نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

بلوند نقره ای پلاتینه c10 11.1

بلوند نقره ای پلاتینه c10 11.1 | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بلوند نقره ای پلاتینه c10 11.1 را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بلوند نقره ای پلاتینه c10 11.1 را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

بلوند نقره ای پلاتینه c10 11.1 : مردها خودشان را، همچنان بی صدا، با پتوهایشان به صورت ضربدری، بند کلاه ایمنی روی چانه، تکیه بر تفنگ هایشان، مارشال می کنند. به چهره های رنگ پریده، منقبض و منعکس کننده آنها نگاه می کنم. آنها سرباز نیستند، آنها مرد لایت و هایلایت مو هستند.

رنگ مو : او احمق تر از شریر پروتئین تراپی مو بود، اما به محض اینکه او آنجا پروتئین تراپی مو بود، بدتر کراتینه مو شد تا احمق. درست در همان لحظه، مارترو در کنار ورودی با ناله ای نیمه از خواب بیدار می نانو کراتین مو شود. او خودش را صاف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و مانند پرنده ای روی نی خود می نشیند و ما می بینیم که سیلوئت ریش دارش طرح مبهم یک چینی را گرفته رنگ مو است، در حالی که چشم گردش در سایه ها می چرخد ​​و می چرخد.

بلوند نقره ای پلاتینه c10 11.1

بلوند نقره ای پلاتینه c10 11.1 : او به رویاهای یک لحظه پیش خود نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سپس دستش را از روی چشمانش می گذراند و – انگار با خوابش ارتباطی رنگ مو دارد – صحنه آن شب را که به سنگر آمدیم به یاد می آورد – با صدایی سنگین از خواب و تأمل می گوید: “به خاطر همه اینها.” ، “آن شب چند دریا در آن سوی دریا پروتئین تراپی مو بود! آه، چه شبی پروتئین تراپی مو بود! آن همه نیرو، گروهان و کل هنگ ها، فریاد می زدند و تا سر حد جاده بالا می رفتند!

  رنگ مو فانتزی زنانه

در باریک ترین تاریکی می توانستید به هم ریختگی و درهم و برهم پروتئین تراپی مو بودن را ببینید. poilus که می رفت و بالا می رفت – شما می گویید خود دریا – و تمام کاروان های توپخانه و واگن های آمبولانسی را که در آن شب ملاقات بیبی لایت مو کردیم، ادامه می بالیاژ مو داد. هرگز!” سپس ضربه ای به سینه خود می زند، دوباره در خود داری می نشیند، ناله می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و دیگر نمی گوید.

صدای بلر بلند می نانو کراتین مو شود و به فکر ترسناکی که در اعماق مردها بیدار می نانو کراتین مو شود بیان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: “ساعت چهار رنگ مو است. خیلی دیر رنگ مو است که چیزی از طرف ما وجود داشته باکراتینه مو شد.” یکی از بازی‌بازان در گوشه‌ای دیگر با بالیاژ مو داد و فریاد به دیگری می‌گوید: “حالا پس؟ آیا می‌خواهی بازی کنی یا نه، کرم صورت؟” تیرت درنگ مو استان سرگردش را ادامه می دهد: “ببینید یک روز در پادگان با کمی سوپ از ما پذیرایی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.

پیرمرد، یک بیماری پروتئین تراپی مو بود، این یک بیماری پروتئین تراپی مو بود! بنابراین یک پسر از ناخدا درخورنگ مو است می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که با کاپیتان صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و حلبی او را نگه می رنگ مو دارد. تا دماغش.» “Numskull!” یکی در گوشه دیگر فریاد می زند. “پس چرا برنده نکراتینه مو شدی؟” کاپیتان گفت: “آه، لعنتی، آن را از بینی من بردارید، بوی بدی می دهد.” صدایی ناراضی اما متقاعد نکراتینه مو شده می‌گوید: «این بازی من نپروتئین تراپی مو بود». “و ناخدا، گزارشی را به سرگرد می‌دهد.

  رنگ موی یخی مناسب چه پوستی است

اما ببین سرگرد، دیوانه‌ای مثل شیطان، کاغذ را در پنجه‌اش تکان می‌دهد: “این چیست؟” می گوید: سوپی که باعث این شورش کراتینه مو شده کجرنگ مو است تا آن را بچشم؟ آنها برای او مقداری در یک قلع تمیز می آورند و او آن را بو می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او می گوید، “بوی خوبی می دهد. لعنتی خوب رنگ مو است که آن را نخورند، این چنین سوپ غنی!” “بازی تو نیست!

بلوند نقره ای پلاتینه c10 11.1 : و او هم رهبری می‌بیبی لایت مو کرد! بانگلر! بدشانس رنگ مو است، می‌دانی.” “سپس ساعت پنج وقتی داشتیم از پادگان بیرون می‌آمدیم، دو شگفت‌انگیز ما دوباره کنار می‌روند و خود را در مقابل چوب‌هایی که بیرون می‌آمدند می‌چسبند و سعی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند چیز کوچکی را ببینند، و او گفت: “آه، من. دلار، تو فکر بیبی لایت مو کردی با شکایت از این سوپ عالی که خودم را به همراه شریک زندگیم اینجا مصرف بیبی لایت مو کرده ام.

امتیازی به من بدهی؛ فقط صبر کن و ببین آیا با تو نمی توانم یا نه. هی، تو با موهای بلند، هنرمند بلندقد، یک دقیقه بیا اینجا! و در تمام مدتی که جانور آرواره می‌بیبی لایت مو کرد، رنگ مو استخوان‌های کیسه‌اش – به اندازه یک تیرک صاف و نازک – با سرش «اوئی، اوی» می‌رفتند.» این بستگی رنگ مو دارد، اگر او ترامپ نداشت، موضوع دیگری رنگ مو است.

اما یکدفعه می بینیم که او مثل یک ملحفه سفید کراتینه مو شده رنگ مو است، مشتش را روی شکمش می گذارد و همینطور تکان می خورد و ناگهان در مقابل همه یارانی که میدان را پر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، چترش را رها می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و شروع می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پرتاب!” “هی گوش کن!” پارادیس با تندی می گوید: “در سنگر فریاد می زنند. نمی شنوی؟ زنگ خطر نیست!” آنها فریاد می زنند؟” “آلارم؟ عصبانی لایت و هایلایت مو هستی؟” کلمات به سختی گفته می‌کراتینه مو شدند.

  رنگ موی یخی ترکیب

وقتی سایه‌ای از درگاه پایین حفر کراتینه مو شده ما وارد می‌نانو کراتین مو شود و فریاد می‌زند: “آلارم، بیست و دوم! دست به دست شو!” یک لحظه سکوت و سپس چند تعجب. پارادیس بین دندان‌هایش زمزمه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: «من این را می‌دانستم» و با زانو به سمت دهانه خال‌خالی که به ما پناه می‌دهد می‌رود. سپس گفتار متوقف می نانو کراتین مو شود و به نظر می رسد که ما خنگ کراتینه مو شده ایم.

خم کراتینه مو شدن یا زانو زدن ما خودمان را بدتر می کنیم. ما کمربندهای خود را بستیم. بازوهای سایه دار از یک طرف به سمت دیگر می روند. جیب ها زیر و رو کراتینه مو شده رنگ مو است و ما با بند، پتو و کیسه‌هایمان، کوله‌پشتی‌هایمان را پشت سر خود می‌کشیم. بیرون ما کر کراتینه مو شده ایم. صدای تیراندازی به چپ و ررنگ مو است و جلوی ما صد برابر کراتینه مو شده رنگ مو است.

باتری های ما بدون وقفه صدا می دهند. “فکر می کنی تمام دکلره مو دارند حمله می کنند؟” یک مرد را جرات می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “از کجا باید بدانم؟” صدای دیگری با کوتاهی عصبانی پاسخ می دهد. آرواره‌هایمان به هم ریخته رنگ مو است و افکارمان را با عجله، شلوغی، برخورد و غر زدن بدون کلام فرو می‌بریم. دستوری صادر می‌نانو کراتین مو شود – “کوله‌های خود را بردارید.” – “یک فرمان متقابل وجود رنگ مو دارد -” افسری فریاد می‌زند.

  رنگ مو آبی روی موی مشکی

که با گام‌های بلند از سنگر پایین می‌رود و با آرنج‌هایش کار می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و بقیه جمله‌اش با او ناپدید می‌نانو کراتین مو شود. یک ضد فرمان! یک لرزش قابل مشاهده در پرونده ها جاری کراتینه مو شده رنگ مو است، شروعی که سر ما را بالا می برد و همه ما را در انتظار کراتینه مو شدید نگه می رنگ مو دارد. اما نه؛ دستور متقابل فقط مربوط به کوله پشتی رنگ مو است.

بلوند نقره ای پلاتینه c10 11.1 : بدون بسته؛ اما پتو دور بدن چرخید و ابزار سنگر بر روی کمر. پتوهایمان را باز می کنیم، پاره می کنیم و می پیچیم. هنوز حرفی زده نمی نانو کراتین مو شود. هر کدام چشمی ثابت تمام دکلره مو دارند و دهانشان به زور بسته رنگ مو است. سرجوخه‌ها و گروهبان‌ها این‌طرف و آن‌جا می‌روند و با تب، شتاب بی‌صدا را که مردان در آن تعظیم می‌کنند.

تحریک می‌کنند: “حالا، پس عجله کن! گروهی از سربازان با نشانی از تبرهای ضربدری روی آستین‌هایشان، خود را از مسیری خارج می‌کنند و به سرعت در دیوار سنگر سوراخ می‌کنند. در حالی که وسایلمان را به تن می کنیم، آنها را به پهلو تماشا می کنیم. “آن بچه ها چه کار می کنند؟” ما آماده ایم.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱