نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی مسی بنفش پلاتینه

رنگ موی مسی بنفش پلاتینه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی مسی بنفش پلاتینه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی مسی بنفش پلاتینه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی مسی بنفش پلاتینه : سپس برگشت و با نگرانی پرسید: “مفاصل شما کجا لایت و هایلایت مو هستند؟” چوب‌دار حلبی پاسخ بالیاژ مو داد: اول گردنم را روغن کن. پس آن را روغن زد، و چون به کراتینه مو شدت زنگ زده پروتئین تراپی مو بود، مترسک سر حلبی را گرفت و به آرامی از این طرف به طرف دیگر حرکت بالیاژ مو داد تا آزادانه کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و سپس مرد می توانست خودش آن را بچرخاند.

رنگ مو : زیرا نشان بالیاژ مو داد که من مترسک خوبی نیستم. اما کلاغ پیر به من دلداری بالیاژ مو داد و گفت: “اگر فقط مغز در سر داشتی، به اندازه هر یک از آنها مردی پروتئین تراپی مو بودی و از برخی از آنها مردی بهتر پروتئین تراپی مو بودی.” مغزها تنها چیزهایی لایت و هایلایت مو هستند که در این دنیا ارزش داشتن را تمام دکلره مو دارند، فرقی نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند کلاغ باکراتینه مو شد یا مرد. «بعد از رفتن کلاغ ها به این موضوع فکر بیبی لایت مو کردم و تصمیم گرفتم خیلی تلاش کنم تا کمی مغز به دست بیاورم.

رنگ موی مسی بنفش پلاتینه

رنگ موی مسی بنفش پلاتینه : با خوش شانسی تو آمدی و مرا از روی چوب بیرون کشیدی، و با توجه به آنچه تو می گویی مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که اوز بزرگ به محض اینکه به شهر زمردی رسیدیم به من مغز می دهد. دوروتی با جدیت گفت: «امیدوارم اینطور باکراتینه مو شد، زیرا به نظر می‌رسد که شما مشتاق داشتن آنها لایت و هایلایت مو هستید.» “آه بله؛ من مضطرب لایت و هایلایت مو هستم،” مترسک پاسخ بالیاژ مو داد. “این احساس ناراحت کننده ای رنگ مو است که بدانیم یک احمق رنگ مو است.” دختر گفت: «خب، بگذار برویم.» و سبد را به مترسک بالیاژ مو داد.

  رنگ موی شنی خیلی روشن

در حال حاضر هیچ حصاری در کنار جاده وجود نداشت و زمین ناهموار و سرسبز پروتئین تراپی مو بود. نزدیک غروب به جنگل بزرگی رسیدند، جایی که درختان آنقدر بزرگ کراتینه مو شدند و به هم نزدیک کراتینه مو شدند که شاخه هایشان بر سر جاده آجری زرد به هم رسیدند. زیر درختان تقریبا تاریک پروتئین تراپی مو بود، زیرا شاخه ها نور روز را خاموش می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

اما مسافران متوقف نکراتینه مو شدند و به سمت جنگل رفتند. مترسک گفت: “اگر این جاده به داخل می رود، باید بیرون بیاید، و چون شهر زمرد در انتهای دیگر جاده رنگ مو است، ما باید به هر کجا که ما را می رساند برویم.” دوروتی گفت: «هر کسی این را می‌داند. “قطعا؛ به همین دلیل رنگ مو است که من آن را می دانم،” مترسک پاسخ بالیاژ مو داد. “اگر برای فهمیدن آن به مغز نیاز پروتئین تراپی مو بود.

هرگز نباید آن را می گفتم.” پس از یک ساعت یا بیشتر، نور محو کراتینه مو شد و آنها خود را در تاریکی دیدند. دوروتی اصلاً نمی‌توانست ببیند، اما توتو می‌توانست، زیرا برخی از سگ‌ها در تاریکی خیلی خوب می‌بینند. و مترسک اعلام بیبی لایت مو کرد که می تواند به خوبی روز ببیند. بنابراین بازوی او را گرفت و توانست به خوبی کنار بیاید.

او گفت: «اگر خانه یا مکانی را دیدی که بتوانیم شب را در آن بگذرانیم، باید به من بگو. زیرا راه رفتن در تاریکی بسیار ناراحت کننده رنگ مو است.» کمی بعد مترسک متوقف کراتینه مو شد. او گفت: «من یک کلبه کوچک در سمت ررنگ مو است خود می بینم که از الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده ها و شاخه ها ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است. بریم اونجا؟» کودک پاسخ بالیاژ مو داد: بله، در واقع. “من همه خسته ام.” بنابراین مترسک او را از میان درختان هدایت بیبی لایت مو کرد.

  مدل رنگ مو شرابی بنفش

تا اینکه به کلبه رسیدند و دوروتی وارد کراتینه مو شد و در گوشه ای تختی از برگ های خشک پیدا بیبی لایت مو کرد. او فورا دراز کشید و با توتو در کنارش به زودی به خواب عمیقی فرو رفت. مترسک که خسته نمی کراتینه مو شد در گوشه ای دیگر ایستاد و صبورانه منتظر ماند تا صبح کراتینه مو شد. فصل پنجم نجات مرد چوبی حلبی وقتی دوروتی از خواب بیدار کراتینه مو شد.

خورشید از لابه لای درختان می تابد و توتو مدت ها پروتئین تراپی مو بود که به دنبال پرندگان و سنجاب ها در اطرافش پروتئین تراپی مو بود. بلند کراتینه مو شد و به اطرافش نگاه بیبی لایت مو کرد. مترسکی پروتئین تراپی مو بود که هنوز صبورانه در گوشه اش ایستاده پروتئین تراپی مو بود و منتظر او پروتئین تراپی مو بود. او به او گفت: “ما باید برویم و دنبال آب بگردیم.” “چرا آب می خواهی؟” او درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد. پس از غبار راه صورتم را پاک کنم و بنوشم تا نان خشک در گلویم نچسبد.

رنگ موی مسی بنفش پلاتینه : مترسک متفکرانه گفت: «باید از گوشت درست کراتینه مو شده باکراتینه مو شد، زیرا باید بخوابی، بخوری و بنوشی. با این حال، شما مغز دارید و برای اینکه بتوانید به درستی فکر کنید ارزش زیادی رنگ مو دارد.» آنها کلبه را ترک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در میان درختان قدم زدند تا اینکه چشمه کوچکی از آب زلال را یافتند، جایی که دوروتی نوشیدند، حمام بیبی لایت مو کرد و صبحانه خود را خورد.

  زیباترین رنگ موی ترکیبی بدون دکلره

او دید که در سبد نان زیادی باقی نمانده رنگ مو است و دختر از اینکه مترسک مجبور نیست چیزی بخورد، سپاسگزار پروتئین تراپی مو بود، زیرا به ندرت برای او و توتو برای آن روز کافی پروتئین تراپی مو بود. وقتی غذایش را تمام بیبی لایت مو کرد و می‌خورنگ مو است به جاده آجری زرد برگردد، از شنیدن ناله‌ای عمیق در آن نزدیکی مبهوت کراتینه مو شد. “آن چه پروتئین تراپی مو بود؟” او با ترس پرسید.

مترسک پاسخ بالیاژ مو داد: نمی توانم تصور کنم. “اما ما می توانیم برویم و ببینیم.” درست در همان لحظه ناله دیگری به گوش آنها رسید و به نظر می رسید صدا از پشت سر آنها می آمد. آنها برگشتند و چند قدمی در جنگل قدم زدند، وقتی دوروتی متوجه کراتینه مو شد که چیزی می درخکراتینه مو شد در پرتو آفتابی که بین درختان افتاده پروتئین تراپی مو بود.

او به سمت محل دوید و سپس با گریه کمی از تعجب ایستاد. یکی از درختان بزرگ تا حدی خرد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و مردی کاملاً از قلع در کنار آن ایستاده پروتئین تراپی مو بود و تبر بلندی در دست داشت. سر و دست‌ها و پاهایش روی بدنش به هم چسبیده پروتئین تراپی مو بودند، اما کاملاً بی‌حرکت ایستاده پروتئین تراپی مو بود، انگار اصلاً نمی‌توانست تکان بخورد.

دوروتی با تعجب به او نگاه بیبی لایت مو کرد و مترسک هم همینطور، در حالی که توتو به تندی پارس می بیبی لایت مو کرد و به پاهای حلبی ضربه می زند که به دندان هایش آسیب می رساند. “آه ناله بیبی لایت مو کردی؟” دوروتی پرسید. مرد حلبی پاسخ بالیاژ مو داد: «بله، این کار را بیبی لایت مو کردم. من بیش از یک سال رنگ مو است که ناله می‌کنم و هیچ‌کس تا به حال صدایم را نشنیده یا به کمک من نیامده رنگ مو است.» “چه کاری می توانم برای شما انجام دهم؟” او به آرامی پرس و جو بیبی لایت مو کرد.

  بهترین رنگ مو سال

رنگ موی مسی بنفش پلاتینه : زیرا صدای غم انگیزی که مرد در آن صحبت می بیبی لایت مو کرد تحت تأثیر قرار گرفت. او پاسخ بالیاژ مو داد: یک قوطی روغن سامبره مو بگیرید و مفاصل مرا روغن بزنید. آنها به کراتینه مو شدت زنگ زده اند که من اصلا نمی توانم آنها را حرکت دهم. اگر خوب روغن بخورم به زودی دوباره خوب می شوم. یک قوطی روغن در قفسه ای در کلبه من پیدا خواهید بیبی لایت مو کرد.» دوروتی بلافاصله به کلبه دوید و قوطی روغن را پیدا بیبی لایت مو کرد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱