نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

کراتینه مو | بورن لیدی | رنگ مو

موی قبل و بعد کراتین

موی قبل و بعد کراتین | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت موی قبل و بعد کراتین را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با موی قبل و بعد کراتین را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

12 ژانویه 2024

موی قبل و بعد کراتین : شمشیر را بالای سرش تکان می دهد و این را می داند سرنوشت وحشتناکی در انتظارش پروتئین تراپی مو بود، به زانو در آمد و التماس رحم بیبی لایت مو کرد. اما او ممکن رنگ مو است سعی بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد خون را از سنگ بیرون بککراتینه مو شد.

رنگ مو : دزد، در واقع، جانش را به او بخشید، اما هر دو چشمش را بیرون آورد و آن‌ها را در آن فرو برد دست شاهزاده با وحشیانه گفت: اینجا، بهتر رنگ مو است آنها را نگه دارید! ممکن رنگ مو است آنها را مفید بیابید!» جوان نابینا با گریه راه خود را به خانه غول احساس بیبی لایت مو کرد و همه چیز را به او گفت درنگ مو استان. غول پر از ترحم برای مرد جوان بیچاره پروتئین تراپی مو بود.

موی قبل و بعد کراتین

موی قبل و بعد کراتین : اما با نگرانی پرسید که چه؟ او با چشم انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. شاهزاده آنها را از جیب خود بیرون آورد و بی صدا آنها را به غول بالیاژ مو داد و او آنها را به خوبی شست و سپس آنها را دوباره در اتاق گذاشت سر شاهزاده سه روز در تاریکی مطلق دراز کشید. سپس نور شروع به برگرد، تا به زودی او مثل همیشه خوب را دید.

لینک مفید : کراتینه مو

زیرا بدون آن مرد جوان قدرتی برای این کار نخواهد داشت او را به خاطر جسارتش مجازات کن کاپیتان دزد به این توصیه خوب فکر بیبی لایت مو کرد و صبح روز بعد، وقتی که مرد جوان برای حمام رفت و شمشیر را از میخش جدا بیبی لایت مو کرد و کمانش بیبی لایت مو کرد دور کمرش در بازگشت به قلعه، شاهزاده دزد را پیدا بیبی لایت مو کرد منتظر او روی پله ها لایت و هایلایت مو هستم.

  فرق بین پروتئینه و کراتینه مو
[keratin]

موی قبل و بعد کراتین : اما اگرچه نتوانست به اندازه کافی از بهپروتئین تراپی مو بود چشمانش خوشحال نانو کراتین مو شود، اما از دست بالیاژ مو دادن شمشیر خود به کراتینه مو شدت گریه بیبی لایت مو کرد و این که باید به دست او می افتاد.

لینک مفید : کراتین مونوهیدرات و ریزش مو

بسیاری از دشمنان سرسخت او غول گفت: “مهم نیست، دوست من، من آن را برای شما پس خواهم گرفت.” و او فرستاد دنبال میمونی که سر خدمتش پروتئین تراپی مو بود. “به روباه و سنجاب بگو که آنها باید.

موی قبل و بعد کراتین : با تو بروند و من را برگردانند شمشیر شاهزاده، دستور بالیاژ مو داد. سه خدمتکار یکباره راه افتادند، یکی در پشت بقیه نشسته پروتئین تراپی مو بود میمونی که از راه رفتن خوشش نمی آمد و عموماً در اوج پروتئین تراپی مو بود. مستقیماً به آنجا آمدند پنجره اتاق کاپیتان سارق، میمون از پشت اتاق بیرون آمد روباه و سنجاب، و بالا رفتند.

لینک مفید : کراتین مو و زیبایی

اتاق خالی پروتئین تراپی مو بود و شمشیر آویزان پروتئین تراپی مو بود. از یک میخ آن را پایین آورد و همانطور که دیده پروتئین تراپی مو بود دور کمرش خمید شاهزاده، دوباره خود را به پایین تاب بالیاژ مو داد و بر پشت دو نفر خود سوار کراتینه مو شد اصحاب به سوی رنگ مو استادش شتافتند. غول به او دستور بالیاژ مو داد که شمشیر را به او بدهد.

موی قبل و بعد کراتین : شاهزاده ای که خود را با آن بستند و با سرعت تمام به قلعه بازگشت. «بیا بیرون، ای فضول! بیا بیرون، ای شرور!» او فریاد زد: «و به من جواب بده اشتباهی که بیبی لایت مو کردی من به شما نشان خواهم بالیاژ مو داد که ارباب این خانه کیست!» صدایی که به راه انداخت، دزد را وارد اتاق بیبی لایت مو کرد.

  فرق احیا مو و کراتینه

لینک مفید : کراتین مو زنانه

نگاهی به جایی انداخت که شمشیر معمولاً آویزان پروتئین تراپی مو بود، اما از بین رفته پروتئین تراپی مو بود. و به طور غریزی به آن نگاه بیبی لایت مو کرد دست شاهزاده، جایی که او آن را دید که درخشان می درخکراتینه مو شد. به نوبه خود روی خود افتاد زانو برای التماس رحمت، اما دیگر دیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

موی قبل و بعد کراتین : همان طور که با شاهزاده رفتار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود شاهزاده با او رفتار بیبی لایت مو کرد و در حالی که کور کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود رانده کراتینه مو شد و به اعماق افتاد سوراخ، جایی که او تا به امروز رنگ مو است. شاهزاده مادرش را نزد پدرش فرستاد، و دیگر هرگز او را نخواهم دید پس از این به غول بازگشت و گفت به او: “دوست من، یک محبت دیگر به آنهایی که قبلاً بر من انباشته ای اضافه کن.

لینک مفید : کراتین مو و کلیه

بالیاژ مو دادن من دختر تو به عنوان همسرم.» بنابراین آنها ازدواج آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و جشن عروسی آنقدر باشکوه پروتئین تراپی مو بود که وجود نداشت پادشاهی در جهان که از آن نشنیده پروتئین تراپی مو بود. و شاهزاده هرگز برنگشت به تاج و تخت پدرش رسید، اما با همسرش در جنگل با آرامش زندگی بیبی لایت مو کرد، جایی که اگر نمرده باشند.

موی قبل و بعد کراتین : جوینده گنج یک بار، مدت ها پیش، در شهر کوچکی که در میان تپه های بلند و وحشی قرار داشت در جنگل ها، یک شب مهمانی از چوپان ها در آشپزخانه مسافرخانه نشستند و صحبت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند در زمان های قدیم و گفتن از چیزهای عجیبی که در آن اتفاق افتاده پروتئین تراپی مو بود.

  کراتین مو صاف کننده

لینک مفید : قیمت کراتینه مو دخترانه

جوانی آنها در حال حاضر، پدر مارتین با موهای نقره ای صحبت بیبی لایت مو کرد. او گفت: “رفقا، شما ماجراهای شگفت انگیزی داشته اید. اما من به شما خواهم گفت چیز شگفت انگیزتری که برای خودم اتفاق افتاد. وقتی جوان پروتئین تراپی مو بودم پسر من نه خانه داشتم و نه کسی که از من مراقبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و از دهکده ای به آن سو پرسه می زدم.

موی قبل و بعد کراتین : روستایی در سراسر کشور با کوله پشتی ام بر پشتم. اما به محض اینکه من پروتئین تراپی مو بودم من به اندازه کافی بزرگ کراتینه مو شدم، خدمت یک چوپان در کولایت و هایلایت مو هستان رفتم و به او کمک بیبی لایت مو کردم سه سال. یک غروب پاییزی که گله را به سمت خانه راندیم ده گوسفند پروتئین تراپی مو بودند مفقود کراتینه مو شد.

لینک مفید : طرز رنگ مو استفاده کراتین مو در خانه

و رنگ مو استاد به من دستور بالیاژ مو داد که بروم و آنها را در جنگل جستجو کنم. سگم را بردم با من پروتئین تراپی مو بود، اما او نتوانست اثری از آنها پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اگرچه ما در میان آنها جستجو بیبی لایت مو کردیم بوته ها تا شب افتاد. و بعد، چون کشور را نمی شناختم و نمی توانستم در تاریکی راه خانه را پیدا بیبی لایت مو کردم.

موی قبل و بعد کراتین : تصمیم گرفتم زیر درخت بخوابم. نیمه شب من سگ مضطرب کراتینه مو شد و شروع به ناله بیبی لایت مو کردن بیبی لایت مو کرد و با دمش به من نزدیک کراتینه مو شد بین پاهایش؛ از این طریق فهمیدم که چیزی اشتباه رنگ مو است و با نگاه بیبی لایت مو کردن به در نور مهتاب چهره ای را دیدم که کنارم ایستاده پروتئین تراپی مو بود.

  کراتین مو با تخم کتان

لینک مفید : هزینه کراتین مو زنانه

به نظر می رسید که یک مردی با موهای پشمالو و ریشی بلند که تا زانوهایش آویزان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او یک داشت حلقه گل بر سر و کمربندی از برگ های بلوط در اطراف بدنش و حمل می نانو کراتین مو شود.

موی قبل و بعد کراتین : یک درخت صنوبر ریشه کن کراتینه مو شده در دست ررنگ مو استش. من مثل یک برگ درخت صمغ در آن تکان بالیاژ مو دادم دیدم و روحم از ترس می لرزید.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱