نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو ماهاگونی طلایی

رنگ مو ماهاگونی طلایی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو ماهاگونی طلایی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو ماهاگونی طلایی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو ماهاگونی طلایی : وایلد بیل فوراً به ستاد مرکزی گزارش بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود و ژنرال با نگاهی به عینک درست با او صحبت بیبی لایت مو کرد. “نظرت در مورد آنها چیست، بیل؟” وایلد بیل که چشمانش به زیبایی شیشه ژنرال پروتئین تراپی مو بود، با خونسردی پاسخ بالیاژ مو داد: «باید فکر کنم آنها دست به شیطنت می زنند. جوری رفتار کنید که انگار می‌خواهند ما را به زیر بکشند.» [110] «خط جنگجویان در پیش رنگ مو است.

رنگ مو : میله های لژ دنباله دار روستای در حال فرار یک مسیر درست آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند[106] به هر چشمی ساده احساس رضایت زمانی گسترش یافت که پس از مدتی، پیشاهنگان قبل با تاخت و تاز، با موج تفنگ و بال زدن پتو، برای بیشه‌ای کوچک به راه افتادند. دود خفیف دیده می کراتینه مو شد. و نگاهی اجمالی به اشکال متحرک وجود داشت.

رنگ مو ماهاگونی طلایی

رنگ مو ماهاگونی طلایی : ژنرال کرنگ مو استر دوباره کت شکاری خود را پوشیده پروتئین تراپی مو بود که برای او بسیار راحت پروتئین تراپی مو بود و نشان دهنده کار سخت در پیش پروتئین تراپی مو بود. زمانی که ند برای اولین بار او را دیده پروتئین تراپی مو بود، قیافه اش را داشت. و کار سخت پیش رو انتظار پروتئین تراپی مو بود، زیرا هندی ها شروع خوبی به دست آورده پروتئین تراپی مو بودند. در راه رفتن سریع اسب ها همه سوار کراتینه مو شدند.

ژنرال فوراً گفت: “صدای یورتمه را بخوان.” با سیگنال ند، “تروت – مارس!” پایین ستون مشتاق تکرار کراتینه مو شد. دور آنها تحریک کراتینه مو شدند و آماده اعزام به عمل کراتینه مو شدند. اما پس از مکثی کوتاه، برای شناسایی، پیشاهنگان با جسارت پیش رفته پروتئین تراپی مو بودند. هنگامی که ستون به محل رسید، فقط آتش‌های شعله‌ور را یافتند که سرخپوستان برای صبحانه‌ی عجولانه توقف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.

  ترکیب رنگ موی سبز کله غازی

و چند اسب‌سواری، با کوله‌ها، به درختان بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. و اینجا یک سرخپوست عجیب و غریب پروتئین تراپی مو بود که در انبوهی از پرهای زرشکی درخشان به هم می‌چرخید، در حالی که پیشاهنگان نگاه می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و می‌خندیدند. با این حال، این فقط ژنرال دلاور جکسون، برادرزاده Fall Leaf پروتئین تراپی مو بود که ابتدا به بیشه رسیده پروتئین تراپی مو بود و اسب‌ها را دستگیر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. “بینی رومی!” او اعلام بیبی لایت مو کرد. «پر کپه. اوه!» وایلد بیل به ژنرال کرنگ مو استر توضیح بالیاژ مو داد: «یکی از این بسته‌های پونی متعلق به رومن نوس پروتئین تراپی مو بود.

دلاورها می‌گویند. “آن جوان به اندازه ای مغرور رنگ مو است که گویی خود رئیس را اسیر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.” هیچ چیز برای توقف در اینجا وجود نداشت. سواره نظام هفتم و بدون توجه بیشتر به اسب‌ها یا اردوگاه صبحانه، به دلاورها اجازه بالیاژ مو داد آنچه را که می‌پسندند انجام دهند.[107] بر. جکسون با شادی سوار می‌کراتینه مو شد، بافته‌هایش با پرهای بینی رومی تزیین کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو ماهاگونی طلایی : ژنرال خطاب به ستوان مویلان گفت: “ما از آنها عقب می افتیم.” تنها سوال این رنگ مو است که آیا می توانیم قبل از تاریکی هوا از آنها سبقت بگیریم؟ ما باید این کار را انجام دهیم.» واگن های بار در پشت رها کراتینه مو شدند و یک اسکادران متشکل از دو نیرو از آنها محافظت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. سه اسکادران دیگر سریع‌تر حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و مسیر همیشه به سمت شمال منتهی کراتینه مو شد.

  رنگ مو خاکستری شامپاینی

مانند دوشاخه اسموکی هیل یا پلات فراتر. ظهر گذشته پروتئین تراپی مو بود، اما برای شام توقفی نداشت. ژنرال کرنگ مو استر ظاهراً مردی نپروتئین تراپی مو بود که در مسیر حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ناگهان ند متوجه کراتینه مو شد که تنها مسئله دستگیر بیبی لایت مو کردن سرخپوستان نیست. این مسئله بزرگتر نجات مهاجران پروتئین تراپی مو بود. از بازی های دوستانه، این شاین ها و سیوها تهدید به دشمن کراتینه مو شدن بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.

و مسیر آنها نه تنها برای کشور هند به سمت شمال، بلکه برای مسیرهای صحنه، و سکونتگاه های دودگاه هیل، و جمهوری خواهان، و سالین خم کراتینه مو شد. ، و همه. بعد از ظهر اپیلاسیون کراتینه مو شد و از بین رفت، و هنوز هم هیچ اجمالی از سرخپوستان دیده نکراتینه مو شد. در حال حاضر پیشاهنگان در حال پیشروی سست کراتینه مو شدند، شناور کراتینه مو شدند و به ررنگ مو است و چپ گسترش یافتند و مانند سگ های شکاری دماغ می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

آنها مقصر پروتئین تراپی مو بودند. سپس مشاهده کراتینه مو شد که مسیر به طور ناگهانی تقسیم کراتینه مو شده رنگ مو است و به تعبالیاژ مو داد زیادی مسیر کوچکتر تبدیل کراتینه مو شده رنگ مو است، که دوباره به مسیرهای دیگر و در عین حال کوچکتر تقسیم می نانو کراتین مو شود، گویی که گروه در حال فرار از هم جدا کراتینه مو شده رنگ مو است. این ترفند مورد علاقه هندی ها پروتئین تراپی مو بود[108] دنبال. زمزمه ناراحتی بلند کراتینه مو شد، در حالی که ستون، متوقف کراتینه مو شده، باید بنشیند و منتظر تصمیم پیشاهنگان باکراتینه مو شد.

  انواع رنگ مو روشن ترکیبی

رنگ مو ماهاگونی طلایی : ژنرال و آجودانش و به دنبال آن ند سارق با نظم، برای بازرسی به جلو رفتند. وایلد بیل به آنها پیوست. او با خونسردی اعلام بیبی لایت مو کرد: “آنها ما را بیرون می کنند، ژنرال.” من فکر می کنم تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این رنگ مو است که یکی از مسیرهای میانی را انتخاب کنیم و آن را دنبال کنیم و به شانس اعتماد کنیم. Fall Leaf مسیری رنگ مو دارد که ما نیز ممکن رنگ مو است.

آن را طی کنیم.” ژنرال کرنگ مو استر با بی حوصلگی پذیرفت: «خیلی خوب، قربان. ما باید تمام تلاشمان را انجام دهیم، قبل از اینکه تاریکی ما را کوتاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» “برای-r-r’d – مارس!” در این مسیر از بین بسیاری سوار ستون; اما باید مکرراً مکث الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، در حالی که پیشاهنگان ررنگ مو است و چپ و قبل از آن جستجو می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، همانطور که همیشه علامت کاهش می‌یابد.

مانند نهر در سرچشمه. در ساعت پنج به یک نخ تبدیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، زیرا سرخپوستانی که آن را ساخته پروتئین تراپی مو بودند، یکی یکی رها کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. دودهای سیگنالی دیده می‌کراتینه مو شد که در شرق، غرب و شمال بالا می‌آمد، در حالی که طرف‌های پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده با یکدیگر صحبت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در غروب، سواره نظام هفتم باید توقف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  سالن رنگ مو در تهرانپارس

تا اردو بزند، اسب ها را رنگ مو استراحت دهد و منتظر روشنایی روز بماند. سرخپوستان سر در نیاورده پروتئین تراپی مو بودند و دلها سنگین پروتئین تراپی مو بود. وای از مسیر مرحله اسموکی هیل و مزرعه های مرکزی کانزاس. روز بعد مسیر به طور کامل در یک مسیر آب خشک کراتینه مو شده گم کراتینه مو شد. سپس در شب راهپیمایی به سمت ستاره شمالی به رودخانه اسموکی هیل برخورد بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو ماهاگونی طلایی : فراتر از آن مسیر صحنه پروتئین تراپی مو بود. سرهنگ رابرت وست (که واقعا[109] به عنوان کاپیتان رتبه بندی کراتینه مو شد، اما به دلیل سابقه جنگ داخلی سرهنگ پروتئین تراپی مو بود) با یک گروهان فرستاده کراتینه مو شد تا آن را پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سپس در خاکستری روشن اردوگاه خوابید. افسران و مردان زیر پتوهای خود پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شدند. ند قبلاً هرگز اینقدر خسته نپروتئین تراپی مو بوده پروتئین تراپی مو بود. وقتی خواب می‌دید.

که دوباره با قاتل پاونی روبه‌رو می‌نانو کراتین مو شود و با هفت تیر صافی که او را می‌ترساند تا بگوید مری کوچولو کجرنگ مو است، بلند کراتینه مو شد، از خواب غفلت بیبی لایت مو کرد و با یک «بنگ» سریع خواب دید. کارابین و تگرگ تیز توسط نگهبان: “هندی ها!” سرجوخه نگهبان آن را تکرار بیبی لایت مو کرد. همه کمپ غوغا پروتئین تراپی مو بود. دستورات ضخیم و سریع صادر کراتینه مو شد، از جایی که ژنرال ایستاده پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ مو جدید کوتاه

با شمشیر خمیده و چشمان برق می زد. «آن حیوانات ولگرد را بیاورید! اون اسب ها رو امن کن سرگرد یک دسته از هر گروهان با اسب ها. جوخه های دیگر می افتند. مه سنگینی در امتبالیاژ مو داد افق آویزان پروتئین تراپی مو بود. اما می‌توان از میان آن، تقریباً یک مایل دورتر، گروهی از سوارکاران متحرک را توصیف بیبی لایت مو کرد. به نظر می رسید که آنها به سرعت به سمت کمپ می روند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱