نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

کراتینه مو | بورن لیدی | رنگ مو

کراتین روی موی سفید تاثیر دارد؟

کراتین روی موی سفید تاثیر دارد؟ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت کراتین روی موی سفید تاثیر دارد؟ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با کراتین روی موی سفید تاثیر دارد؟ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

12 ژانویه 2024

کراتین روی موی سفید تاثیر رنگ مو دارد؟ : مطمئناً از شما خواهد پرسید پول و لباس های خوبی که او در ازدواجمان به ما بالیاژ مو داد چه کراتینه مو شد، و تو جواب خواهی بالیاژ مو داد: «قبل از مرگ او همه چیز را فروخت.» زن همانطور که به او گفته کراتینه مو شد عمل بیبی لایت مو کرد و خود را در گونی پیچید و به طرف خانه رفت کاخ خود سلطانه و همانطور که می‌دانستند.

رنگ مو : شوهرم مرده در خانه خوابیده رنگ مو است و تمام پول ما را خرج بیبی لایت مو کرده و فروخته رنگ مو است همه چیز را، و من چیزی برای دفن او باقی نمانده رنگ مو است.

کراتین روی موی سفید تاثیر رنگ مو دارد؟

کراتین روی موی سفید تاثیر رنگ مو دارد؟ : یکی از کاخ‌های سوبیدا پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است مهمانداران مورد علاقه، او بدون مشکل به خصوصی منتقل کراتینه مو شد آپارتمان ها “مشکل چیه؟ چته؟” از سلطانه با دیدن این چهره افتضاح پرسید.

لینک مفید : کراتینه مو

سپس سوبیدا کیفی را برداشت که دویست قطعه طلا داشت و گفت: «مال شما شوهر به مدت طولانی و صادقانه به ما خدمت بیبی لایت مو کرد. باید ببینی که جریمه داره مراسم خاکسپاری.” زن پول را گرفت و با بوسیدن پای سلطانه با خوشحالی سریع به خانه رفت آنها ساعات خوشی را صرف برنامه ریزی برای نحوه گذراندن آن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

کراتین روی موی سفید تاثیر رنگ مو دارد؟ : و فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که چقدر باهوش پروتئین تراپی مو بوده اند. «وقتی سلطان امروز عصر به ابونواس گفت که قصر سوبیدا حتماً به او خواهد گفت که ابونواس مرده. جواب می دهد: «نه ابونواس، زن اوست» و با هم دعوا می کنند بیش از آن، و ما همیشه اینجا خواهیم نشست و لذت می بریم.

  بوتاکس مو خوبه یا کراتین

لینک مفید : کراتین مو ریچ

اوه، اگر آنها فقط می دانستند که چقدر عصبانی خواهند کراتینه مو شد!» همانطور که ابونواس پیش بینی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، سلطان بعد از کارش، شامگاه رفت برای دیدار معمول خود از سلطان تمام کراتینه مو شد. ابونواس بیچاره مرده رنگ مو است! سوبیدا وقتی وارد اتاق کراتینه مو شد گفت. سلطان پاسخ بالیاژ مو داد: «ابو نواس نیست، بلکه همسرش مرده رنگ مو است».

کراتین روی موی سفید تاثیر رنگ مو دارد؟ : «نه؛ واقعا شما کاملا در اشتباه لایت و هایلایت مو هستید او آمد تا خودش فقط چند مورد را به من بگوید سوبیدا پاسخ بالیاژ مو داد ساعاتی پیش، و چون تمام پول آنها را خرج بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، به او بالیاژ مو دادم چیزی برای دفن او.» سلطان گفت: “شما باید خواب ببینید.” اندکی بعد از ظهر ابونواس آمد وارد سالن کراتینه مو شد.

لینک مفید : قیمت کراتین مو مارک ریچی

چشمانش از اشک جاری کراتینه مو شد و وقتی علت را از او پرسیدم او پاسخ بالیاژ مو داد که همسرش مرده رنگ مو است و هر چه داشتند فروخته اند و چیزی برای او باقی نمانده پروتئین تراپی مو بود، نه آنقدر که برایش کفن بخرد، خیلی کمتر برای او خاکسپاری.” آنها برای مدت طولانی صحبت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و هیچ کدام به حرف دیگری گوش نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

[keratin]

کراتین روی موی سفید تاثیر رنگ مو دارد؟ : سلطان به دنبال دربان فرستاد و به او دستور بالیاژ مو داد که فوراً به خانه ابوی برود حالا ببین مرد یا زنش مرده. اما ابونواس اتفاقاً با همسرش پشت پنجره مشبک نشسته پروتئین تراپی مو بود که نگاه می بیبی لایت مو کرد در خیابان، و مرد را دید که می آید، و فوراً از جا بلند کراتینه مو شد. “این جا لایت و هایلایت مو هست دربان سلطان! او را به اینجا فرستاده اند تا حقیقت را دریابند.

  کراتینه مو ماندگاری

لینک مفید : بوتاکس مو بهتره یا کراتینه

سریع! خود را روی تخت بینداز و وانمود کن که مرده ای.» و در یک لحظه همسرش به سختی دراز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، با یک ملحفه کتانی مانند یک جسد. او فقط به موقع پروتئین تراپی مو بود، زیرا ورق به سختی روی او کشیده کراتینه مو شد در باز کراتینه مو شد و دربان وارد کراتینه مو شد. “چیزی کراتینه مو شده؟” از او پرسید.

کراتین روی موی سفید تاثیر رنگ مو دارد؟ : ابونواس پاسخ بالیاژ مو داد: همسر بیچاره من مرده رنگ مو است. «نگاه کن! او اینجا گذاشته کراتینه مو شده رنگ مو است.» و دربان به تختی که در گوشه ای از اتاق پروتئین تراپی مو بود نزدیک کراتینه مو شد و دید فرم سفت که در زیر قرار رنگ مو دارد.

لینک مفید : بوتاکس مو کراتینه

او گفت: «همه ما باید بمیریم» و نزد سلطان برگشت. “خب، فهمیدی کدام یک از آنها مرده رنگ مو است؟” از سلطان پرسید. «بله، سلطان بزرگوار. این زن رنگ مو است.» باربر پاسخ بالیاژ مو داد. سوبیدا با عصبانیت فریاد زد: «او این را فقط برای راضی نگه داشتن تو می گوید. و او را صدا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند زن مجلسی به او دستور بالیاژ مو داد.

کراتین روی موی سفید تاثیر رنگ مو دارد؟ : که فوراً به خانه ابونواس برود و ببیند کدام یک از آن دو مرده پروتئین تراپی مو بود افزود: “و مطمئن باشید که حقیقت را در مورد آن بگویید.” او، “وگرنه برای تو بدتر خواهد پروتئین تراپی مو بود.” هنگامی که ملازم او به خانه نزدیک کراتینه مو شد، ابونواس او را دید. “آنجا او با ترس فریاد زد. «اکنون نوبت من رنگ مو است.

  کراتین مو عوارض

لینک مفید : کراتین مو در تهرانپارس

بمیر زود باش و ورق را روی من پهن کن.» و خودش را روی تخت گذاشت، و نفسش را حبس بیبی لایت مو کرد وقتی اتاقک وارد کراتینه مو شد. “برای چی گریه می کنی؟” مرد در حالی که همسر را در حالی که اشک می ریزد، پرسید. او با اشاره به تخت پاسخ بالیاژ مو داد: شوهرم مرده رنگ مو است.

کراتین روی موی سفید تاثیر رنگ مو دارد؟ : و مجلسی برگه را عقب کشید و ابو نواس را دید که سفت و بی حرکت دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود. سپس او ملحفه را به آرامی عوض بیبی لایت مو کرد و به قصر برگشت. “خب، این بار فهمیدی؟” از سلطان پرسید. مولای من، این شوهر مرده رنگ مو است. سلطان با عصبانیت فریاد زد: “اما من به شما می گویم.

لینک مفید : مواد کراتین طبیعی مو در خانه

که او همین چند ساعت پیش با من پروتئین تراپی مو بود.” “من باید قبل از خواب به این موضوع برسم! بگذار مربی طلایی من باکراتینه مو شد یکباره گرد آورد.» مربی پنج دقیقه دیگر جلوی در پروتئین تراپی مو بود و سلطان و سلطانه هر دو داخل کراتینه مو شدند. ابونواس دیگر مرده نپروتئین تراپی مو بود و نگاه می بیبی لایت مو کرد وقتی مربی را دید که می آید.

کراتین روی موی سفید تاثیر رنگ مو دارد؟ : وارد خیابان کراتینه مو شد. “سریع! سریع!» او به او زنگ زد همسر «سلطان مستقیماً اینجا خواهد پروتئین تراپی مو بود و ما باید هر دو مرده باشیم تا پذیرایی کنیم به او.” پس خود را دراز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و ملحفه را روی خود پهن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و نگه داشتند نفس آنها در آن لحظه سلطان وارد کراتینه مو شد.

  کراتین مو بهتر است یا بوتاکس

لینک مفید : بوتاکس مو و کراتینه

پس از آن سلطان و اتاق نشین، و او به رختخواب رفت و اجساد را سفت یافت و بی حرکت «به هر کس که به من بگوید هزار تکه طلا می دهم حقیقت این رنگ مو است.» او فریاد زد و با این سخن، ابونواس برخرنگ مو است. “به آنها بدهید پس به من گفت: دستش را دراز بیبی لایت مو کرد.

کراتین روی موی سفید تاثیر رنگ مو دارد؟ : شما نمی توانید آنها را به کسی بدهید چه کسی بیشتر به آنها نیاز رنگ مو دارد.” ای ابونواس، ای سگ گستاخ! سلطان در حالی که از خنده منفجر کراتینه مو شد فریاد زد: که سلطانه به آن پیوست. “شاید می دانستم این یکی از حقه های شمرنگ مو است!” اما او طلایی را که وعده بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : کراتین موی کوتاه زنانه

برای ابونواس فرستاد و امیدوار باشیم که نکراتینه مو شد همانقدر سریع پرواز کن که آخرین انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. [از درنگ مو استان های پری تنیک.] خودرو روزی روزگاری در یک کشور بسیار گرم، مردی با همسرش در خانه زندگی می بیبی لایت مو کرد کلبه ای که اطراف آن را علف و گل احاطه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

کراتین روی موی سفید تاثیر رنگ مو دارد؟ : آنها کاملا خوشحال پروتئین تراپی مو بودند با هم تا زمانی که زن بیمار کراتینه مو شد و از خوردن غذا خودداری بیبی لایت مو کرد. را شوهر سعی بیبی لایت مو کرد او را متقاعد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که انواع میوه های خوشمزه ای را که داشت بخورد در جنگل پیدا کراتینه مو شد.

  موی حنا شده رو میشه کراتین کرد

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱