نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو وانیلی دودی

رنگ مو وانیلی دودی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو وانیلی دودی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو وانیلی دودی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو وانیلی دودی : بدون اخاذی ارزان قیمت یا رسوایی مبهم. او دوست بزرگ پدر ساموئل پروتئین تراپی مو بود، اما قبل از بردن پسرش به دفترش، شش سال او را زیر نظر داشت. بهشت می داند که او در آن زمان چند چیز را کنترل می بیبی لایت مو کرد – معادن، راه آهن، بانک ها، کل شهرها. ساموئل بسیار به او نزدیک پروتئین تراپی مو بود، علاقه ها و ناخوشی های او، تعصبات، ضعف ها و بسیاری از نقاط قوت او را می دانست.

رنگ مو : یک روز کارهارت به دنبال ساموئل فرستاد و در دفتر داخلی خود را بست و یک صندلی و یک سیگار به او تعارف بیبی لایت مو کرد. “همه چی خوبه ساموئل؟” او درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد. “چرا بله.” “می ترسیدم کمی کهنه کراتینه مو شده باشی.” “کهنه؟” ساموئل گیج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. “شما نزدیک به ده سال رنگ مو است که هیچ کاری خارج از دفتر انجام نبالیاژ مو داده اید؟” “اما من تعطیلات را در آدیرون گذرانده ام…” کارهارت این را کنار زد. “منظورم کار بیرونی رنگ مو است. با دیدن چیزهایی که حرکت می کنند.

رنگ مو وانیلی دودی

رنگ مو وانیلی دودی : اوایل سی سالگی او را به خوبی روی پاهایش دید. او با پیتر کارهارت پیر، که در آن روزها یک شخصیت ملی پروتئین تراپی مو بود، ارتباط داشت. هیکل کارهارت مانند یک مدل خشن برای مجسمه هرکول پروتئین تراپی مو بود، و رکورد او به همان اندازه محکم پروتئین تراپی مو بود – انبوهی که برای شادی خالص ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  موی دو رنگ مشکی و بلوند

رنگ مو وانیلی دودی : ما همیشه در اینجا ریسمان را کشیده ایم.” ساموئل اعتراف بیبی لایت مو کرد: «نه. “من نبیبی لایت مو کرده ام.” او ناگهان گفت: “بنابراین، من به شما یک کار بیرونی می دهم که حدود یک ماه طول می ککراتینه مو شد.” ساموئل بحث نبیبی لایت مو کرد. او بیشتر از این ایده خوشش آمد و تصمیم خود را گرفت که هر چه که باکراتینه مو شد، آن را همان طور که کارهارت می خورنگ مو است اجرا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

این بزرگترین سرگرمی کارفرمایش پروتئین تراپی مو بود و مردان اطرافش به اندازه سربازان پیاده نظام تحت دستور مستقیم گنگ پروتئین تراپی مو بودند. کارهارت ادامه بالیاژ مو داد: “شما به سن آنتونیو خواهید رفت و همیل را خواهید دید.” او یک کار در دست رنگ مو دارد و یک مرد می خواهد که مسئولیت را بر عهده بگیرد.» همیل مسئول منافع کارهارت در جنوب غربی پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو وانیلی دودی : مردی که در سایه کارفرمای خود بزرگ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و ساموئل مکاتبات رسمی زیادی با او داشت، اگرچه هرگز ملاقات نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. “چه زمانی می روم؟” کارهارت با نگاهی به تقویم پاسخ بالیاژ مو داد: “بهتر رنگ مو است فردا بروی.” “اول ماه مه رنگ مو است.

من منتظر گزارش شما در اینجا در اول ژوئن لایت و هایلایت مو هستم.” صبح روز بعد ساموئل عازم شیکاگو کراتینه مو شد و دو روز بعد با همیل روبروی میزی در دفتر تررنگ مو است بازرگانان در سن آنتونیو قرار گرفت.

  مدل رنگ مو فقط پایین مو

رنگ مو وانیلی دودی : طولی نکشید که به اصل ماجرا پی بردم. این یک معامله بزرگ در نفت پروتئین تراپی مو بود که مربوط به خرید هفده مزرعه بزرگ مجاور پروتئین تراپی مو بود. این خرید باید در یک هفته انجام می کراتینه مو شد، و این یک فشار خالص پروتئین تراپی مو بود. نیروهایی به راه افتاده پروتئین تراپی مو بودند که هفده مالک را بین شیطان و دریای عمیق قرار می بالیاژ مو دادند، و بخش ساموئل صرفاً این پروتئین تراپی مو بود.

که موضوع را از دهکده ای کوچک در نزدیکی پوئبلو “به عهده بگیرد”. با درایت و کارآمدی، مرد مناسب می‌توانست آن را بدون هیچ گونه اصطکاک بیرون بیاورد، زیرا مسئله صرفاً نشستن پشت فرمان و محکم نگه داشتن آن پروتئین تراپی مو بود. حمیل، با زیرکی چندین برابر برای رئیس خود، وضعیتی را ترتیب بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که سود آشکاری بسیار بیشتر از هر معامله در بازار آزاد به همراه داشت.

رنگ مو وانیلی دودی : ساموئل با هامیل دست بالیاژ مو داد، قرار کراتینه مو شد دو هفته دیگر برگردد و به سن فیلیپه، نیومکزیکو رفت. البته به ذهنش خطور بیبی لایت مو کرد که کارهارت رنگ مو دارد او را امتحان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. گزارش همیل در مورد مدیریتش در این مورد ممکن رنگ مو است عاملی برای اتفاق بزرگی برای او باکراتینه مو شد، اما حتی بدون آن هم او تمام تلاش خود را می‌بیبی لایت مو کرد تا این کار را انجام دهد.

  مدل رنگ مو مش طلایی

ده سال اقامت در نیویورک او را احساساتی نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و او کاملاً عادت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود هر کاری را که شروع بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود به پایان برساند – و کمی بیشتر. در ابتدا همه چیز خوب پیش رفت. هیچ شور و شوقی در کار نپروتئین تراپی مو بود، اما هر یک از هفده دامدار مربوطه کار ساموئل را می‌دانستند، می‌دانستند که او چه چیزی پشت سرش رنگ مو دارد.

رنگ مو وانیلی دودی : و به اندازه مگس‌های روی شیشه‌ی پنجره، شانس کمی برای مقاومت تمام دکلره مو دارند. برخی از آنها رنگ مو استعفا بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند – برخی از آنها مانند شیطان اهمیت می‌بالیاژ مو دادند، اما درباره آن صحبت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، با وکلا بحث می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و نمی‌توانستند هیچ شکاف احتمالی را ببینند. پنج تا از مزرعه ها نفت داشتند، دوازده تای دیگر بخشی از شانس پروتئین تراپی مو بود.

اما در هر صورت برای هدف هامیل کاملاً ضروری پروتئین تراپی مو بود. ساموئل به زودی متوجه کراتینه مو شد که رهبر واقعی یک مهاجر اولیه به نام مک اینتایر رنگ مو است، مردی شاید پنجاه ساله، با موهای خاکستری، تراشیده، برنزی کراتینه مو شده در چهل تابستان نیومکزیکو، و با آن چشمان ثابت روشن که آب و هوای تگزاس و نیومکزیکو مناسب رنگ مو است.

رنگ مو وانیلی دودی : بالیاژ مو دادن. مزرعه او هنوز نفت نشان نبالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، اما در رنگ مو استخر پروتئین تراپی مو بود، و اگر کسی از از دست بالیاژ مو دادن زمین خود متنفر پروتئین تراپی مو بود، مک اینتایر چنین می بیبی لایت مو کرد. همه ترجیح می‌بالیاژ مو دادند ابتدا به او نگاه کنند تا از این مصیبت بزرگ جلوگیری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و او در سراسر قلمرو به دنبال ابزار قانونی برای انجام این کار پروتئین تراپی مو بود، اما او شکست خورده پروتئین تراپی مو بود و او این را می‌دانست.

  ترکیب رنگ موی مشکی و بلوند

او با جدیت از ساموئل دوری می‌بیبی لایت مو کرد، اما ساموئل مطمئن پروتئین تراپی مو بود که وقتی روز امضا برسد، ظاهر می‌نانو کراتین مو شود. فرا رسید – یک روز پخت و پز در ماه مه، با موج گرمی که از زمین خشک کراتینه مو شده تا آنجا که چشم ها می توانستند بالا بیاورند، و در حالی که ساموئل در دفتر کوچک خود بداهه خورش نشسته پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو وانیلی دودی : چند صندلی، یک نیمکت و یک میز چوبی – خوشحال پروتئین تراپی مو بود که کار تقریبا تمام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود او می خورنگ مو است به بدترین راه به شرق برگردد و به همسر و فرزندانش برای یک هفته در ساحل دریا ملحق نانو کراتین مو شود. جلسه برای ساعت چهار تعیین کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و او در ساعت سه و نیم تعجب بیبی لایت مو کرد که در باز کراتینه مو شد و مک اینتایر وارد کراتینه مو شد.

به نظر می‌رسید که مک اینتایر نزدیک به دشت‌ها باکراتینه مو شد، و ساموئل حس حسادت کوچکی را که مردم شهر نسبت به مردانی که در فضای باز زندگی می‌کنند احساس می‌کنند، داشت. مک اینتایر در حالی که پاهایش را از هم باز بیبی لایت مو کرده و دستانش را روی باسنش گذاشته پروتئین تراپی مو بود، در در باز ایستاده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو وانیلی دودی : گفت: “بعد از ظهر.” “سلام آقای مک اینتایر.” ساموئل برخرنگ مو است، اما رسمی پروتئین تراپی مو بودن دستش را نپذیرفت. او تصور می بیبی لایت مو کرد که دامدار صمیمانه از او متنفر رنگ مو است و به سختی او را سرزنش می بیبی لایت مو کرد. مک اینتایر وارد کراتینه مو شد و آرام نشست. ناگهان گفت: “تو ما را گرفتی.” به نظر نمی رسید که این نیاز به هیچ پاسخی داشته باکراتینه مو شد.

  رنگ مو مش کرم استخوانی

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱