نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

آمبره مو | رنگ مو امبره بورن لیدی

رنگ مو آمبره یعنی چی

رنگ مو آمبره یعنی چی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو آمبره یعنی چی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو آمبره یعنی چی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

27 فوریه 2024

رنگ مو آمبره یعنی چی : و آرزو دارم در این مقاله چیزی جز حقایق قابل اعتماد ارائه ننانو کراتین مو شود. من وقت گرانبهای خود را در خواندن آگهی‌های پرنده‌های بچه تلف بیبی لایت مو کردم – که هیچ مادری نباید بدون آنها باکراتینه مو شد.

رنگ مو : که در مهدکودک ضروری لایت و هایلایت مو هستند و بزرگترین دستاورد در سالن، بزرگترین کشف دوران مدرن و غیره و غیره لایت و هایلایت مو هستند. یک اطلاعیه را مطالعه بیبی لایت مو کردم.

رنگ مو آمبره یعنی چی

رنگ مو آمبره یعنی چی : از مزیت برس های فلزی، و بانوی جوان را با موهای سفید در یک طرف و مشکی از طرف دیگر تحسین بیبی لایت مو کردم. من نامه چینی ستایش چای هورنیمن و ترجمه انگلیسی ضعیف را مطالعه بیبی لایت مو کردم و تعبالیاژ مو داد نمایندگان را در بریتانیای کبیر و ایرلند حساب بیبی لایت مو کردم. در نهایت دفتر بلیط باز کراتینه مو شد، و من برای درجه دوم، کرایه یک شیلینگ رزرو بیبی لایت مو کردم.

لینک مفید : آمبره

بعد از آن یک فنجان قهوه در غذاخوری‌های ایستگاه، و اتاق‌های تنقلات پایتخت که لایت و هایلایت مو هستند، یا پروتئین تراپی مو بودند- بسیار متوسط ​​و بسیار خوب، خوردم. من فکر می کنم که از نان شیرینی خوردم، اما اگر سوگند یاد کنم نمی توانم به این واقعیت سوگند بخورم. خاطره ای شناور از نان در اتاق های خاطره باقی می ماند، اما من نمی توانم مثبت اندیش باشم.

رنگ مو آمبره یعنی چی : و غیره. من اطلاعیه مزیت برس های فلزی را مطالعه بیبی لایت مو کردم و خانم جوان را با موهای سفید در یک طرف و مشکی از طرف دیگر تحسین بیبی لایت مو کردم. من نامه چینی ستایش چای هورنیمن و ترجمه انگلیسی ضعیف را مطالعه بیبی لایت مو کردم و تعبالیاژ مو داد نمایندگان را در بریتانیای کبیر و ایرلند حساب بیبی لایت مو کردم. در نهایت دفتر بلیط باز کراتینه مو شد.

لینک مفید : رنگ مو آمبره کاراملی

و من برای درجه دوم، کرایه یک شیلینگ رزرو بیبی لایت مو کردم. و غیره. من اطلاعیه مزیت برس های فلزی را مطالعه بیبی لایت مو کردم و خانم جوان را با موهای سفید در یک طرف و مشکی از طرف دیگر تحسین بیبی لایت مو کردم. من نامه چینی ستایش چای هورنیمن و ترجمه انگلیسی ضعیف را مطالعه بیبی لایت مو کردم و تعبالیاژ مو داد نمایندگان را در بریتانیای کبیر و ایرلند حساب بیبی لایت مو کردم.

رنگ مو آمبره یعنی چی : در نهایت دفتر بلیط باز کراتینه مو شد، و من برای درجه دوم، کرایه یک شیلینگ رزرو بیبی لایت مو کردم. در امتبالیاژ مو داد سکو دویدم تا به کوپه کالسکه درجه دو که می خورنگ مو استم رسیدم. در قفل پروتئین تراپی مو بود، برای همین فریاد زدم که یک نگهبان بخواهد. “لطفا مرا اینجا بگذار.” “نمیتونم اونجا، s’r، بعد، لطفا، تقریبا خالی، یک زن و بچه.” من گفتم: “من به ویژه می خواهم وارد این کالسکه شوم .” نگهبان در حالی که روی پاشنه‌اش چرخید، پاسخ بالیاژ مو داد: «نمی‌توان، دستور بالیاژ مو داد، شرکت نمی‌کنم».

لینک مفید : رنگ مو امبره کنفی

ممکن رنگ مو است بپرسم چه دلیلی برای حذف عمومی وجود رنگ مو دارد؟ “نه، “فشار بده – اجازه نده تو وارد شوی، کاسه بعدی، خواهش می کنم، حالا پس سریع، لطفا.” من نگهبان را می‌شناختم و او مرا می‌شناخت – از طریق دید، زیرا من اغلب در خط به این سو و آن سو سفر می‌بیبی لایت مو کردم، بنابراین فکر بیبی لایت مو کردم که بهتر رنگ مو است با او صریح باشم.

[ombre]

رنگ مو آمبره یعنی چی : من به طور خلاصه دلیل خود را برای این درخورنگ مو است به او گفتم و از او خواهش بیبی لایت مو کردم که در اجرای نقشه ام به من کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سپس با اکراه موافقت بیبی لایت مو کرد. او گفت: “راه خود را دارم.” “فقط اگر چیزی “پیش آمد، مرا سرزنش نکنید!” با پریدن به داخل کالسکه خندیدم: «هرگز نترس». نگهبان کالسکه را رها بیبی لایت مو کرد و بعد از دو دقیقه پیاده کراتینه مو شدیم.

لینک مفید : نمونه رنگ آمبره

من کوچکترین احساس عصبی نداشتم. هیچ نوری در کالسکه نپروتئین تراپی مو بود، اما این مهم نپروتئین تراپی مو بود، زیرا گرگ و میش وجود داشت. روبروی موتور سمت چپ نشستم و هرازگاهی به پایین‌ها نگاه می‌بیبی لایت مو کردم که مه نور ملایمی همچنان روی آن‌ها آویزان پروتئین تراپی مو بود. ما به داخل یک برش رفتیم.

رنگ مو آمبره یعنی چی : من خطوط سنگ چخماق را در گچ تماشا بیبی لایت مو کردم و آرزو داشتم با چکش خود در میان آنها زمین شناسی کنم و “تاج چوپان” و دندان کوسه، رینکونلا ظریف و بطن عجیب و غریب را انتخاب کنم. به یاد یک موقعیت نه چندان دور افتادم که واقعاً به آنجا رفته پروتئین تراپی مو بودم و نگهبان او را تعقیب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : رنگ مو آمبره کهکشانی

پس از اینکه بهمنی از بقایای گچ را به روشی خطرناک برای ترافیک پایین آوردم در حالی که تلاش می بیبی لایت مو کردم یک آمونیت باشکوهی را که پیدا بیبی لایت مو کردم بیرون بیاورم. – افسوس! سمت چپ – بیرون زده از کنار برش. من تعجب بیبی لایت مو کردم که آیا آن آمونیت هنوز آنجرنگ مو است؟ همانطور که در حال حرکت پروتئین تراپی مو بودیم به دنبال شناسایی نقطه دقیق پروتئین تراپی مو بودم.

رنگ مو آمبره یعنی چی : و در آن لحظه به داخل تونل شلیک بیبی لایت مو کردیم. دو تونل وجود رنگ مو دارد که بین آنها کمی گچ بریده کراتینه مو شده رنگ مو است. از اولی که کوتاه رنگ مو است گذشتیم و در لحظه ای دیگر در دومی فرو رفتیم. نمی توانم توضیح دهم که چگونه پروتئین تراپی مو بود که اکنون ناگهان احساس وحشتی بر من حاکم کراتینه مو شد. به نظر می رسید که مثل یک ملحفه خیس روی من فرود آمد و دور و برم پیچید.

لینک مفید : رنگ مو آمبره ساده

احساس بیبی لایت مو کردم که یک نفر روبروی من نشسته رنگ مو است – کسی در تاریکی که چشمانش به من دوخته کراتینه مو شده رنگ مو است. بسیاری از افرادی که دارای حساسیت عصبی کراتینه مو شدید لایت و هایلایت مو هستند، به خوبی متوجه می شوند که در حضور دیگری لایت و هایلایت مو هستند، حتی اگر کسی را نمی بینند، و من معتقدم که من به کراتینه مو شدت این قدرت را دارم. اگر چشم‌بند داشتم.

رنگ مو آمبره یعنی چی : فکر می‌کنم باید بدانم چه زمانی کسی به من نگاه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و مطمئنم که به طور غریزی باید بدانم که اگر وارد اتاق تاریکی شوم که شخص دیگری در آن نشسته پروتئین تراپی مو بود، تنها نپروتئین تراپی مو بودم. بدون سر و صدا. یادم می آید که یکی از دوستان دانشگاهی ام که به آناتومی می پرداخت.

لینک مفید : رنگ مو امبره جدید اینستاگرام

به من گفت که یک نوازنده کوچک ویولن ایتالیایی یک بار از او خورنگ مو است تا در مورد سازش درس بدهد. خارجی – فردی عصبی منحصر به فرد – با بی قراری از جایی که در آن ایستاده پروتئین تراپی مو بود حرکت بیبی لایت مو کرد و نگاهی پنهانی روی شانه هایش انداخت به پرس پشت سرش. در نهایت هموطن کوچک ویولن خود را به کناری انداخت و گفت: “می توانم توجه داشته باشم.

رنگ مو آمبره یعنی چی : که اگر کسی از پشت به من نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، درس بدهم! “حق با شمرنگ مو است، وجود رنگ مو دارد!” دوست تشریحی من خندید، در پرس را باز بیبی لایت مو کرد و یک اسکلت پیدا بیبی لایت مو کرد. وحشتی که بر من ظلم می بیبی لایت مو کرد بی حس کننده پروتئین تراپی مو بود. برای چند لحظه نه دستم را بلند بیبی لایت مو کردم و نه انگشتی را تکان بالیاژ مو دادم.

لینک مفید : رنگ مو آمبره بیسکویتی

زبانم بسته پروتئین تراپی مو بود. در همه اعضا فلج به نظر می رسید. تصور می بیبی لایت مو کردم که احساس می کنم چشمانی از میان تاریکی به من خیره کراتینه مو شده اند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱