نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

آمبره مو | رنگ مو امبره بورن لیدی

رنگ امبره قرمز

رنگ امبره قرمز | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ امبره قرمز را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ امبره قرمز را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

27 فوریه 2024

رنگ امبره قرمز : حالا این ممکن رنگ مو است دچار سوء تفاهم نانو کراتین مو شود، زیرا این من لایت و هایلایت مو هستم – منظور من، دستور زبان رنگ مو است – که در زیر آن نهفته ام. و از آنجایی که یک پروتستان متقاعد و غیور لایت و هایلایت مو هستم، من کاملاً با وجدان مخالفم که روی بقایای بدنم نوشته نانو کراتین مو شود. و برادرزاده ی من، لرد حاضر، اگر به اصول عهد وفادار باکراتینه مو شد، به همان کراتینه مو شدت مخالفت خواهد بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : من خیلی خوب می دانم که آن حروف به نام اوهولیگان چسبیده رنگ مو است، اما آنها به جای او، محل رسوب بدن من را نشان می دهند. بنابراین من آرزو می کنم که شما فقط آن را به طور واضح و منطقی برای لرد بیان کنید و او به هر قیمتی که کراتینه مو شده اقداماتی را برای انتقال من به انجام خواهد بالیاژ مو داد.

رنگ امبره قرمز

رنگ امبره قرمز : کاری که او ممکن رنگ مو است با یادگارهای آن سرکش ایرلندی انجام دهد که من برایش مهم نیستم، نه یک چوب شکر جو.» من رسماً قول بالیاژ مو دادم که مأموریتی را که به من سپرده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود انجام دهم و سپس کاپیتان مک آلیستر برای من شب خوبی آرزو بیبی لایت مو کرد و پشت دیوار قبرستان بازنشسته کراتینه مو شد.

لینک مفید : آمبره

اگر به خاطر درگذشت غمگین من نپروتئین تراپی مو بود، ناخوشایندی کوچک دیگری وجود رنگ مو دارد که می خواهم توجه او را به آن جلب کنید. سنگ قبری بر تنه من و پاهای اوهولیگان در اینجا در این قبرستان نصب کراتینه مو شده رنگ مو است و روی آن نوشته کراتینه مو شده رنگ مو است: “مقدس به یاد کاپیتان تیموتی اوهولیگان، که در میدان شکوه افتاد.

  رنگ امبره فندقی

رنگ امبره قرمز : من در همان سال جنوب فرانسه را ترک نبیبی لایت مو کردم، زیرا زمستان را در پائو گذراندم. در ماه مه بعد به انگلستان بازگشتم و در آنجا متوجه کراتینه مو شدم که بسیاری از مسائل مربوط به خانواده ام توجه فوری مرا می طلبد. بر این اساس، تنها یک سال و پنج ماه پس از مصاحبه من با کاپیتان مک آلیستر پروتئین تراپی مو بود که توانستم به قولم عمل کنم.

لینک مفید : رنگ امبره کاهی

من هرگز تعهدم را فراموش نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم – فقط آن را به تعویق انداختم. خیریه از خانه شروع می نانو کراتین مو شود، و دغدغه های خودم آنقدر وقتم را درگیر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که به من اجازه سفر به شمال را بدهد. با این حال، در نهایت من رفتم. با اکسپرس به ادینبورگ رفتم. من صادقانه فکر می کنم که آن شهر بهترین موقعیت در جهان رنگ مو است.

[ombre]

رنگ امبره قرمز : تا جایی که من آن را دیده ام. پس از آن بازدید نبیبی لایت مو کردم. من قبلاً هرگز در آتن شمال نرفته پروتئین تراپی مو بودم، و باید دوست داشتم حداقل چند روز را در آن بگذرانم، به قلعه نگاه کنم و در هالیرود قدم بزنم. اما وظیفه مقدم بر لذت رنگ مو است، و من مستقیماً به مقصد رفتم و آشنایی با ادینبورگ را تا انجام تعهدم به تعویق انداختم.

لینک مفید : رنگ مو امبره رنگ مو استخوانی

من به آقای فرگوس مک آلیستر نامه نوشته پروتئین تراپی مو بودم تا او را از تمایل خود برای دیدن او مطلع کنم. من وارد موضوع ارتباطم نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم. فکر بیبی لایت مو کردم بهتر رنگ مو است این موضوع را رها کنم تا بتوانم کل درنگ مو استان را دهان به دهان به او بگویم. من فقط از طریق نامه به او اطلاع بالیاژ مو دادم که چیزی برای صحبت با او دارم که به کراتینه مو شدت نگران خانواده اش رنگ مو است.

  رنگ مو امبره جدید اینستاگرام

رنگ امبره قرمز : با رسیدن به ایستگاه، کالسکه او منتظر من پروتئین تراپی مو بود و من را به خانه اش بردند. با بیشترین صمیمیت از من پذیرایی بیبی لایت مو کرد و با مهربانی از من پذیرایی بیبی لایت مو کرد. خانه بزرگ و پر پیچ و خم پروتئین تراپی مو بود، در بهترین حالت تعمیر نپروتئین تراپی مو بود، و زمین، همانطور که از میان آنها رانده کراتینه مو شدم، به نظر نمی رسید که به خوبی نگهداری نانو کراتین مو شود.

لینک مفید : رنگ مو آمبره سامبره بالیاژ

من به همسرش و پنج دخترش معرفی کراتینه مو شدم، دخترانی با موهای روشن و کک مک، که البته زیبا نپروتئین تراپی مو بودند، اما به اندازه کافی خوشایند پروتئین تراپی مو بودند. پسر بزرگ او در ارتش دور پروتئین تراپی مو بود و پسر دومش در دفتر وکالت در ادینبورگ پروتئین تراپی مو بود. بنابراین من چیزی از آنها ندیدم. بعد از شام، وقتی خانم‌ها بازنشسته کراتینه مو شدند.

رنگ امبره قرمز : تمام ماجرا را تا حد امکان آزادانه و کامل به او گفتم و او با ادب، حوصله و عمیق‌ترین توجه به من گوش بالیاژ مو داد. وقتی نتیجه‌گیری بیبی لایت مو کردم، گفت: «بله، می‌دانستم که در اصالت تنه شک و تردید وجود رنگ مو دارد. اما در این شرایط صلاح می‌دانستند که موضوع به همین شکل باقی بماند. مشکلات غیرقابل‌العاده‌ای وجود داشت.

لینک مفید : رنگ امبره کاراملی

در راه تحقیق و شناسایی مشخص. اما پاها همه چیز خوب پروتئین تراپی مو بود و امیدوارم فردا در کرک یک لوح بسیار زیبا را به دیوار نشان دهم که نام و تاریخ درگذشت من را ثبت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. عموی بزرگ، و چند کلمه بسیار ستایش آمیز در مورد شخصیت او، در کنار یک متن مناسب از. اما اکنون که حقایق مشخص کراتینه مو شده رنگ مو است.

  امبره موی کوتاه مصری

رنگ امبره قرمز : مطمئناً برای ترجمه نیمه کاپیتان آلیستر به خزانه خانوادگی تان اقداماتی انجام خواهید بالیاژ مو داد.» او پاسخ بالیاژ مو داد: “من مشکلات قابل توجهی را در این راه پیش بینی می کنم.” “مقامات بایون ممکن رنگ مو است با نبش قبر در قبری که با سنگ قبر کاپیتان اوهولیگان مشخص کراتینه مو شده رنگ مو است مخالفت کنند. آنها ممکن رنگ مو است.

لینک مفید : رنگ مو امبره معکوس

بسیار منطقی بگویند: “آقای فرگوس مک آلیستر چه ربطی به جنازه کاپیتان او رنگ مو دارد. “هولیگان؟” ما باید با خانواده آن افسر در ایرلند مشورت کنیم.” من گفتم: “اما، بازنمایی پرونده – اشتباه انجام کراتینه مو شده – همه چیز را برای آنها روشن می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. من نمی بینم که با گفتن این که شما فقط نیمی از خویشاوندان خود را در اینجا دارید.

رنگ امبره قرمز : ماجرا را پیچیده تر کنید.” و اینکه نیمی دیگر در قبر اوهولیگان رنگ مو است. بیان کنید که دستور انتقال جسد عموی بزرگ شما به اوچیماچیه بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است و به دلیل اشتباه، جسد کاپیتان اوهولیگان فرستاده کراتینه مو شده رنگ مو است. و کاپیتان مک‌آلیستر اشتباهاً مانند مرد ایرلندی دفن کراتینه مو شد. این یک درنگ مو استان ساده، قابل فهم و سرررنگ مو است می‌سازد.

لینک مفید : رنگ امبره یاسی

سپس می‌توانید پاهای زائد را به روشی که فکر می‌کنید به آنجا رسیدند، از بین ببرید. لشکر مدتی ساکت ماند، چانه اش را مالید و به سفره نگاه بیبی لایت مو کرد. در حال حاضر او بلند کراتینه مو شد و به سمت بوفه رفت و گفت: “فقط یک ویسکی می نوشم تا افکارم را پاک کنم. می خواهی؟” “متشکرم.

  امبره موی طبیعی

رنگ امبره قرمز : من از بندر قدیمی و عالی شما لذت می برم.” آقای فرگوس مک‌الیستر پس از «شست‌شو» با آرامش به میز بازگشت، چند دقیقه دیگر ساکت ماند، سپس سرش را بلند بیبی لایت مو کرد و گفت: «نمی‌بینم که از من خورنگ مو استه کراتینه مو شده رنگ مو است که آن پاها را حمل کنم.» جواب بالیاژ مو دادم: نه. اما بهتر رنگ مو است.

لینک مفید : رنگ مو امبره کرم

بقایای آن را به صورت توده ای بردارید و به محض رسیدن آنها را مرتب کنید. “من می ترسم که به طور جدی گران نانو کراتین مو شود. آقای خوب من، ملک اکنون ارزش آن چیزی که در زمان کاپیتان آلیستر پروتئین تراپی مو بود را نرنگ مو دارد. ارزش زمین کاهش یافته رنگ مو است و اجاره بها به طور جدی کاهش یافته رنگ مو است. علاوه بر این، کشاورزان اکنون بیشتر از آنها سخت گیری می کنند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱