیاژ مو داد. “اما، متاسفانه، تمام لندن اموال در اختیار اوست آه، من باید بروم و با او صحبت کنم!” “نه” رابرت گفت. “این کمترین رنگ مو استفاده را نخواهد داشت و به نظر می رسد ما التماس می بیبی لایت مو کردیم.” چهره اش به عنوان لیدی به کراتینه مو شدت غمگین کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

پروتئین تراپی مو با تخم مرغ

پروتئین تراپی مو با تخم مرغ : مرندن از پولش صحبت بیبی لایت مو کرد. “عزیزم” با صدایی شکسته گفت. “نه، درست رنگ مو است که اینطور نخواهد پروتئین تراپی مو بود منصفانه رنگ مو است که شما را به یک گدا تبدیل کنم. من باید یک کدبانو باشم که از شما بپرسم. باید فکر کنیم بالاخره راهی برای نرم بیبی لایت مو کردن برادرم.” بعد صحبت بیبی لایت مو کردم. “رابرت،” گفتم: “اگر شما فقط جان اسمیت پروتئین تراپی مو بودید.

لینک مفید : پروتئین تراپی مو

از خود چه چیزی دارید؟ حدود هجده فکر می‌کنم سالی صد، و می‌دانی، پسر عزیزم، تو اغلب در آنجا لایت و هایلایت مو هستی بدهی. چرا، او به تازگی مانند عید پاک گذشته برای شما پنج هزار پرداخت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

  پروتئین تراپی مو برای موهای کم پشت

پروتئین تراپی مو با تخم مرغ : می‌گفتم این کار را می‌بیبی لایت مو کردم با کمال میل بروید و با شما در یک کلبه یا حتی در یک محله فقیر نشین زندگی کنید. اما شما نیست، و من نمی خواهم برای هیچ چیز در جهان شما را پایین بکشم موقعیت شما در زندگی چیست این یک نوع عشق ضعیف خواهد پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : بهترین مرکز پروتئین تراپی مو در شرق تهران

ای جانم،” و من دستش را محکم بستم، “اگر همه چیز شکست خورد، پس ما باید از هم جدا شویم و تو باید مرا فراموش کنی.” او مرا در آغوشش جمع بیبی لایت مو کرد و صدای بسته کراتینه مو شدن در را شنیدیم.

پروتئین تراپی مو با تخم مرغ : لیدی مرندن داشت ما را تنها گذاشت آه، این رنج و سعادت الهی در عین حال پروتئین تراپی مو بود نیم ساعت آینده “من هرگز تو را فراموش نخواهم بیبی لایت مو کرد و هرگز در این دنیا دیگری را نخواهم گرفت زن، به خدا قسم!” او در پایان آن گفت. “اگر باید از هم جدا شویم.

لینک مفید : پروتئین تراپی یا کراتین مو

آنگاه زندگی با تمام شادی برای من به پایان می رسد.” “و برای من هم رابرت!” ما پرشورترین عهدهای عشق را به هم گفتیم، اما نمی گویم آنها را اینجا بنویسید؛ کتاب قفل کراتینه مو شده دیگری وجود رنگ مو دارد که من آنها را در آنجا نگه می دارم – کتاب کتاب روح من “آیا اگر سرهنگ تام کاردن برود.

  پروتئین تراپی عوارض
[protein]

پروتئین تراپی مو با تخم مرغ : با او صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند خوب رنگ مو است؟” من پرسیده کراتینه مو شد، در حال حاضر “او بهترین مرد عروسی بابا پروتئین تراپی مو بود و همه چیز را می داند مامان فقیر باید شناخته نانو کراتین مو شود. و آیا فکر می کنید که به عنوان مادر؟ پدرش لرد دو براندرت پروتئین تراپی مو بود – یک بارونی بسیار قدیمی که فکر می کنم همینطور رنگ مو است.

لینک مفید : پروتئین تراپی و بوتاکس مو چیست

اوه، می توانم برای پرورش واقعی بچه ها، والدین آنها تفاوتی ایجاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند مراسم عقد را انجام نبالیاژ مو داده اید؟ من – من – خیلی چیزها را نمی دانم از این جور چیزها.” “عزیزم” رابرت گفت و با تمام اندوه ما لبخند زد و بوسید من-“اوانجلین شیرین و ناز من.» “اما آیا دوک تمام جزئیات تاریخ را می داند؟” پرسیدم وقتی من می توانست.

پروتئین تراپی مو با تخم مرغ : صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؛ وقتی کسی را می بوسند نمی توان. “به نظر می رسد هر ذره. او می گوید که در این مورد بحث نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که – من باید بدانم که کاملاً کافی رنگ مو است، همانطور که من همیشه نظرات او را می دانستم. اما اگر کافی نپروتئین تراپی مو بود، زیبایی وحشی و شیطانی تو همین رنگ مو است.

  بهترین پروتئین تراپی مو در خانه

لینک مفید : پروتئین تراپی سرد مو

شما نمی خواهید گفت تا یک سال به من وفادار باش. به سختی توانستم از کشتن خودداری کنم وقتی او آن را به سمت من پرتاب بیبی لایت مو کرد. احساس بیبی لایت مو کردم عصبانیتم بالا رفت. چقدر وحشتناک ناعادلانه – چقدر بی رحمانه! رفتم بالا و به شیشه – آینه ای بزرگ بین پنجره ها – نگاه بیبی لایت مو کرد.

پروتئین تراپی مو با تخم مرغ : رابرت با من “اوه، بگو، بگو، آن چیست؟ خیلی بد قیافه ام؟ این لایت و هایلایت مو هست یک لعنت، حتماً بر من رنگ مو است.” “البته تو بد نیستی عزیزم!” رابرت فریاد زد. “شما کاملاً زیبا لایت و هایلایت مو هستند – باریک، باشکوه، نفیس ببر-سوسن-فقط-فقط-تو سرد به نظر نمیرسی-و فقط قرمز توست مو، و آن چشمان سبز جذاب، و پوست سفید و دوست داشتنی.

لینک مفید : پروتئین تراپی مو در شیردهی

شما و مژه های مشکی که، آن – اوه، می دانی، عزیزم! شما نه شبیه نان و کره باشید، شما کاملاً خورنگ مو استنی لایت و هایلایت مو هستید و می خواهید قلب هر کسی را به تپش وادار کنید.” به شب در “کارمن” فکر بیبی لایت مو کردم. “بله من شرورم” گفتم؛ “اما من دیگر هرگز نخواهم پروتئین تراپی مو بود-فقط کافی رنگ مو است.

پروتئین تراپی مو با تخم مرغ : تا کاری کنم که همیشه مرا دوست داشته باشی، زیرا لیدی ور می گوید امنیت خمیازه می ککراتینه مو شد. اما حتی افراد شرور هم می توانند با عشقی بزرگ و بزرگ عشق بورزند و این می تواند آنها را خوب نگه دارید آه، اگر او فقط می دانست که من چقدر تو را کاملاً دوست دارم.

  مواد پروتئین تراپی گلد

لینک مفید : پروتئین بوتاکس مو چیست

رابرت، من لایت و هایلایت مو هستم مطمئناً، او با ما مهربان خواهد پروتئین تراپی مو بود!” “خب چطوری بهش بگیم؟” سپس فکری به ذهنم خطور بیبی لایت مو کرد، و من در سراسر یک هیجان ناامیدکننده احساس بیبی لایت مو کردم هیجان “تا فردا هیچ کاری نمیکنی؟” گفتم. “من یک ایده دارم.

پروتئین تراپی مو با تخم مرغ : که من به هیچ کس نخواهد گفت بگذارید اکنون به کلاریج برگردیم و نیاییم و تا فردا ساعت دوازده دوباره مرا ببین. سپس، اگر این شکست خورده رنگ مو است ما خداحافظی خواهد بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : پروتئین تراپی مو با مواد طبیعی در خانه

این یک شانس ناامید کننده رنگ مو است.” “و به من نخواهی گفت چیست؟” “نه لطفا به من اعتماد کن؛ این زندگی من و شمرنگ مو است، به یاد داشته باشید.” “ملکه من!” او گفت. “بله، این کار را انجام خواهم بالیاژ مو داد، یا هر کار دیگری که شما بخواهید، فقط هرگز، هرگز خداحافظ. من یک مرد لایت و هایلایت مو هستم.

پروتئین تراپی مو با تخم مرغ : پس از همه، و تعبالیاژ مو دادی از روابط تاثیرگذار من می توانم کار دیگری در زندگی انجام دهم فقط یک نگهبان، و ما به اندازه کافی پول خواهیم داشت تا بتوانیم با خوشحالی زندگی کنیم، اگرچه ممکن رنگ مو است ما آدم های بزرگی نباشیم. من هرگز خداحافظی نمی کنم. انجام دهید می شنوید.

لینک مفید : پروتئین تراپی و بوتاکس مو

به من قول بده که هرگز آن را نخواهی گفت.” من سکوت بیبی لایت مو کردم. “اوانجلین عزیزم!” او از کراتینه مو شدت ناراحتی گریه بیبی لایت مو کرد و ابروهایش را در بالا انداخت به روش قدیمی، در حالی که دو قطره اشک در چشمان زیبایش حلقه زد. “خدای من! جواب من را نمی دهی؟ “بله، خواهم بیبی لایت مو کرد” گفتم و تمام اندوخته ام.

  بهترین مرکز پروتئین تراپی مو در تهران

پروتئین تراپی مو با تخم مرغ : را به بادها انداختم و مشتاقانه دستانم را دور گردنش انداختم. “من شما را با جان و دل دوست دارم.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱