نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

آموزش رنگ مو مش کلاهی

آموزش رنگ مو مش کلاهی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آموزش رنگ مو مش کلاهی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آموزش رنگ مو مش کلاهی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

آموزش رنگ مو مش کلاهی : دوباره بی سر و صدا نشست و کمترین توجهی به آدم رذل نبیبی لایت مو کرد. “و این راهی رنگ مو است که به ما پول می دهید تا شما را به خانه ببریم. اینطور رنگ مو است؟ مردی را متهم به جنایت کنید.

رنگ مو : سلست با دخترش در آغوش خوابیده. و برای پدر محافظ عقب با یکی از ما در هر بازو، و یوسف با بار گرانبهایش. باد و بی نظمی های زمین در هر قدمی ما را زمین گیر می بیبی لایت مو کرد. باران به صورت ما ضربه می زد و هر از گاهی ناله های غم انگیزی از بچه ها می گرفت. اما، با همه اینها، چند دقیقه دیگر دم در خانه پروتئین تراپی مو بودیم. ماریو گفت: من خانواده ام را تحت مراقبت شما قرار می دهم.” جوزف جوابی نبالیاژ مو داد جز اینکه دستش را به ایتالیایی بدهد.

آموزش رنگ مو مش کلاهی

آموزش رنگ مو مش کلاهی : اگر یکی از آن مردان در کلبه آن را ترک بیبی لایت مو کرد، یا تمایلی به انجام آن داشت، یک تپانچه از پنجره به بیرون شلیک کنید، و ما برای آنها آماده خواهیم پروتئین تراپی مو بود. اگر مورد حمله قرار گرفتی، دو گلوله شلیک کن و ما می آییم. آلایت و هایلایت مو هسته و با احتیاط رفتیم: اول تینو با فانوس. سپس جفت و فرزند ایرلندی. سپس ماریو که دو پسر کوچکترش را رهبری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

ماریو با قدم هایی دور کراتینه مو شد و پس از او گوردون. جوزف به تینو گفت: «در را بزن. پسر در زد. هیچ صدایی از داخل شنیده نکراتینه مو شد، جز غرغر سگ. “دوباره در بزن.” همان سکوت. کارپنتیر فریاد زد: «ما نمی‌توانیم در این باران کوبنده اینجا بمانیم؛ باز کنید و وارد شوید». تینو در را باز بیبی لایت مو کرد و ما وارد کراتینه مو شدیم. فقط یک اتاق پروتئین تراپی مو بود. آتش بزرگی در یک دودکش سفالی که تقریباً یک طرف کابین را پر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، شعله ور کراتینه مو شد.

  مدل رنگ مو مش قهوه ای

در یک گوشه چهار پنج مرغ سرشان را نشان بالیاژ مو دادند. در دیگری، زن با تمام لباس هایش روی یک پالت بدبخت دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود. در کنار او، موجود کوچکی که سوزان پیدا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، در حالی که روبانش هنوز روی لباسش پروتئین تراپی مو بود، خوابید. نزدیک یک دیوار یک صندوق بزرگ پروتئین تراپی مو بود که کودک دیگری روی آن خوابیده پروتئین تراپی مو بود. یک میز خشن وسط پروتئین تراپی مو بود، روی آن چند بشقاب و فنجان حلبی کثیف، و زیر آن یک دوجین سگ و دو پسر کوچک. من هرگز چیزی شبیه آن را ندیدم. روی اجاق دیگ و ماهیتابه ایستاده پروتئین تراپی مو بود.

هنوز نیمه پر از هومینی و گوشت. مرد جوانی کنار آتش زانو زده پروتئین تراپی مو بود که گلوله‌ها را قالب می‌زد و به پدرش می‌بالیاژ مو داد و روی چهارپایه‌ای در گوشه‌ی دودکش نشسته پروتئین تراپی مو بود و او آن‌ها را در شیشه‌ای آب انداخت و دوباره با دسته چاقو بیرون آورد تا یکدست نانو کراتین مو شود. . هنوز آن را می بینم که انگار جلوی چشمانم رنگ مو است. زن چشمانش را باز بیبی لایت مو کرد، اما تکان نخورد. سگ ها با هیاهو بلند کراتینه مو شدند.

اما تام دندان هایش را نشان بالیاژ مو داد و غرغر بیبی لایت مو کرد و دوباره به زیر میز رفتند. مرد جوان روی یک زانو برخرنگ مو است، او و پدرش احمقانه به ما خیره کراتینه مو شدند و نور آتش در چهره‌شان پروتئین تراپی مو بود. ما زنان در برابر محافظان خود کوتاه آمدیم، به جز مگی که سوگند محکمی را رها بیبی لایت مو کرد. مرد جوانتر به طرز وحشتناکی زشت پروتئین تراپی مو بود. صورت رنگ پریده، چشمان درشت، بی حال، موهای بلند، درهم و بلوندش روی شانه هایش. تمام چهره پدر با فسق و جنایت نوشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  چطور رنگ مشکی رو از مو پاک کنیم

آموزش رنگ مو مش کلاهی : یوسف پیش رفت و با او صحبت بیبی لایت مو کرد. “این چه شیطان زبان رنگ مو است؟” او از پسرش به انگلیسی پرسید. مگی گفت: “او از شما می خواهد که اجازه دهید تا پایان طوفان اینجا بمانیم.” “و از کجا می آیی؟” “از آن قایق تخت بسته کراتینه مو شده به بانک.” “خب، خانه بزرگ و زیبا نیست، اما شما ارباب آن لایت و هایلایت مو هستید.” مگی رفت و کنار پنجره نشست و آماده پروتئین تراپی مو بود تا علامت بدهد. پت زیر پای او فرو رفت و سرش را روی تام گذاشت و مستقیماً به خواب رفت.

بابا کنار آتش روی جعبه ای وارونه نشست و من را روی یک زانو گرفت. سوزان در حالی که سرش روی سرش پروتئین تراپی مو بود، روی زمین خم کراتینه مو شد. ما ساکت پروتئین تراپی مو بودیم، قلب‌هایمان سخت می‌تپید، و آرزوی خودمان را با مادر در سنت جیمز می‌بیبی لایت مو کردیم. جوزف آلیکس را روی چهارپایه ای کنارش گذاشت و بسته بندی او را برداشت. “سلام!” غریبه کوچکتر گفت: “من فکر بیبی لایت مو کردم تو بچه ای را حمل می کنی. این یک زن رنگ مو است!” یک ساعت گذشت.

زن در گوشه به نظر می رسد خواب رنگ مو است. سلست هم به خواب رفت. وقتی از سوزان به آرامی پرسیدم که آیا او خواب رنگ مو است، بی صدا سرش را تکان می دهد. مردان به کار خود ادامه بالیاژ مو دادند، بدون اینکه صحبت کنند. بالاخره کار را تمام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، توپ‌ها را بینشان تقسیم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، آن‌ها را در کیسه‌ای چرمی در کمربندشان گذاشتند و پدر در حالی که بلند کراتینه مو شد، گفت: “بگذار برویم. وقتش رنگ مو است.” مگی سرش را بلند بیبی لایت مو کرد.

  مدل رنگ مو جلو بلوند

آموزش رنگ مو مش کلاهی : پیرمرد رفت و اسلحه‌اش را گرفت و دو توپ در آن پر بیبی لایت مو کرد و در حالی که کوچک‌تر داشت خود را خفه می‌بیبی لایت مو کرد، مثل ما به سیاه‌پوستان مزرعه می‌دهیم، به سمت در حرکت بیبی لایت مو کرد و می‌خورنگ مو است از حال برود. اما مگی سریعتر از رعد و برق پنجره را بلند بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، یک تپانچه را از کمربندش رپروتئین تراپی مو بوده پروتئین تراپی مو بود و شلیک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. دو مرد ریشه دار ایستاده پروتئین تراپی مو بودند، بزرگتر به مگی اخم بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

تام بلند کراتینه مو شد و دو ردیف دندان را نشان بالیاژ مو داد. “آن تپانچه را برای چه شلیک بیبی لایت مو کردی؟ چه علامتی می دهی؟” مگی با آرامش گفت: “این در قایق مسطح قابل درک رنگ مو است.” “قرار پروتئین تراپی مو بود اگر از خانه بیرون بیایی شلیک کنم. تو شروع بیبی لایت مو کردی، من شلیک بیبی لایت مو کردم و بس.” “–! و آیا خودت می دانستی که قرار رنگ مو است چه کار کنیم؟” “من شک ندارم. شما به سادگی قصد داشتید.

به قایق مسطح حمله بیبی لایت مو کرده و غارت کنید.” قسم دوم، کراتینه مو شدیدتر از قسم اول، از لبان مرد فرار بیبی لایت مو کرد. “تو با من اینطوری حرف میزنی! فراموش میکنی که در قدرت من لایت و هایلایت مو هستی؟” “آه! اینطور فکر می کنی؟” مگی گریه بیبی لایت مو کرد و مشت هایش را روی باسنش گذاشت. “آه، ها، ها!” این اولین باری پروتئین تراپی مو بود که خنده‌اش را می‌شنیدم – و چنین خنده‌ای! “آیا نمی دانی جناب عزیزم که در یک نوبت این سگ شما را مثل مرغ خفه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  بوتاکس مو و رنگ مو

آموزش رنگ مو مش کلاهی : مگر نمی بینی ما چهار نفر را تا دندان مسلح بیبی لایت مو کرده ایم و در یک نوبت دیگر رفقای ما آماده اند تا در یک لحظه به ما بپیوندید؟ و علاوه بر این، در این لحظه آنها توپ کوچکی را تا کمان قایق می‌غلتند. برو، با آنها مداخله کن، می‌بینی.» او دروغ گفت، اما دروغ او مانع از حمله کراتینه مو شد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱