نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی مسی ماهاگونی بدون دکلره

رنگ موی مسی ماهاگونی بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی مسی ماهاگونی بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی مسی ماهاگونی بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ موی مسی ماهاگونی بدون دکلره : و همیشه چیزی وجود داشت: یک برادر کوچکتر در نیوهیون به مشکل می خورد، نزاع بین یک دوست و همسرش، موقعیتی برای این مرد، سرمایه گذاری برای آن. اما تخصص او حل مشکلات جوانان متاهل پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : تو این را فهمیدی، نه؟” او با بی حوصلگی پاسخ بالیاژ مو داد: البته. آنها با ماشین دالی به لانگ آیلند رفتند، از نظر احساسات نزدیکتر از همیشه. آن‌ها می‌دانستند چه اتفاقی می‌افتد – نه با چهره پائولا که به آنها یادآوری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که چیزی کم رنگ مو است، اما وقتی در شب آرام و داغ لانگ آیلند تنها پروتئین تراپی مو بودند، اهمیتی نمی‌بالیاژ مو دادند. ملکی در پورت واشنگتن که قرار پروتئین تراپی مو بود آخر هفته را در آن بگذرانند.

رنگ موی مسی ماهاگونی بدون دکلره

رنگ موی مسی ماهاگونی بدون دکلره : ناگهان آنسون دست‌هایش را رها بیبی لایت مو کرد و پشت میزش نشست و با یک دسته کلید، کشو را امتحان بیبی لایت مو کرد. “مثل نوشیدنی؟” با صدای خشن پرسید. “نه، انسون.” نصف لیوان ویسکی برای خودش ریخت و قورت بالیاژ مو داد و بعد در را باز بیبی لایت مو کرد. گفت: بیا. دالی تردید بیبی لایت مو کرد. “آنسون- بالاخره من امشب با تو به کشور می روم.

متعلق به پسر عموی آنسون پروتئین تراپی مو بود که با یک اپراتور مس مونتانا ازدواج بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. رانندگی پایان ناپذیری از اقامتگاه شروع کراتینه مو شد و زیر نهال های صنوبر وارداتی به سمت خانه ای بزرگ و صورتی و اسپانیایی پیچید. آنسون قبلاً اغلب به آنجا رفته پروتئین تراپی مو بود. بعد از شام در باشگاه Linx رقصیدند. حدود نیمه‌شب، آنسون به خود اطمینان بالیاژ مو داد که پسرعموهایش قبل از دو نفر نمی‌روند.

  رنگ رزگلد برای مو

سپس توضیح بالیاژ مو داد که دالی خسته رنگ مو است. او را به خانه می برد و بعداً به رقص برمی گشت. آنها که از کراتینه مو شدت هیجان کمی میلرزیدند، با هم سوار ماشینی قرضی کراتینه مو شدند و به سمت بندر واشنگتن حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. وقتی به لژ رسیدند، ایستاد و با نگهبان شب صحبت بیبی لایت مو کرد. “کی می خواهی دور بزنی کارل؟” “بلافاصله.” “پس تا زمانی که همه وارد شوند.

رنگ موی مسی ماهاگونی بدون دکلره : اینجا خواهید پروتئین تراپی مو بود؟” “بله قربان.” “بسیار خوب. گوش کن: اگر خودرویی، مهم نیست که چه کسی باکراتینه مو شد، از این دروازه وارد کراتینه مو شد، می‌خواهم فوراً با خانه تماس بگیری.” او یک اسکناس پنج دلاری را در دست کارل گذاشت. “روشنه؟” “بله، آقای آنسون.” او که اهل دنیای قدیم پروتئین تراپی مو بود، نه چشمکی زد و نه لبخندی زد. با این حال دالی نشسته پروتئین تراپی مو بود و صورتش کمی دورتر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

آنسون یک کلید داشت. وقتی داخل کراتینه مو شد برای هر دوی آنها نوشیدنی ریخت – دالی نوشیدنی او را دست نخورده رها بیبی لایت مو کرد – سپس مطمئناً مکان تلفن را بررسی بیبی لایت مو کرد و متوجه کراتینه مو شد که فاصله شنوایی آسانی با اتاق‌هایشان رنگ مو دارد که هر دو در طبقه اول پروتئین تراپی مو بودند. پنج دقیقه بعد در اتاق دالی را زد. “آنسون؟” داخل کراتینه مو شد و در را پشت سرش بست.

  رنگ مو عروس مد روز

او در رختخواب پروتئین تراپی مو بود و مضطرب با آرنج روی بالش تکیه بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. کنارش نشست و او را در آغوش گرفت. “آنسون، عزیزم.” او جواب نبالیاژ مو داد. “آنسون …. انسون! من تو را دوست دارم …. بگو که دوستم داری. همین الان بگو – نمی توانی الان بگویی؟ حتی اگر منظورش را نداشته باشی؟” او گوش نبالیاژ مو داد. بالای سر او متوجه کراتینه مو شد که عکس پائولا اینجا روی این دیوار آویزان رنگ مو است.

بلند کراتینه مو شد و نزدیکش رفت. قاب با نور مهتاب که سه بار منعکس می‌کراتینه مو شد می‌درخشید – سایه‌ای تار از چهره‌ای پروتئین تراپی مو بود که او می‌دید که نمی‌دانست. تقریباً در حال هق هق، برگشت و با نفرت به چهره کوچک روی تخت خیره کراتینه مو شد. او با قاطعیت گفت: این همه حماقت رنگ مو است. “نمیدونم به چی فکر میبیبی لایت مو کردم. من تو رو دوست ندارم و بهتره منتظر کسی باشی که دوستت داشته باشه.

رنگ موی مسی ماهاگونی بدون دکلره : من یه ذره دوستت ندارم، نمیفهمی؟” صدایش شکست و با عجله رفت بیرون. برگشت در سالن داشت با انگشتان ناآرام برای خودش نوشیدنی می ریخت که ناگهان در ورودی باز کراتینه مو شد و پسر عمویش وارد کراتینه مو شد. او مشتاقانه شروع بیبی لایت مو کرد: “چرا، آنسون، من می شنوم که دالی بیمار رنگ مو است.” “شنیده ام که مریض رنگ مو است…” او حرفش را قطع بیبی لایت مو کرد و صدایش را طوری بلند بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو ماهاگونی بادمجانی

که به اتاق دالی برود. “او کمی خسته پروتئین تراپی مو بود. او به رختخواب رفت.” برای مدت طولانی پس از آن، آنسون معتقد پروتئین تراپی مو بود که گاهی اوقات یک خدای محافظ در امور انسان دخالت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما دالی کارگر که بیدار دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود و به سقف خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، دیگر هرگز به هیچ چیز اعتقاد نداشت. ما وقتی دالی در پاییز سال بعد ازدواج بیبی لایت مو کرد، آنسون برای تجارت در لندن پروتئین تراپی مو بود.

مانند ازدواج پائولا، این ازدواج ناگهانی پروتئین تراپی مو بود، اما او را به شکل دیگری تحت تاثیر قرار بالیاژ مو داد. در ابتدا احساس می بیبی لایت مو کرد که خنده دار رنگ مو است و وقتی به آن فکر می بیبی لایت مو کرد تمایل به خنده داشت. بعداً او را افسرده بیبی لایت مو کرد – باعث کراتینه مو شد احساس پیری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. چیزی تکراری در آن وجود داشت – چرا، پائولا و دالی به نسل های مختلف تعلق داشتند.

او حس یک مرد چهل ساله را که می شنود دختر یک شعله پیر ازدواج بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، از قبل چشید. او تبریک گفت و همانطور که در مورد پائولا صدق نمی بیبی لایت مو کرد، آنها صمیمانه پروتئین تراپی مو بودند – او هرگز واقعاً امیدوار نپروتئین تراپی مو بود که پائولا خوشحال نانو کراتین مو شود. وقتی به نیویورک بازگشت، او را شریک این شرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با افزایش مسئولیت‌هایش، زمان کمتری در اختیار داشت.

  رنگ مو فانتزی کوتاه

رنگ موی مسی ماهاگونی بدون دکلره : امتناع یک شرکت بیمه عمر از صدور بیمه نامه برای او چنان تأثیری بر او گذاشت که برای یک سال مشروبات الکلی را ترک بیبی لایت مو کرد و ادعا بیبی لایت مو کرد که از نظر جسمی احساس بهتری رنگ مو دارد، اگرچه فکر می کنم بازگویی دلنشین آن ماجراهای سلنیکی را از دست بالیاژ مو داده رنگ مو است. اوایل بیست سالگی، نقشی از زندگی او را بازی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. اما او هرگز باشگاه ییل را رها نبیبی لایت مو کرد.

او در آنجا یک شخصیت پروتئین تراپی مو بود، یک شخصیت، و تمایل کلاسش، که اکنون هفت سال از دانشگاه خارج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، برای فرار به مکان‌های آرام‌تر با حضور او بررسی کراتینه مو شد. روز او هرگز آنقدر پر نپروتئین تراپی مو بود و ذهنش آنقدر خسته نپروتئین تراپی مو بود که به کسی که از او می خورنگ مو است کمکی بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. کاری که در ابتدا از طریق غرور و برتری انجام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود به یک عادت و علاقه تبدیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱