نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو پلنگی

مدل رنگ مو پلنگی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو پلنگی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو پلنگی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

مدل رنگ مو پلنگی : لوهوراسپ بارها به او گفت: “آنچه که انجام کراتینه مو شد حکم سرنوشت پروتئین تراپی مو بود، انسان نمی تواند با سرنوشت تلاش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بی احساس پروتئین تراپی مو بودن یک بار از آن من پروتئین تراپی مو بود، در نهایت این که برای تو مقتدر باشم.” پادشاه چنین گفت و تاج را بوسید و به پسر دلیر خود بالیاژ مو داد. به زودی پس از آن او تمام اقتدار در امپراتوری را رها بیبی لایت مو کرد، عادت درشت گوشه نشینی را به خود گرفت و به زیارتگاه مشهور در نزدیکی بلخ بازنشسته کراتینه مو شد.

رنگ مو : و بر این اساس نامه‌ای به علیاس، حاکم خوز، خطاب بیبی لایت مو کرد که در آن گفت: «تو تاکنون از خود لذت می‌بردی. پادشاهی در صلح و آرامش؛ اما اکنون باید آن را به من واگذار کنی یا برای جنگ آماده شوی.» علیاس با دریافت این تهدید شاهانه و مغرور نیروهای خود را جمع بیبی لایت مو کرد و به مسابقه پیش رفت و پادشاه روم با لشکرکشی مساوی نیروهای خود را به سرپرستی گشتاسپ جمع بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو پلنگی

مدل رنگ مو پلنگی : قبل از اینکه مابرین و اهرون به هدف خود برسند.» پادشاه در پاسخ گفت که همان طور که گمان بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. و گشتاسپ را فرستاد و او را افتخار بزرگی بخشید و او را به فرماندهی لشکر خود منصوب بیبی لایت مو کرد. از آنجایی که از رهبرانی با چنین مهارت و بی‌باکی برخوردار پروتئین تراپی مو بود، لازم دانست که توجه خود را به تسخیر خارجی معطوف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  نمونه رنگ موی شرابی

نبرد از هر دو طرف با شجاعت فراوان انجام کراتینه مو شد و خون در سیلاب جاری کراتینه مو شد. گشتاسپ علیاس را به مبارزه مجردی دعوت بیبی لایت مو کرد و جنگجویان با هم روبرو کراتینه مو شدند. اما در مدت کوتاهی دشمن از اسب خود پرتاب کراتینه مو شد و توسط فاتح جوان در بند و بند به جلوی شاه کشیده کراتینه مو شد. سربازانی که شاهد قدرت گشتاسپ پروتئین تراپی مو بودند، به سرعت فرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و پادشاه تعقیب و گریز داغ را آغاز بیبی لایت مو کرد.

به زودی پیروزمندانه وارد شهر آنها کراتینه مو شد، تمام پادشاهی را تحت سلطه خود درآورد و تمام اموال و ثروت آن را غارت بیبی لایت مو کرد. او بر ارتش نیز پیروز کراتینه مو شد و با این افزوده قدرتمند به نیروهای خود و با غنایمی که به دست آورده پروتئین تراپی مو بود، پیروزمندانه به روم بازگشت. در نتیجه این موفقیت درخشان، پادشاه افتخارات بیشتری را به گشتاسپ اعطا بیبی لایت مو کرد.

که اکنون شروع به نشان بالیاژ مو دادن جاه طلبی هایی بیبی لایت مو کرد که مدت ها دوست داشت. او با آرزوی حاکمیت ایران، با رزمندگان رومی در مورد حمله به آن کشور صحبت بیبی لایت مو کرد، اما آنها از ورود به نقشه های او خودداری آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، زیرا تصور می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که هیچ شانسی برای موفقیت وجود نرنگ مو دارد. در این هنگام گشتاسپ آتش گرفت و اعلام بیبی لایت مو کرد که قدرت و امکانات پدرش را کاملاً می شناسد و فتح بدون مشکل انجام خواهد کراتینه مو شد.

  رنگ مو صورتی یخی

مدل رنگ مو پلنگی : سپس نزد پادشاه رفت و گفت: سران تو از جنگ با لوهوراسپ می ترسند، من خودم با لشکری ​​ناچیز این کار را بر عهده می گیرم. پادشاه بسیار خوشحال کراتینه مو شد و سر و صورت او را بوسید و هدایایی بر او بار بیبی لایت مو کرد و به منشی خود دستور بالیاژ مو داد که به لوهوراسپ این گونه بنویسد: «من مشتاقم که تو را در جنگ ملاقات کنم، اما اگر تمایل به جنگیدن نداشته باشی.

من به تو اجازه می دهم که در صلح بمانی، به شرط آنکه نیمی از پادشاهی خود را به من بسپاری. هنگامی که این نامه توسط کابوس به ایران رسید، لوهوراسپ پس از خواندن آن، خنده اش گرفت و گفت: «این همه چیست؟ پادشاه روم اتفاقاً پادشاهی کوچک خوز را به دست آورده رنگ مو است. او از غرور دیوانه کراتینه مو شده رنگ مو است!» سپس از کابوس پرسید که با چه وسیله‌ای به تصرف خوز دست یافت و چگونه توانست علیاس را بککراتینه مو شد.

رسول پاسخ بالیاژ مو داد که موفقیت او مرهون جوانی نجیب و شجاعت شکست ناپذیر رنگ مو است که ابتدا یک گرگ درنده و سپس یک اژدها را ناپروتئین تراپی مو بود بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و سپس علیاس را به همان راحتی از اسبش بیرون کشیده پروتئین تراپی مو بود. مرغ و او را به سجده بر پای پادشاه روم گذاشتند. لوهوراسپ نام او را جویا کراتینه مو شد و او پاسخ بالیاژ مو داد: گشتاسپ. “آیا او از نظر ویژگی به هیچ فردی در این مجلس شباهت رنگ مو دارد؟” کابوس به اطراف او نگاه بیبی لایت مو کرد و به زریر اشاره بیبی لایت مو کرد که از آنجا لوهوراسپ به این نتیجه رسید که باید پسر خودش باکراتینه مو شد و ساکت نشست.

  رنگ مو نسکافه ای صدفی

اما او به زودی تصمیم گرفت که چه پاسخی را بفرستد، و در این عبارت آمده پروتئین تراپی مو بود: “من را علی نگیرید و فکر نکنید که یک قهرمان شما صلاحیت مخالفت با من را رنگ مو دارد. من صد برابر با او دارم. ادامه دهید. پس به من خراج بده، وگرنه تمام کشورت را ویران خواهم بیبی لایت مو کرد.» او با این نامه کابوس را برکنار بیبی لایت مو کرد. و به محض رفتن رسول، خود را خطاب به زریر بیبی لایت مو کرد و گفت: “تو باید به شخصیت سفیری از من نزد پادشاه روم بروی و عدالت و شایستگی حفظ صلح را به او نشان دهی.

مدل رنگ مو پلنگی : او را به خانه گشتاسپ ترمیم کن و به نام من برای کاری که بیبی لایت مو کرده ام از او طلب مغفرت کن، من پیش از این از شایستگی او آگاه نپروتئین تراپی مو بودم، و شب و روز او را با توبه و اندوه می اندیشم، به او بگو که از پدر پیرش گذشت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ناتوانی‌ها، و به ایران، به کشور و خانه‌اش بازگرد تا تاج و تختم را به او بسپارم.و مانند کای خسرو از دنیا دست بردارید.

آرزوی من این رنگ مو است که خود را به نیایش و عبادت بسپارم و گشتاسپ را جانشین خود منصوب کنم، زیرا به نظر می‌رسد که او بسیار شایسته این افتخار رنگ مو است.” شاه با عجله به خانه برادرش شتافت که مورد رنگ مو استقبال و خوشی قرار گرفت و پس از تبادل معمول تبریک و پرس و جو، نظرات و تصمیمات پدرش را که بر ایمان به کلام ملکوتی خود پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی ترام کالر مرواریدی ۱۲/۱۲

به وی بیان بیبی لایت مو کرد. به او قول بالیاژ مو داد که جانشین خود را منصوب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و با صمیمانه ترین دلبستگی به او فکر بیبی لایت مو کرد. و زریر به سوی ایران رهسپار کراتینه مو شد و با نزدیک کراتینه مو شدن به شهر، با رنگ مو استکبال یا هیئت افتخاری جنگجویان که از سوی پادشاه فرستاده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، روبرو کراتینه مو شد و چون به دربار رسید، لهوراسپ از تاج و تخت خود فرود آمد و او را با محبت پدرانه در آغوش گرفت.

مدل رنگ مو پلنگی : اشک پشیمانی می‌ریخت که قبلاً با او نه تنها با غفلت، بلکه به کراتینه مو شدت رفتار بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. با این حال، او اکنون کفاره کافی برای او بیبی لایت مو کرد، و دستور بالیاژ مو داد که یک صندلی طلایی سلطنتی بسازند و نزدیک صندلی او بگذارند، هر دو در کنار هم نشستند و مردم به فرمان او متفق القول احترام و وفاداری خود را به او نشان بالیاژ مو دادند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱