نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

آمبره مو | رنگ مو امبره بورن لیدی

مدل رنگ امبره روی موی مشکی

مدل رنگ امبره روی موی مشکی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ امبره روی موی مشکی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ امبره روی موی مشکی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

27 فوریه 2024

مدل رنگ امبره روی موی مشکی : او آن را کج بیبی لایت مو کرد. تکان می خورد یک نگاه خوشحال و علاقه مند در چهره اشک آلود او ظاهر کراتینه مو شد. او بو کشید و دوباره آن را تکان بالیاژ مو داد. “تو عزیز !” اویلین گریه بیبی لایت مو کرد و او را بوسید، اما قبل از خروج از اتاق، اخم دیگری به هیلدا نشاند. بی توجه! این روزها خدمتگزاران. اگر او می توانست یک زن ایرلندی خوب بگیرد.

رنگ مو : اما شما دیگر نمی توانید – و این سوئدی ها – ساعت پنج هارولد از راه رسید و به اتاقش آمد و با لحنی شوخ‌آمیز او را تهدید بیبی لایت مو کرد که برای تولدش سی و پنج بار او را ببوسد. اویلین مقاومت بیبی لایت مو کرد. او کوتاه گفت: “تو مشروب خوردی” و سپس با کیفیت اضافه بیبی لایت مو کرد: “کمی. می دانید.

مدل رنگ امبره روی موی مشکی

مدل رنگ امبره روی موی مشکی : که من از بوی آن متنفرم.” او پس از مکثی در حالی که خود را روی صندلی کنار پنجره می‌نشیند، گفت: «ایوی، حالا می‌توانم چیزی به تو بگویم. حدس می‌زنم می‌دانی که همه چیز در پایین شهر به صدا در نمی‌آید.» پشت پنجره ایستاده پروتئین تراپی مو بود و موهایش را شانه می بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : آمبره

او باید خودش را خراش دهد.” اویلین به کراتینه مو شدت به هیلدا اخم بیبی لایت مو کرد و با چرخاندن قاطعانه جولی در بغل او، شروع به پاره بیبی لایت مو کردن نوارهای دستمال بیبی لایت مو کرد. “حالا – بیا ببینیم عزیزم.” جولی آن را نگه داشت و اولین هجوم آورد. “آنجا!” جولی با تردید انگشت شستش را بررسی بیبی لایت مو کرد.

  رنگ ترکیبی امبره

مدل رنگ امبره روی موی مشکی : اما با این حرف ها برگشت و به او نگاه بیبی لایت مو کرد. “منظور شما چیست؟ شما همیشه گفته اید که در شهر جا برای بیش از یک خانه سخت افزاری عمده فروشی وجود رنگ مو دارد.” صدای او کمی هکراتینه مو شدار می بالیاژ مو داد. هارولد به طور قابل توجهی گفت: ” وجود داشت ، اما این کلارنس آهرن مرد باهوشی رنگ مو است.” وقتی گفتی او برای شام می آید تعجب بیبی لایت مو کردم.

او با یک سیلی دیگر به زانوی خود ادامه بالیاژ مو داد: «ایوی»، «پس از اول ژانویه، «کمپانی کلارنس آهرن» به «آهرن، شرکت پایپر» تبدیل کراتینه مو شد و «برادران پایپر» به عنوان یک شرکت دیگر وجود نخواهد داشت. اویلین مبهوت کراتینه مو شد. صدای نام او در رتبه دوم به نوعی با او خصمانه پروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ امبره روی موی مشکی : با این حال او خوشحال به نظر می رسید. “من نمی فهمم، هارولد.” “خب، ایوی، آهرن با مارکس فریب می‌خورد. اگر این دو با هم ترکیب می‌کراتینه مو شدند، ما هم‌کار کوچک‌تر پروتئین تراپی مو بودیم، سفارش‌های کوچک‌تر را دریافت می‌بیبی لایت مو کردیم، ریسک‌ها را کنار می‌گذاشتیم. مسئله سرمایه رنگ مو است.

ایوی، و ” آهرن و مارکس همان کاری را داشتند که «آهرن و پایپر» اکنون رنگ مو دارد.» مکث بیبی لایت مو کرد و سرفه بیبی لایت مو کرد و ابر کوچکی از ویسکی تا سوراخ های بینی او شناور کراتینه مو شد. “ررنگ مو استش را بگو، ایوی، من مشکوک پروتئین تراپی مو بودم که همسر آهرن با این موضوع ارتباط داشته باکراتینه مو شد.

  امبره مو در منزل

مدل رنگ امبره روی موی مشکی : به من گفته می نانو کراتین مو شود که خانم کوچولوی جاه طلب. “آیا او مشترک رنگ مو است؟” از ایوی پرسید. “مطمئنم که هرگز او را ندیدم – اما من شک ندارم. نام کلارنس آهرن پنج ماه رنگ مو است که در کلوپ کانتری مطرح رنگ مو است – هیچ اقدامی انجام نکراتینه مو شده رنگ مو است.” دستش را با تحقیر تکان بالیاژ مو داد. “من و آهرن امروز ناهار را با هم خوردیم و تقریباً آن را خوردیم.

بنابراین فکر بیبی لایت مو کردم خوب رنگ مو است که او و همسرش را امشب بیدار بمانم – فقط 9 نفر، اکثرا خانواده داشته باشند. به هر حال، این یک چیز بزرگ برای من، و البته ما باید چیزی از آنها را ببینیم، ایوی.” ایوی متفکرانه گفت: “بله، فکر می کنم این کار را خواهیم بیبی لایت مو کرد.” اویلین از پایان اجتماعی آن آشفته نکراتینه مو شد.

مدل رنگ امبره روی موی مشکی : اما ایده تبدیل کراتینه مو شدن “برادران پایپر” به “شرکت آهرن، پایپر” او را شگفت زده بیبی لایت مو کرد. به نظر می رسید که در دنیا پایین می آید. نیم ساعت بعد، وقتی شروع به پوشیدن لباس شام بیبی لایت مو کرد، صدای او را از پله های پایین شنید. “اوه، ایوی، بیا پایین!” به داخل سالن رفت و روی نرده صدا زد: “چیه؟” “از شما می خواهم به من کمک کنید.

تا قبل از شام مقداری از آن مشت را درست کنم.” با عجله که لباسش را عوض بیبی لایت مو کرد، از پله ها پایین آمد و او را در حال جمع بیبی لایت مو کردن وسایل ضروری روی میز ناهارخوری دید. او به سمت بوفه رفت و در حالی که یکی از کاسه ها را بلند بیبی لایت مو کرد، آن را حمل بیبی لایت مو کرد. او اعتراض بیبی لایت مو کرد: “اوه، نه، بیایید از بزرگ رنگ مو استفاده کنیم.

  ایرتاچ

مدل رنگ امبره روی موی مشکی : آهرن و همسرش، شما و من و میلتون، آن پنج نفر، و تام و جسی، آن هفت نفر لایت و هایلایت مو هستند، و خواهر شما و جو آمبلر، اینها لایت و هایلایت مو هستند. نه. نمی‌دانی وقتی آن را درست می‌کنی چقدر سریع پیش می‌رود .» او اصرار بیبی لایت مو کرد: “ما از این کاسه رنگ مو استفاده خواهیم بیبی لایت مو کرد.” “بسیار ماندگار خواهد پروتئین تراپی مو بود.

شما می دانید که تام چگونه رنگ مو است.” تام لوری، شوهر جسی، پسر عموی اول هارولد، تمایل داشت که هر کاری را به روشی مایع به پایان برساند. هارولد سرش را تکان بالیاژ مو داد. “احمق نباش. این یکی فقط حدود سه ربع نگه می‌رنگ مو دارد و ما 9 نفر بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، و خدمتکاران مقداری می‌خواهند – و مشت محکمی نیست.

مدل رنگ امبره روی موی مشکی : خیلی شادتر رنگ مو است، ایوی، ما نمی‌خواهیم نباید همه آن را بنوشم.” “من می گویم کوچک رنگ مو است.” دوباره سرش را با لجبازی تکان بالیاژ مو داد. “نه، منطقی باشید.” او به زودی گفت : “من منطقی لایت و هایلایت مو هستم .” “من هیچ مرد مستی را در خانه نمی خواهم.” “چه کسی گفت شما انجام بالیاژ مو دادید؟” سپس از کاسه کوچک رنگ مو استفاده کنید. “حالا ایوی…” او کاسه کوچکتر را گرفت تا آن را بلند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بلافاصله دستانش روی آن قرار گرفت و آن را پایین نگه داشت.

  طرز آمبره مو

کشمکشی لحظه ای شروع کراتینه مو شد و سپس با غرغر کمی خشمگین پهلویش را بالا آورد و از روی انگشتانش لیز خورد و به سمت بوفه برد. او به او نگاه بیبی لایت مو کرد و سعی بیبی لایت مو کرد قیافه اش را تحقیرآمیز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما او فقط خندید. او با اذعان به شکست خود، اما با انکار تمام علاقه‌اش به مشت زدن، اتاق را ترک بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ امبره روی موی مشکی : اویلین در ساعت هفت و نیم، گونه‌هایش درخشنده و موهای پرپشتش که با شک برلیانتین برق می‌زدند، از پله‌ها پایین آمد. خانم آهرن، زن کوچکی که در زیر موهای قرمز و یک لباس امپراتوری افراطی، یک عصبانیت خفیف را پنهان بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، با کمال میل به او سلام بیبی لایت مو کرد. ایولین در عین حال از او بدش می آمد.

اما شوهری که بیشتر او را تایید می بیبی لایت مو کرد. او چشمان آبی تیزبینی و موهبتی طبیعی از افراد راضی کننده داشت که ممکن پروتئین تراپی مو بود او را از نظر اجتماعی وادار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اگر به وضوح مرتکب اشتباه ازدواج در اوایل دوران حرفه ای خود نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱