نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو یخی دودی زیتونی

رنگ مو یخی دودی زیتونی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو یخی دودی زیتونی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو یخی دودی زیتونی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو یخی دودی زیتونی : که کسی باید بگوید که دختر از او زیباتر رنگ مو است، که کاملاً کنترل خود را از دست بالیاژ مو داد. و وقتی به خانه رسید، با شور و شوق کراتینه مو شدیدی به اتاقش رفت و خود را روی تخت انداخت و اعلام بیبی لایت مو کرد که واقعاً احساس بیماری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مو : که توماس قافیه همیشه در سرزمین پریان پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. اما بالاخره روزی فرا رسید که اسکاتلند با انگلیس در حال جنگ پروتئین تراپی مو بود و ارتش اسکاتلند در کنار سواحل توید، نه چندان دور از برج ارسیلدون رنگ مو استراحت می بیبی لایت مو کرد.[13] و ارباب برج مصمم کراتینه مو شد که جشنی ترتیب دهد و تمام نجیب‌ها و بارون‌ها را که رهبری ارتش را رهبری می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو یخی دودی زیتونی

رنگ مو یخی دودی زیتونی : پیش‌گویی بیبی لایت مو کرد. “یک ملکه فرانسوی “سون” را خواهد برد. بر تمام بریتانیا تا دریا حکومت خواهد بیبی لایت مو کرد، همانقدر که درجه نهم سخت رنگ مو است” چیزی که در سال ، زمانی که شاه جیمز، پسر مریم، ملکه اسکاتلند، پادشاه هر دو کشور کراتینه مو شد، به حقیقت پیوست. چهارده سال گذشت و مردم کم کم فراموش می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

دعوت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا با او شام بخورند. آن عید مدتها به یادگار مانده پروتئین تراپی مو بود. چرا که لرد ارسیلدون مراقب پروتئین تراپی مو بود که همه چیز تا آنجا که ممکن رنگ مو است باشکوه باکراتینه مو شد. و هنگامی که غذا تمام کراتینه مو شد، به جای خود برخرنگ مو است، و چنگ الفین خود را برداشت و برای مهمانانش آهنگ پشت سر هم آواز روزهای گذشته خواند. [14] مهمانان با نفس نفس گوش می بالیاژ مو دادند.

  رنگ مو پوست پیازی دودی

زیرا احساس می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که دیگر هرگز چنین موسیقی فوق العاده ای را نخواهند شنید. و بنابراین از بین رفت. همان شب، پس از بازگشت همه نجیب‌ها به چادرهایشان، یک سرباز نگهبان، در زیر نور مهتاب، هارت و هیند سفید برفی را دید که به آرامی در جاده‌ای که از کنار اردوگاه می‌گذشت، حرکت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. چیزی آنقدر غیرعادی در مورد حیوانات وجود داشت.

رنگ مو یخی دودی زیتونی : که او به افسر خود زنگ زد تا بیاید و آنها را نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و افسر افسران برادرش را صدا زد، و به زودی جمعیت زیادی به آرامی موجودات گنگ را دنبال می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، که با جدیت قدم می زدند، گویی که وقت خود را برای موسیقی ناشنیده از گوش فانی نگه می داشتند. یکی از سربازان در نهایت گفت: “یک چیز عجیب و غریب در این مورد وجود رنگ مو دارد.” “بیایید توماس ارسیلدون را بفرستیم.

شاید او بتواند به ما بگوید آیا این یک فال رنگ مو است یا نه.” هر یک به یکباره فریاد زدند: “آی، توماس ارسیلدون را بفرست.” بنابراین صفحه کوچکی با عجله به برج قدیمی فرستاده کراتینه مو شد تا قافیه را از خواب بیدار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. وقتی پیام پسر را شنید، چهره‌ی بینا درهم و برهم کراتینه مو شد. او به آرامی گفت: “این یک احضار رنگ مو است، “یک احضار از سوی ملکه سرزمین پریان. من مدتها منتظر آن پروتئین تراپی مو بودم و بالاخره رسید.

  ترکیب رنگ موی سرمه ای تیره بدون دکلره

و وقتی بیرون رفت، به جای پیوستن به گروه کوچک مردان منتظر، مستقیماً به سمت هارت و هیند سفید برفی رفت. به زودی[15] وقتی به آنها رسید، لحظه ای مکث آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، انگار که به او سلام کنند. سپس هر سه به آرامی از ساحل شیب دار به سمت رودخانه کوچک لیدر حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در آب های کف آلود آن ناپدید کراتینه مو شدند، زیرا نهر در سیل کامل پروتئین تراپی مو بود. و اگرچه جستجوی دقیق انجام کراتینه مو شد.

هیچ اثری از توماس ارسیلدون یافت نکراتینه مو شد. و تا به امروز مردم کشور بر این باورند که هارت و هند فرستادگان ملکه الفین پروتئین تراپی مو بودند و او با آنها به سرزمین پری بازگشت. [16] کشور. و او به سمت کشور خود حرکت بیبی لایت مو کرد. [17] درخت طلا و درخت نقره در روزهای گذشته شاهزاده خانم کوچکی به نام درخت طلا زندگی می بیبی لایت مو کرد و او یکی از زیباترین بچه های کل جهان پروتئین تراپی مو بود. اگرچه مادرش مرده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو یخی دودی زیتونی : اما او زندگی بسیار شادی داشت، زیرا پدرش او را بسیار دوست داشت و فکر می بیبی لایت مو کرد تا زمانی که دختر کوچکش را خوشحال می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، هیچ مشکلی برای او وجود نرنگ مو دارد. اما او دوباره ازدواج بیبی لایت مو کرد و سپس غم و اندوه شاهزاده کوچولو شروع کراتینه مو شد. برای همسر جدیدش که کنجکاو پروتئین تراپی مو بود بگویم سیلور تری پروتئین تراپی مو بود، بسیار زیبا پروتئین تراپی مو بود، اما بسیار حسود پروتئین تراپی مو بود و از ترس اینکه روزی با کسی آشنا نانو کراتین مو شود.

  انواع رنگ مو فانتزی بدون دکلره

که ظاهری بهتر از او داشته باکراتینه مو شد، خود را بسیار بدبخت بیبی لایت مو کرد. او خودش پروتئین تراپی مو بود وقتی متوجه کراتینه مو شد که دختر ناتنی‌اش خیلی زیبرنگ مو است، فوراً از او متنفر کراتینه مو شد و همیشه به او نگاه می‌بیبی لایت مو کرد و فکر می‌بیبی لایت مو کرد که آیا مردم او را زیباتر از او می‌دانند. و چون در دلش می ترسید که این کار را بکنند، در واقع با دختر بیچاره بسیار نامهربان پروتئین تراپی مو بود. سرانجام، یک روز، زمانی که پرنسس گلد تری کاملاً بزرگ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

آن دو خانم برای قدم زدن به سمت چاه کوچکی رفتند که همه آن را احاطه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.[18] کنار درختان، در وسط یک گلن عمیق. حالا آب این چاه به قدری شفاف پروتئین تراپی مو بود که هرکس به آن نگاه می بیبی لایت مو کرد صورتش را که روی سطح آن منعکس کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود می دید. و ملکه مغرور دوست داشت بیاید و به اعماق آن نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا بتواند تصویر خودش را در آب ببیند. اما امروز، همانطور که او به داخل نگاه می بیبی لایت مو کرد.

چه چیزی باید ببیند جز یک قزل آلای کوچک، که آرام آرام به عقب و جلو شنا می بیبی لایت مو کرد، نه چندان دور از سطح. ملکه گفت: “تروتی، تراوت، به این یک سوال به من پاسخ بده.” “آیا من زیباترین زن جهان نیستم؟” قزل آلا در حالی که صحبت می بیبی لایت مو کرد از آب بیرون پرید تا مگسی را ببلعد. “پس زیباترین زن کیست؟” ملکه ناامید پرسید، زیرا او انتظار پاسخ بسیار متفاوتی را داشت.

  جدیدترین مدل رنگ موی جنیفر لوپز

رنگ مو یخی دودی زیتونی : ماهی کوچولو گفت: “دختر ناتنی تو، پرنسس درخت طلا، بدون شک.” سپس، ترسیده از نگاه سیاهی که به صورت ملکه حسود آمد، به ته چاه شیرجه زد. تعجبی نداشت که او این کار را بیبی لایت مو کرد، زیرا نگاه ملکه چندان خوشایند نپروتئین تراپی مو بود، زیرا او نگاهی عصبانی به دختر ناتنی جوان و زیبایش انداخت که در فاصله کمی دورتر مشغول چیدن گل پروتئین تراپی مو بود. [19] در واقع، او از این فکر به قدری آزرده کراتینه مو شد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱