نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

پلاتینه مو

پلاتینه مو | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت پلاتینه مو را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با پلاتینه مو را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

27 آوریل 2024

پلاتینه مو : این روزها فرق بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. بعداً در همان مکان بالا پروتئین تراپی مو بود که کلمنس را شناخت. او در حال عبور پروتئین تراپی مو بود، اولین بار، مجلل با آفتاب، و به قدری عادلانه که غلاف کاهی که در آغوشش حمل می بیبی لایت مو کرد، در مقابل به نظر او قهوه ای مهره ای می رسید.

رنگ مو : بالا می رویم. “حالا، بچه های من، این کار را ادامه دهید، وقتی همه تصمیم می گیرند – بیا – در مورد چه چیزی غر می زنید، کار طولانی نیست؟ این کار فایده ای نرنگ مو دارد.” بیست دقیقه بعد با یورتمه برمی گردیم. در طویله که در حال تاپ زدن می‌شویم، نمی‌توانیم چیزی را لمس کنیم، جز چیزهایی که سرد و غلیظ رنگ مو است، و بوی ترش حیوانات خیس به بخار کود مایعی که در رختخواب‌هایمان وجود رنگ مو دارد اضافه می‌نانو کراتین مو شود.

پلاتینه مو

پلاتینه مو : او یک نوع ساده لوح بدخیم رنگ مو است، و گرچه در تمام مدت با همدردی ناشیانه شوخی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، او با نگاهی تیزبین بر تخلیه محله ها نظارت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در خارج، در جاده جریان در باران دائمی، بخش دوم پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده رنگ مو است، همچنین توسط آجودان احضار و به محل کار هدایت می نانو کراتین مو شود. این دو بخش با هم ترکیب می شوند. از خیابان و تپه خاک رسی که آشپزخانه مسافر در آن دود می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  ترکیب رنگ مو قهوه ای شکلاتی

دوباره ایستاده‌ایم، دور تکیه‌گاه‌هایی که انبار را بالا نگه می‌تمام دکلره مو دارند، و دور نرده‌هایی که به‌طور عمودی از سوراخ‌های سقف می‌افتند – ستون‌های ضعیفی که روی پایه‌های مبهم آب پاشیده کراتینه مو شده‌اند. “ما دوباره اینجا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم!” ما گریه میکنیم. دو توده به نوبه خود راه در را مسدود می کنند، غرق بارانی که از آنها می ریزد.

لاموز و بارک، که در جستجوی یک سینه بند پروتئین تراپی مو بوده اند و اکنون دست خالی، عبوس و شرور از سفر بازگشته اند. “نه سایه ای از سطل آتش، و چه بیشتر، بدون چوب یا زغال سنگ، نه برای ثروت.” وجود هیچ آتشی غیرممکن رنگ مو است. بارک با غروری که صد سوء رنگ مو استفاده را توجیه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، می گوید: «اگر من نتوانم چیزی بدست بیاورم، هیچکس نمی تواند.

بی حرکت می مانیم یا در فضای اندکی که داریم آلایت و هایلایت مو هسته حرکت می کنیم و از این همه بدبختی بهت زده ایم. “کاغذ کیست؟” Becuwe می گوید: “این مال من رنگ مو است.” “چه می گوید؟ آه، زوت، در این تاریکی نمی توان خواند!” او می گوید: “آنها اکنون هر کاری لازم را برای سربازان انجام بالیاژ مو داده اند، تا آنها را در سنگرها گرم نگه تمام دکلره مو دارند. آنها هر چه می خواهند.

و پتو، پیراهن، سینه بند، سطل آتش و سطل زغال سنگ تمام دکلره مو دارند؛ و این چنین رنگ مو است. در سنگرهای خط اول.” “آه، لعنت!” برخی از زندانیان بیچاره انبار غرغر می کنند و مشت های خود را به جای خالی بیرون و خود روزنامه تکان می دهند. اما فویا علاقه خود را به آنچه آنها می گویند از دست بالیاژ مو داده رنگ مو است.

  رنگ مو مش فندقی

او لاشه بلند دن کیشوت خود را زیر سایه خم بیبی لایت مو کرده و گردن لاغری را که به نظر می رسد با سیم های ویولن بافته کراتینه مو شده رنگ مو است، دراز بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. چیزی روی زمین لایت و هایلایت مو هست که او را جذب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این لابری، سگ جوخه دیگر رنگ مو است، نوعی سگ گوسفندی نامشخص، با دمی دریده، روی بستر کوچکی از کاه جمع کراتینه مو شده رنگ مو است.

فولا به لابری نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و لابری به او. بیکوه بالا می آید و با لحن منطقه لیل می گوید: “او غذایش را نمی خورد، سگ حالش خوب نیست، هی لبری، چه خبره، نان و گوشتت لایت و هایلایت مو هست، بخور! خوب رنگ مو است وقتی در سطل توست. او بد رنگ مو است. یک روز صبح او را مرده خواهیم یافت.» لابری خوشحال نیست. سربازی که به او سپرده کراتینه مو شده رنگ مو است با او سخت می‌گیرد و معمولاً با او بدرفتاری می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

وقتی اصلاً متوجه او نانو کراتین مو شود. حیوان تمام روز بسته رنگ مو است. او سرد و مریض رنگ مو است و به حال خود رها کراتینه مو شده رنگ مو است. او فقط وجود رنگ مو دارد. گهگاهی که در اطرافش حرکتی در جریان رنگ مو است، امید به بیرون رفتن رنگ مو دارد، برمی خیزد و خود را دراز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و دم خود را به تظاهرات اولیه می کشاند. اما او سرخورده رنگ مو است، و دوباره دراز می ککراتینه مو شد و به پشت ظرف تقریباً پر خود خیره می نانو کراتین مو شود.

  مدل رنگ مو مش فویلی

او خسته رنگ مو است و از زندگی بیزار رنگ مو است. حتی اگر از گلوله یا بمبی که به اندازه ما در معرض آن رنگ مو است فرار بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد، با مرگ در اینجا به پایان می رسد. فویا دست لاغر خود را روی سر سگ می گذارد و دوباره به او خیره می نانو کراتین مو شود. دو نگاه آنها شبیه هم رنگ مو است – تنها تفاوت این رنگ مو است که یکی از بالا و دیگری از پایین می آید. فولا هم می نشیند.

پلاتینه مو : برای او بدتر – در گوشه ای، دستانش را چین های کت بزرگش پوشانده، پاهای بلندش مثل تخت تاشو دو برابر کراتینه مو شده رنگ مو است. او خواب می بیند، چشمانش زیر پلک های آبی شان بسته رنگ مو است. چیزی لایت و هایلایت مو هست که او دوباره می بیند. این یکی از آن لحظاتی رنگ مو است که کشوری که او از آن جدا کراتینه مو شده رنگ مو است، از دور جذابیت های واقعیت را به خود می گیرد.

او به قدری واضح و نزدیک می بیند که سر و صدای چله ها در کانال دو میدی و تخلیه بار در اسکله را می شنود. و ندای آنها به او کاملاً واضح رنگ مو است. بالای جاده‌ای که بوی آویشن و جاودانه‌ها آنقدر قوی رنگ مو است که تقریباً مزه‌ای در دهان رنگ مو دارد، در دل آفتابی که شفت‌های بالش هوا را به نسیمی گرم و معطر تبدیل می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، در مونت سنت کلر، شکوفه می‌دهد و خانه قوم خود را شکوفا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ موی یخی و طوسی

در آن بالا، با همان نگاه می توان دید که دریاچه تاو، که مانند شیشه سبز رنگ مو است، با دریای مدیترانه که لاجوردی رنگ مو است، دست به دست می نانو کراتین مو شود. و گاهی نیز می توان در اعماق آسمان نیلی، شبح های الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شده پیرنه را تشخیص بالیاژ مو داد. آنجا به دنیا آمد، آنجا بزرگ کراتینه مو شد، شاد و آزاد. در آنجا روی زمین طلایی یا گلگون بازی بیبی لایت مو کرد.

پلاتینه مو : شادی مشتاق به کار بردن شمشیر چوبی، گونه هایی را که اکنون فرورفته و درز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، سرخ بیبی لایت مو کرد. چشمانش را باز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به او نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، سرش را تکان می دهد و در حسرت روزهایی می افتد که جلال و جنگ برای او چیزهای پاک و بلند و آفتابی پروتئین تراپی مو بود. مرد دستش را روی چشمانش می گذارد تا دید درونش را حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱