نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

آمبره مو | رنگ مو امبره بورن لیدی

جدیدترین مدل آمبره

جدیدترین مدل آمبره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین مدل آمبره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین مدل آمبره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

27 فوریه 2024

جدیدترین مدل آمبره : من متحیر پروتئین تراپی مو بودم، چون قرمزها همه آنجا پروتئین تراپی مو بودند، هیچ چیز تغییر نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، اما دیگر مهم نپروتئین تراپی مو بودند و بلافاصله اتاق مملو از هارمونی های قرمز پروتئین تراپی مو بود، اما وقتی یک شکل آبی چینی توجه من را جلب بیبی لایت مو کرد، هارمونی ها در همان لحظه آبی کراتینه مو شدند. من متحیر پروتئین تراپی مو بودم، چون قرمزها همه آنجا پروتئین تراپی مو بودند، هیچ چیز تغییر نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : اما لحظه ای پیش هیجان انگیز و لذت بخش کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود؟ پس از آن، من را شگفت زده بیبی لایت مو کرد که من مانند یک نقاش می دیدم، و در طول غروب، همه آنها از طریق هر نوع ادراک هنری تغییر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بعد از مدتی یک مارتینیست با کاغذی که روی آن دایره ای با نقطه کشیده پروتئین تراپی مو بود.

جدیدترین مدل آمبره

جدیدترین مدل آمبره : به سمت من دوید و با انگشت به آن اشاره بیبی لایت مو کرد و فریاد زد: “خدایا، خدایا!” راز بی‌اندازه‌ای فاش کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و چشمانش می‌درخشیدند. و گاهی مردی لاغر و کهنه، با چهره ای نسبتاً متمایز، طالع بینی خود را به من نشان بالیاژ مو داد و با وجد مالیخولیایی به جنبه های شیطانی آن اشاره بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : آمبره

اما دیگر مهم نپروتئین تراپی مو بودند و بلافاصله اتاق مملو از هارمونی های قرمز پروتئین تراپی مو بود، اما وقتی یک شکل آبی چینی توجه من را جلب بیبی لایت مو کرد، هارمونی ها در همان لحظه آبی کراتینه مو شدند. من متحیر پروتئین تراپی مو بودم، چون قرمزها همه آنجا پروتئین تراپی مو بودند، هیچ چیز تغییر نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، اما دیگر مهم نپروتئین تراپی مو بودند[صفحه 26]هماهنگ؛ و چرا بلوز اینقدر بی اهمیت پروتئین تراپی مو بود.

جدیدترین مدل آمبره : شاعر پرهیاهو، که پیر خوار کنف هندی پروتئین تراپی مو بود، به من گفته پروتئین تراپی مو بود که سه ماه طول کشید تا به آن عادت کنم، سه ماه بیشتر از آن لذت بردم و سه ماه از آن درمان کراتینه مو شد. این مردان در دوره دوم خود پروتئین تراپی مو بودند. اما من هرگز خودم را فراموش نبیبی لایت مو کردم، هرگز بیش از یک لحظه از خودم بالاتر نرفتم، و حتی توانستم پوچ پروتئین تراپی مو بودن آن شادمانی را احساس کنم.

لینک مفید : رنگ موی امبره روی موی کوتاه

آقای نوردائو در میان مردان نابغه، اما کسی که از متانت خود شرمنده پروتئین تراپی مو بود. آسمان بیرون شروع به خاکستری کراتینه مو شدن بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که صدای ضربه ای به کرکره های پنجره آمد. یک نفر پنجره را باز بیبی لایت مو کرد و زنی با لباس شب،[صفحه 27]او که از پیدا بیبی لایت مو کردن این همه نفر کمی گیج نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، به او کمک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا وارد اتاق نانو کراتین مو شود.

[ombre]

جدیدترین مدل آمبره : او در یک مهمانی دانشجویی که برای شوهرش ناشناخته پروتئین تراپی مو بود، که بالای سرش خوابیده پروتئین تراپی مو بود، شرکت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و فکر می‌بیبی لایت مو کرد که بدون مشاهده به خانه رفته رنگ مو است، اما برای یک هم‌گروه پشت پنجره. همه آن مردان سخنگو یا رقصنده به شیوه ای رویایی می خندیدند. و او که می‌دانست در خنده‌های مردانی که فکری جز تماشای دنیا نتمام دکلره مو دارند.

لینک مفید : رنگ آمبره جلو مو

هیچ قضاوتی وجود نرنگ مو دارد، سرخ کراتینه مو شد، خندید و در اتاق و به همین ترتیب به طبقه بالا رفت. افسوس که طناب جلاد باید برادر خود آن شادی سرخپوستی باکراتینه مو شد که تنها می ماند، اگر برای کاکتوس های ولگرد، مادر رویاهای فراوان، بی طرفی و سادگی جاودان نپروتئین تراپی مو بود.

جدیدترین مدل آمبره : موضوع درام من چند روز پیش این جمله یا یکی از آن را در مراسم ترحیم ایبسن خواندم: «اجازه ندهید دوباره به متن تصنیف قدیمی شکسپیر، به قتل‌ها و ارواح برگردد، زیرا آنچه که ما را در صحنه مورد علاقه قرار می‌دهد تجربه مدرن رنگ مو است. و بحث در مورد منافع ما. و در بخشی دیگر از مقاله، ایبسن را سرزنش آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند زیرا او در مورد خودکشی نوشته پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : جدیدترین رنگ آمبره

و به طرق دیگر از “ترس بیمارگونه مرگ” رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. ادبیات نمایشی مدت‌هرنگ مو است که به نقد روزنامه‌نگاران سپرده کراتینه مو شده رنگ مو است و همه این‌ها، احمق‌های قدیمی و باهوش‌های جدید سعی بیبی لایت مو کرده‌اند آن را تحت تأثیر قرار دهند.[صفحه 28]جذب آنها در زندگی لحظه ای، لذت آنها از اصالت آشکار و در منطق آشکار، کوچک کراتینه مو شدن آنها از امر کهن و نامحلول. نویسنده ای که من نقل بیبی لایت مو کردم خیلی بیشتر از یک روزنامه نگار رنگ مو است.

جدیدترین مدل آمبره : اما زندگی شتابزده آنها را گذرانده رنگ مو است و به طور غریزی برای قضاوت به آنها مراجعه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او به شاعران و نقاشان بزرگ نمی اندیکراتینه مو شد، به ابر شاهدانی که آنجا لایت و هایلایت مو هستند تا از طریق درک ذهن آنها، تماشاگران اعصار، بلکه از این عصر باشیم. درام وسیله ای برای بیان رنگ مو است، نه موضوعی خاص، و نمایشنامه نویس به همان اندازه در انتخاب آزاد رنگ مو است.

لینک مفید : رنگ موی امبره سامبره تیره

جایی که فکرش را می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مانند شاعر «اندیمیون» یا نقاش مریم مجدلیه در درگاه سیمون فریسی. . تا آنجا که بحث در مورد علایق ما و شرایط بلافصل زندگی ما بیشتر به تخیل تبدیل کراتینه مو شده رنگ مو است، این چیزی رنگ مو است که قدیمی و دور رنگ مو است که ما را عمیقاً تحریک می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

جدیدترین مدل آمبره : جمله ای در “ازدواج بهشت ​​و جهنم” وجود رنگ مو دارد که تا زمانی که سیستم مکاتبات بلیک را درک نکنیم بی معنی رنگ مو است. “بهترین شراب قدیمی ترین رنگ مو است، بهترین آب جدیدترین رنگ مو است.” آب تجربه رنگ مو است، احساس آنی، و شراب عاطفه رنگ مو است، و با عقل رنگ مو است که از تخیل متمایز می نانو کراتین مو شود، مرزهای تجربه را بزرگ می کنیم.

لینک مفید : رنگ مو آمبره کهکشانی

آن را از همه جز خودش، از توهم، از خاطره جدا می کنیم و از جمله چیزهای دیگر می آفرینیم. علم و روزنامه نگاری خوب عاطفه، در[صفحه 29]از سوی دیگر، پس از آنکه با خاطره عواطف قدیمی، با تمام طعم های بی شمار تجربه های قدیمی غنی کراتینه مو شد. مست و لذت بخش می نانو کراتین مو شود، و لزوماً یک تفکر کهن رنگ مو است.

جدیدترین مدل آمبره : احساساتی که با تجارب بسیاری از مردان نابغه عمیق تر کراتینه مو شده رنگ مو است. ، که انسان پرورش یافته را متمایز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. موضوع مدیتیشن و اختراع او قدیمی رنگ مو است، و او از اصالت بیش از حد آگاهانه در هنر بیزار خواهد کراتینه مو شد، مانند مسائل زندگی روزمره که در آن، آیا این بالزاک نیست.

لینک مفید : چند نمونه آمبره

که می گوید “ما همه محافظه کار بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم؟” او بیش از هر چیز خوب پرورش یافته رنگ مو است، و چه بنویسد و چه نقاشی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، تمایلی به تکنیکی نرنگ مو دارد که تبار طولانی و نجیب او را انکار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا مانع نانو کراتین مو شود. کورنیل و راسین ارباب خود را انکار نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و وقتی دانته از رنگ مو استادش ویرژیل صحبت بیبی لایت مو کرد صدای بانگ خروس شنیده نکراتینه مو شد.

جدیدترین مدل آمبره : در زمان آنها تقلید آگاهانه پروتئین تراپی مو بود یا کاملاً آگاهانه، و در حالی که اصالت جزئی از خود انسان پروتئین تراپی مو بود، بسیار عمیق تر، زیرا ناخودآگاه، هیچ تحلیل سریعی نمی توانست معجزه آنها را دریابد. که ممکن رنگ مو است نسل ها طول بککراتینه مو شد تا آشکار ساختن؛ اما این تقلید مرنگ مو است که ناخودآگاه رنگ مو است و منتظر قطعیت های زمان رنگ مو است.

لینک مفید : رنگ مو امبره معکوس

هر چه موضوع یک هنر مذهبی‌تر باکراتینه مو شد، به همان اندازه ثابت خواهد پروتئین تراپی مو بود و احساساتی که برمی‌انگیزد و شرایطی که در برابر چشمان ما می‌خواند، قدیمی‌تر خواهد پروتئین تراپی مو بود. هنگامی که در قرون وسطی زائر برزخ سنت پاتریک خود را در کنار دریاچه یافت، یک قایق پیدا بیبی لایت مو کرد. که ممکن رنگ مو است نسل‌ها طول بککراتینه مو شد تا آشکار نانو کراتین مو شود.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱