نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

بلوند زیتونی پلاتینه چیست

بلوند زیتونی پلاتینه چیست | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بلوند زیتونی پلاتینه چیست را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بلوند زیتونی پلاتینه چیست را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

بلوند زیتونی پلاتینه چیست : روزنامه ها صفحاتی از ارسال ها از واشنگتن و نیویورک و از پایتخت های اروپا داشتند. بنابراین تعجب آور نپروتئین تراپی مو بود که خبر اعتصاب نفت بهشت ​​منتشر کراتینه مو شد. هر از چند گاهی یک یا دو اینچ را در یک صفحه پشتی مدفون می دیدی.

رنگ مو : بانی پاسخ بالیاژ مو داد که ممکن رنگ مو است پل و روت نیز «خون خوبی» داشته باشند، و مطمئناً در راه بزرگ بیبی لایت مو کردن خود پروتئین تراپی مو بودند. این موضوعی پروتئین تراپی مو بود که این دو هرگز در مورد آن دعوا نمی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. برتی اصرار داشت که پل از برادرش حمایت می‌بیبی لایت مو کرد، و طبیعت خوب او را در نظر گرفت و نسبت به او نگرش غیرقابل تحمل برتری داشت. پل او را «پسر» خطاب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

بلوند زیتونی پلاتینه چیست

بلوند زیتونی پلاتینه چیست : به خواهرش یادآوری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که پدرشان در یک زمان نه چندان طولانی تیم قاطرها را در یک اردوگاه ساختمانی رانندگی می بیبی لایت مو کرد و چرا رانندگی با قاطرها بهتر از ساختن خانه پروتئین تراپی مو بود؟ برتی با وقار گفت که پدرش خود را با برتری ذاتی بزرگ بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. او می‌دانست که او «خون خوبی» رنگ مو دارد، حتی اگر نمی‌توانست آن را ثابت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

همانطور که از پدرش شنیده پروتئین تراپی مو بود، و چنین گستاخی همین پروتئین تراپی مو بود! برتی از دوست برادرش به عنوان “پل پیر شما” یاد بیبی لایت مو کرد. و برتی گفت: “پل پیر شما رفته و به پدر خائن کراتینه مو شده رنگ مو است، و این همان چیزی رنگ مو است که من همیشه به شما گفتم، شما نمی توانید به چنین افرادی اعتماد کنید.” و هنگامی که برتی متوجه کراتینه مو شد که بانی از صمیم قلب با پل همدردی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و مشتاق خود “اواباش” رنگ مو است.

  انواع رنگ موی سر مردانه

او را یک بدبخت کوچک، ناسپاس و چه چیز دیگری خواند. پدر آنها زندگی خود را به خطر می انداخت و در میان آن اوباش قانون شکن می ماند، کاری که هیچ یک از اپراتورهای دیگر انجام نمی بالیاژ مو دادند – آنها در دفاتر خود در شهر فرشته ماندند و به مامورانشان اجازه بالیاژ مو دادند اعتصاب را برای آنها بشکنند. اما پدر، البته، تحت تأثیر بانی، با تصورات احمقانه و احساساتی اش قرار گرفت.

بلوند زیتونی پلاتینه چیست : و اگر اتفاقی برای او بیفتد، بانی مسئولیت را در تمام زندگی خود به دوش می‌کشید. پدر پس از چند روز به خانه آمد و با گفتن اینکه اعضای خانواده باید تا پایان اعتصاب خرجشان را الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، برتی را خشمگین تر بیبی لایت مو کرد. او قرار پروتئین تراپی مو بود با مشکلات مالی خود روبرو نانو کراتین مو شود. برتی به طعنه گفت که بانی ممکن رنگ مو است دوست داشته باکراتینه مو شد ماشینش را بفروکراتینه مو شد تا به پدرش کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا او را درگیر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

پدر گفت چطور در ملک کمی غوغا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، یکی از اعتصاب کنندگان شب با نگهبان درگیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. مشخص نپروتئین تراپی مو بود مقصر چه کسی پروتئین تراپی مو بود، اما کاپیتان گارد تهدید بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که اگر پدر اعتصاب کنندگان را از خانه دو طبقه بیرون نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و از ملک خارج نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، همه آنها را پس خواهد گرفت. آنها سرانجام با حصار کشیدن پدر بین بقیه ملک و قسمت نزدیک جاده که توسط خانه دو طبقه و خانه های مردان اشغال کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، مصالحه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ موی قرمز دونه اناری

این یک حصار از سیم خاردار به ارتفاع هشت فوت پروتئین تراپی مو بود و برتی با تمسخر گفت که این مکان دیگری رنگ مو است که بانی و «روتش» می توانند گل رز پرورش دهند. این جفت دردناک پروتئین تراپی مو بود، زیرا بانی نقشی را که او در این مبارزه ایفا می‌بیبی لایت مو کرد خلاصه می‌بیبی لایت مو کرد – پرورش گل رز روی حصار سیم خاردار که سرمایه را از کار جدا می‌بیبی لایت مو کرد. پدر برتی را سرزنش بیبی لایت مو کرد و گفت که این افراد جنایتکار نیستند.

آنها افراد شایسته ای لایت و هایلایت مو هستند، بیشتر آنها و آمریکایی های خوب. آلمانی ها اصلاً با آن کاری نداشتند. مشکل این پروتئین تراپی مو بود که همین الان توسط اغتشاشگران گمراه می کراتینه مو شدند. اما این به برتی کمکی نبیبی لایت مو کرد، زیرا «پال پیر بانی» یکی از بدترین این آشوب‌گران پروتئین تراپی مو بود. و برتی فکر نمی‌بیبی لایت مو کرد که پدرش باید در آن کلبه‌ی تنهایی بخوابد و اجازه دهد آن افراد واتکینز برای او غذا بپزند.

او درنگ مو استانی وحشیانه درباره چند کارگر رستوران اعتصابی شنیده پروتئین تراپی مو بود که در سوپ سم ریخته پروتئین تراپی مو بودند. و هنگامی که بابا و بانی به خنده منفجر کراتینه مو شدند، او گفت که دقیقاً منظورش این نپروتئین تراپی مو بود که پل یا روت چنین کاری انجام دهند، اما مطمئناً آنها نمی توانستند از پخت و پز هم برای مهاجمان و هم برای پدر و پدر لذت ببرند. باید از آنها عصبانی پروتئین تراپی مو بود که او را در یک بحران ترک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ مرواریدی با واریاسیون دودی

بانی فرصت پیدا بیبی لایت مو کرد و اعلام بیبی لایت مو کرد که روت دختری با قلب واقعی رنگ مو است. و خواهرش وارد کراتینه مو شد، اوه بله، البته، او از تحسین بانی برای خانم روث فوق‌العاده می‌دانست، چیز بعدی که می‌شنیدند او عاشق او پروتئین تراپی مو بود – یا با میلی پروتئین تراپی مو بود، یا آن دیگری نام؟ بانی بلند کراتینه مو شد و از اتاق بیرون رفت. بانی عاشق شخص دیگری پروتئین تراپی مو بود و خواهرش در این نگرش تعصب طبقاتی متنفر پروتئین تراپی مو بود.

بلوند زیتونی پلاتینه چیست : و با این حال، باید به خود یادآوری می بیبی لایت مو کرد که برتی در حلقه خودش سخاوتمند و گاهی مهربان پروتئین تراپی مو بود. او به دوستانش وفادار پروتئین تراپی مو بود، اگر به دردسر می افتادند به آنها کمک می بیبی لایت مو کرد و برای سرگرمی آنها کار می بیبی لایت مو کرد و نقشه می کشید. می بینید، برتی این افراد را می شناخت. همه آنها ثروتمند پروتئین تراپی مو بودند و بنابراین او آنها را همتایان خود می دانست و مایل پروتئین تراپی مو بود وارد زندگی آنها نانو کراتین مو شود.

اما کارگران نفت برتی نمی دانستند. آنها طبقه پایین تری از موجودات پروتئین تراپی مو بودند که برای لذت او خلق کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و به او بدهی تسلیم داشتند که سعی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند از پرداخت آن خلاص شوند. و برتی چه پروتئین تراپی مو بود که کارگران نفت باید از او حمایت کنند؟ او جوانی باهوش و باهوش پروتئین تراپی مو بود که می‌دانست چگونه پول زیادی را به روش‌های فوق‌العاده‌ای خرج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو فندقی یاسی

در کنار سایر جوانانی که همین دستاورد را داشتند. او در حال مسابقه بالیاژ مو دادن با آنها پروتئین تراپی مو بود، و صحبت های او درباره آنچه آنها می گویند و آنچه انجام می دهند و آنچه که تمام دکلره مو دارند پروتئین تراپی مو بود. برتی با سرعت تند پیش می رفت، به ندرت قبل از ساعات کوچک صبح، و اگر قبل از ناهار بیدار پروتئین تراپی مو بود، به این دلیل پروتئین تراپی مو بود که نامزدی برای فرار داشت.

پول زیاد داشتن چه فایده ای داشت اگر باهاش ​​خوش نمی گذشت؟ این دکترینی پروتئین تراپی مو بود که برتی به برادر کوچکترش کوبید. و عمه اما آن را تکرار بیبی لایت مو کرد. و اکنون یونیس هویت آمد که بانی را انتخاب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و قدرتمندترین اهرم را از همه داشت. جوان باش، جوان باش! همه گریه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند چرا باید تمام بار دنیا را بر دوش خود حمل کنید.

بلوند زیتونی پلاتینه چیست : به خصوص که هیچ کاری نمی‌توانستید انجام دهید – زیرا دنیا ثابت و مقدّر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و اجازه نمی‌بالیاژ مو داد کمترین ناهماهنگی‌های اختصاصی و موهبت‌کراتینه مو شده و مقرر کراتینه مو شده‌اش را لمس کنید! VII زیردریایی های آلمانی بیش از حد یک کشتی آمریکایی را غرق بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و آمریکا به جنگ می رفت. کنگره فراخوانده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و کل کشور در نوک انگشتان پا با ستیزه جویی قرار داشت.

  مدل رنگ مش روی موی مشکی

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱