نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی پلاتینه صورتی

رنگ موی پلاتینه صورتی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی پلاتینه صورتی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی پلاتینه صورتی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی پلاتینه صورتی : من برای خودم خانه ای دارم. او به یک تغار در سطح زمین اشاره می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، جایی که روی یک تشک ناچیز از گل و لای، فقط برای یک نفر اتاق بدن وجود رنگ مو دارد. “در مورد خانه به طور خلاصه صحبت کنید!” او با تکان بالیاژ مو دادن سر کوچک خشن و سخت که به نظر می رسد هرگز تمام نکراتینه مو شده رنگ مو است، اظهار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “من به سختی چرت زدم. تازه پیاده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم.

رنگ مو : او سوراخی در وسط ترتیب بالیاژ مو داده تا سر خود را از آن عبور دهد و بند شانه و کمربند خود را مجبور بیبی لایت مو کرده رنگ مو است که از آن عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او قد بلند و رنگ مو استخوانی رنگ مو است. هنگام راه رفتن صورتش را از قبل نگه می‌رنگ مو دارد، چهره‌ای زورمند، با چشم‌هایی که به هم می‌ریزد.

رنگ موی پلاتینه صورتی

رنگ موی پلاتینه صورتی : اما با تسکین 129 که گذشت، بیدار کراتینه مو شدم – نه از سر و صدا، بلکه بو. آه، همه آن ترک ها که پاهایشان را روی بینی من گذاشته اند! مرا از خواب بیدار بیبی لایت مو کرد و به من درد بینی بالیاژ مو داد.» من آن را می دانستم. من اغلب در سنگر توسط رد بوی کراتینه مو شدید در پی مردان راهپیمایی بیدار کراتینه مو شده ام. تیرت گفت: «حداقل اگر حشرات موذی را بککراتینه مو شد.

  ترکیب رنگ مو نسکافه ای و شکلاتی

مشکلی نرنگ مو دارد. Lamuse می گوید: «برعکس، آنها را هیجان زده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “هر چه بوی بدتری داشته باشید، بیشتر از آنها دارید.” بیکت ادامه بالیاژ مو داد: “خوشبختم که بوی تعفن آنها مرا از خواب بیدار بیبی لایت مو کرد. همین الان که داشتم به آن وان بزرگ می گفتم، درست به موقع نگاه کنندگانم را باز بیبی لایت مو کردم تا پارچه چادری را که سوراخ من را بسته پروتئین تراپی مو بود، بگیرم.

آن کپه های کثیف می خورنگ مو استند آن را از سرم بگیرند.” شیاطین کثیف، 129. شکل انسانی که کلمات از آن سرچشمه می‌گرفتند، اکنون زیر پای ما، جایی که صبح هنوز به آن نرسیده پروتئین تراپی مو بود، قابل تشخیص پروتئین تراپی مو بود. لباس فراوانش را با دست چنگ زد، چمباتمه زد و چروکید. پاپا بلر پروتئین تراپی مو بود. چشمان کوچکش در میان گرد و غباری که روی صورتش موج می زد چشمک می زد.

بالای شکاف دهان بی دندانش، سبیل‌هایش یک توده ضخیم درآورده پروتئین تراپی مو بود. دست‌هایش به طرز وحشتناکی سیاه پروتئین تراپی مو بودند، بالای آن‌ها از خاک پشمالو، کف دست‌هایش با نقش برجسته خاکستری گچ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. خودش، چروکیده و کثیف، عطر یک خورش برنگ مو استانی را رنگ مو استشمام بیبی لایت مو کرد. با اینکه مشغول خراشیدن پروتئین تراپی مو بود.

با بارکی بزرگ گپ زد که از فاصله کمی به سمت او خم کراتینه مو شد. او می‌گوید: «زمانی که اهل بدجنسی پروتئین تراپی مو بودم به این بدجنس نپروتئین تراپی مو بودم. بارک گفت: “خب، دوست بیچاره من، این یک تغییر کثیف برای بدتر رنگ مو است.” Tirette می گوید: “خوش شانس برای شما.” وقتی نوبت به بچه‌ها می‌رسد، شما چند سیاه‌پوست کوچک به خانم هدیه می‌دهید!

  رنگ مو ارغوانی

بلر آزرده خاطر کراتینه مو شد و غم و اندوه ابروی او را چروک بیبی لایت مو کرد. “چه چیزی داری که به من لب بزنی، تو؟ بعدش چی؟ زمان جنگ رنگ مو است. در مورد تو ای لوبیا، فکر می کنی شاید جنگ فیزوگ و رفتارت را تغییر نبالیاژ مو داده رنگ مو است؟ به خودت نگاه کن میمون… پوزه، پوست باسن! مرد باید جانوری باکراتینه مو شد که مثل شما حرف بزند.” دستش را روی رسوبات تیره روی صورتش که باران های آن روزها در نهایت پاک نکراتینه مو شدنی اش ثابت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

گذراند و افزود: «به علاوه، اگر همینطور که لایت و هایلایت مو هستم، انتخاب خودم رنگ مو است. برای شروع، من دندان ندارم. سرگرد خیلی وقت پیش به من گفت: “تو حتی یک دندان هم نداری، کافی نیست. در رنگ مو استراحت بعدی، او می گوید: “یک نوبت به آمبولانس رنگ مو استومولوژیک برو.” بارکی تصحیح بیبی لایت مو کرد: آمبولانس توماتولوژیک. برتراند اصلاح بیبی لایت مو کرد: «دندانشناسی». بارک گفت: “شما تمام امکانات یک آشپز ارتش را دارید.

رنگ موی پلاتینه صورتی : باید یکی می پروتئین تراپی مو بودید.” بلر بی گناه پاسخ بالیاژ مو داد: “ایده من نیز”. یکی خندید مرد رنگ مو با توهین بلند کراتینه مو شد. او با تمسخر گفت: “شما به من شکم درد می دهید.” “من میرم توالت.” هنگامی که سیلوئت دوچندان تیره او ناپدید کراتینه مو شد، دیگران یک بار دیگر این حقیقت بزرگ را بررسی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که اینجا در زمین آشپزها کثیف ترین آدم ها لایت و هایلایت مو هستند.

  رنگ مو مخفی

او می‌گوید: «اگر ترکه‌ای را دیدید که پوست و چاقویش آن‌قدر آغشته و لکه‌دار کراتینه مو شده رنگ مو است که با میله بارج به او دست نمی‌زنید، می‌توانید به خودتان بگویید: «احتمالاً او آشپز رنگ مو است». و هر چه او کثیف تر باکراتینه مو شد، احتمال آشپزی بیشتر رنگ مو است.” مارترو گفت: “این درست رنگ مو است و باز هم درست رنگ مو است.” “تینز، تیرلویر وجود رنگ مو دارد! هی، تیرلویر!” او با مشغله‌ای بالا می‌آید.

و با عطری مشتاق به این طرف و آن طرف نگاه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سر ناچیز او، رنگ پریده مانند کلر، در یقه بالشتکی یک کت بزرگ که برای او بسیار سنگین و بزرگ رنگ مو است، می پرد. چانه او نوک تیز رنگ مو است و دندان های بالاییش بیرون زده رنگ مو است. چین و چروک دور دهانش آنقدر عمیق با خاک رنگ مو است که شبیه پوزه رنگ مو است. طبق معمول عصبانی رنگ مو است.

طبق معمول با صدای بلند عصبانی می نانو کراتین مو شود. “یکی دیشب کیفم را دو نیم بیبی لایت مو کرد!” “این امبالیاژ مو داد 129 پروتئین تراپی مو بود. کجا گذاشته پروتئین تراپی مو بودی؟” او به سرنیزه‌ای اشاره می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که در دیواره سنگر نزدیک دهانه یک سوراخ فانک گیر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است – “آنجا، آویزان به خلال دندان آنجا.” “الاغ!” گروه کر می آید. “در دسترس سربازان عبوری! لکه دار نیستی؟” تیرلویر فریاد می زند: «به هر حال این خطوط سخت لایت و هایلایت مو هستند.

  رنگ مو قرمز نارنجی

سپس ناگهان غضب او را فرا می گیرد، صورتش مچاله می نانو کراتین مو شود، مشت های کوچکش از کراتینه مو شدت خشم به هم گره می زند، آنها را مانند گره هایی در رشته محکم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و آنها را به اطراف تکان می دهد. “Alors quoi؟ آه، اگر من از مخلوطی که این کار را بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود دست گرفته پروتئین تراپی مو بودم! در مورد شکستن فک او صحبت کنید – من در ظرف نان او را می گذاشتم – یک کاممبر کامل آنجا پروتئین تراپی مو بود.

من می روم و دنبالش بگرد.” او شکمش را با ضربه های تند کوچک یک نوازنده گیتار ماساژ می دهد و در خاکستری صبح غوطه ور می نانو کراتین مو شود، پوزخند و در عین حال با وقار، با طرح های ناخوشایند خود از یک معلول در لباس مجلسی. صدای غر زدن او را می شنویم تا زمانی که ناپدید نانو کراتین مو شود. پپین می‌گوید: «مرد عجیب، این رنگ مو است.

رنگ موی پلاتینه صورتی : بقیه می خندند مارترو که عادت رنگ مو دارد بیان افکار خود را با رنگ مو استفاده همزمان از دو مترادف تقویت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، می گوید: “او دیوانه و احمق رنگ مو است.” تولاک در حالی که بالا می آید می گوید: «تینز، پیرمرد. “به این نگاه کن.” تولاک باشکوه رنگ مو است. او کت زرد لیمویی به تن رنگ مو دارد که از یک کیسه خواب ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است.

  زیباترین رنگ موی روشن بدون دکلره

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱