نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

بلوند پلاتینه دودی خیلی روشن

بلوند پلاتینه دودی خیلی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بلوند پلاتینه دودی خیلی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بلوند پلاتینه دودی خیلی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

بلوند پلاتینه دودی خیلی روشن : به او نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به او می گوید: «نگرانی چه فایده ای رنگ مو دارد؟» و این جمله را چند بار به صورت تصادفی تکرار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و مستقیم به روبروی خود خیره می نانو کراتین مو شود و دستانش را روی زانوهایش قرار می دهد. مرد جوانی در وسط صندلی با خودش صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : راهی را به سمت من دراز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و دستش را دراز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: «به نظر می رسد جدی نیست؛ خداحافظ. یک دفعه در اوباش از هم جدا می شویم. با آخرین نگاهم صورت هدر رفته و جذب خالی در دردسرش را می بینم که او را با ملایمت توسط یک برانکارد لشکر که دستش روی شانه اش رنگ مو است، از آنجا دور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و ناگهان دیگر او را نمی بینم. در جنگ، زندگی مانند مرگ ما را از هم جدا می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بلوند پلاتینه دودی خیلی روشن

بلوند پلاتینه دودی خیلی روشن : بدون اینکه وقت فکر بیبی لایت مو کردن به آن را داشته باشیم. آنها به من می گویند که آنجا نمان، بلکه قبل از بازگشت به پناهگاه برو تا رنگ مو استراحت کنی. دو ورودی، بسیار کم و بسیار باریک، در سطح زمین وجود رنگ مو دارد. این یکی همسطح با دهانه یک گالری شیب دار رنگ مو است که مانند مجرای فاضلاب باریک رنگ مو است. برای نفوذ به پناهگاه، ابتدا باید چرخید و با بدن خمیده به سمت عقب در لوله منقبض کراتینه مو شده کار بیبی لایت مو کرد و در اینجا پاها مراحل را کشف می کنند.

  رنگ مو ترکیبی دودی یخی

هر سه قدم یک قدم عمیق وجود رنگ مو دارد. هنگامی که در داخل لایت و هایلایت مو هستید، اولین تصوری از به دام افتادن دارید – که فضای کافی برای فرود یا بالا رفتن وجود نرنگ مو دارد. همانطور که به دفن خود در خلیج ادامه می دهید، کابوس خفگی ادامه می یابد که به تدریج تحمل بیبی لایت مو کردید و در امتبالیاژ مو داد روده های سنگر قبل از اینکه در اینجا بنیان بگذارید، آن را تحمل بیبی لایت مو کردید.

از هر طرف خودت را می تراشی و می تراشی، از تنگی گذر چنگ می خوری، گوه می خوری و گیر می کنی. من باید موقعیت کیسه های کارتریجم را با چرخاندن آنها به دور کمربند تغییر دهم و کیف هایم را در آغوشم روی سینه ام بگیرم. در مرحله چهارم خفگی بیشتر می نانو کراتین مو شود و فرد لحظه ای عذاب می ککراتینه مو شد. کمی که ممکن رنگ مو است کسی زانویش را برای گام عقب بلند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

پشتش به سقف برخورد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در این نقطه باید چهار دست و پا رفت، همچنان به عقب. وقتی به اعماق می روید، جوی آفت آور و سنگین مانند زمین شما را مدفون می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دستهایت فقط گل سرد، چسبناک و گور دیوار را لمس می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، که تو را از هر طرف پایین می ککراتینه مو شد و در خلوتی غم انگیز فرو می برد. نفس کور و کپک زده اش صورتت را لمس می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  بلوند پلاتینه دودی روشن

در آخرین پله‌ها، که پس از کار طولانی به آن رسیده‌اید، صدایی داغ و غیرمعمولی که از سوراخ مانند آشپزخانه‌ای بلند می‌نانو کراتین مو شود، مورد حمله قرار می‌گیرد. وقتی بالاخره به انتهای این شیره نردبانی رسیدی که در هر قدم آرنجت را فشار می دهد، رویای شیطانی تمام نمی نانو کراتین مو شود، زیرا خود را در غاری تنها اما بسیار باریک می یابی که در آن تاریکی حاکم رنگ مو است.

بلوند پلاتینه دودی خیلی روشن : یک راهروی صرف که بیش از پنج فوت نیست. بالا اگر خم کراتینه مو شدن را متوقف کنید و با زانوهای خمیده راه نروید، سرتان به کراتینه مو شدت به تخته های سقف پناهگاه برخورد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و صدای غرغر تازه واردها شنیده می نانو کراتین مو شود – با توجه به خلق و خوی و شرایطشان کم و بیش کراتینه مو شدید – “آه، خوش شانسم. کلاه حلبی را بر سر گذاشتم: یکی ژست کسی را نشان می دهد.

که در یک زاویه چمباتمه زده رنگ مو است. این یک مرد آمبولانسی رنگ مو است که نگهبانی می‌دهد و صدای یکنواختش به هر ورود می‌گوید: «قبل از ورود به داخل، گل را از روی چکمه‌هایت بردار». بنابراین شما به انباشته کراتینه مو شدن گل و لای برخورد می کنید. تو را در پای پله های این آستانه جهنم درگیر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در هیاهوی ناله و ناله، در بوی تند تراکم بی شمار زخم ها، در این غار چشمک زن زندگی آشفته و نامفهوم، سعی می کنم.

  رنگ مرواریدی چه تناژی دارد

اول به دست بیاورم. برخی از شعله های ضعیف شمع در امتبالیاژ مو داد پناهگاه می درخشند، اما آنها فقط تاریکی را در نقاطی که آن را سوراخ می کنند تسکین می دهند. در دورترین نقطه، نور کم نور روز ظاهر می نانو کراتین مو شود، همانطور که ممکن رنگ مو است برای یک زندانی سیاه چال در پایین یک اوبلیت باکراتینه مو شد. این سوراخ دریچه مبهم به فرد اجازه می دهد تا اشیاء بزرگی را که در امتبالیاژ مو داد راهرو قرار تمام دکلره مو دارند تشخیص دهد.

آنها برانکاردهای پایینی لایت و هایلایت مو هستند، مانند تابوت. در اطراف و بالای آن‌ها حرکت سایه‌های شکسته و آویزان، و به هم خوردن صفوف و گروه‌هایی از اشباح در برابر دیوارها به‌طور مبهمی تشخیص بالیاژ مو داده می‌نانو کراتین مو شود. می چرخم. در انتهای مقابل جایی که نور دور از آن نشت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، گروهی در مقابل پارچه چادری جمع می شوند که از سقف تا زمین می رسد و به این ترتیب آپارتمانی را تشکیل می دهد.

که نور آن از میان مواد زرد روغنی می تابد. در این عقب نشینی، تزریقات ضد کزاز با نور لامپ رنگ مو استیلن در جریان رنگ مو است. هنگامی که پارچه را بلند می کنند تا کسی بتواند وارد یا خارج نانو کراتین مو شود، تابش خیره کننده به طرز وحشیانه ای بر پارچه های بی نظم مجروحانی که در جلو مستقر کراتینه مو شده اند تا منتظر معالجه آنها باشند، می پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ موی شرابی قرمز ماهاگونی

با تعظیم در کنار سقف، نشسته، زانو زده یا زانو زده، به آرزوی اینکه نوبت خود را از دست ندهند یا نوبت دیگران را ندزدند، یکدیگر را هل می دهند و مانند سگ پارس می کنند: «نوبت من!» «من!» «من!» در این گوشه از تعارض اصلاح کراتینه مو شده، بلعیدن بوی ملایم رنگ مو استیلن و مردانی که خونریزی تمام دکلره مو دارند وحشتناک رنگ مو است. از آن روی برمی‌گردانم و به دنبال جایی می‌گردم.

تا جایی را بیابم که بتوانم بنشینم. کمی جلوتر می روم، با دست زدن، همچنان خمیده و خمیده و دستانم جلوتر رنگ مو است. به لطف شعله‌ای که یک سیگاری روی پیپ خود می‌گیرد، نیمکتی را جلوی خود می‌بینم که پر از موجودات رنگ مو است. چشمانم به ظلمتی که در غار راکد رنگ مو است عادت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و می توانم به خوبی این ردیف از مردم را تشخیص دهم که بانداژها و بندکشی هایشان سر و اندامشان را سفید می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بلوند پلاتینه دودی خیلی روشن : فلج، برافروخته، بدشکل، بی حرکت یا بی قرار، به سرعت ثابت در این نوع بارج، مجموعه ای نامتجانس از رنج و بدبختی را ارائه می دهند. یکی از آنها ناگهان فریاد می زند، نیمه بلند می نانو کراتین مو شود و دوباره می نشیند. همسایه اش که کتش پاره و سرش برهنه رنگ مو است.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱